Usługa - Egzamin TGLS B1 z języka angielskiego / Kierunek Kariera/ Łap Skilla!

Logo Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

4.9/5 z 1818 ocen

Tytuł Egzamin TGLS B1 z języka angielskiego / Kierunek Kariera/ Łap Skilla!

Numer usługi 2022/09/20/16109/1533180

Dostawca usług Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

420,00 zł netto za osobę

420,00 zł brutto za osobę

105,00 zł netto za osobogodzinę

105,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 5 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Osoby posługujące się językiem angielskim na poziomie B1 chcące uzyskać certyfikat potwierdzający ich poziom zaawansowania.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 29-09-2022
Liczba godzin usługi: 4
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Egzamin TGLS sprawdza po kolei:

-rozumienie ze słuchu

-rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej oraz komunikację pisemną

-komunikację ustną

Egzamin TGLS znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast

wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi. Tylko

odpowiedzi ujęte na karcie odpowiedzi będą ocenione.

Przebieg egzaminu.

Egzamin obejmuje:

1. Czynności wstępne tj. powitanie, sprawdzenie dokumentów tożsamości uczestników, instrukcja dotycząca przebiegu

egzaminu, czytanie informacji dla kandydatów, - 30 minut

2. Część pisemna egzaminu - 90 minut

3. Część ustna egzaminu - 30 minut

4. Korekta - 90 minut.

Usługa realizowana w godzinach zegarowych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego czynności wstępne
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego część pisemna
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego część ustna
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TGLS z języka angielskiego korekta
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "Egzamin TGLS z języka angielskiego na poziomie B1" potwierdza przygotowanie do samodzielnego komunikowania się w języku angielskim w stopniu zaawansowania właściwym dla poziomu B1. Po zakończonej usłudze Uczestnik jest kompleksowo przygotowany do posługiwania się językiem angielskim na poziomie B1.

Efekty uczenia się

Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B1 rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się nastąpi poprzez Egzamin TGLS.

Egzamin TGLS z języka angielskiego na poziomie B1 składa się z dwóch części:

- części pisemnej (Reading Comprehension, Listening Comprehension, Use of English, Writing)

- części ustnej.

Wynik egzaminu wyrażony w procentach.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Egzaminy TGLS odnoszą się do poziomów biegłości językowej CEFR i są zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-20, i wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja The Global Language System Polska
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto420,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto420,00 zł
Koszt osobogodziny netto105,00 zł
Koszt osobogodziny brutto105,00 zł
w tym koszt walidacji netto180,00 zł
w tym koszt walidacji brutto180,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto240,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto240,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długa 88, 31-146 Kraków, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Fyda

Agnieszka Fyda

email: poliglota@poliglota.pl

tel: (+48) 508 178 357

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Przykładowe testy dostępne w Poliglocie.

Uczestnik otrzymuje dokumenty egzaminacyjne w formie papierowej.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa dla osób uczących się angielskiego w ramach projektu Kierunek Kariera jest zapisanie się na egzamin poprzez Bazę Usług Rozwojowych. Aby egzamin mógł się prawidłowo rozpocząć, kandydaci muszą spełnić poniższe wytyczne: przybyć na miejsce 10-15 minut przed terminem rozpoczęcia egzaminu, aby Koordynator (Poliglota Szkoła Języków) mógł sprawdzić tożsamość kandydatów i listę obecności; posiadać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem; jeśli zdający nie posiada dowodu osobistego dopuszczalne jest prawo jazdy, paszport bądź legitymacja studencka/uczniowska. W przypadku braku dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zdającego, nie może on przystąpić do egzaminu; wchodząc na salę podpisać się na liście obecności i skierować się do stanowiska wskazanego przez Koordynatora;

Informacje dodatkowe

Poliglota Szkoła Języków w ramach projektu Kierunek Kariera oraz Łap Skilla działa na podstawie umowy z WUP w Krakowie.

Wszelkie materiały niezbędne do przygotowania się do egzaminyu TGLS słuchacze uzyskują na zajęciach w Poliglocie. Koszt materiałów wliczony jest w cenę kursu.

Ciasteczka>