Usługa - Kurs: Terapia zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego

Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

4.9/5 z 50 ocen

Tytuł Kurs: Terapia zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego

Numer usługi 2022/09/06/115497/1519755

Dostawca usług Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Miejsce usługi Sierosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 400,00 zł netto za osobę

2 400,00 zł brutto za osobę

85,71 zł netto za osobogodzinę

85,71 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs adresowany jest do lekarzy stomatologów, ortodontów, protetyków, laryngologów, foniatrów, okulistów, logopedów oraz magistrów fizjoterapii. Zapraszamy też lekarzy innych specjalności.

Minimalna liczba uczestników: 12
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 19-05-2023
Liczba godzin usługi: 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi (28) podana jest w godzinach edukacyjnych (45-minutowych). 


System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy (sżgc) to zespół morfologicznoczynnościowy wzajemnie współdziałających tkanek i narządów jamy ustnej, twarzy, kości i szwów czaszki oraz połączenia głowowo-szyjnego tworzący funkcjonalną całość, regulowaną i koordynowaną przez OUN, oraz układ wegetatywny. Zaburzenia w jednym z elementów tego układu implikują zmiany w pozostałych jego elementach a także w innych częściach narządu ruchu. System ten spełnia wielorakie funkcje: jest narzędziem do żucia i połykania pokarmów, bierze udział w formowaniu dźwięków mowy, oddychaniu, uzewnętrznianiu przeżyć psychicznych, reagowaniu na stres. Spełnia także funkcje posturalne, mające bardzo duże znaczenie przy utrzymywaniu pionowej postawy ciała. Połączenie głowowo-szyjne koordynuje funkcje wszystkich segmentów kręgosłupa, a także bierze udział w procesach percepcji, uczenia się, zapamiętywania. Zaburzenia czynności sżgc mogą prowokować szereg objawów, które przypominają choroby stomatologiczne np. bóle zdrowych zębów, ograniczenie zakresów ruchu w stawach skroniowo-żuchwowych, bóle twarzoczaszki, dolegliwości ze strony uszu, inne. Mogą być źródłem objawów charakterystycznych dla stomatologii, laryngologii, neurologii, foniatrii, logopedii, pedagogiki np. zaburzenia słyszenia, szumy w uszach, zawroty głowy, trudności z koncentracją uwagi, zaburzenia widzenia obuocznego, problemy z zapamiętywaniem oraz wiele innych. System żuchwowo-gnykowo-czaszkowy jest bardzo czułym odbiorcą przeciążeń emocjonalnych, odpowiedź tkankami tego systemu kształtuje się latami w oparciu o wzorce rodzicielskie. Na prawidłową funkcję sżgc mają także wpływ inne części narządu ruchu, głównie struktury anatomiczne tzw. rejonów kluczowych ciała między innymi: stawy biodrowe, krzyżowo-biodrowe, segmenty ruchowe kręgosłupa piersiowego środkowego oraz przejścia piersiowo-lędźwiowego. Celem kursu jest zapoznanie specjalistów z istotą zaburzeń czynności sżgc ze szczególnym uwzględnieniem związków odruchowych ze stawami biodrowymi, krzyżowo-biodrowymi, segmentami ruchowymi kręgosłupa szyjnego i piersiowego. Podczas kursu zostaną przedstawione sposoby badania oraz terapii a także nauka praktycznej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń czynności tego systemu.

Program kursu

I. Podstawowe założenia teoretyczne Terapii Manualnej Rakowskiego (TMR).

1. Sfery osobowości i ich wzajemne oddziaływanie.

2. Podstawowe pojęcia charakteryzujące model dynamiczny terapii.

3. Definicja TMH.

4. Aktywność biologiczna tkanek w patologii czynnościowej: punkty maksymalnie bolesne, punkty spustowe, punkty swoiste dla dysfunkcji stawowej, strefy komórkowo-bólowe tkanki podskórnej.

5. Fizyczne mechanizmy psychogenności.

6. Charakterystyka objawowa struktur łącznotkankowych narządu ruchu, mających największe związki odruchowe z sżgc:

II. Praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat aktywności biologicznej tkanek w pracy z systemem żuchwowo-gnykowo-czaszkowym.

1. Technika wykonywania mobilizacji tkanki podskórnej twarzoczaszki, kręgosłupa szyjnego, piersiowego.

2. Technika wykonywania mobilizacji uciskowych pól punktów maksymalnie bolesnych i spustowych w strukturach sżgc.

3. Technika wykonywania mobilizacji uciskowych pól punktów maksymalnie bolesnych i spustowych struktur pozostających w interakcjach z sżgc. wymienionych wyżej.

III. Struktury anatomiczne systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego. Omówienie najnowszych doniesień dotyczących anatomii i fizjologii stawu skroniowo-żuchwowego, mięśni żucia, mięśni nadgnykowych, podgnykowych oraz struktur łącznotkankowych połączenia głowowo-szyjnego.

IV. Patogeneza zaburzeń czynności sżgc.

1. Przyczyny psychogenne.

2. Urazy twarzoczaszki: przedporodowe, porodowe, komunikacyjne, stomatologiczne, inne.

3. Wszystkie procesy chorobowe przebiegające z bólem głębokim zwłaszcza o charakterze przewlekłym.

4. Nadmierne napięcie spoczynkowe mięśni żucia oraz przeciążenia statyczne wynikające z parafunkcji.

5. Warunki zwarciowe, uzupełnienia braków w uzębieniu, protezy zmieniające warunki zwarciowe. 6. Przyczyny antygrawitacyjne.

7. Interakcje: dysfunkcje połączenia głowowo-szyjnego, zaburzenia czynności stawów krzyżowo-biodrowych, biodrowych, struktur dna miednicy.

8. Przebyte stany zapalne żuchwy, szczęki, ssż.

V. Objawy chorobowe zaburzeń czynności struktur sżgc.

1. Objawy dotyczące zębów.

2. Dolegliwości języka, jamy ustnej.

3. Objawy dotyczące narządu słuchu.

4. Dolegliwości ze strony oczu.

5. Bóle twarzy.

6. Bóle głowy.

7. Dolegliwości generowane przez pola punktów maksymalnie bolesnych i/lub spustowych przyczepów mięśni żucia

VI. Badanie systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego – zajęcia teoretyczne.

1. Wywiad.

2. Badanie zakresu ruchów czynnych żuchwy.

3. Obserwacja toru ruchu żuchwy.

4. Badanie objawów akustycznych w stawie skroniowo-żuchwowym (ss-ż).

5. Palpacyjne badanie wrażliwości mięśni żucia - zewnątrzustne.

6. Obserwacja oznak bruksizmu.

7. Badanie elementów gry stawowej ss-ż.

8. Badanie aktywności tkankowej struktur ss-ż wewnątrzustne.

VII. Badanie systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego – zajęcia praktyczne.

VIII. Terapia zaburzeń czynności sżgc oraz ich następstw w postaci objawów chorobowych - zajęcia teoretyczne i praktyczne.

1. Terapia przeciążających wzorców reagowania na stres.

2. Mobilizacje uciskowe zewnątrzustne pól punktów maksymalnie bolesnych (pmb).

3. Mobilizacje uciskowe wewnątrzustne pól pmb i/ lub spustowych.

4. Techniki mobilizacji dysfunkcyjnych elementów gry stawowej ss-ż.

5. Igłoterapia pól punktów spustowych leżących w strukturach łącznotkankowych ss-ż – informacyjnie.

6. Mobilizacja skóry i tkanki podskórnej twarzy.

IX. Techniki badawcze struktur pozostających w interakcjach z sżgc.

1. Badanie aktywności tkankowej wyrostka poprzecznego C1.

2. Badanie aktywności tkankowej przyczepów mięśni podpotylicznych na kresie karkowej dolnej.

3. Badanie czynnościowe stawu biodrowego: test Patricka, badanie przez punkty swoiste dla zaburzeń czynności stawu biodrowego.

4. Badanie czynności stawu krzyżowo-biodrowego: test Derbolowskiego, objaw Pieddelau w pozycji stojącej, siedzącej.

X. Techniki terapeutyczne struktur pozostających w interakcjach z sżgc.

1. Mobilizacje opukiwaniem wyrostka poprzecznego C1.

2. Mobilizacja brzuszno-trakcyjna C1.

3. Techniki mobilizacji elementów gry stawowej stawu biodrowego.

4. Mobilizacje kołysaniem stawu krzyżowo-biodrowego.

5. Mobilizacje uderzeniowe niespecyficzne stawu krzyżowo-biodrowego.

XI. Autoterapia zaburzeń czynności struktur sżgc.

1. Rozpoznanie i zaprzestanie negatywnego stymulowania ze sfery psychicznoduchowej i/lub środowiskowo-społecznej.

2. Zaprzestanie negatywnego stymulowania ze strony narządu żucia.

3. Autoterapia pól punktów spustowych i maksymalnie bolesnych.

4. Autoterapia mięśniowej nierównowagi statycznej.

5. Autoterapia struktur pozostających w interakcjach z sżg.

Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie , zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. Wyposażenie sali: stoły terapeutyczne (1 stów na parę), materace (dla każdego uczestnika), piłki terapeutyczne, pasy trakcyjne, poduszki (dla każdego uczestnika), rzutnik multimedialny, pomoce dydaktyczne np. plansze i modele anatomiczne.
Część praktyczna prowadzona jest w parach. Nie jest stosowany podział na grupy. .

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do koncepcji TMR
Data realizacji zajęć
24-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka objawowa, mobilizacje uciskowe, mobilizacje opukiwaniem C1- zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia
Data realizacji zajęć
24-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SŻGC - teoria, badanie mm żwaczowych zaewnątrzustnie, badanie typu zawieszenia emocji w ciele
Data realizacji zajęć
24-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia- objawy mm karku, prawidłowe siedzenie, PIR, mobilizacje uciskowe-kileczka- ćwiczenia
Data realizacji zajęć
24-05-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Teoria sżgc - badanie zewnątrzustnie- tor żuchwy, języka, odwodzenie, objawy akustyczne
Data realizacji zajęć
25-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
SŻGC - teoria- badanie wewnątrzustnie, ślizgi, praca z językiem i dnem jamy ustnej
Data realizacji zajęć
25-05-2023
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
13:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie interakcji i wykorzystanie w terapii - test Patricka, trakcja w stawie biodrowym, badanie statyki miednicy, badanie przez rotację talerzy biodrowych
Data realizacji zajęć
25-05-2023
Godzina rozpoczęcia
13:40
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia - wzorzec łopatki, program biordo - zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
25-05-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Igłoterapia w obrębie twarzoczaszki
Data realizacji zajęć
26-05-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zabiegi dla stawów krzyżowo-biodrowych
Data realizacji zajęć
26-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:20
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcie praktyczne- powtórka , doskonalenie
Data realizacji zajęć
26-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:40

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa szkoleniowa: „Terapia zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego” przygotowuje do samodzielnego stosowania technik badawczych i zabiegowych w terapii sżgc, z uwzględnieniem charakterystyki objawowej tkanek, związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaburzeniami a innymi strukturami narządu ruchu, reakcji tkankowych na wzorce reagowania na stres oraz edukowania pacjenta w zakresie autoterapii dysfunkcji sżgc.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu Terapia zaburzeń systemu żuchwowo-gnykowo-czaszkowego:

 • stosuje techniki badawcze i zabiegowe w dysfunkcjach sżgc
 • definiuje związki przyczynowo-skutkowe zaburzeń z innymi strukturami narządu ruchu
 • wykorzystuje związki przyczynowo-skutkowe zaburzeń w terapii sżgc
 • analizuje charakterystykę objawową tkanek generujących dolegliwości w obrębie twarzoczaszki
 • informuje pacjenta jak samodzielnie stosować autoterapię w dysfunkcjach sżgc
 • rozpoznaje reakcje tkankowe na wzorce reagowania na stres
 • posiada zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu. Zdobyte umiejętności praktyczne weryfikowane są na bieżąco podczas zajęć przez nauczycieli TMR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto85,71 zł
Koszt osobogodziny brutto85,71 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking, hotel i restauracja w pobliżu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janina Słobodzian-Rakowska

Janina Słobodzian-Rakowska

dr nauk medycznych – Wojskowa Akademia Medyczna – wydział lekarski- rok ukończenia 2000 Specjalista fizjoterapii Fizjoterapeuta – numer prawa wykonywania zawodu: 14048 Terapeuta Manualny z IV° kompetencji TMR Studia wyższe magisterskie- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławie – rehabilitacja ruchowa - rok ukończenia -1983 Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 2/2009- Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Magdalena Tomczak

Magdalena Tomczak

dr n. o zdr. – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- fizjoterapia- rok ukończenia 2007 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 16917 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Polańska-Bebejewska

Katarzyna Polańska-Bebejewska

email: instytut@ctmrakowski.pl

tel: (+48) 618 147 900

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy kursu otrzymują skrypt.

Warunki uczestnictwa

Przed dokonaniem zapisu na usługę, wymagany jest kontakt z Organizatorem celem potwierdzenia wolnych miejsc. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/kursy/rejestracja.html?kurs=kurs-terapia-zaburzen-czynnosci-szgc

W formularzu należy koniecznie zaznaczyć, że kurs będzie dofinansowany z środków BUR.

Rejestracja na kurs jest tożsama z akceptacją regulaminu kursów i szkoleń Instytutu Rakowskiego, opublikowanym pod adresem: https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/regulamin-kursow.html

Dokumenty:

Każdy absolwent otrzymuje Dyplom ukończenia kursu 

Absolwenci innych  kursów Instytutu Rakowskiego otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł. 

Informacje dodatkowe

Instytut Rakowskiego jest także wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod numerem: 2.30/00118/2021 oraz do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego pod numerem RSPO 274487
Firma korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art 43, ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kursy TMR akredytowane są przez PTTMH. Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Ciasteczka>