Usługa - Efektywna komunikacja w grupie. Rozpędzamy kompetencje w branży MOTO.

Logo AKAT Consulting Sp. z o.o.

4.8/5 z 3194 ocen

Tytuł Efektywna komunikacja w grupie. Rozpędzamy kompetencje w branży MOTO.

Numer usługi 2022/10/04/52158/1547450

Dostawca usług AKAT Consulting Sp. z o.o.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Motoryzacja

PLN

800,00 zł netto za osobę

800,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy sektora MOTO, w szczególności osoby odpowiadające za obszar zarządzania i organizacji pracy w przedsiębiorstwie.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 12-12-2022
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł I -  Skuteczna komunikacja

 1. Bariery w komunikacji zdalnej.
 2. Style komunikacyjne.
 3. Idea kwadratu komunikacji von Thuna – komunikacja nastawiona na porozumienie - ćwiczenia praktyczne.
 4. Metody prowadzenia trudnych rozmów – argumentacji i asertywności.
 5. Zarządzanie procesem komunikacji w zespole, a budowa i osiąganie celów - praca w grupach.
 6. Techniki komunikacji ekspresywnej.
 7. Skuteczność komunikacyjna w sytuacjach problemowych - ćwiczenia praktyczne.
 8. Zwiększenie własnej efektywności.

Moduł II - Komunikacja w zespole

 1. Istota i rola pracy zespołowej.
 2. Rola naszej automotywacji i jej wpływ na budowanie zespołu – samodoskonalenie się oraz efektywna współpraca i komunikacja między pracownikami - praca w grupach.
 3. Przeciwdziałanie komunikacyjnym konfliktom czyli wstęp do asertywności.
 4. Komunikacja i budowanie dobrych relacji w organizacji.

UWAGA! 

Istnieje możliwość modyfikacji oraz dopasowania usługi do indywidualnych potrzeb projektowych bądź firmy. 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Moduł I - Skuteczna komunikacja
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Moduł II - Komunikacja w zespole
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestników do wykorzystywania różnych sposobów przekazywania informacji, wypracowania zdolności do wdrażania całych systemów komunikacji nastawionej na współpracę w organizacji.

Efekty uczenia się

Na poziomie wiedzy:

 • omawia skuteczność komunikacyjną w sytuacjach problemowych,
 • omawia istotę i rolę pracy zespołowej,
 • określa rolę automotywacji i jej wpływ na budowanie zespołu – samodoskonalenie się oraz zwiększenie własnej efektywności,
 • omawia komunikację i budowanie dobrych relacji w organizacji.

Na poziomie umiejętności:

 • przełamuje bariery w komunikacji zdalnej,
 • stosuje różne style komunikacji,
 • wykorzystuje komunikację nastawioną na porozumienie - Idea kwadratu komunikacji von Thuna,
 • stosuje metody prowadzenia trudnych rozmów – argumentacji i asertywności,
 • wykorzystuje techniki komunikacji ekspresywnej.

Na poziomie postaw:

 • zarządza procesem komunikacji w zespole w kontekście budowy i osiągania celów,
 • stosuje efektywną współpracę i komunikację między pracownikami,
 • przeciwdziała komunikacyjnym konfliktom.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się zostaną zweryfikowane na podstawie warsztatów, ćwiczeń praktycznych oraz w formie pracy w grupach. Trener w toku szkolenia weryfikuje i sprawdza wiedzę i umiejętności uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto800,00 zł
Koszt osobogodziny netto100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Poznań, woj. wielkopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Violetta Sulima

Violetta Sulima

Trener i doradca w zakresie negocjacji i technik kontaktu z klientem i dostawcami, opracowanie strategii przygotowania i prowadzenia negocjacji zarówno zakupowych i sprzedażowych. Prowadzi grupowe i indywidualne formy pracy, których głównym celem jest rozwój kompetencji społecznych istotnych w budowaniu skutecznych relacji zawodowych – komunikacja, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, rozwój współpracy, sprzedaż I obsługa Klientów, narzędzia I techniki HR w organizacji. Od 1997 roku pracuje jako trener, coach, doradca, psycholog. Ma na swoim koncie ok 1000 dni treningowych, rocznie prowadzi ok. 30 szkoleń z zakresu rozwoju HR, umiejętności menedżerskich, handlowych i trenerskich. W ciągu ostatnich dwóch latach (24 miesiącach) wstecz od dnia rozpoczęcia szkolenia zrealizowała ponad 120 godzin usług szkoleniowych dla klientów z różnych branż z zakresu przywództwa, delegowania zadań i uprawnień, umiejętności liderskich i efektywnego zarządzania zespołem, budowania relacji ze współpracownikami. Wykształcenie: Wyższe, psychologia

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Angela Janas

Angela Janas

email: a.janas@akatconsulting.pl

tel: (+48) 793 489 013

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy dostaną notesy, teczki, długopisy, a po zakończeniu usługi materiały wypracowane podczas usługi.

Warunki uczestnictwa

Po zakończonej usłudze uczestnik usługi otrzyma zaświadczenie i cetyfikat ukończenia szkolenia.

Informacje dodatkowe

PODATEK VAT

Usługa szkoleniowa (nie dotyczy doradztwa) jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).


OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Przed zgłoszeniem na usługę prosimy o kontakt celem potwierdzenia dostępności wolnych miejsc / gwarancji terminu szkolenia.
Dokonanie zapisu na usługę jest jednoznaczne z akceptacją OWU, które znajdują się na stronie www http://www.akatconsulting.pl/ogolne-warunki-umowy.

Usługa może być rejestrowana/nagrywana w celu kontroli w przypadku, gdy usługa jest realizowana z dofinansowaniem.


WSPARCIE W POZYSKANIU DOFINANSOWANIA

Zapraszamy do kontaktu

www.akatconsulting.pl

Ciasteczka>