Usługa - Kurs: TERAPIA TKANEK MIĘKKICH WG KONCEPCJI TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

4.9/5 z 48 ocen

Tytuł Kurs: TERAPIA TKANEK MIĘKKICH WG KONCEPCJI TERAPII MANUALNEJ RAKOWSKIEGO

Numer usługi 2022/09/06/115497/1519762

Dostawca usług Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Miejsce usługi Sierosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 600,00 zł netto

3 600,00 zł brutto

50,00 zł netto za godzinę

50,00 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs ten jest propozycją  dla techników fizjoterapii, masażystów, licencjatów fizjoterapii, mgr fizjoterapii i lekarzy różnych specjalności, legitymujący się dokumetami potwierdzającymi odpowiednio ww. stopnie wykształcenia.

Minimalna liczba uczestników: 12
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 11-08-2023
Liczba godzin usługi: 72
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi (72) podana jest w godzinach edukacyjnych (45-minutowych).

Kurs oparty jest o podstawową koncepcję TMR. Na bazie wieloletnich obserwacji efektów terapii skutków zaburzeń czynności narządu ruchu prowadzonych w naszym ośrodku, opracowaliśmy nowy, usystematyzowany program zawierający określone procedury postępowania w przypadkach stanów ostrych i przewlekłych bólu oraz innych dolegliwości. Oprócz technik tkanek miękkich w programie znajdują się m. in. manualne techniki badawcze oraz zabiegowe stawów kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, połączenia głowo-szyjnego i in. Pozwoli to na skuteczniejsze stymulowanie procesu normalizującego – zdrowienia. Program zawiera także niezbędną w codziennej praktyce leczniczej część edukacyjną, ukierunkowaną na uczenie naszych pacjentów świadomej, własnej aktywności w dążeniu do osiągnięcia pełnego zdrowia.  

Kurs składa się z dwóch modułów. Każdy moduł zawiera:

 • część teoretyczną poświęconą patogenezie poszczególnych objawów w zakresie niezbędnym dla planowania i prowadzenia terapii
 • część praktyczną poświęconą nauczaniu konkretnych technik badawczych oraz  zabiegowych
 • część kliniczną, w której omówione jest postępowanie w poszczególnych zespołach dolegliwości z praktycznym zastosowaniem odpowiednich procedur.

Program kursu 

MODUŁ I

Koncepcja Terapii Manualnej Holistycznej. Miednica, stawy biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego.

1. Wprowadzenie do koncepcji Terapii Manualnej Rakowskiego.

2. Procedury badawcze i zabiegowe wykorzystywane w Terapii Manualnej  Rakowskiego

3. Miednica, zespół stawów krzyżowo-biodrowych • anatomia, patogeneza, objawy • badanie 

4. Zespoły więzadeł miednicy • anatomia, patogeneza, objawy

5. Zespół dysfunkcji stawu biodrowego • anatomia, czynność, patogeneza, objawy • badanie

6. Zespoły segmentów ruchowych kręgosłupa lędźwiowego i przejścia lędźwiowo-krzyżowego • anatomia, patogeneza, objawy

7. Zespoły więzadeł L i L/S • anatomia, patogeneza, objawy

8. Mięśniowa równowaga i nierównowaga statyczna.

9. Zespoły mięśniowe • anatomia, patogeneza, objawy -

10. Postępowanie w stanach ostrych czynnościowego przejścia lędźwiowo-krzyżowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa, więzadeł oraz mięśni • patogeneza, objawy

11. Zespoły segmentów ruchowych przejścia piersiowo-lędźwiowego • anatomia, patogeneza, objawy 

12. Zespoły struktur Th/L • anatomia, patogeneza, objawy 

13. Zespoły mięśni znamionowych dla przejścia Th/L • anatomia, patogeneza, objawy

MODUŁ II

Brzuszny mechanizm wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia ( BMWPiST), , segmenty ruchowe kręgosłupa piersiowego, przejścia szyjno-piersiowego, szyjnego, połączenia głowowo-szyjnego, obręcz barkowa, system żuchwowo-gnykowo-czaszkowy.

1. Brzuszny mechanizm wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia - BMWPiST • anatomia, patogeneza, objawy dysfunkcji

2. Zespoły segmentów ruchowych środkowego i górnego odcinka kręgosłupa piersiowego • anatomia, patogeneza, objawy • badanie

3. Zespoły stawów żeber 1-7 • Anatomia, patogeneza, objawy • badanie

4. Zespoły mięśniowe • anatomia, patogeneza, objawy

5. Zespoły struktur łącznotkankowych i okostnowych obręczy barkowej i kończyn górnych • anatomia, patogeneza, objawy

6. Zespoły segmentów ruchowych przejścia szyjno-piersiowego • patogeneza, objawy

7. Zespół bolesnego barku, łokcia, nadgarstka • patogeneza, objawy • badanie • terapia.

8. Postępowanie w stanach ostrych dolnego odcinka kręgosłupa szyjnego • patogeneza, objawy

9. Zespoły połączenia głowowo-szyjnego • badanie

10. Zespoły mięśniowe • anatomia, patogeneza, objawy

11. Szlak migrenowo-wegetatywny.

12. Zespół dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego (sżgc) • patogeneza, objawy • badanie

13. Zespoły mięśni systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego • anatomia, patogeneza, objawy

14. Podsumowanie.

Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie , zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. Wyposażenie sali: stoły terapeutyczne (1 stów na parę), materace (dla każdego uczestnika), piłki terapeutyczne, pasy trakcyjne, poduszki (dla każdego uczestnika), rzutnik multimedialny, pomoce dydaktyczne np. plansze i modele anatomiczne.
Część praktyczna prowadzona jest w parach. Nie jest stosowany podział na grupy. 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do koncepcji TMR
Data realizacji zajęć
17-08-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Miednica, stawy krzyżowo-biodrowe
Data realizacji zajęć
17-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Stawy krzyżowo-biodrowe- badanie. Punkty swoiste, praktyka
Data realizacji zajęć
17-08-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zespół dysfunkcji stawów biodrowych, badanie - praktyka
Data realizacji zajęć
17-08-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły więzadeł miednicy - badanie, terapia- praktyka
Data realizacji zajęć
18-08-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Badanie i terapia wrażliwości uciskowej więzadeł miednicy
Data realizacji zajęć
18-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje uderzeniowe dla sskb - praktyka
Data realizacji zajęć
18-08-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Mięśniowa równowaga statyczna. Zespoły mięśniowe kończyn dolnych, obręczy biodrowej i tułowia. Techniki mobilizacji.
Data realizacji zajęć
18-08-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki normalizacji w zespołach mięśniowych-praktyka. Zespoły segmentów ruchowych kręgosłupa
Data realizacji zajęć
19-08-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Badanie i terapia wrażliwości uciskowej struktur łącznotkankowych kręgosłupa lędźwiowego i przejścia piersiowo-lędźwiowego
Data realizacji zajęć
19-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Badanie segmentów ruchowych kręgosłupa - praktyka
Data realizacji zajęć
19-08-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie w stanach ostrych- różnicowanie, omówienie, praktyka
Data realizacji zajęć
19-08-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły przejścia piersiowo-lędźwiowego- patogeneza, objawy.
Data realizacji zajęć
20-08-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Badanie struktur znamionowych dla przejścia piersiowo-lędźwiowego- pokaz, praktyka. Mobilizacje skóry i tkanki podskórnej.
Data realizacji zajęć
20-08-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Studium przypadków, praktyczne planowanie terapii. Test sprawdzający po I module - podsumowanie.
Data realizacji zajęć
20-08-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Powtórka z I modułu- pytania. Brzuszny mechanizm wspomagania i stabilizacji tułowia.
Data realizacji zajęć
28-10-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Trening stabilizacji- pokaz, praktyka. Zespoły segmentów ruchowych środkowego i górnego odcinka kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
28-10-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły segmentów ruchowych środkowego i górnego odcinka kręgosłupa. badanie i terapia wrażliwości uciskowej struktur łącznotkankowych kręgosłupa piersiowego - potwórka
Data realizacji zajęć
28-10-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Technika trakcyjno-rotacyjna. Zespoły stawów żeber- patogeneza, objawy. Badanie.
Data realizacji zajęć
28-10-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje stawów żeber- pokaz i praktyka. Zespoły segmentów ruchowych przejścia szyjno-piersiowego.
Data realizacji zajęć
29-10-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły segmentów ruchowych przejścia szyjno-piersiowego i środkowego odcinka kręgosłupa szyjnego, zespoły bolesnego barku, łokcia, nadgarstka. Badanie- pokaz-praktyka
Data realizacji zajęć
29-10-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły mięśniowe rejonu odcinka szyjnego i piersiowego oraz obręczy barkowej- patogeneza, objawy. Techniki normalizacji- praktyka
Data realizacji zajęć
29-10-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły struktur łącznotkankowych i okostnowych obręczy barkowej i kończyn górnych- patogeneza, objawy
Data realizacji zajęć
29-10-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie w stamach ostrych- różnicowanie, omówienie, praktyka
Data realizacji zajęć
30-10-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje izometryczne dla odcinka szyjnego- pokaz , praktyka. Powtórka technik badawczych i zabiegowych
Data realizacji zajęć
30-10-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły tkanek połączenia głowowo-szyjnego- patogeneza, objawy, badanie- praktyka
Data realizacji zajęć
30-10-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki zabiegowe dla połączenie głowowo-szyjnego- praktyka. Techniki normalizujące mięśnie podpotyliczne- pokaz, praktyka. Program "biodro"
Data realizacji zajęć
30-10-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zespół dysfunkcji systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego- patogeneza, objawy
Data realizacji zajęć
31-10-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Badanie i terapia zewnątrzustnie i wewnątrzustnie- pokaz i praktyka. Techniki normalizujące mięśnie żwaczowe - pokaz, praktyka
Data realizacji zajęć
31-10-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Studium przypadków, praktyczne omówienie terapii- praca w podgrupach. Test sprawdzający po II module. Podsumowanie
Data realizacji zajęć
31-10-2023
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do stosowania procedur postępowania w przypadkach stanów ostrych i przewlekłych bólu oraz innych dolegliwości. Oprócz technik tkanek miękkich w programie znajdują się m. in. manualne techniki badawcze oraz zabiegowe stawów kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, połączenia głowo-szyjnego, a także niezbędną w codziennej praktyce leczniczej część edukacyjną, ukierunkowaną na uczenie naszych pacjentów świadomej, własnej aktywności w dążeniu do osiągnięcia pełnego zdrowia.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu:

 • rozróżnia i stosuje techniki badawcze służące poszukiwaniu struktur biorących udział w generowaniu dolegliwości pacjenta w narządzie ruchu
 • stosuje praktyczne i sprawdzone techniki do pracy z pacjentem będącym w stanie ostrym i przewlekłym
 • definiuje znaczenie  czynnościowej zmiany stanu tkanek w prowokowaniu dolegliwości w narządzie ruchu, a także dolegliwości określanych jako odkręgosłupowe
 • definiuje wpływ stresu na powstawanie dolegliwości w ciele za pośrednictwem narządu ruchu
 • rozwija codzienną pracę z pacjentem 
 • stosuje skuteczny i usystematyzowany program terapii, który powstał na bazie wieloletnich obserwacji pacjentów leczonych w Centrum Terapii Manualnej  (Koncepcja Terapii Manualnej . Rakowskiego)
 • definiuje znaczenie autoterapii w leczeniu i profilaktyce pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu
 • posiada zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu. Zdobyte umiejętności praktyczne weryfikowane są na bieżąco podczas zajęć przez nauczycieli TMR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto3 600,00 zł
Koszt usługi brutto3 600,00 zł
Koszt godziny netto50,00 zł
Koszt godziny brutto50,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking, hotel i restauracja w pobliżu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Justyna Sieracka

Justyna Sieracka

mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- rehabilitacja ruchowa- rok ukończenia 1997 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 15368. Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR - Nauczyciel

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Polańska-Bebejewska

Katarzyna Polańska-Bebejewska

email: instytut@ctmrakowski.pl

tel: (+48) 618 147 900

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzytmują skrypty do każdego modułu kursu. 

Warunki uczestnictwa

Przed dokonaniem zapisu na usługę, wymagany jest kontakt z Organizatorem celem potwierdzenia wolnych miejsc. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/kursy/rejestracja.html?kurs=kurs-autoterapia-dysfunkcji-narzadu-ruchu-z-elementami-tmh

W formularzu należy zaznaczyć, że kurs będzie dofinansowany z środków BUR.

Rejestracja na kurs jest tożsama z akceptacją regulaminu kursów i szkoleń Instytutu Rakowskiego, opublikowanym pod adresem: https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/regulamin-kursow.html

Dokumenty:

Każdy absolwent kursu  otrzymuje Dyplom ukończenia kursu.

Informacje dodatkowe

Instytut Rakowskiego jest także wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod numerem: 2.30/00118/2021 oraz do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego pod numerem RSPO 274487

Kurs podstawowy TMR akredytowany jest przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym.

Całość kształcenia obejmuje dwie części, każda trwa cztery dni  - razem 80 godzin edukacyjnych. Każda kolejna część odbywa się w przeciągu 2-3 kolejnych miesięcy.

Terminy poszczególnych modułów:

moduł I: 17-20.08.2023

moduł II: 28-31.10.2023

Ile kosztuje kurs?

Łączna cena kursu, obejmująca 2 moduły wynosi 3600 zł.
 

Absolwenci innych kursów Instytutu Rakowskiego  otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł. 

Istnieje możliwość powtarzania wybranych części lub całych kursów. W takim przypadku odpłatność wynosi 50% ceny aktualnie obowiązującej. 

Ciasteczka>