Usługa - Ultrasonografia w diagnostyce żył. Kurs praktyczny

Logo Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Jan Mazur, Wiesław Jakubowski S.C.

4.6/5 z 1993 ocen

Tytuł Ultrasonografia w diagnostyce żył. Kurs praktyczny

Numer usługi 2022/08/12/22033/1499414

Dostawca usług Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Jan Mazur, Wiesław Jakubowski S.C.

Miejsce usługi Zamość

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

125,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do lekarzy neurologów neurochirurgów, radiologów, chirurgów ogólnych. Osoba chcąca wziąć udział w szkoleniu musi posiadać wykstałcenie medyczne. Szkolenie skierowane jest do osób zarówno rozpoczynających diagnostykę ultrasonograficzną żył kończyn dolnych jak również posiadających podstawowe umiejętności pozwalające na samodzielne wykonanie badania. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 17-11-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 159)
Zakres uprawnień: kursy doskonalące, sympozja naukowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program szkolenia przewiduje przerwy ( 10 - 20 min. ) wynikające z potrzeb Uczestników szkolenia. Przerwy nie wliczają się do ogólnej liczby godzin usługi.

Szkolenie realizowane jest w godzinach dydaktycznych.

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu: Osoba chcąca wziąć udział w szkoleniu musi posiadać wykstałcenie medyczne. Szkolenie skierowane jest do osób zarówno rozpoczynających diagnostykę ultrasonograficzną żył kończyn dolnych jak również posiadających podstawowe umiejętności pozwalające na samodzielne wykonanie badania. 

Zajęcia praktyczne, zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, odbywają się w grupach 4-5 osobowych na stanowisku diagnostycznym wyposażonym w 1 wysokiej klasy aparat usg, leżankę, komputer wyposażony w profesjonalny program do opisu badań. Do dyspozycji uczestników jest 12 stanowisk diagnostycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą samodzielnie wykonywać badania pacjentów z problemami zdrowotnymi pod nadzorem wykwalifikowanych Konsultantów/Trenerów. 

Dzień I 

14.00 - 15.30 Podstawy badania usg żył kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem techniki badania-wykład. - dr n. med. Agnieszka Marianowska

15.30-18.00 Ocena przedoperacyjna w usg żył powierzchownych -wykład - dr n. med. Agnieszka Marianowska

18.00-19.30 Pokaz badania usg żył kończyn dolnych - dr n. med. Paweł Pyziołek

Dzień II 

08.00-09.00 Pokaz badania usg żylaków - dr n. med. Paweł Pyziołek

09.00 - 10.00 Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych - dr n. med. Agnieszka Marianowska

10.00 - 11.00 Badanie żył biodrowych. Zakrzepica żył powierzchownych-wykład. - dr n. med. Agnieszka Marianowska

11.00 - 14.00 Zajęcia praktyczne - dr n. med. Agnieszka Marianowska, dr n. med. Paweł Pyziołek

15.00 - 17.00 Ocena pooperacyjna w usg pacjentów po operacjach żył powierzchownych kończyn dolnych. Żylaki nawrotowe -wykład  - dr n. med. Agnieszka Marianowska

17.00 - 19.00 Zajęcia praktyczne - dr n. med. Agnieszka Marianowska, dr n. med. Paweł Pyziołek

Dzień III 

08.00 - 09.00 Żyły kończyn górnych i żyły szyjne- wykład  - dr n. med. Agnieszka Marianowska

09.00 - 10.00  Pokaz badania żył kończyn górnych - dr n. med. Paweł Pyziołek

10.00 - 13.00 Zajęcia praktyczne - dr n. med. Agnieszka Marianowska, dr n. med. Paweł Pyziołek

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy badania usg żył kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem techniki badania-wykład.
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena przedoperacyjna w usg żył powierzchownych -wykład
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Pokaz badania usg żył kończyn dolnych
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pokaz badania usg żylaków
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Badanie żył biodrowych. Zakrzepica żył powierzchownyc
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Ocena pooperacyjna w usg pacjentów po operacjach żył powierzchownych kończyn dolnych. Żylaki nawrotowe
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Żyły kończyn górnych i żyły szyjne
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Pokaz badania żył kończyn górnych
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje Uczestnika do samodzielnej diagnostyki ultrasonograficznej zakrzepicy żył głębokich, żylaków kończyn dolnych, zwężeń tętnic dolnych oraz diagnozowania choroby niedokrwiennej kończyn dolnych.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • obsługuje i wykorzystuje ultrasonograf w diagnostyce dopplerowskiej naczyń krwionośnych kończyn dolnych
 • wykorzystuje odpowiednie opcje aparaturowe i używa odpowiednich głowic ultrasonograficznych w zależności od potrzeb diagnostycznych
 • wykorzystuje obowiązujące standardy oraz zasady wykonywania badania dopplerowskiego żył kończyn dolnych
 • pogłębia wiedzę z zakresu anatomii ultrasonograficznej żył kończyn dolnych
 • wykrywa i ocenia zakrzepicę żył głębokich, kwalifikuje do leczenia operacyjnego żylaków kończyn dolnych
 • samodzielnie wykonuje oraz interpretuje badanie dopplerowskie żył kończyn dolnych
 • wykonuje podstawowe pomiary i obliczenia w ocenie przepływów w naczyniach krwionośnych
 • wykrywa i ocenia zakrzepicę żył głębokich oraz żylaków kończyn dolnych
 • pogłębia swoją wiedzę z zakresu najnowszych doniesień w zastosowaniu ultrasonografii w medycynie
 • poszerza własne doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
 • rozszerza możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności
 • pogłębia własne doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów
 • buduje relacje z pacjentem, które prowadzą do poprawy komunikacji i zwrotu zaufania pacjenta do lekarza

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Samodzielnie wykonanie badania usg żył kończyn dolnych do oceny Trenera. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto125,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Całość usługi szkoleniowej realizowana jest w kompleksie diagnostyczno-edukacyjnym grupowej praktyki lekarskiej Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii S.C. Jan Mazur, Wiesław Jakubowski, ul. Wyszyńskiego 52, 22-400 Zamość. Część merytoryczna: sala wykładowa o powierzchni 180 m2 z wyposażeniem multimedialnym. Część praktyczna: gabinet diagnostyczny o powierzchni 150 m2 wyposażony w 12 oddzielnych stanowisk diagnostycznych (aparat USG, leżanka). Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do opisu badań.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Marianowska

Agnieszka Marianowska

Choroby wewnętrzne
Ukończona Akademia Medyczna w Warszawie -1993 W latach 1994-2009 asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Bródnowskiego, Warszawa. Od 2010 roku do dzisiaj pracownik Radiologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Specjalizacja pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych. W roku 2003 uzyskany stopień doktora nauk medycznych. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego upoważniający do samodzielnego wykonywania badań USG. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego upoważniający do samodzielnego wykonywania badań dopplerowskich.
dr n.m med.
15 letnie doświadczenie dydaktyczne

Zdjęcie Paweł Pyziołek

Paweł Pyziołek

Chirurgia ogólna
Ukończona Akademia Medyczna w Warszawie w 1990 roku. Od 1998r. specjalista chirurgii ogólnej. W latach 1991-2007 asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Urologii w Skierniewicach. Obecnie współpraca z Firmą Life Med. w Grodzisku Mazowieckim w zakresie diagnostyki USG oraz leczenia żylaków kończyn dolnych (laser SVS, skleroterapia),wytwarzanie dostępów naczyniowych dla potrzeb hemodializ. Certyfikat PTU z Ultrasonografii Ogólnej oraz Ultrasonografii naczyń krwionośnych.


Lek. med
ponad 10 letnie doświadczenie dydaktyczne

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

email: rsu@usg.com.pl

tel: (+48) 504 038 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały elektroniczne do pobrania z serwera Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. 

Warunki uczestnictwa

W celu rejestracji na kurs "Ultrasonografia w diagnostyce żył" w terminie  09-11.12.2022, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.usg.com.pl. 

Informacje dodatkowe

Świadczona przez na usługa jest kompleksową usługą szkoleniową. Cena usługi nie zawiera kosztów niekwalifikowanych zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do  zmian na lata 2014-2020” z dnia 01.01.2018 Ministra Rozwoju i Finansów Rozdział 4, pkt. 13.​

Podstawa zwolnienia z VAT: Art. 43 ust. 1 p.29a ustawy z dn. 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Odrębne przepisy prawa określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarzy dentysty z dnia 5 grudnia 1996 art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 19C ust. 1  (Dz. U. 226.1943.2005 z późn. zm. )

Wszystkie kursy organizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów szkoleń, konferencji w trakcie epidemii SARS-CoV-2. 

Autorskie prezentacje multimedialne udostępniane Uczestnikom do pobrania z serwera Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.

Ciasteczka>