Usługa - Python - Programowanie w języku Python - Szkolenie w formie zdalnej

Logo OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.8/5 z 17 ocen

Tytuł Python - Programowanie w języku Python - Szkolenie w formie zdalnej

Numer usługi 2022/08/16/7370/1500928

Dostawca usług OSEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

5 060,00 zł netto za osobę

6 223,80 zł brutto za osobę

210,83 zł netto za osobogodzinę

259,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy programują już w dowolnym języku, a na co dzień poszukują elastycznego rozwiązania do prototypowania oraz obróbki bieżącej danych. Chcieliby jednocześnie pozostać w kręgu programowania zorientowanego obiektowo.

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 07-12-2022
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Podstawowe wiadomości na temat języka Python
  • Właściwości i rola języka
  • Konfiguracja środowiska pracy interakcyjnej
 2. Struktury danych w języku Python
  • Typy wbudowane
  • Liczby i łańcuchy
  • Listy i słowniki
  • Krotki i pliki
  • Implikacje stosowania typów wbudowanych
 3. Instrukcje podstawowe języka
  • Przypisania
  • Instrukcje decyzyjne
  • Pętle
  • Wyrażenia regularne
  • Właściwości konstrukcji językowych
 4. Funkcje w języku Python i programowanie funkcyjne
  • Zastosowanie funkcji
  • Zwracanie i przekazywanie parametrów do/z funkcji
  • Implikacje stosowania funkcji
  • Funkcje parametryzowalne
 5. Modularyzacja programu w języku Python – moduły
  • Informacje podstawowe o modułach w języku Python
  • Prawidłowy podział programu na moduły
  • Przestrzenie nazw w modułach
  • Ładowanie modułów na żądanie
  • Implikacje i niespodzianki w stosowaniu modułów
 6. Programowanie obiektowe
  • Podstawowe wiadomości o programowaniu obiektowym
  • Definiowanie klasy w języku Python
  • Dziedziczenie i praca z przestrzeniami nazw
  • Przeciążanie operatorów
  • Klasy w programach
  • Podstawowe wzorce projektowe i ich implementacja w języku Python
  • Implikacje i niespodzianki stosowania klas
 7. Obsługa i przechwytywanie wyjątków
  • Rodzaje wyjątków i ich zastosowanie
  • Podstawy działania wyjątków
  • Sposób przechwytywania wyjątków
  • Implikacje i niespodzianki stosowania wyjątków
 8. Biblioteka podstawowa i narzędzia wbudowane
  • Podstawowe elementy biblioteki standardowej języka Python
  • Zastosowania biblioteki standardowej
  • Zastosowanie popularnych modułów dodatkowych
 9. Budowa prototypów aplikacji z interfejsem graficznym
  • Budowanie aplikacji graficznych z użyciem biblioteki Tkinter
 10. Obsługa wywołań systemowych w języku Python
  • Operacje na plikach
  • Zaawansowane struktury danych
  • Współpraca z systemem operacyjnym
  • Podstawy programowania sieciowego w języku Python
 11. Manipulacja i prezentacja danych
  • Język Python i aplikacje internetowe

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe wiadomości na temat języka Python
Data realizacji zajęć
12-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
12-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Struktury danych w języku Python
Data realizacji zajęć
12-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Instrukcje podstawowe języka
Data realizacji zajęć
12-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Funkcje w języku Python i programowanie funkcyjne
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Modularyzacja programu w języku Python – moduły
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie obiektowe
Data realizacji zajęć
13-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa i przechwytywanie wyjątków
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Biblioteka podstawowa i narzędzia wbudowane
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Budowa prototypów aplikacji z interfejsem graficznym
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obsługa wywołań systemowych w języku Python
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Manipulacja i prezentacja danych
Data realizacji zajęć
15-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Umiejętności zdobywane podczas kursu:
Zapoznanie się z językiem programowania Python w sposób usystematyzowany i pełny
Opanowanie umiejętności implementowania własnych rozwiązań w języku Python
Umiejętność programowania obiektowego
Wykorzystanie dostępnych i własnych elastycznych struktur danych w projektach

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia demonstruje następujące umiejętności:

 • Praktycznie opanował szybkie tworzenie aplikacji w języku Python.
 • Zapoznanał się z biblioteką standardową języka.
 • Opanował tworzenie rozbudowanych rozwiązań informatycznych.
 • Praktycznie nauczył się, jak tworzyć aplikacje o architekturze rozproszonej.
 • Zobył więdzę jak szybko i wydajnie przeprowadzać obróbkę danych i "programowanie okazjonalne".

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Pre-test

Post-test

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto5 060,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto6 223,80 zł
Koszt osobogodziny netto210,83 zł
Koszt osobogodziny brutto259,33 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tadeusz Sośnierz

Tadeusz Sośnierz

Języki programowania: C, Perl, Perl 6, Python, C ++, C #, Java, Go, Lua
Bardzo dobra znajomość systemów Linux zarówno od strony użytkownika, jak i administratora
2009 audyt bezpieczeństwa strony
2009 – 2012 zarządzanie stroną SZAFA
2011 Udział w Google Summer of Code
2012 – 2015 rozwoju oprogramowania po stronie serwera (Perl, Python, Go)
2013 prowadzenie szkoleń z zakresu „Perl zaawansowany”
2015 rozwój gier (Unity, C#, Go, Typescript)
Wyższe: Politechnika Warszawska,
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Języki programowania: C, Perl, Perl 6, Python, C ++, C #, Java, Go, Lua

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Koperski

Marcin Koperski

email: marcin.koperski@osec.pl

tel: (+48) 501 979 124

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Autorskie materiały OSEC w formie elektronicznej.

Warunki uczestnictwa

 • Umiejętność Pracy w systemie Microsoft Windows lub GNU/Linux
 • Umiejętność programowania w dowolnym języku zorientowanym obiektowo bądź proceduralnie.
 • Znajomość podstaw modelowania obiektowego w języku UML będzie bardzo pomocna

Informacje dodatkowe

Minimalna ilość uczestników na szkoleniu to 4 osoby.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze: 

a) platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - MS Teams + dostęp do labów przez przeglądarkę,
b) minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji to:

 • Dostęp do internetu
 • Brak ograniczeń blokujących dostep do części stron internetowych
 • Urządzenie typu laptop/stacja robocza, czy notebook z przeglądarką internetową, zdolny obsłużyć jednoczesne używanie przeglądarki i komunikatora MS Teams,

c) minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - dla odpowiedniej jakości mini 4 Mb/s,
d) niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - przeglądarka - zawiera się w pkt b)
e) okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - na czas szkolenia.

Ciasteczka>