Usługa - Szkolenie Malarz konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych

Logo SYNERGIS BDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.9/5 z 25 ocen

Tytuł Szkolenie Malarz konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych

Numer usługi 2022/09/27/115939/1539753

Dostawca usług SYNERGIS BDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Zabrze

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 469,11 zł netto za osobę

6 727,00 zł brutto za osobę

97,66 zł netto za osobogodzinę

120,13 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Program szkolenia został opracowany dla poczatkujących malarzy  przemysłowych wykonujących zabezpieczenia antykorozyjne 

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 16-01-2023
Liczba godzin usługi: 56
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Sposób organizacji zajęć teoretycznych:

Szkolenia teoretyczne odbywają się w odpowiednio  wyposażonej sali szkoleniowej o pow. 35m2 (ilość uczestników – max. 12),
prowadzony jest wykład na podstawie prezentacji multimedialnej, podczas której Inspektor przedstawia i tłumaczy kolejno każdy slajd oraz odpowiada na pytania uczestników.

Sposób organizacji zajęć praktycznych :

Zajęcia praktyczne odbywają się w formie pracy indywidualnej oraz grupowej. Uczestnicy wspólnie przygotowują stanowiska pracy oraz profile ćwiczeniowe, następnie każdy z nich uczy się technik poprawnego przygotowania powłok malarskich.
Baza lokalowa, w której odbywać będą się zajęcia praktyczne zawierać będzie oddzielne stanowisko do nauki dla każdej z osób. Stanowisko do nauki praktycznej będzie wyposażone w niezbędne  sprzęty i narzędzia tj.: pompa malarska, farby, rozpuszczalniki,  maski, kombinezon, okulary , filtry, rękawice, pędzle, wałki 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Klasyfikacja środowisk korozyjnych zgodnie z ISO 12944-2:2017
Data realizacji zajęć
23-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaje korozji i sposoby zapobiegania oraz zabezpieczeń antykorozyjnych (ochrona barierowa, katadowa,inhibitorowa)
Data realizacji zajęć
24-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaje farb i powłok ochronnych, szczegółowe omówienie składu farb przemysłowych
Data realizacji zajęć
25-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Poprawne przygotowanie farb 2k
Data realizacji zajęć
26-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym, natryskiem wielokomponentowym
Data realizacji zajęć
27-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena jakości powłok malarskich: pomiar grubości warstwy, pomiar grubości powłoki suchej
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena jakości powłok malarskich: badanie utwardzenia farb etylokrzemianowych, przyczepności oraz badanie ciągłości farb
Data realizacji zajęć
29-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie Malarz konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych przygotowuje do samodzielnego wykonywania zadań Malarza/ lakiernika przemysłowego oraz operatora urządzeń do natryskowego nakładania powłok tj. przeprowadza cały proces malowania powierzchni, dobiera materiały oraz narzędzie, wykonuje wstępne wyprawki, zabezpiecza szczeliny, kontroluje warunki klimatyczne oraz ocenia jakość naniesionej powłoki a także przygotowuje odpowiednie artykuły BHP.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkoleniu:

- obsługuje  pompę malarską
- wykonuje wypawki - malowanie wstępne
- zabezpiecza szczeliny w konstrukcji
- kontroluje i ocenia warunki klimatyczne zezwalające na prace antykorozyjne
- przygotowuje niezbędy ubiór malarza przemysłowego zgodny z bhp
- charakteryzuje rodzaje oraz mechanizmy korozji
- przeprowadza samodzielnie proces antykozji 
- ocenia jakość nałożonej powłoki
- pracuje zarówno samodzielnie jak i w grupie
- rozróżnia wady powłoki malarskiej

- zna rodzaje farb i powłok malarskich 


 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test spawdzający oraz ocena pracy końcowej 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 469,11 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto6 727,00 zł
Koszt osobogodziny netto97,66 zł
Koszt osobogodziny brutto120,13 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana Karłowicza 10, 41-800 Zabrze, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dawid Neclaw

Dawid Neclaw

Politechnika Śląska w Gliwicach- kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalizacja inżynieria materiałowa. 13 lat doświadczenia jako konsultant techniczny w zakresie antykorozji oraz Inspektor Nadzoru.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Laura Bodnar

Laura Bodnar

email: laura.bodnar@renowacje.org

tel: (+48) 605 381 513

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-konsultacje poszkoleniowe, pomoc w znalezieniu pracy.
-serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu)
-materiały szkoleniowe ( notes, długopis, katalogi, materiały BHP niezbędne podczas zajęć praktyczych)

Warunki uczestnictwa

- ukończony 18 rok życia
- brak przeciwskazań zdrowotnych do odbycia kursu.

Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983)

Ciasteczka>