Usługa - TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny I - igłoterapia. Kurs tylko dla absolwentów kursów podstawowych TMR

Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

4.9/5 z 50 ocen

Tytuł TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny I - igłoterapia. Kurs tylko dla absolwentów kursów podstawowych TMR

Numer usługi 2022/09/06/115497/1519763

Dostawca usług Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Miejsce usługi Sierosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

60,47 zł netto za osobogodzinę

60,47 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W programach specjalistycznych uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich (nie licencjackich) na tych kierunkach. Wyłącznie absolwenci kursów podstawowych TMR.

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 26-05-2023
Liczba godzin usługi: 43
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi (43) podana jest w godzinach edukacyjnych (45-minutowych).

Program  kursu specjalistycznego  Terapii Manualej Rakowskiego


Igłoterapia łącznotkankowych pól punktów spustowych wg dr. A. Rakowskiego.

 IGŁOTERAPIA wg dr. A. Rakowskiego jako skuteczna technika odruchowej normalizacji dysfunkcji narządu ruchu wyrażonej patologiczną czynnościowo aktywnością tkankową.

1. Jak powstała igłoterapia?

2. Wskazania do zastosowania igłoterapii 

3. Podstawowe cechy igłoterapii jako zabiegu odruchowego.

4. Zasady wykonywania igłoterapii.

5. Sposoby zastosowania igłoterapii z wykorzystaniem algorytmu postępowania w modelu dynamicznym TMR

6. Skuteczność i trwałość igłoterapii

7. Sprzęt wykorzystywany do igłoterapii

8. Przygotowanie zabiegu igłoterapii

9. Techniki wykonywania igłoterapii

10.Igłoterapia stacjonarna („jeżyk”)

11.Przeciwwskazania do stosowania igłoterapii

12.Wnioski

13.Praktyczne zastosowanie igłoterapii w normalizowaniu stanu tkanek najczęściej spotykanych, łącznotkankowych polach punktów spustowych:

Zespół zaburzeń czynności stawu biodrowego.

1. Anatomia i biomechanika stawu biodrowego

2. Patogeneza zaburzeń czynności stawu biodrowego

3. Punkty swoiste dla rozpoznania dysfunkcji stawu biodrowego (za Lewitem zmodyfikowane)

4. Interakcje stawu biodrowego z innymi strukturami narządu ruchu

5. Zmiany strukturalne stawu biodrowego 

6. Objawy chorobowe dysfunkcji stawu biodrowego

7. Badanie dysfunkcyjności stawu biodrowego

8. Postępowanie terapeutyczne w dysfunkcjach stawu biodrowego

9. Postępowanie w stanach ostrych dolegliwości stawu biodrowego 

Zespół zaburzeń czynności stawów stopy i deformacje stopy.

1. Anatomia i biomechanika stopy

2. Patogeneza zaburzeń czynności stóp

3. Rodzaje i objawy zaburzeń czynności stópasko-koślawe z obniżeniem sklepienia poprzecznego i koślawością palucha oraz palcami młote

4. Badanie stóp

5. Postępowanie w wadach stóp

6. Postępowanie w stanach dolegliwości bólowych i innych objawów w rejonie stóp

Techniki mobilizacji uruchamiających specyficzne elementy gry stawowej stawów kończyn dolnych.

1. Stawy stopy.

2. Stawy kości podudzia.

3. Stawu kolanowego.

Terapia Edukacyjna.

1. Analiza transakcyjna – model funkcjonalny stanów Ja wg Erica Berne`a:

2. Sposoby „doinwestowania” poszczególnych stanów „Ja”.

3. Proces wybaczania i pojednania.

4. Stadia żałoby:  niedowierzanie  zaprzeczanie

5. Postępowanie w poszczególnych stadiach żałob

Autoterapia. 

Autoterapia chorych z zaburzeniami czynności stawu biodrowego oraz w stanach przed i pooperacyjnych

1. Postepowanie w zaburzeniach czynności stawu biodrowego (sb) - postępowanie w stanach ostrych dolegliwości bólowych

2. Autoterapia w koncepcji TMR  w postępowaniu przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego zówki praktyczne 

Autoterapia w zaburzeniach czynności stóp

1. Mięśnie podudzia – znaczenie dla czynności statycznych i dynamicznych narządu ruchu, anatomia, objawy CZST, techniki autoterapii 

2. Autoterapia w poszczególnych wadach stóp w zależności od wieku oraz rodzaju wady:  nauka prawidłowego, spiralnego ustawienia przodostopia

Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie , zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. Wyposażenie sali: stoły terapeutyczne (1 stów na parę), materace (dla każdego uczestnika), piłki terapeutyczne, pasy trakcyjne, poduszki (dla każdego uczestnika), rzutnik multimedialny, pomoce dydaktyczne np. plansze i modele anatomiczne.
Część praktyczna prowadzona jest w parach. Nie jest stosowany podział na grupy. 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Igłoterapia - wprowadzenie
Data realizacji zajęć
29-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Igłoterapia - wprowadzenie c.d. Przykładowe omówienie i pokaz igłoterapii dla krętarz.
Data realizacji zajęć
29-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
Igłoterapia krętarza- ćwiczenia. Zespół zaburzeń czynności stawu biodroweg
Data realizacji zajęć
29-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10
Przedmiot / temat zajęć
Zespół zaburzeń czynności stawu biodrowego - praktyka. Trakcja, dystrakcja, pozycje ułożeniowe dla sb, mobilizacje bólowe dla ssb
Data realizacji zajęć
29-05-2023
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Igłoterapia - pokaz i ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
02:40
Przedmiot / temat zajęć
Staw kolanowy - badanie, omówienie. Igłoterapia - pokaz i ćwiczenia.
Data realizacji zajęć
30-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Staw kolanowy - badanie -praktyczne ćwiczenia.
Data realizacji zajęć
30-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10
Przedmiot / temat zajęć
Zespół zaburzeń czynności stawu biodrowego - praktyka. Siady dla stawu biodrowego, techniki uzupełniające, techniki wspierające postępowanie przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
Data realizacji zajęć
30-05-2023
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
02:05
Przedmiot / temat zajęć
Zespół czynności stawów stopy - klinika. Pokaz badania na podoskopie.
Data realizacji zajęć
31-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
02:40
Przedmiot / temat zajęć
Badanie stopy - ćwiczenia praktyczne
Data realizacji zajęć
31-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Igłoterapia - omówienie i pokaz (staw piszczelowo-strzałkowy) Ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
31-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10
Przedmiot / temat zajęć
Program stopa
Data realizacji zajęć
31-05-2023
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:20
Liczba godzin
02:05
Przedmiot / temat zajęć
Igłoterapia - omówienie i pokaz (wyrostek kruczy, kąt górny łopatki). Ćwiczenia praktyczne.
Data realizacji zajęć
01-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:40
Liczba godzin
02:40
Przedmiot / temat zajęć
Staw kolanowy - techniki zabiegowe
Data realizacji zajęć
01-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna
Data realizacji zajęć
01-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:10

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa szkoleniowa:" TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny I - igłoterapia. Kurs tylko dla absolwentów kursów podstawowych TMR"- przygotowuje do samodzielnego diagnozowania i leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu, w szczególności zaburzeń czynności stawu biodrowego, kończyn dolnych , zaburzeń czynności stawów stopy i deformacji stopy z uwzględnieniem stosowania Igłoterapii wg. A. Rakowskiego, a także edukacji pacjenta w zakresie wzorców reagowania na stres.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu "TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs specjalistyczny I - igłoterapia. Kurs tylko dla absolwentów kursów podstawowych TMR":

 • definiuje obszary  pracy terapeutycznej 
 • edukuje pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia
 • stosuje techniki badawcze i zabiegowe w leczeniu zaburzeń czynności stawu biodrowego, kończyn dolnych , zaburzeń czynności stawów stopy i deformacji stopy
 • wykorzystuje  technikę igłoterapii dr. A Rakowskiego w celu normalizacji dysfunkcji narządu ruchu wyrażonej patologiczną czynnościowo aktywnością tkankową
 • definiuje i wykorzystuje w terapii  fizyczne mechanizmy stresu jako reakcje anatomicznych struktur narządu ruchu na ten typ negatywnego bodźcowania
 • różnicuje objawy związane z przeżywaniem stresu wg indywidualnych wzorców reagowania
 • posiada zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu. Zdobyte umiejętności praktyczne weryfikowane są na bieżąco podczas zajęć przez nauczycieli TMR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,47 zł
Koszt osobogodziny brutto60,47 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking, hotel i restauracja w pobliżu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bogumiła Dampc

Bogumiła Dampc

dr n. o zdr. - Akademia Medyczna w Poznaniu - rok ukończenia 2020 mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- fizjoterapia - rok ukończenia 2007 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 16943 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 4/2016- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Janina Słobodzian-Rakowska

Janina Słobodzian-Rakowska

dr nauk medycznych – Wojskowa Akademia Medyczna – wydział lekarski- rok ukończenia 2000 Specjalista fizjoterapii Fizjoterapeuta – numer prawa wykonywania zawodu: 14048 Terapeuta Manualny z IV° kompetencji TMR Studia wyższe magisterskie- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławie – rehabilitacja ruchowa - rok ukończenia -1983 Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 2/2009- Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Grzegorz Boczkowski

Grzegorz Boczkowski

mgr fizjoterapii – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- wydział nauk o zdrowiu- fizjoterapia rok ukończenia 2009 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 17897 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 1/2018- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Polańska-Bebejewska

Katarzyna Polańska-Bebejewska

email: instytut@ctmrakowski.pl

tel: (+49) 618 147 900

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy kursu otrzymują skrypt.

Warunki uczestnictwa

W programach specjalistycznych uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich (nie licencjackich) na tych kierunkach. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest uprzednie ukończenie kursu podstawowego TMR.

Przed dokonaniem zapisu na usługę, wymagany jest kontakt z Organizatorem celem potwierdzenia wolnych miejsc. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/kursy/rejestracja.html?kurs=kurs-terapia-manualne-holistyczna--specjalistyczny

W formularzu należy koniecznie zaznaczyć, że kurs będzie dofinansowany z środków BUR.

Rejestracja na kurs jest tożsama z akceptacją regula.
minu kursów i szkoleń Instytutu Rakowskiego, opublikowanym pod adresem: https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/regulamin-kursow.html

Dokumenty:

Każdy absolwent kursu  specjalistycznegoTMR otrzymuje Zaświadczenie ukończenia kursu specjalistycznego.

Informacje dodatkowe

Ukończony pełny program kształcenia TMR: czteromodułowy kurs podstawowy + I i II moduł specjalistyczny daje prawo do złożenia egzaminu przed Komisją PTTMH i uzyskania I stopnia kompetencji w TMR.

Instytut Rakowskiego jest także wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod numerem: 2.30/00118/2021 oraz do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego pod numerem RSPO 274487

Kursy TMR akredytowane są przez PTTMH. Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Ciasteczka>