Usługa - Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy

Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

4.9/5 z 50 ocen

Tytuł Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy

Numer usługi 2022/09/06/115497/1519752

Dostawca usług Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Miejsce usługi Sierosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 400,00 zł netto za osobę

2 400,00 zł brutto za osobę

88,89 zł netto za osobogodzinę

88,89 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, położnych, lekarzy: proktologów, ginekologów, urologów. Zapraszamy również lekarzy innych specjalności.

Minimalna liczba uczestników: 12
Maksymalna liczba uczestników: 18
Data zakończenia rekrutacji: 12-06-2023
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi (27) podana jest w godzinach edukacyjnych (45-minutowych). 

Dno miednicy to anatomiczny kompleks struktur mięśniowych, powięziowych, więzadłowych, kostnych, stawowych oraz nerwowych i narządowych, który tworzy jedną funkcjonalną całość. Rejon ten obejmuje swoim zasięgiem kilka specjalności medycznych, przy czym specjaliści każdej z nich zajmują się nim jedynie w zakresie swoich kompetencji, w zgodzie z obowiązującymi standardami. Dno miednicy pozostaje jednak takie samo pod względem morfologicznym i czynnościowym, niezależnie od różnic postrzegania jego funkcji przez: urologa, ginekologa, proktologa, internistę, neurologa czy seksuologa, psychiatrę, bądź fizjoterapeutę i położną. Bywa, że specjaliści tych dziedzin, nie widzą zespołów dna miednicy jako kompleksu czynnościowego ściśle zintegrowanego z całością nie tylko naszej fizyczności, ale także całej osobowości. Zespoły dna miednicy (ZDM), w patogenezie czynnościowej (pierwotnej) oraz organicznej (wtórnej) to bardzo ważny problem wyrażający się różnorodnymi objawami chorobowymi. W narządzie ruchu dno miednicy pełni bardzo ważną funkcję jako część brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia. Niesprawność jego struktur niesie konsekwencje w całym tym mechanizmie zaburzając m.in. czynność przepony oddechowej. Stąd dysfunkcje przenoszą się na segmenty ruchowe dolnego odcinka piersiowego kręgosłupa doprowadzając, w łuku odruchowym, do zaburzeń czynności narządów jamy brzucha. Mogą się one wyrażać m.in. chorobami wrzodowymi, zaburzeniami perystaltyki, zespołem jelita grubego nadwrażliwego, nieuzasadnionymi obiektywnie kolkami nerkowymi, bólami brzucha, biegunkami, zaparciami i wieloma innymi objawami. Ponadto niesprawność brzusznego mechanizmu doprowadza do nierównowagi mięśniowo-stawowej i w następstwie do przeciążeń statycznych segmentów ruchowych praktycznie całego kręgosłupa. Ilościowo dominują tu segmenty lędźwiowe dolne. Konsekwencją są bóle tego rejonu: miejscowe, promieniujące, rzutowane, inne objawy chorobowe oraz procesy zwyrodnieniowe o charakterze pierwotnym, itd. Zespoły dna miednicy wyrażają się także bezpośrednim wpływem na stawy krzyżowobiodrowe. Od pierwszych godzin życia do śmierci należą one do tzw. kluczowych rejonów ciała. Wchodzą w ścisłe interakcje z drugim, dominującym rejonem kluczowym, mianowicie ze strukturami połączenia głowowo-szyjnego. Wspólnie oraz każdy z tych rejonów z osobna wywierają silny wpływ na układ wegetatywny. Jednym z następstw tego procesu jest zaburzenie czynności mięśni gładkich układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, najczęściej o charakterze © Centrum Terapii Manualnej. www.ctmrakowski.pl spastycznym itd. U mężczyzn dolegliwości odczuwane w rejonie krocza, podbrzusza, zaburzenia mikcji przypisuje się chorobom prostaty. A u kobiet często upatruje się przyczyn w zaburzeniach spowodowanych porodami i ciążą. Dno miednicy to obszar związany ze sprawnością seksualną oraz rozrodczą. Dysfunkcje jego struktur doprowadzają do istotnych zaburzeń w tej sferze. Dyspareunia, anorgazmia, przedwczesny wytrysk, zaburzenia erekcji, wszelkie bóle genitaliów, świądy, przeczulice w rejonie krocza, obniżenie a czasem zanik libido, to najczęściej spotykane następstwa ZDM i innych struktur pozostających z tym zespołem w interakcjach. Zaburzenie czynności stawów krzyżowo-biodrowych może doprowadzać m.in. do zaburzeń miesiączkowania, samoistnych poronień, trudności z zachodzeniem w ciążę i do wielu innych dolegliwości. Struktury dna miednicy okazały się jednym z systemów najbardziej wrażliwych na stres związany z rodzicielskimi wzorcami reagowania na trudne sytuacje. Przetrwałe w filogenezie mięśnie obniżające ogon: pętla łonowo-odbytnicza, pętla łonowo-guziczna, m. guziczny nadal reagują na emocje pierwotne człowieka, w drodze odruchu bezwarunkowego, skurczem i nadmiernym napięciem spoczynkowym. Bywa ono wzmacniane i utrwalane w odruchu warunkowym jako nabyte wzorce rodzicielskie, wyrażając się indywidualnym sposobem reagowania na stres.

Program kursu:


I. Podstawowe założenia teoretyczne Terapii Manualnej Rakowskiego (TMR). 

1. Definicja TMR.

2. Podstawowe pojęcia charakteryzujące model dynamiczny Terapii Manualnej Holistycznej

3. Patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa (CZST)

4. Sfery osobowości człowieka i ich wzajemne oddziaływanie.

5. Fizyczne mechanizmy psychogenności.

II. Struktury anatomiczne rejonu dna miednicy 

1. Struktury anatomiczne tworzące dno miednicy: • mięśnie przepony miednicznej

2. Stosunki anatomiczne mięśni i narządów miednicy mniejszej.

3. Struktury pozostające w bezpośrednich związkach czynnościowych ze strukturami dna miednicy

4. Dno miednicy – czynności statyczne i czynności dynamiczne.

5. Dno miednicy jako jedna z płaszczyzn poprzecznych narządu ruchu.

6. Struktury anatomiczne dostępne palpacji w badaniu i zabiegu per-rectum.

III. Patogeneza zaburzeń czynności struktur dna miednicy 

1. Choroby organiczne struktur dna miednicy (przyczyny pochodzenia wtórnego)

2. Urazy.

3. Porody (naturalne, zabiegowe, z powikłaniami, z nacięciami krocza).

4. Przyczyny psychogenne (przyczyny pochodzenia pierwotnego)

5. Przyczyny antygrawitacyjne.

6. Nierównowaga statyczna miednicy.

7. Brak świadomości znaczenia sprawności struktur dna miednicy.

8. Przyczyny pozamiejscowe dysfunkcji struktur dna miednicy

9. Przyczyny mieszane.

IV. Objawy chorobowe zaburzeń czynności struktur dna miednicy 

1. Objawy urologiczne

2. Objawy proktologiczne.

3. Zaburzenia seksualności.

4. Zaburzenia ginekologiczne

5. Objawy dermatologiczne

6. Objawy odległe

7. Inne

V. Mechanizm wysiłkowego nietrzymania moczu.

VI. Charakterystyka objawowa tkanek generujących objawy w zespołach dna miednicy  

1. Zespół więzadła krzyżowo-guzowego.

2. Zespół więzadeł krzyżowo-biodrowych.

3. Zespół mięśnia gruszkowatego.

4. Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego.

5. Inne.

VII. Badanie struktur dna miednicy – zajęcia teoretyczne i praktyczne 

1. Mobilizacja per-rectum- wskazania • przeciwwskazania

2. Badanie sprawności struktur dna miednicy. 

3. Badanie aktywności tkankowej struktur dna miednicy.

4. Badanie stawów krzyżowo-biodrowych (przez punkty swoiste dla dysfunkcji stawowej).

5. Badanie aktywności mięśnia gruszkowatego na przyczepie do wierzchołka krętarza większego (mobilizacje uciskowe).

6. Badanie aktywności tkankowej więzadła krzyżowo-guzowego na przyczepie do kości krzyżowej i do guza kulszowego (mobilizacje uciskowe).

7. Badanie aktywności tkankowej struktur czynnościowego przejścia piersiowolędźwiowego (mobilizacje uciskowe więzadeł nadkolcowych i międzykolcowych).

8. Badanie sprawności brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia (test przejścia z leżenia do siadu).

VIII. Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy oraz ich następstw w postaci objawów chorobowych - zajęcia teoretyczne i praktyczne. 

1. Zabieg per-rectum - mobilizacje uciskowe struktur zmienionych czynnościowo.

2. Terapia zaburzeń sprawności mięśni przepony miednicy.

3. Techniki zabiegowe dla stawów krzyżowo-biodrowych • kołysanie sskb • mobilizacje uderzeniowe sskb S1 i S3.

4. Mobilizacje uciskowe mięśnia gruszkowatego na przyczepie do wierzchołka krętarza większego.

5. Mobilizacje uciskowe więzadła krzyżowo-guzowego na przyczepie do kości krzyżowej i do guza kulszowego.

6. Mobilizacje uciskowe więzadeł nadkolcowych i międzykolcowych segmentów ruchowych czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego.

7. Odtwarzanie sprawności brzusznego mechanizmu wspomagania prostowania i stabilizacji tułowia.

8. Elektrostymulacja dopochwowa i doodbytnicza - jako metoda wspomagająca terapię zaburzeń czynności mięśni dna miednicy.

IX. Autoterapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy 

1. Autoterapia w zaburzeniach czynności

2. Podstawowy i zaawansowany program reedukacji mięśni dna miednicy dla kobiet i mężczyzn.

3. Reedukacja mięśni dna miednicy podczas ciąży, w połogu i dalszych etapach życia kobiety.

4. Samodzielne mobilizacje uciskowe wybranych struktur generujących objawy w rejonie dna miednicy.

5. Poizometryczna relaksacja mięśni i więzadeł czynnościowo związanych z rejonem dna miednicy

X. Reakcje pozabiegowe. 

XI. Podsumowanie. 

Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie , zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. Wyposażenie sali: stoły terapeutyczne (1 stów na parę), materace (dla każdego uczestnika), piłki terapeutyczne, pasy trakcyjne, poduszki (dla każdego uczestnika), rzutnik multimedialny, pomoce dydaktyczne np. plansze i modele anatomiczne.
Część praktyczna prowadzona jest w parach. Nie jest stosowany podział na grupy. 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe założenia teoretyczne Terapii Manualnej Rakowskiego TMR
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Struktury anatomiczne rejonu dna miednicy
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
Patogeneza zaburzeń czynności struktur dna miednicy
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Objawy chorobowe zaburzeń czynności struktur dna miednicy
Data realizacji zajęć
14-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Mechanizm wysiłkowego nietrzymania moczu
Data realizacji zajęć
15-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Charakterystyka objawowa tkanek generujących objawy w zespołach dna miednicy
Data realizacji zajęć
15-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:25
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:35
Przedmiot / temat zajęć
Badanie struktur dna miednicy
Data realizacji zajęć
15-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy oraz ich następstw w postaci objawów chorobowych
Data realizacji zajęć
15-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Reakcje pozabiegowe
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:20
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:40
Przedmiot / temat zajęć
Powtórki technik. Ćwiczenia praktyczne. Test wiedzy. Podsumowanie
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
01:55

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa szkoleniowa:" Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy" przygotowuje do samodzielnego stosowania technik badawczych, zabiegowych i reedukacji w terapii dna miednicy, z uwzględnieniem etiopatogenezy dolegliwości, charakterystyki objawowej tkanek, typów zaburzeń sprawności, związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaburzeniami a innymi strukturami narządu ruchu, reakcji tkankowych na wzorce reagowania na stres oraz edukowania pacjenta w zakresie autoterapii dysfunkcji dna miednicy.

Efekty uczenia się

Absolwent Kursu: "Terapia zaburzeń czynności struktur dna miednicy"

 • definiuje etiopatogenezę dolegliwości w rejonie dna miednicy
 • stosuje technik badawcze i zabiegowe w dysfunkcjach struktur dna miednicy
 • analizuje charakterystykę objawową tkanek generujących dolegliwości w obrębie struktur dna miednicy
 • identyfikuje typów zaburzeń sprawności mięśni dna miednicy (nadmierne napięcie, obniżone napięcie, koordynacja paradoksalna)
 • stosuje techniki wspomagające reedukację mięśni dna miednicy w różnych typach zaburzeń sprawności
 • informuje pacjenta jak samodzielnie stosować autoterapię w dysfunkcjach dna miednicy w różnych typach zaburzeń
 • definiuje związki przyczynowo-skutkowe zaburzeń z innymi strukturami narządu ruchu
 • wykorzystuje związki przyczynowo-skutkowe zaburzeń w terapii dna miednicy
 • rozpoznaje reakcje tkankowe na wzorce reagowania na stres
 • posiada zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu. Zdobyte umiejętności praktyczne weryfikowane są na bieżąco podczas zajęć przez nauczycieli TMR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 400,00 zł
Koszt osobogodziny netto88,89 zł
Koszt osobogodziny brutto88,89 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking, hotel i restauracja w pobliżu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bogumiła Dampc

Bogumiła Dampc

dr n. o zdr. - Akademia Medyczna w Poznaniu - rok ukończenia 2020 mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- fizjoterapia - rok ukończenia 2007 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 16943 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 4/2016- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Polańska-Bebejewska

Katarzyna Polańska-Bebejewska

email: instytut@ctmrakowski.pl

tel: (+48) 618 147 900

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy kursu otrzymują skrypt.

Warunki uczestnictwa

Przed dokonaniem zapisu na usługę, wymagany jest kontakt z Organizatorem celem potwierdzenia wolnych miejsc. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/kursy/rejestracja.html?kurs=Terapia%20zaburze%C5%84%20czynno%C5%9Bci%20struktur%20dna%20miednicy

W formularzu należy koniecznie zaznaczyć, że kurs będzie dofinansowany z środków BUR.

Rejestracja na kurs jest tożsama z akceptacją regulaminu kursów i szkoleń Instytutu Rakowskiego, opublikowanym pod adresem: https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/regulamin-kursow.html

Dokumenty:

Uczestnicy kursu otrzytmują skrypt, patyczek do mobilizacji uciskowych oraz kuleczkę do mobilizacji uciskowych.

Każdy absolwent otrzymuje Dyplom ukończenia kursu

Absolwenci innych kursów Instytutu Rakowskiego otrzymują jednorazowy rabat w wysokości 200 zł. 

Informacje dodatkowe

Instytut Rakowskiego jest także wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, pod numerem: 2.30/00118/2021 oraz do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Poznańskiego pod numerem RSPO 274487
Firma korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art 43, ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kursy TMR akredytowane są przez PTTMH. Nasi absolwenci pracują od lat w szeregu krajach Unii. Osiągają tam sukcesy i są poszukiwanymi pracownikami; zakładają swoje prywatne praktyki.

Ciasteczka>