Usługa - TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs podstawowy

Logo Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

4.9/5 z 50 ocen

Tytuł TERAPIA MANUALNA RAKOWSKIEGO - kurs podstawowy

Numer usługi 2022/09/06/115497/1519741

Dostawca usług Instytut Rakowskiego Danuta Sokołowska

Miejsce usługi Sierosław

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 800,00 zł netto za osobę

9 800,00 zł brutto za osobę

44,95 zł netto za osobogodzinę

44,95 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich na tych kierunkach, a także licencjaci fizjoterapii.

Minimalna liczba uczestników: 15
Maksymalna liczba uczestników: 26
Data zakończenia rekrutacji: 17-02-2023
Liczba godzin usługi: 218
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba godzin usługi (218) podana jest w godzinach edukacyjnych (45-minutowych).


Moduł I kursu podstawowego 
Podstawowe pojęcia w modelu dynamicznym rozumienia procesów chorobowych oraz procesów zdrowienia 
Bodźce zabiegowe stosowane w TMH: biomechaniczne, odruchowe oraz słowne 
Zespół segmentu ruchowego kręgosłupa (srk)
Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania Terapii Manualnej Rakowskiego .
Techniki badawcze dla segmentów ruchowych kręgosłupa, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, więzadeł stawu krzyżowo-biodrowego 
Techniki zabiegowe dla: stawów krzyżowo-biodrowych, dolnego odcinka piersiowego (Thi) kręgosłupa, odcinka lędźwiowego (L) kręgosłupa oraz więzadeł stawu krzyżówo-biodrowego
Klinika 
Terapia edukacyjna 
Autoterapia


Moduł II kursu podstawowego 
Seans zabiegowy
Reakcje pozabiegowe 
Techniki badawcze segmentu ruchowego kręgosłupa (srk) c.d. 
Techniki zabiegowe segmentów ruchowych kręgosłupa c.d.
Techniki zabiegowe dla stawu krzyżowo-biodrowego (skb) c.d. 
Techniki zabiegowe dla stawów żeber 
Techniki zabiegowe w dysfunkcjach struktur połączenia głowowo-szyjnego
Klinika 
Zespół zaburzeń czynności odcinka piersiowego środkowego kręgosłupa (Thm)
Zespół czynnościowego przejścia piersiowo-lędźwiowego 
Terapia edukacyjna 
Autoterapia 


Moduł III kursu podstawowego 
Stawy krzyżowo-biodrowe - celowane techniki zabiegowe 
Segmenty ruchowe kręgosłupa lędźwiowego i dolnego piersiowego - celowane techniki zabiegowe 
Kręgosłup piersiowy środkowy i górny - celowane techniki zabiegowe 
Klinika 
Zespoły lędźwiowe (L) oraz lędźwiowo-krzyżowe (L/S)
Terapia edukacyjna
Autoterapia


Moduł IV kursu podstawowego 
Istotne dla czynności statycznych elementy przeglądowych zdjęć rtg
Zadania diagnostyki radiologicznej w Terapii Manualnej Rakowskiego
Miednica – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej
Kręgosłup lędźwiowy – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej 
Kręgosłup piersiowy – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej 
Połączenie głowowo-szyjne (Cs) – czynności statyczne, czynności dynamiczne w ocenie radiologicznej
Kręgosłup szyjny - techniki badawcze oraz techniki zabiegowe 
Klinika 
Terapia edukacyjna 
Autoterapia 

Zajęcia prowadzone są na dwóch salach: sali wykładowej (120 m2) i sali do warsztatów i ćwiczeń (70m2). Uczestnikom udostępniamy szatnie , zaplecze sanitarne oraz ogólnodostępny hol z bufetem kawowym. Wyposażenie sali: stoły terapeutyczne (1 stów na parę), materace (dla każdego uczestnika), piłki terapeutyczne, pasy trakcyjne, poduszki (dla każdego uczestnika), rzutnik multimedialny, pomoce dydaktyczne np. plansze i modele anatomiczne.
Część praktyczna prowadzona jest w parach. Nie jest stosowany podział na grupy. 

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Historiia powstania TMR.
Data realizacji zajęć
20-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Koncepcja TMR- Podstawowe pojęcia w modelu dynamicznym rozumienia procesów chorobowych oraz procesów zdrowienia 
Data realizacji zajęć
20-02-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie anatomii i unerwienia wnk, wmk. smw, skóry grzbietu i brzucha. Mobilizacje uciskowe .Omówienie punktów orientacyjnych kręgosłupa- praktyka przy kozetkach.
Data realizacji zajęć
20-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia narządu ruchu- cele, rola. Metody wykorzystywane w autoterapii.
Data realizacji zajęć
20-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje skóry grzbietu, brzucha, karku - pokaz i praktyka. Omówienie wskazań i przeciwwskazań.
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika sskb. Badanie ruchomości - teoria i pratyka.
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Koncepcja TMR- ciąg dalszy. Klinika- analiza przypadków.
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Badanie sskb przez punkty swoiste - teoria i praktyka
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
21-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna - cele, techniki. Wzorce rodzicielskie
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Statyka miednicy- teoria. Badanie statyki - pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Obwodzenie sb dla odzyskiwania dystrakcji, test Patrick'a
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Kołysanie sskb- pokaz i praktyka. Mobilizacje krzyżowo-brzuszne dla S3 - teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia - mięśniowa równowaga statyczna, mięśnie toniczne, mięsień dwugłowy uda. Trening autogenny Schultza
Data realizacji zajęć
22-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Koncepcja TMR- ciąg dalszy. Równowaga statyczna miednicy- interpretacja badania- analiza przypadku (klinika).
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Trening sskb: mobilizacje uderzeniowe - niespecyficzne i specyficzne dla S1 i S3
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Obwodzenie w sb dla nierównej długości kkd - pokaz i praktyka. Anatomia i charakterysttyka objawowa więzadła krzyżowo-guzowego - teoria, pokaz
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje uciskowe wwkg/S i wwkg/G - praktyka. Anatomia więzadła biodrowo-lędźwiowego. Mobilizacje uciskowe wbl - pokaz i praktyka.
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
23-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna- typy zawieszeń w ciele.
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i charakterystyka objawowa więzadła krzyżowo-biodrowego. Badanie i wykonanie mobilizacji uderzeniowych wg uzyskanego badania- teoria i praktyka.
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Test wiedzy. Zabiegi dla srk/Th/L.
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Zabiego dla srk/Th/L - ciąg dalszy. Powtórka
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Seans zabiegowy
Data realizacji zajęć
24-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Reakcje pozabiegowe. Techniki zabiegowe dla sskb.- teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
24-04-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
mobilizacje- praktyka badania, wykorzystanie. Przykłądy - analiza.
Data realizacji zajęć
24-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia - mobilizacja kuleczką
Data realizacji zajęć
24-04-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna - przyczyny zaburzeń czynności, elementy i zasady porozumiewania się.
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki badawcze dla srk - teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Badanie sskb i techniki poziome- teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Zespół Th/L- klinika
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
25-04-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Manualna Rakowskiego
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Zespół łuku atlasu wg Arlena - teoria, patogeneza, objawy, terapia. Badanie i techniki dla Oo/C- teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Klinina - zespół Th/L - ciąg dalszy
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Badania dla Th/L- praktyka. Techniki zabiegowe.
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia.
Data realizacji zajęć
26-04-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki dla Oo/C- pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Techniki zabiegowe dla L i Thi - test wiedzy
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Klinika - analiza przypadków
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
27-04-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie stawów żeber -badanie i terapia
Data realizacji zajęć
28-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki dla stawów żeber- pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
28-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Pchnięcie kranialne- teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
28-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Zespół Thm- teoria
Data realizacji zajęć
28-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki zabiegowe dla L i Thi - pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
03-07-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki zabiegowe dla L i Thi - praktyka - cd.
Data realizacji zajęć
03-07-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Klinika - stany ostre
Data realizacji zajęć
03-07-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia - stany ostre
Data realizacji zajęć
03-07-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Stany ostre- ciąg dalszy
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
S1 na boku - omówienie - pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Zespoły srk kręgosłupa L- klinika
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia - stany ostre - cd
Data realizacji zajęć
04-07-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki dla skb S3. Zespoły L.
Data realizacji zajęć
05-07-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki zabiegowe dla Thm- pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
05-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Klinika - zespół C/Th
Data realizacji zajęć
05-07-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Badanie odcinka C kręgosłupa - pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
05-07-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
05-07-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki na plecach - teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Zepoły C/Th. Test wiedzy
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Technika rotacyjno-trakcyjna- pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
06-07-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie stawów- pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
07-07-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Stawy- techniki badawcze i zabiegowe
Data realizacji zajęć
07-07-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Klinika - przykłąady
Data realizacji zajęć
07-07-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje dla sskb
Data realizacji zajęć
07-07-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do diagnostyki RTG
Data realizacji zajęć
04-09-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Miednica- czynności statyczne i dynamiczne w RTG
Data realizacji zajęć
04-09-2023
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka przy negatoskopie
Data realizacji zajęć
04-09-2023
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
04-09-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kręgosłup lędźwiowy- czynności statyczne i dynamiczne w ocenie RTG
Data realizacji zajęć
05-09-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki zabiegowe dla Ths - pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
05-09-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Kręgosłup lędźwiowy- czynności statyczne i dynamiczne w ocenie RTG
Data realizacji zajęć
05-09-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Terapie Edukacyjna
Data realizacji zajęć
05-09-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia - stabilizacja
Data realizacji zajęć
05-09-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kręgosłup lędźwiowy- czynności statyczne i dynamiczne w ocenie RTG. Praktyka przy negatoskopie
Data realizacji zajęć
06-09-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Klinika- analiza przykładów badań RTG
Data realizacji zajęć
06-09-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Kręgosłup szyjny - czynności statyczne i dynamiczne w ocenie RTG
Data realizacji zajęć
06-09-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Kręgosłup szyjny - czynności statyczne i dynamiczne w ocenie RTG
Data realizacji zajęć
06-09-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia
Data realizacji zajęć
06-09-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Testy bezpieczeństwa dla zabiegów w odcinku szyjnym- omówienie, pokaz, praktyka
Data realizacji zajęć
07-09-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Kręgosłup szyjny- zdjęcia RTG czynnościowe- klinika. Połączenie Głowowo-szyjne- czynności statyczne i dynamiczne w ocenie RTG
Data realizacji zajęć
07-09-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Terapia Edukacyjna
Data realizacji zajęć
07-09-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Mobilizacje z impulsem- teoria, pokaz i praktyka
Data realizacji zajęć
07-09-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Autoterapia - powtórka materiału
Data realizacji zajęć
07-09-2023
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:25
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Trening praktyczny przy negatoskopach - ocena C i Oo/C
Data realizacji zajęć
08-09-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Stany ostre w odc. C kręgosłupa- różnicowanie, postepowanie, pokaz technik
Data realizacji zajęć
08-09-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:55
Liczba godzin
01:55
Przedmiot / temat zajęć
Badanie odc C kręgosłupa- pokaz, teoria, praktyka
Data realizacji zajęć
08-09-2023
Godzina rozpoczęcia
12:10
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
Kręgosłup piersiowy - czynności statyczne i dynamiczne w ocenie RTG
Data realizacji zajęć
08-09-2023
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa szkoleniowa:" Terapii Manualnej Rakowskiego - kurs podstawowy" przygotowuje do samodzielnego badania, diagnozowania i leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu, poprzez holistyczne ujęcie zagadnień terapeutycznych, oddziaływanie terapeutyczne na całą osobowość pacjenta, a także edukację pacjenta w zakresie wzorców reagowania na stres i wyciszenia przyczyn powstawania dolegliwości.

Efekty uczenia się

Absolwent kursu " Terapia Manualna Rakowskiego - kurs podstawowy"

 • definiuje obszary pracy terapeutyczną
 • stosuje techniki badawcze i zabiegowe w terapii różnych zespołów dolegliwości narządu ruchu
 • edukuje pacjenta w zakresie niezbędnym do wyciszenia przyczyn dolegliwości i zachowania zdrowia
 • definiuje i wykorzystuje do terapii fizyczne mechanizmy stresu jako reakcje anatomicznych struktur narządu ruchu na ten typ negatywnego bodźcowania
 • wykorzystuje techniki holistycznego oddziaływania na narząd ruchu i osobowośc pacjenta 
 • różnicuje objawy związane z przeżywaniem stresu wg indywidualnych wzorców reagowania
 • posiada zdolność do kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu każdego modułu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu. Zdobyte umiejętności praktyczne weryfikowane są na bieżąco podczas zajęć przez nauczycieli TMR.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto9 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto9 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto44,95 zł
Koszt osobogodziny brutto44,95 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Leśna 1, 62-080 Sierosław, woj. wielkopolskie

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Rakowskiego, w budynku Centrum Terapii Manualnej w Sierosławiu.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Parking, hotel i restauracja w pobliżu

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Bogumiła Dampc

Bogumiła Dampc

dr n. o zdr. - Akademia Medyczna w Poznaniu - rok ukończenia 2020 mgr fizjoterapii – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu- fizjoterapia - rok ukończenia 2007 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 16943 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 4/2016- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Grzegorz Boczkowski

Grzegorz Boczkowski

mgr fizjoterapii – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- wydział nauk o zdrowiu- fizjoterapia rok ukończenia 2009 Fizjoterapeuta – numer wykonywania zawodu: 17897 Terapeuta Manualny z III° kompetencji TMR Nauczyciel Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 1/2018- Polskie Towarzystwo terapii Manualnej Holistycznej

Zdjęcie Janina Słobodzian-Rakowska

Janina Słobodzian-Rakowska

dr nauk medycznych – Wojskowa Akademia Medyczna – wydział lekarski- rok ukończenia 2000 Specjalista fizjoterapii Fizjoterapeuta – numer prawa wykonywania zawodu: 14048 Terapeuta Manualny z IV° kompetencji TMR Studia wyższe magisterskie- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławie – rehabilitacja ruchowa - rok ukończenia -1983 Nauczyciel Dyplomowany Terapii Manualnej Rakowskiego – nr certyfikatu 2/2009- Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Polańska-Bebejewska

Katarzyna Polańska-Bebejewska

email: instytut@ctmrakowski.pl

tel: (+48) 618 147 900

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują skrytp do każdego modułu, a także książkę dr. Andrzeja Rakowskiego "Kręgosłup w stresie"

Warunki uczestnictwa

Wymagania formalne

W programie podstawowym uczestniczyć mogą lekarze, magistrowie rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich tych kierunków, a także licencjaci fizjoterapii.

Rejestracja na kurs jest tożsama z akceptacją regulaminu kursów i szkoleń Instytutu Rakowskiego, opublikowanym pod adresem: https://ctmrakowski.pl/dla-specjalistow/regulamin-kursow.html

Dokumenty:

Uczestnicy otrzytmują skrypty do każdego modułu kursu. W pakiecie powitalnym otrzymują także książkę dr. Andrzeja Rakowskiego "Kręgosłup w stresie"

Każdy absolwent kursu TMR otrzymuje Dyplom ukończenia kursu podstawowego.

Ukończony Kurs podstawowy uprawnia do dalszego kształcenia specjalistycznego TMR w pełnym lub wybranym zakresie.

Kurs podstawowy TMR akredytowany jest przez Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej.

Informacje dodatkowe

Całość kształcenia obejmuje cztery części, każda trwa pięć dni (od poniedziałku do piątku) - razem 208 godzin edukacyjnych. Każda kolejna część odbywa się w przeciągu 2 kolejnych miesięcy.

Terminy poszczególnych modułów:

moduł I: 20-24.02.2023

moduł II: 24-28.04.2023

moduł III: 3-7.07.2023

moduł IV: 4-8.09.2023

Ile kosztuje kurs?

Łączna cena kursu podstawowego, obejmująca 4 moduły wynosi 9800 zł.
Opłatę w wysokości 2450 zł można wnosić za każdy moduł oddzielnie.

Ciasteczka>