Usługa - Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”

Logo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4.7/5 z 48 ocen

Tytuł Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”

Numer usługi 2022/08/23/9449/1506506

Dostawca usług Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Miejsce usługi Toruń

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

28 500,00 zł netto za osobę

28 500,00 zł brutto za osobę

53,77 zł netto za osobogodzinę

53,77 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Adresatami studiów podyplomowych EMBA są osoby, które:

 • ukończyły studia magisterskie (dowolny kierunek studiów),
 • posiadają minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (w ramach zatrudnienia lub zarządzania własną organizacją), w tym minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym lub specjalistycznym,
 • posiadają bardzo dobrą znajomość języka polskiego (w odniesieniu do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • posiadają odpowiedni poziom motywacji do rozpoczęcia kształcenia w ramach programu EMBA.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 15-02-2023
Liczba godzin usługi: 530
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: Kształcenie na studiach podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program studiów: https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/studia-emba/

Liczba punktów ECTS: 80

Czas trwania: 4 semestry

Dni zajęć: piątek godz. 16:30-19:45, sobota, niedziela godz. 08:00-15:00, średnio 2 razy w miesiącu

Łączna liczba godzin: 530 godzin dydaktycznych

Zajęcia na studiach prowadzone są przede wszystkim w formie ćwiczeń, warsztatów praktycznych, case study oraz multimedialnych wykładów. Studia zakładają uzyskanie efektu synergii w wyniku połączenia wiedzy praktyków biznesu, naukowców oraz doświadczeń uczestników programu, stanowiąc bezsprzecznie najbardziej efektywny instrument podnoszenia kwalifikacji kadr kierowniczych.

W trakcie zajęć prowadzący wykorzystują najnowsze osiągnięcia teorii i rozwiązania praktyczne, co pozwoli na przekazywanie aktualnej wiedzy, a przez to przygotowanie uczestników w najlepszy sposób do realizacji zadań powierzonych im w ich organizacjach. Program uwzględnia zarówno aspekt lokalny, krajowy, jak i globalny, przez co daje możliwość uzyskania różnej perspektywy poszczególnych elementów zarządzania.

Zajęcia realizowane będą przez ekspertów z UMK oraz doświadczonych praktyków. Wykładowcami studiów podyplomowych są osoby na co dzień zajmujące się naukowo lub praktycznie aspektami, z których prowadzą zajęcia na tych studiach.

Aktywizująca uczestników forma prowadzenia zajęć pozwoli na wyćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów zarówno przedstawianych przez wykładowcę, jak i podnoszonych na bieżąco przez uczestników.

Absolwenci studiów uzyskują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych

- dyplom ukończenia studiów EMBA na UMK z akredytacją AACSB oraz AMBA w języku angielskim

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie tych studiów, udokumentowane świadectwem, są ważnym atutem w rozwoju kariery zawodowej oraz powodują wzrost siły przetargowej na rynku pracy.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów.
Studia dostarczają wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.
Uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji oraz aspekty związane z przywództwem.

Efekty uczenia się

Studia dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach kierowniczych. Przygotowują do fachowego zarządzania na poziomie małych zespołów, jak również średniego i wyższego szczebla w różnych organizacjach.

Podczas zajęć uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania, techniki podejmowania decyzji, negocjacji oraz aspekty związane z przywództwem. Umiejętności i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwiają absolwentom wykorzystywanie różnorodnych instrumentów zarządzania w sposób elastyczny. Szczególnym elementem wyróżniającym program są zajęcia z zakresu zrónoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu uwzględniające realizację projektu społecznego.

Opis efektów uczenia się https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/studia-emba/

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się - zgodnie z programem studiów (https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/studia-emba/)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto28 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto28 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto53,77 zł
Koszt osobogodziny brutto53,77 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jurija Gagarina 13a, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK Toruń Szczegóły dojazdu: Mapka dojazdu https://goo.gl/maps/v4MHAU14khw 53°01'16.7"N 18°34'14.9"E Lokalizacja parkingów na terenie miasteczka uniwersyteckiego http://www.umk.pl/kontakt/mapy/bielany/

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe
 • Przerwy kawowe; Parking na terenie kampusu http://www.umk.pl/kontakt/mapy/bielany/

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Karaszewski

Robert Karaszewski

Zarządzanie jakością, przywództwo
https://pl.linkedin.com/in/robkara
Profesor nauk ekonomicznych
wykładowca z ponad 20-letnim doświadczeniem, prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=24227

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Jóźwik

Barbara Jóźwik

email: mba@umk.pl

tel: (+48) 566 114 892

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy studiów mają do dyspozycji:
- materiały dydaktyczne w formie drukowanej przekazywane w trakcie zajęć
- dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie e-learningowej MOODLE z możliwością pobrania
- bibliotekę WNEiZ zawierającą ponad 49 tys. woluminów, w tym najważniejsze światowe periodyki z zakresu nauk ekonomicznych oraz wydawnictwa z dziedzin pokrewnych
- czytelnię wydziałową udostępniającą ponad 7 tys. książek oraz 224 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych
- Bibliotekę Główną UMK, której zbiory liczą ok. 2,5 mln pozycji
- czytelnię Biblioteki Głównej udostępniającą ok. 2 mln książek, czasopism i innych materiałów
- dostęp do pełnotekstowych baz czasopism i magazynów zagranicznych, m.in.: Ebsco, Emerald

Warunki uczestnictwa

Warunki kwalifikacji:

 1. Złożenie dokumentów aplikacyjnych
 2. Test znajomości języka angielskiego (online)
 3. Test matematyczno-logiczny w języku polskim (online)
 4. Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca doświadczenia zawodowego kandydata oraz  motywacji do podjęcia studiów (online) – termin ustalany indywidualnie po otrzymaniu zgłoszenia


Wymagane dokumenty:

 1. formularz zgłoszeniowy (formularz dostępny na stronie https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/studia-emba/)
 2. list motywacyjny w języku polskim kierowany do Kierownika Studiów EMBA z zaznaczonym jasnym celem podjęcia studiów EMBA (maks. strona A4)
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 4. dwa listy rekomendacyjne (formularz dostępny na stronie https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/studia-emba/)
 5. certyfikat językowy lub inny dokument uprawniający do zwolnienia kandydata z testu znajomości języka angielskiego (jeżeli dotyczy)
 6. dokument potwierdzający uprawnienie do zniżki (jeżeli dotyczy)

Informacje dodatkowe

Podana cena dotyczy płatności jednorazowej z góry za całe studia. Informacje o pozostałych systemach płatności oraz możliwych zniżkach dostępna na stronie https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/studia-emba/

Uczestnicy studiów mają do dyspozycji:

- stały dostęp do bezprzewodowej sieci Eduroam i przewodowej sieci Internet

- konto na serwerze UMK

- kontakt z wykładowcami UMK oraz dostęp do ocen poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to pierwsza uczelnia publiczna w Polsce z prestiżową akredytacją biznesową AACSB.

Studia EMBA posiadają także akredytację AMBA.

UWAGA: W roku akademickim 2022/2023 zajęcia są planowane w formie stacjonarnej. Jeżeli z jakiegoś powodu, np. pandemii, prowadzenie zajęć w tej formie nie będzie możliwe, zajęcia będą realizowane on-line w czasie rzeczywistym.

W przypadku realizacji zajęć w formie on-line, usługa może być rejestrowana/ nagrywana w celu kontroli/audytu.

Ciasteczka>