Usługa - Asystowanie przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych

Logo 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.8/5 z 34 ocen

Tytuł Asystowanie przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych

Numer usługi 2022/09/19/140943/1531816

Dostawca usług 3Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 300,00 zł netto za osobę

1 300,00 zł brutto za osobę

185,71 zł netto za osobogodzinę

185,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest adresowane do osób, które chcą doskonalić swój warsztat i umiejętności pracy w zespole chirurgicznym.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 14-04-2023
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu (godz. 10:00-17:00):

I. Wprowadzenie:

- Jakie zabiegi są uważane za „zaawansowane”, dlaczego są tak specyficzne dla asysty.

- Rola asysty w przygotowaniach, w trakcie i po zabiegu.

- Jak odnaleźć się w gabinecie przypominającym blok operacyjny. Aseptyka i antyseptyka w trakcie przygotowań i  zabiegów.

- Procedura – słowo klucz pomagające w przygotowaniach i pracy przy zabiegach.

II. Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium używane przy zabiegach.

- Podstawowe narzędzia używane w trakcie zabiegów.

- Specjalistyczne narzędzia stosowane przy zabiegach.

III. Urządzenia stosowane w trakcie zabiegów:

- Fizjodyspenser, piezotom, laser, skaner wewnątrzustny, program do nawigacji w czasie rzeczywistym i inne…

- Jak przygotować je do zabiegów, pracować z nimi, konserwować, umiejętnie dezynfekować i sterylizować.

IV. Materiały używane przy zabiegach:

- Materiały jednorazowe używane przy obłożeniu pola zabiegowego.

- Materiały kościozastępcze, błony kolagenowe i inne…

V. Przygotowanie zespołu chirurgicznego do zabiegu

- Jak prawidłowo się ubrać do zabiegu.

- Jak prawidłowo i sprawnie przygotować pacjenta i gabinet do zabiegu.

 • Współpraca z lekarzem w trakcie zabiegu, podział obowiązków, praca na dwie asysty.
 • Sprzątanie gabinetu po zabiegu- jak zrobić to sprawnie i zgodnie z zasadami.
 • Współpraca z zespołem anastezjologicznym. Jak się do tego przygotować.
 • Praca z aparatem fotograficznym i z kamerą.

VI. Omówienie każdego zabiegu według schematu ( z wykorzystaniem zdjęć i filmów z zabiegów).

 1. Przygotowanie (materiały, narzędzia, sprzęt, przygotowanie gabinetu).
 2. Zabieg (omówienie przebiegu zabiegu, specyfika asystowania, na co zwrócić uwagę).
 3. Po zabiegu (sprzątanie, dezynfekcja, konserwacja sprzętu.
 • Mnogie implantacje.
 • Implantacje z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych.
 • Zabiegi z programem do nawigacji w czasie rzeczywistym.
 • Procedury socket preservation, technika socket shield.
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą, oraz otwartą od przedsionka i podniebienia.
 • Regeneracje kości metodą klasyczną GBR.
 • Regeneracje kości z wykorzystaniem przeszczepów allogennych i autogennych, metoda Khourego, wykorzystanie komórek macierzystych pobranych z talerza kości biodrowej.
 • Przeszczepy tkanek miękkich FGG, SCTG (recesje, odtworzenie strefy dziąsła związanego, pogłębianie przedsionków, usypianie implantów).
 • Uszypułowane płaty z podniebienia.
 • Zamykanie przetok i połączeń ustno – zatokowych. Wykorzystanie poduszki tłuszczowej Bichata.
 • Lateralizacje nerwu zębodołowego dolnego.
 • Wyłuszczanie torbieli i resekcje wierzchołków korzeni zębów.
 • Praca z wirówką (A-PRF, I-PRF, CGF).
 • Specyfika pracy z laserem.
 • Gingiwo i gingiwoosteoplastyka.
 • Ciała obce w zatoce szczękowej.
 • Usuwanie i odsłanianie zębów zatrzymanych.

VII. Panel dyskusyjny.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe i specjalistyczne instrumentarium używane przy zabiegach
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Urządzenia stosowane w trakcie zabiegów
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Materiały używane przy zabiegach
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przygotowanie zespołu chirurgicznego do zabiegu
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie każdego zabiegu według schematu ( z wykorzystaniem zdjęć i filmów z zabiegów)
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Panel dyskusyjny
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

"Asystowanie przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych" - uczestnicy tego kursu zdobędą wiedzę i umiejętności związane z asystowaniem lekarzowi przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych.

Efekty uczenia się

Głównym efektem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu asystowania przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych w gabinecie stomatologicznym.

Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę z zakresu: aseptyki i antyseptyki w trakcie przygotowań i  zabiegów, z zakresu obsługi narzędzi i urządzeń wykorzystywanych podczas zabiegów chirurgicznych, jak prawidłowo ubrać się do zabiegu.

Uczestnik podczas szkolenia zdobywa umiejętności: przygotowania gabinetu oraz pacjenta do zabiegu, właściwego używania narzędzi i urządzeń potrzebnych przy zabiegu, aystowania lekarzowi przy zaawansowabych zabiegach chirurgicznych.

Uczestnik szkolenia dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom podczas kursu będzie mógł kontynuować poszerzanie wiedzy z zakresu asystowania przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych.

W ramach kompetencji społecznych uczestnik szkolenia będzie potrafił w jasny i zrozumiały dla pacjenta sposób przygotować go do zabiegu, zadbać o jego bezpieczeństwo a także dobrać najlepsze techniki, narzędzia, urządzenia i materiały do danego przypadku i potraktować każdego pacjenta w sposób indywidualny co przyczyni się do pozyskania większej ilości pacjentów.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Panel dyskusyjny na zakończenie szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto185,71 zł
Koszt osobogodziny brutto185,71 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice, woj. śląskie

Vienna House Easy

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jarosław Czubak

Jarosław Czubak

W zawodzie asystenta stomatologicznego od 17 lat. Dzięki pracy z endodontami i specjalistami stomatologii zachowawczej, nauczył się ergonomicznej pracy „na cztery ręce”. Asystowanie na ortodoncji i chirurgii wykształciło umiejętność myślenia zadaniowego, oraz pracy pod presją czasu. Od wielu lat współpracuje z dr Radosławem Jadachem w Klinice Dental Salon, oraz Akademią Chirurgii Jamy Ustnej, jako asystent, oraz osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne i techniczne. Od pięciu lat prowadzi szkolenia dla asysty chirurgicznej, na których stara się podzielić swoimi doświadczeniami w asystowaniu przy prostych i najbardziej skomplikowanych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, oraz pokazać sposób jak w praktyce zastosować „książkową” wiedzę i stworzyć z lekarzem zgrany zespół chirurgiczny.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jolanta Gierejko

Jolanta Gierejko

email: centrumszkoleniowe@3z.pl

tel: (+48) 600 123 835

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują dostęp do bazy filmów z przygotowań do zabiegów, oraz z samych zabiegów.

Informacje dodatkowe

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 43, ust. 1 pkt. 29, lit. c ustawy o podatku od towarów i usług oraz. § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Ciasteczka>