Usługa - Rekrutacja i selekcja pracowników

Logo Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

4.2/5 z 78 ocen

Tytuł Rekrutacja i selekcja pracowników

Numer usługi 2022/07/27/15105/1485111

Dostawca usług Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Nowoczesne Usługi Biznesowe

PLN

1 470,00 zł netto za osobę

1 470,00 zł brutto za osobę

183,75 zł netto za osobogodzinę

183,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie kierowane jest do wszystkich zainteresowych rozwojem w zakresie tematyki szkolenia – zarówno dedykowane jest dla osób indywidualnych jak i całych zespołów.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 31-08-2022
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: kursy i szkolenia

Ramowy program usługi

Pokaż program

I. Na początek…
Studium przypadku – w oparciu o opisaną sytuację rynkową uczestnicy budują proces rekrutacyjny
Aktualna sytuacja na rynku pracy – rynek pracodawcy a rynek pracownika
Bieżące bolączki i korzyści na aktualnym rynku pracy
Współczesna rola HR i rekrutacji w realizacji strategii firmy
Wielcy świata biznesu o roli rekrutacji we współczesnych organizacjach – Jack Welch, Steve Jobs,
Bill Gates

II. Etapy procesu rekrutacji
Różnice w pojęciach rekrutacji i selekcji
Zdefiniowanie potrzeb – kogo szukamy?
Prospecting rekrutacyjny – kogo i gdzie szukamy?
Selekcja kandydatów – dobór metod i narzędzi
Jak wybrać najlepszego kandydata?

III. Kogo szukamy – zdefiniowanie potrzeb rekrutacyjnych
Rola misji i wizji firmy oraz celów strategicznych w tworzeniu potrzeb stanowiska pracy
Waga dopasowania opisu do panującej w firmie kultury organizacyjnej
Opisy stanowisk pracy – po co? Jak to robić? Praktyczne przykłady
Definiowanie wymagań i kompetencji na stanowisku
Określenie celów, zadań i mierników efektywności dla stanowiska
Budowanie profilu kompetencyjnego dla stanowiska pracy
Określanie kompetencji osobowych i specjalistycznych
Uwzględnienie cech osobowych oraz cech kultury organizacyjnej w definiowaniu potrzeb
stanowiska

IV. Prospecting rekrutacyjny – źródła pozyskiwania kandydatów
Zmiany na rynku pracy i nowe źródła pozyskiwania pracowników
Kanały dotarcia do kandydatów w zależności od preferencji pokoleniowych – X, Y, Z
Kanały tradycyjne
Kanały współczesne i kanały przyszłości
Analiza skuteczności poszczególnych źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy w zależności od
rodzaju stanowiska

V. Metody i narzędzia selekcji kandydatów
Analiza dokumentów aplikacyjnych – na co zwracać uwagę i jak czytać między wierszami?
Spotkanie z kandydatem – struktura spotkania
Autoprezentacja kandydata – jaka obserwować i obiektywnie ocenić zdefiniowane wymagane
kompetencje?
Wywiad rekrutacyjny
Próbka pracy kandydata
Assessment Center jako ocena potencjału kandydata – przykłady, cechy charakterystyczne, wady
i zalety, rodzaje, skuteczność metody

VI. Metody doboru najlepszych kandydatów - podejmowanie decyzji w procesie
rekrutacyjnym
Etapy podejmowanie decyzji
Narzędzia decyzyjne w sytuacji dużego wyboru kandydatów:
lista „za i przeciw”
drzewo decyzyjne
analiza ryzyka
tworzenie szeregów klasyfikacyjnych
ocena plusów i minusów
Analiza skuteczności poszczególnych narzędzi podejmowania decyzji rekrutacyjnych

VII. Błędy i zniekształcenia w ocenie kandydata w procesie rekrutacji
Efekt aureoli
Efekt świeżości i pierwszeństwa
Stereotypy
Efekt hierarchii
Efekt kontrastu
Obronność percepcyjna
Uśrednianie
Efekt atrakcyjności
Nastawienie i oczekiwania

VIII. Marketing stanowiska pracy, na które szukamy kandydatów
Stanowisko pracy jako produkt, który trzeba sprzedać
Checklista pytań dot. tego jakie warunki powinno spełnić moje stanowisko, aby było atrakcyjne
dla kandydata
Analiza SWOT stanowiska pracy
Analiza przyczyn popularności bądź braku popularności stanowiska pracy
Co przyciąga do danej firmy na dane stanowiska typowego kandydata z pokolenia X, Y, Z?

IX. Etyka w rekrutacji i selekcji
Zasady etyczne profesjonalnego rekrutera
Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji
Przepisy o zakazie dyskryminacji w procesie rekrutacji

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Pozyskiwanie pracowników nie powinno odbywać się metodą prób i błędów, lecz stanowić spójny system działań ukierunkowanych na osiągnięcie głównego celu tj. pozyskania w odpowiednim czasie niezbędnej liczby kompetentnych pracowników, zdolnych realizować postawione przed nimi zadania.

Dlatego przygotowaliśmy szkolenie którego głównym celem merytorycznym jest zdobycie przez wiedzy i praktycznej umiejętności w zakresie skutecznych narzędzi i metod dot. selekcji i rekrutacji. Efektywność tego działania jest szczególnie ważna w sytuacji rynku pracownika, z jakim mamy do czynienia teraz.

Efekty uczenia się

Czego uczestnik nauczy się na szkoleniu?: 

  • Usystematyzuje sobie wiedzę na temat poszczególnych etapów rekrutacji
  • Zdobędzie umiejętność sporządzenia profilu kandydata dostosowanego do kultury organizacyjnej firmy
  • Uświadomi sobie istnienie wielu różnych kanałów pozyskiwania i poszukiwania kandydatów
  • Będzie potrafił wykorzystać te kanały które są najbardziej skuteczne w poszukiwaniu kandydatów z  pokolenia X, Y, Z
  • Pozna i przećwiczy sprawdzone metody selekcji kandydatów do pracy
  • Pozna skuteczny proces decyzyjny pomagający w wyborze najlepszego kandydata
  • Uświadomi sobie błędy i zniekształcenia obserwacyjne jakim zazwyczaj ulegamy
  • Dowie się jak skutecznie sprzedać na rynku dane stanowisko pracy każdej z generacji pokoleniowych: X, Y, Z
  • Zdobędzie wiedzę na temat zasad etycznych w procesie rekrutacji

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnicy otrzymują hologramowany certyfikat oraz zaświadczenie AHE z informacją o wyniku egzaminu.

Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 470,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 470,00 zł
Koszt osobogodziny netto 183,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 183,75 zł

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Iwaniuk

Katarzyna Iwaniuk

email: kiwaniuk@ahe.lodz.pl

tel: (+48) 501 323 349

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały udostępniane są podczas szkolenia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie zostanie uruchomione przy zebraniu się grupy min 5 osób

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostęp do sprzętu komputerowego oraz podłączenie do Internetu.

Ciasteczka>