Usługa - Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami "Project Management" - forma zdalna

Logo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

4.7/5 z 48 ocen

Tytuł Studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami "Project Management" - forma zdalna

Numer usługi 2022/08/23/9449/1506328

Dostawca usług Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

5 200,00 zł netto za osobę

5 200,00 zł brutto za osobę

29,21 zł netto za osobogodzinę

29,21 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnicy
Absolwenci studiów wyższych (magisterskie, licencjackie lub inżynierskie) zatrudnieni jako:

 • specjaliści,
 • osoby na stanowiskach kierowniczych,
 • przedsiębiorcy,
 • osoby pragnące doskonalić kompetencje i umiejętności menedżerskie.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 10-10-2022
Liczba godzin usługi: 178
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: Kształcenie na studiach podyplomowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Liczba punktów ECTS: 30

Łączna liczba godzin: 178 godzin dydaktycznych

Czas trwania: 2 semestry

Dni zajęć: piątek godz. 16:45-20:00 (15 minutowa przerwa po 2 godzinach dydaktycznych (1,5 h zegarowej)), sobota godz. 09:00-16:00 (trzy przerwy po kolejnych 2 godzinach dydaktycznych (1,5 h zegarowej) - 15/30/15 minutowa), średnio 2 razy w miesiącu

Ramowy Program studiów:

I PROJEKTY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami - 12 h
 • Źródła finansowania projektów - 4 h
 • Tradycyjne a zwinne zarządzanie projektami - 4 h
 • Uzasadnienie biznesowe i ocena efektywności  przedsięwzięć - 8 h

II ORGANIZACJA I PLANOWANIE PROJEKTU

 • Identyfikacja i angażowanie Interesariuszy - 4 h
 • Planowanie zakresu, czasu i zasobów projektu - 20 h
 • Ryzyko w projekcie - 12 h

III REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU

 • Zarządzanie jakością w projekcie - 4 h
 • Lean management w projektach - 8h
 • Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem - 8 h
 • Motywacja i organizacja pracy zespołu projektowego - 8 h
 • Zarządzanie zmianą w projekcie - 4 h
 • Pomiar i raportowanie dokonań - 12 h

IV ZAMYKANIE PROJEKTU

 • Ocena projektu i analiza doświadczeń - 4 h
 • Dobre praktyki w zarządzaniu projektami - 4 h

V ZAAWANSOWANE METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWE

 • Projekty zwinne – SCRUM/AGILE - 16 h
 • Narzędzia informatyczne kierownika projektu - 16 h
 • Przywództwo i Zarządzanie 3.0+ - 8 h
 • Design thinking - 8 h

VI Forma zaliczenia

 • Seminarium dyplomowe - 12 h
 • Egzamin pisemny końcowy - 2 h

Zajęcia realizowane w czasie rzeczywistym.

Absolwenci studiów uzyskują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami "Project Management", zgodnie z obowiązującymi przepisami, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji podyplomowych,

- świadectwo PMI PC.

Studia przygotowują do profesjonalnego zarządzania projektami z uwzględnieniem szerszego kontekstu biznesowego działalności, jej różnorodności, w szczególności integracji działań projektowych ze strategią jednostki, ograniczeń i potencjałów wynikających z jej organizacji oraz jej zasobów finansowych, relacyjnych i ludzkich.
Uczestnicy pozyskają i rozwiną kompetencje w zakresie projektowania procesów zarządzania projektami, skutecznego zarządzania ryzykiem, jakością i efektywnością projektów niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji takich jak:

 • Doradca w zakresie wdrażania procesów zarządzania projektami,
 • Project Manager, Scrum Master, PMO Specialist,
 • Kierownik działu/wydziału/zakładu, właściciel firmy.

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do zarządzania projektami (Przemysław Kotecki)
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do zarządzania projektami (Jerzy Stawicki)
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do zarządzania projektami (Jerzy Stawicki)
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja i angażowanie Interesariuszy
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie zakresu, czasu i zasobów w projekcie
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium dyplomowe - przygotowanie Planu Zarządzania Projektem
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie zakresu, czasu i zasobów w projekcie
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie zakresu, czasu i zasobów w projekcie
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie zakresu, czasu i zasobów w projekcie
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium dyplomowe - przygotowanie Planu Zarządzania Projektem
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Motywacja i organizacja pracy zespołu projektowego
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia informatyczne kierownika projektu
Data realizacji zajęć
13-01-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Uzasadnienie biznesowe i ocena efektywności przedsięwzięć
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia informatyczne kierownika projektu
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ryzyko w projekcie
Data realizacji zajęć
20-01-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Ryzyko w projekcie
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Pomiar i raportowanie dokonań
Data realizacji zajęć
10-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia informatyczne kierownika projektu
Data realizacji zajęć
11-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem
Data realizacji zajęć
24-02-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Uzasadnienie biznesowe i ocena efektywności przedsięwzięć
Data realizacji zajęć
25-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Źródła finansowania projektów
Data realizacji zajęć
25-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Tradycyjne a zwinne zarządzanie projektami
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Pomiar i raportowanie dokonań
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium dyplomowe - przygotowanie Planu Zarządzania Projektem
Data realizacji zajęć
31-03-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Projekty Zwinne - SCRUM/AGILE
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie zmianą w projekcie
Data realizacji zajęć
14-04-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Projekty Zwinne - SCRUM/AGILE
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem
Data realizacji zajęć
05-05-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
LEAN management w projektach
Data realizacji zajęć
06-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo i Zarządzanie 3.0+
Data realizacji zajęć
19-05-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Przywództwo i Zarządzanie 3.0+
Data realizacji zajęć
20-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Dobre praktyki w zarządzaniu projektami
Data realizacji zajęć
20-05-2023
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie jakością w projekcie
Data realizacji zajęć
02-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Design thinking
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena projektu i analiza doświadczeń
Data realizacji zajęć
16-06-2023
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Seminarium dyplomowe - przygotowanie Planu Zarządzania Projektem
Data realizacji zajęć
17-06-2023
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:15
Liczba godzin
03:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Program studiów, realizowany z Project Management Institute Poland Chapter, dostarczy osobom realizującym projekty lub zamierzającym rozpocząć pracę w tym zakresie praktyczną wiedzę w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz umożliwi zdobycie umiejętności skutecznego stosowania profesjonalnych narzędzi oraz tradycyjnych i zwinnych metod zarządzania, a także kompetencji w zakresie projektowania procesów zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, jakością i efektywnością projektów.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się: https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-projektami-project-management-edycja-online-nowosc/

1) Wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania i trendy zarządzania projektami w systemie zarządzania organizacji.

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu istotę tradycyjnego i zwinnego zarządzania projektami.

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody oceny uzasadnienia biznesowego i efektywności przedsięwzięć.

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i metody organizowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektów.

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady odpowiedzialnego i efektywnego zarządzania ryzykiem oraz potencjałem zasobów materialnych i niematerialnych będących w dyspozycji kierownika projektu.

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu stosowane przez przedsiębiorstwa metody pomiaru i raportowania dokonań finansowych i niefinansowych w projektach.

Zna i rozumie zagadnienia prawne i finansowe istotne dla podejmowania i kontroli decyzji zarządczych w projektach.

Zna i rozumie fundamentalne uwarunkowania stosowania zaawansowanych metod i narzędzi zarządzania projektami.

Zna i rozumie fundamentalne zasady komunikacji interpersonalnej warunkujące skuteczną współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz zarządzanie w sytuacjach konfliktowych

2) Umiejętności

Potrafi krytycznie analizować, interpretować i wyjaśniać złożone i nietypowe sytuacje w procesie zarządzania projektami oraz oceniać ich wpływ na działalność jednostki gospodarczej.

Potrafi właściwie dobrać informacje, ich źródła oraz metody interpretacji, prezentacji i bezpieczeństwa niezbędne do organizowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektów.

Potrafi właściwie dobrać i zastosować metody efektywnego organizowania, planowania, realizacji, kontroli i zamykania projektów.

Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi  przy analizie i ocenie efektów podejmowania decyzji menedżerskich i rozwiązywaniu konkretnych problemów decyzyjnych w zarządzaniu projektami.

Potrafi przygotować plan zarządzania projektem i efektywnie go realizować samodzielnie proponując rozwiązania konkretnych problemów zarządzania adekwatne do zdiagnozowanych przyczyn i przebiegu zjawisk/problemów.

Potrafi diagnozować, oceniać i optymalizować ryzyka, potencjały i efekty przedsięwzięcia biznesowego, poprzez dobór i zastosowanie właściwych metod i narzędzi zarządzania ryzykiem, jakością, czasem, kosztem, wymaganiami projektu.

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w organizowaniu pracy własnej i zespołowej oraz do efektywnego komunikowania się z interesariuszami w różnych zakresach i formach.

Potrafi stosować dobre praktyki zarządzania wpływając na zachowania podwładnych w zakresie właściwym dla praktyki biznesu oraz organizować i realizować proces dzielenia się wiedzą.

Potrafi twórczo uczestniczyć i kierować projektami zespołowymi, także zespołami wielopokoleniowymi i multikulturowymi.

3) Kompetencje społeczne

Jest gotów poszukiwać i poprawnie wykorzystywać mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na współpracowników, stymulować wzrost ich zaangażowania oraz pobudzać zapał do działania na rzecz realizacji wspólnych celów.

Jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy rozwiązując problemy zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

Jest gotów do poszukiwania i krytycznej oceny informacji w celu rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z zarządzaniem projektami.

Jest gotów do pełnienia roli i przestrzegania zasad etyki w zawodzie kierownika projektu i scrum mastera.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się - zgodnie z programem studiów (https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-projektami-project-management-edycja-online-nowosc//)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto5 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto29,21 zł
Koszt osobogodziny brutto29,21 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marlena Ciechan-Kujawa

Marlena Ciechan-Kujawa

Kierownik studiów podyplomowych PROJECT MANAGEMENT
Kierownik studiów podyplomowych BUSINESS CONTROLLING
Kierownik Katedry Rachunkowości Zarządczej
Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (WNEiZ UMK)
Doświadczony audytor i konsultant biznesowy. Ekspert z zakresu doskonalenia modeli biznesowych i efektywności zarządzania poprzez rozwiązania controllingowe i szeroko rozumiany audyt oraz autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących tych zagadnień. Autorka nowatorskiego modelu audytu biznesowego umożliwiającego wielowymiarową ocenę organizacji do zdolności kontynuowania działalności w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Zdjęcie Maciej Koszykowski

Maciej Koszykowski

PMP, PMI-RMP, PSM, PRINCE2, AgilePM, ITIL, MSP, MoR, SixSigma, PRINCE2Agile

Recenzent i współpracownik standardów PMI: PMBOK® Guide 6th Edition, Standard for Program Management 4th Edition.
Praktykuje oraz zgłębia teoretyczne meandry zarządzania projektami jako Project oraz Transition Manager, Senior Project Manager, a obecnie Program Manager.

Sprawdza się w ratowaniu zagrożonych projektów i wyprowadzaniu ich na pożądany kurs.

Swoją pasją dzieli się ze studentami jako wykładowca prowadząc zajęcia z zakresu zarządzania projektami i programami. Mentor Kierowników Projektów, którym udaje się rozwinąć profesjonalne ścieżki kariery.

Zdjęcie Grażyna Potwora

Grażyna Potwora

LEAN management
Psycholog, politolog, absolwentka zarządzania.

Doświadczony konsultant w dziedzinie LEAN management.

Project Manager i Senior Expert w projektach optymalizacji procesów w firmach produkcyjnych i usługowych w Unilever, Avon Operations, Hochland, Lajkonik Snacks – Bhalsen, Heinz Polska, PZU, Herbapol Lublin, Forte, Maspex/Lubella, Thermoplast, DB Schenker; Stomil Sanok.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Polaszek

Barbara Polaszek

email: barbara.polaszek@umk.pl

tel: (+48) 56 6114 627

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy studiów mają do dyspozycji:
- materiały dydaktyczne w formie drukowanej przekazywane w trakcie zajęć lub udostępniane w wersji elektronicznej (prezentacje pdf i pliki z zadaniami do realizacji w czasie rzeczywistym)
- bibliotekę WNEiZ zawierającą ponad 49 tys. woluminów, w tym najważniejsze światowe periodyki z zakresu nauk ekonomicznych oraz wydawnictwa z dziedzin pokrewnych
- czytelnię wydziałową udostępniającą ponad 7 tys. książek oraz 224 tytuły czasopism krajowych i zagranicznych
- Bibliotekę Główną UMK, której zbiory liczą ok. 2,5 mln pozycji
- czytelnię Biblioteki Głównej udostępniającą ok. 2 mln książek, czasopism i innych materiałów
- dostęp do pełnotekstowych baz czasopism i magazynów zagranicznych, m.in.: Ebsco, Emerald

Warunki uczestnictwa

Złożenie dokumentów aplikacyjnych - decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

 • podanie - formularz dostępny na stronie https://www.econ.umk.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-projektami-project-management-edycja-online-nowosc/
 • odpis dyplomu ukończenia studiów

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na: http://projectmanagement.umk.pl/ 

Usługa może być rejestrowana/ nagrywana w celu kontroli/audytu.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
a) platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Microsoft Teams;
b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer (najlepiej wyposażony w kamerę) z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa;
c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - zalecana przepustowość łącza: 2Gbps / 1Gbps (download/upload);
d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - Microsoft Office;
e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - do końca zajęć.

Ciasteczka>