Usługa - Zawodowy Kurs Fundraisera CFR14 (Certified Fundraiser) - zostań profesjonalnym pośrednikiem dobra

Logo POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU

0/5

Tytuł Zawodowy Kurs Fundraisera CFR14 (Certified Fundraiser) - zostań profesjonalnym pośrednikiem dobra

Numer usługi 2022/10/04/135482/1547336

Dostawca usług POLSKIE STOWARZYSZENIE FUNDRAISINGU

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

14 000,00 zł netto za osobę

14 000,00 zł brutto za osobę

46,67 zł netto za osobogodzinę

46,67 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Fundraising to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina. Obecnie dotyczy wielu organizacji pozarządowych, ale także instytucji zajmujących się kulturą, badaniami medycznymi, szkolnictwem, opieką zdrowotną i społeczną, środowiskiem lub pomocą humanitarną.W kontekście malejącego finansowania publicznego pozyskiwanie funduszy jest nie tylko zbiorem metod i narzędzi operacyjnych, ale także niezbędnym ogniwem w strategii rozwoju tych organizacji.

Dla kogo przeznaczone jest kurs CFR?

– dla początkujących, jak i doświadczonych fundraiserów,
– dla wszystkich działaczy trzeciego sektora i społeczników,
– dla zarządów i działów marketingu fundacji i stowarzyszeń,
– dla wszystkich, którzy myślą o przebranżowieniu się,
– dla osób, które chcą zapoznać się z nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną życia społecznego.

Minimalna liczba uczestników: 12
Maksymalna liczba uczestników: 35
Data zakończenia rekrutacji: 12-01-2023
Liczba godzin usługi: 300
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Sesja I 
06-08.03.2023r.
1. Informacje wstępne i organizacyjne, Kulturalny, polityczny i społeczny kontekst fundraisingu. Realia pracy fundraisera.
2. Strategia i planowanie, Planowanie w fundraisingu: case for suport, ROI i cykl darczyńcy.

3. Narzędzia fundraisingu i metody zbierania pieniędzy (cz.I).

Sesja II 
27-28.03.2023r.
1. Międzynarodowa Deklaracja zasad etycznych w fundraisingu. Etyka w praktyce, Prawne realia pracy fundraisera.
2. Rozumienie potrzeb darczyńcy, Media społecznościowe.

03.04.2023r.
Sesja Action Learning #1

Sesja III
24-25.04.2023r.
1. Techniki sprzedażowe przydatne w fundraisingu, Komunikacja, PR i wizerunek w kontekście fundraisingu.
2. Narzędzia fundraisingu i metody zbierania pieniędzy (cz.II).

Sesja IV
15-16.05.2023r.
1. Networking i budowanie marki osobistej w fundraisingu, Współpraca z mediami – ATL, BTL.
2. Miejsce fundraisera w organizacji, audyt fundraisingowy i gotowość organizacyjna, rola zarządu, Ewaluacja działań fundraisera.

Sesja V
29-30.05.2023r.
1. Storytelling, SEO, Marketing i networking w kontekście narzędzi cyfrowych.
2. Granty zagraniczne, Publiczne środki na działalność i metody ich pozyskiwania.

15.06.2023r.
Sesja Action Learning #2

Sesja VI
19-20.06.2023r.
1. Retencja i lojalność darczyńców oraz rozpoznanie ich potrzeb.
2. Narzędzia badania zaangażowania darczyńców i ewaluacja wyników.

Sesja VII
03-04.07.2023r.
1. CSR, fundacje korporacyjne i zewnętrzni kontraktorzy, Warsztaty grantopisarskie.
2. Egzamin i zakończenie

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Cel biznesowy

Cel biznesowy polega na zdobyciu kompetencji, dzięki którym absolwenci szkolenia będą w stanie zaprojektować działania fundraisingowe oraz kampanie crowdfundingowe przynoszące mierzalne zyski. Pierwsza kampania zostaje uruchomiona już w trakcie trwania kursu, co pozwala uzyskiwać organizacji realne przychody już w czasie szkolenia. Osoba lub organizacja inwestująca w ten kurs uzyska, w przypadku aktywnego w nim uczestnictwa, wartościowe i cenione na rynku pracy umiejętności które będą mogły zostać wykorzystane po zakończeniu kursu, a więc około pół roku od daty jego rozpoczęcia. Kurs kończy się egzaminem, którego zaliczenia uprawnia do otrzymania Polskiego Certyfikatu Fundraisera.

Cel edukacyjny

Cel edukacyjny

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego planowania, realizowania i rozliczania kampanii fundraisingowych oraz do prowadzenia fundraisingu dla organizacji w sposób ciągły. Będzie potrafił ustalać cele fundraisingowe, dobierać do ich realizacji odpowiednie metody a także raportować postępy i współpracować z zespołem w celu poprawienia perspektyw finansowych instytucji. Absolwent pozna również metody komunikowania wyników na zewnątrz, za pośrednictwem mediów społecznościowych

Efekty uczenia się

Certified Fundraiser to kurs oparty na standardach międzynarodowych, opracowany dla potrzeb profesjonalnego i efektywnego kształcenia fundraiserów. To 5-miesięczne szkolenie zawodowe, odpowiadające aktualnym potrzebom organizacji pozarządowych. Wśród absolwentów CFR można znaleźć członków, trenerów, konsultantów, a nawet osoby wchodzące w skład Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Czego nauczysz się dzięki Zawodowemu Kursowi Fundraisera CFR?

  • Zarządzania organizacją i jej otoczeniem,
  • Planowania strategicznego i budowania relacji,
  • Narzędzi i metod pozyskiwania funduszy,
  • Komunikacji i wizerunku z darczyńcami.

To nie wszystko! Uczestnicy podczas kursu CFR14 otrzymują indywidualne wsparcie od trenera, z którym omawiane są szczegóły planowanej kampanii fundraisingowej. Oznacza to, że po szkoleniu Zawodowy Fundraiser nie będzie miał wątpliwości, jak efektywnie przeprowadzać kampanie fundraisingowe dopasowane do potrzeb własnej organizacji. Pierwszą z nich uruchomi już w czasie trwania kursu, a jej celem będzie zebranie przynajmniej równowartości ceny kursu. Z naszego doświadczenia wynika, że kursanci są w stanie uzyskać wielokrotność tej kwoty.

Nasz Zawodowy Kurs Fundraisera CFR został uznany przez European Fundraising Association EFA jako zgodny z wymaganymi przez tę organizację najwyższymi standardami w dziedzinie szkoleń z fundraisingu. Certyfikat ten jest szeroko rozpoznawalnym w naszej branży gwarantem jakości wiedzy, jaką przekazujemy na naszym kursie. Tym samym ukończenie tego szkolenia pozwala na posiadanie kwalifikacji potwierdzonych międzynarodowo respektowanym certyfikatem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zawodowy Kurs Fundraisera kończy się egzaminem, którego zaliczenia uprawnia do otrzymania Polskiego Certyfikatu Fundraisera. W trakcie Kursu prowadzony jest również Dziennik Kursu, w którym na bieżąco monitorowane są efekty pracy i postępy uczestników.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie KUZ

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Koszt przypadający na 1 uczestnika netto14 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto14 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto46,67 zł
Koszt osobogodziny brutto46,67 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, woj. mazowieckie

Stacjonarne sesje Zawodowego Kursu Fundraisera CFR13 będą odbywać się w Centrum Okopowa - Caritas Polska przy ulicy Okopowej 55 w Warszawie. Ewentualne noclegi są indywidualną kwestią uczestników. Istnieje możliwość powołania się na Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, aby uzyskać zniżkę na rezerwacje w Centrum Okopowa.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jerzy Mika

Jerzy Mika

Wykładowca i trener. Związany z organizacjami i instytucjami społecznymi od wielu lat. Redaktor podręcznika Fundraising. Teoria i praktyka. Współpracownik i organizator stowarzyszeń przedsiębiorców. Wdrażał kształcenie naprzemienne w środowisku przemysłowym oraz akademickim w Polsce.

Zdjęcie Mirella Panek-Owsiańska

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR i zarządzania różnorodnością. Była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce i współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, Global Reporting Initiative (GRI), etc.Autorka artykułów i komentarzy prasowych, przez 10 lat przewodniczyła jury konkursu Raporty Społeczne, jurorka konkursów poświęconych komunikacji i społecznej odpowiedzialności biznesu.Wykładowczyni, mentorka, konsultantka i trenerka, prowadzi zajęcia dla studentów na studiach podyplomowych i MBA z zakresu CSR i PR. Posiada długoletnie doświadczenie współpracy z biznesem, sektorem publicznym i NGO.

Zdjęcie Dobrosława Gołgoza

Dobrosława Gołgoza

Dyrektor zarządzającą serwisu crowdfundingowego Pomagam.pl. Założycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Otwarte Klatki, które pod jej przewodnictwem wyrosło na międzynarodową organizację prowadzącą kampanie i działania fundraisingowe w wielu krajach europejskich. Założyła również agencję marketingową All Hands, która specjalizuje się w komunikacji firm i projektów, które mają pozytywny wpływ na świat.

Zdjęcie Robert Kawałko

Robert Kawałko

Prezes oraz inicjator Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Były wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (EFA). Prezes i założyciel fundacji Polski Instytut Filantropii, twórca idei polskiej kampanii Dobry Testament oraz Kilometry Dobra.Trener fundraisingu, mentor, ekspert ds. zarządzania i PR. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a od 2001 jest fundraiserem organizacji pozarządowych.Prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Współtworzył wiele kampanii dobroczynnych i doradzał przy ich wdrażaniu. Jest autorem licznych publikacji na temat fundraisingu i zarządzania organizacjami.

Zdjęcie Dominka Langer – Gniłka

Dominka Langer – Gniłka

Od 12 lat pracuje w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie odpowiada za stabilność finansową organizacji oraz pozyskiwanie funduszy na rozwój SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Posiada też kilkuletnie doświadczenie pracy w sektorze biznesowym, z którego odeszła w roku 2007, realizując życiowe marzenie rocznej podróży dookoła świata. Certyfikowany Marketer (CIM – Professional Diploma in Marketing), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Studia Europejskie). Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Biznesu (Akademia Leona Koźmińskiego) i Zarządzania Projektami (Wyższa Szkoła Europejska). Swój zawód traktuje jako misję, której zadaniem jest realizacja dobra i celu społecznego organizacji, by ten nie pozostał, jak mówi „w sferze marzeń”.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karolina Gołąb

Karolina Gołąb

email: k.golab@fundraising.org.pl

tel: (+48) 698 150 342

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Cena udziału w Zawodowym Kursie Fundraisera CFR13 zawiera:
- 100 godzin zajęć teoretycznych
- 200 godzin zajęć praktycznych (w grupie, z mentorem oraz pracy własnej)
- Pakiet Fundraisera, czyli zestaw materiałów biurowych
- materiały dydaktyczne z każdej sesji
- zapis wideo sesji odbywających się na platformie Zoom
- dodatkowe, nieujęte w planie sesje Action Learning
- wyżywienie w trakcie trwania sesji stacjonarnych (obiady + przerwy kawowe)
- dla chętnych: wspólne wyjście kursantów i trenerów na kolację

To nie wszystko! Uczestnicy podczas kursu CFR13 otrzymują indywidualne wsparcie od trenera, z którym omawiane są szczegóły planowanej kampanii fundraisingowej. Oznacza to, że po szkoleniu Zawodowy Fundraiser nie będzie miał wątpliwości, jak efektywnie przeprowadzać kampanie fundraisingowe dopasowane do potrzeb własnej organizacji. Pierwszą z nich uruchomi już w czasie trwania kursu, a jej celem będzie zebranie przynajmniej równowartości ceny kursu. Z naszego doświadczenia wynika, że kursanci są w stanie uzyskać wielokrotność tej kwoty.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się oraz opłacenie kursu.

Liczba miejsc ograniczona. Przy zapisie ważna jest kolejność zgłoszeń.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na https://fundraising.org.pl/cfr14/

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Biurem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu pod numerem +48 698 150 342 lub +48 12 423 80 07.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Od strony technicznej wymagamy jedynie posiadania komputera z kamerą, łącza internetowego i dyspozycyjności w podanych terminach.

Ciasteczka>