Usługa - TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs podstawowy

Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

4.9/5 z 49 ocen

Tytuł TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs podstawowy

Numer usługi 2022/09/06/115497/1519750

Dostawca usług Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Miejsce usługi Sierosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 800,00 zł netto za osobę

9 800,00 zł brutto za osobę

44,95 zł netto za osobogodzinę

44,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich na tych kierunkach, a także licencjaci fizjoterapii.

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 20-10-2023
Liczba godzin usługi: 218
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi (218) podana jest w godzinach edukacyjnych (45-minutowych).


Moduł I kursu podstawowego 
Podstawowe pojęcia w modelu dynamicznym rozumienia procesów chorobowych oraz procesów zdrowienia 
Bodźce zabiegowe stosowane w TMH: biomechaniczne, odruchowe oraz słowne 
Zespół segmentu ruchowego kręgosłupa (srk)
Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania Terapii Manualnej Rakowskiego .
Techniki badawcze dla segmentów ruchowych kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, więzadeł stawu krzyżowo-biodrowego 
Techniki zabiegowe dla: stawów krzyżowo-biodrowych, dolnego odcinka piersiowego (Thi) kręgosłupa, odcinka lędźwiowego (L) kręgosłupa oraz więzadeł stawu krzyżówo-biodrowego
Klinika 
Terapia edukacyjna 
Autoterapia


Moduł II kursu podstawowego 
Seans zabiegowy
Reakcje pozabiegowe 
Techniki badawcze segmentu ruchowego kręgosłupa (srk) c.d. 
Techniki zabiegowe segmentów ruchowych kręgosłupa c.d.
Techniki zabiegowe dla stawu krzyżowo-biodrowego (skb) c.d. 
Techniki zabiegowe dla stawów żeber 
Techniki zabiegowe w dysfunkcjach struktur połączenia głowowo-szyjnego
Klinika 
Zespół zaburzeń czynności odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa (Thm)
Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego 
Terapia edukacyjna 
Autoterapia 


Moduł III kursu podstawowego 
Stawy krzyżowo-biodrowe - celowane techniki zabiegowe 
Segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i dolnego piersiowego - celowane techniki zabiegowe 
Kręgosłup piersiowy środkowy i górny - celowane techniki zabiegowe 
Klinika 
Zespoły lędźwiowe (L) oraz lędźwiowo-krzyżowe (L/S)
Terapia edukacyjna
Autoterapia


Moduł IV kursu podstawowego 
Istotne dla czynności statycznych elementy przeglądowych zdjęć rtg
Zadania diagnostyki radiologicznej w Terapii Manualnej Rakowskiego
Miednica – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej
Kręgosłup lędźwiowy – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej 
Kręgosłup piersiowy – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej 
Połączenie głowowo-szyjne (Cs) – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej
Kręgosłup szyjny - techniki badawcze oraz techniki zabiegowe 
Klinika 
Terapia edukacyjna 
Autoterapia 

Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie , zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. Wyposażenie sali: stoły terapeutyczne (1 stów na parę), materace (dla każdego uczestnika), piłki terapeutyczne, pasy trakcyjne, poduszki (dla każdego uczestnika), rzutnik multimedialny, pomoce dydaktyczne np. plansze i modele anatomiczne.
Część praktyczna prowadzona jest w parach. Nie jest stosowany podział na grupy. 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa szkoleniowa:" Terapii Manualnej Rakowskiego - kurs podstawowy" przygotowuje do samodzielnego badania, diagnozowania i leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu, poprzez holistyczne ujęcie zagadnień terapeutycznych, oddziaływanie terapeutyczne na całą osobowość pacjenta, a także edukację pacjenta w zakresie wzorców reagowania na stres i wyciszenia przyczyn powstawania dolegliwości.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu " Terapia Manualna Rakowskiego - kurs podstawowy"

 • definiuje obszary pracy terapeutyczną
 • stosuje techniki badawcze i zabiegowe w terapii różnych zespołów dolegliwości narządu ruchu
 • edukuje pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia
 • definiuje i wykorzystuje do terapii fizyczne mechanizmy stresu jako reakcje anatomicznych struktur narządu ruchu na ten typ negatywnego bodźcowania
 • wykorzystuje techniki holistycznego oddziaływania na narząd ruchu i osobowośc pacjenta 
 • różnicuje objawy związane z przeżywaniem stresu wg indywidualnych wzorców reagowania
 • posiada zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu każdego modułu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu. Zdobyte umiejętności praktyczne weryfikowane są na bieżąco podczas zajęć przez nauczycieli TMR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto9 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto9 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto44,95 zł
Koszt osobogodziny brutto44,95 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking, hotel i restauracja w pobliżu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janina Słobodzian-Rakowska

Janina Słobodzian-Rakowska

dr nauk medycznych – Wojskowa Akademia Medyczna – wydział lekarski- rok ukończenia 2000 Specjalista fizjoterapii Fizjoterapeuta – numer prawa wykonywania zawodu: 14048 Terapeuta Manualny z IV° kompetencji TMR Studia wyższe magisterskie- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławie – rehabilitacja ruchowa - rok ukończenia -1983 Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 2/2009- Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Bogumiła Dampc

Bogumiła Dampc

dr n. o zdr. - Akademia Medyczna w Poznaniu - rok ukończenia 2020 mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- fizjoterapia - rok ukończenia 2007 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 16943 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 4/2016- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Grzegorz Boczkowski

Grzegorz Boczkowski

mgr fizjoterapii – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- wydział nauk o zdrowiu- fizjoterapia rok ukończenia 2009 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 17897 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 1/2018- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Polańska-Bebejewska

Katarzyna Polańska-Bebejewska

email: instytut@ctmrakowski.pl

tel: (+48) 618 147 900

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują skrytp do każdego modułu, a także książkę dr. Andrzeja Rakowskiego "Kręgosłup w stresie"

Warunki uczestnictwa

Wymagania formalne

W programie podstawowym uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich tych kierunków, a także licencjaci fizjoterapii.

Rejestracja na kurs jest tożsama z akceptacją regulaminu kursów i szkoleń Instytutu Rakowskiego, opublikowanym pod adresem: https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/regulamin-kursow.html

Dokumenty:

Uczestnicy otrzytmują skrypty do każdego modułu kursu. W pakiecie powitalnym otrzymują także książkę dr. Andrzeja Rakowskiego "Kręgosłup w stresie"

Każdy absolwent kursu TMR otrzymuje Dyplom ukończenia kursu podstawowego.

Ukończony Kurs podstawowy uprawnia do dalszego kształcenia specjalistycznego TMR w pełnym lub wybranym zakresie.

Kurs podstawowy TMR akredytowany jest przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej.

Informacje dodatkowe

Całość kształcenia obejmuje cztery części, każda trwa pięć dni (od poniedziałku do piątku) - razem 208 godzin edukacyjnych. Każda kolejna część odbywa się w przeciągu 2 kolejnych miesięcy.

Terminy poszczególnych modułów:

moduł I: 23-27.10.2023

moduł II: styczeń 2024

moduł III: marzec 2024

moduł IV: maj 2024

Ile kosztuje kurs?

Łączna cena kursu podstawowego, obejmująca 4 moduły wynosi 9800 zł.
Opłatę w wysokości 2450 zł można wnosić za każdy moduł oddzielnie.

Ciasteczka>