Usługa - Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

Logo Effect Group Sp. z o.o.

4.4/5 z 416 ocen

Tytuł Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

Numer usługi 2022/09/23/5339/1535973

Dostawca usług Effect Group Sp. z o.o.

Miejsce usługi Wrocław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 450,00 zł netto za osobę

1 783,50 zł brutto za osobę

103,57 zł netto za osobogodzinę

127,39 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 23-03-2023
Liczba godzin usługi: 14
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Czynniki kształtowania zapasów

 • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
 • przyczyny gromadzenia zapasów,
 • podział zapasów według kryteriów ważności,
 • inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
 • metody sterowania zapasami.

Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów

 • rodzaje popytu,
 • cykl życia produktu,
 • metody wyceny zapasów.

Obsługa klienta i jej wpływ na strukturę i poziomy zapasów

 • standardy obsługi klienta,
 • poziomy obsługi klienta,
 • wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.

Planowanie potrzeb materiałowych

 • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
 • metody planowania potrzeb materiałowych.

Analiza poziomów (wielkości) zapasów

 • kalkulacja czasu składania zamówień,
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
 • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.

Prognozowanie wielkości zapasów

 • cele i zadania prognozowania,
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb wielkości zapasów,
 • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
 • prognozowanie sezonowe.

Koszty zapasów

 • koszty gromadzenia zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
 • utracone przychody.

Ekonomika dostaw

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • optymalizacja dostaw grup towarowych,
 • inwestowanie w zapasy,
 • wielkość zapasów maksymalnych,
 • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

Mierniki i wskaźniki  zapasów

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami

 • usprawnienie procesu przepływu zapasów,
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
 • analiza i ocena usprawnień.

Podsumowanie szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
30-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami,
określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie,
obliczenie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,

Efekty uczenia się

Realizacja szkolenia umożliwi pracownikom zajmującym się planowaniem i zarządzaniem strumieniami przepływu zapasów m.in.:

 • podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
 • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w  przedsiębiorstwie,
 • obliczenie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • kontrolę i koordynację przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
 • określenie wielkości kosztów zamrożonych kapitałów w zapasach,
 • podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych dotyczących  zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Nie dotyczy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 783,50 zł
Koszt osobogodziny netto103,57 zł
Koszt osobogodziny brutto127,39 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Powstańców Śląskich 7-7b, 53-332 Wrocław, woj. dolnośląskie

Hotel Novotel & IBIS Centrum

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sławomir Kempka

Sławomir Kempka

Obszar specjalizacji
Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstw, zarządzanie zapasami, koszty logistyczne, łańcuch dostaw, procesy logistyczne, gospodarka materiałowa oraz organizacja funkcjonowania i projektowania magazynów.
Doświadczenie zawodowe
Na początku swojej działalności współpracował między innymi z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Dziś jest niezależnym trenerem i doradcą z zakresu logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw, współpracującym od 8 lat ściśle z firmą szkoleniową Effect Group. Doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, jak również; w Belgii, Holandii i Niemczech. Prowadził szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności kierownicze i zarządcze osób funkcyjnych, pracujących w logistyce i związanych z organizacją funkcjonowania łańcuchów dostaw wielu przedsiębiorstw.
Autor programów kształcenia i różnorodnych materiałów szkoleniowych.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Od 19 lat zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą z zakresu logistyki i zarządzania. W dotychczasowej działalności szkoleniowej i wdrożeniowej, realizował szereg zadań: konferencje, szkolenia, opracowania z zakresu logistyki, wdrożenia nowych metod zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw. Większość z wymienionych były to szkolenia i treningi menedżerskie, organizowane przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Porzycka

Barbara Porzycka

email: szkolenia@effectgroup.pl

tel: (+48) 224 165 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały rozdawane podczas szkolenia

Informacje dodatkowe

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1 450 + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Materiały multimedialne i dokumenty do pobrania

REGULAMIN SZKOLEŃ.pdf
Ciasteczka>