Usługa - KURS równoległy PRAWO JAZDY KAT. C i C+E, PO EGZAMINIE TEORETYCZNYM - "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy"

Logo TOMASZ KALATA "KALATA TRANSPORT", WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KALATA SPEDYCJA

4.6/5 z 324 ocen

Tytuł KURS równoległy PRAWO JAZDY KAT. C i C+E, PO EGZAMINIE TEORETYCZNYM - "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy"

Numer usługi 2022/09/19/26748/1530899

Dostawca usług TOMASZ KALATA "KALATA TRANSPORT", WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ KALATA SPEDYCJA

Miejsce usługi Nowy Targ

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

6 960,00 zł netto za osobę

6 960,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa adresowana do uczestników projektu "Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy", spełniających poniższe kryteria:

- uczestnik ukończył 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej

- uzyskał orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskał orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskał profil PKK (profil kandydata na kierowcę) w Starostwie Powiatowym

- uzyskał wynik pozytywny z państwowego egzaminu teoretycznego kat. C

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 02-10-2022
Liczba godzin usługi: 116
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii: A, B, B1, BE, C, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE C

* Przygotowanie do jazdy i ruszanie. Ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej.

* Obsługa codzienna pojazdu. Jazda po drogach z wykorzystaniem wszystkich biegów, płynne zatrzymywanie się.

* Jazda po prostej do przodu i do tyłu, zatrzymywanie w odpowiedniej odległości.

* Elementy placu manewrowego (jazda po prostej i po łuku, do przodu i do tyłu).

* Doskonalenie jazdy po łuku do przodu i do tyłu, zatrzymywanie.

* Elementy placu manewrowego (parkowanie przodem, tyłem i pod kątem).

* Elementy placu manewrowego (parkowanie, ruszania pod górę).

* Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne.

* Jazda w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się. Hamowanie awaryjne. Doskonalenie techniki jazdy na placu manewrowym, w ruchu miejskim i poza miejskim.

* Jazda po drogach poza obszarem zabudowanym na łącznym odcinku co najmniej 50 km. Doskonalenie jazdy w ruchu miejskim i poza miejskim, po drogach jedno i dwupasmowych, płynne zatrzymywanie się.

* Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych mechanizmów i urządzeń, które mają wpływ na bezpieczeństwo jazdy.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE C+E

* Przygotowanie do jazdy i ruszanie. Ruszanie i zatrzymywanie, jazda po prostej.

* Sprzęganie i rozprzęganie przyczepy

* Mocowanie i zabezpieczenie ładunku

* Ruszanie, obsługa biegów, hamowanie

* Manewrowanie samochodem ciężarowym

* Plac manewrowy - ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem

* Jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)

* Jazda w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie

* Czynności kontrolne na drodze

* Plac manewrowy - przygotowanie do egzaminu

* Trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

1 godzina dydaktyczna = 45 minut

KURS OBEJMUJE:

Zajęcia praktyczne: 56 h dydaktycznych (42 h zegarowe)- kat C, 

60 h dydaktycznych ( 45 h zegarowe)  - kat CE

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Data realizacji zajęć
03-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Data realizacji zajęć
03-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs Prawa jazdy umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym samochodem ciężarowym oraz samochodem ciężarowym z naczepą oznaczonych w prawo jazdy kat C, C+E.

Efekty uczenia się

W  obszarze wiedzy uczestnik definiuje przepisy ogólne dotyczące ruchu pojazdów,  przepisów szczegółowych o ruchu samochodów ciężarowych,  ogólnego używania samochodów ciężarowych i samochodów ciężarowych z naczepą, charakteryzuje zagadnienia z techniki kierowania, budowy i obsługi technicznej samochodów ciężarowych i samochodów ciężarowych z naczepą.

W obszarze umiejętności uczestnik: sprawdza stan techniczny podstawowych elementów pojazdów, przygotuje się do jazdy, wykona zadania na placu manewrowym i w ruchu drogowym, określone w odpowiednich aktach prawnych, porusza się po drogach z uwzględnieniem zasad energooszczędnej jazdy.

W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: rozumie znaczenia komunikacji interpersonalnej, prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

- ankieta ewaluacyjna, 

- egzamin wewnętrzny 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto6 960,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto6 960,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Tadeusza Kościuszki 6, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym w Nowym Targu, przy ul. Kolejowej 169 oraz drogach powiatu nowotarskiego i drogach powiatu nowosądeckiego.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Michał Augustyniak

Michał Augustyniak

Wykładowca/ Instruktor praktycznej nauki jazdy

Zdjęcie MAREK ZIEMIAN

MAREK ZIEMIAN

wykładowca/instruktor

Zdjęcie JERZY KOZIEŁ

JERZY KOZIEŁ

wykładowca/instruktor

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie TOMASZ KALATA

TOMASZ KALATA

email: naukajazdykalata@gmail.com

tel: (+48) 730 121 545

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- podręcznik 

- notes

- długopis

Warunki uczestnictwa

- ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdu kat. C, C+E

- uzyskanie profilu PKK (profil kandydata na kierowcę) w Starostwie Powiatowym

- uzyskanie wyniku pozytywnego z państwowego egzaminu teoretycznego kat. C

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne odbywają się na placu manewrowym w Nowym Targu, przy ul. Kolejowej 169 oraz drogach powiatu nowotarskiego i drogach powiatu nowosądeckiego.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od  03.10.2022 do 24.10.2022 r.

Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy usług.

Instruktorzy prowadzący mogą ulec zmianie w trakcie trwania kursu.

Termin zakonczenia kursu moze ulec zmianie z uwagi na dostepnosc czasowa kursanta.

Ciasteczka>