Usługa - Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance) - szkolenie dwustopniowe (podstawowe i średnio zaawansowane)

Logo AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Dariusz Skorupa

4.7/5 z 25 ocen

Tytuł Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance) - szkolenie dwustopniowe (podstawowe i średnio zaawansowane)

Numer usługi 2022/07/21/121355/1479773

Dostawca usług AKADEMIA BIOFEEDBACK EEG Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne Dariusz Skorupa

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

80,00 zł netto za osobogodzinę

80,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Dla kogo są nasze szkolenia?

Szkolenia w naszej Akademii ukończyło już ponad 1 300 terapeutów z kraju i zagranicy. Uczestnikami naszych szkoleń są m.in. nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, lekarze, logopedzi, fizjoterapeuci i studenci tych i podobnych kierunków pracujący w Szkołach, Szkołach Specjalnych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych czy prowadzących prywatne gabinety terapeutyczne. Dopuszczamy również możliwość uczestnictwa osób z innym wykształceniem w przypadku chęci przekwalifikowani się i otwarcia działalności terapeutycznej w zakresie terapii Biofeedback EEG.

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 16
Data zakończenia rekrutacji: 30-08-2022
Liczba godzin usługi: 50
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień pierwszy 31.08.2022
Część 1 (8.30-13.30)


• Źródła zakłóceń sygnału EEG, rozpoznawanie i eliminowanie artefaktów technicznych i
biologicznych (problemy z elektrodami, zakłócenia z sieci elektrycznej, mruganie oczami,
ruchy gałek ocznych, napięcie mieśni, puls itd.)
• Wykrywanie w sygnale EEG grafoelmentów padczkodpodobnych i wyładowań
padaczkowych
• Zapoznanie z obsługą programu DigiTrack Biofeedback EEG do zapisu i archiwizacji badań
i treningów. Nauka obsługi podstawowych parametrów programu.
• Nauka wykonywania przed terapią badań diagnostycznych QEEG
• Teoria i ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu i umieszczania elektrod EEG na skórze głowy
według systemu 10-20.
• Ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu punktowych badań EEG (uczestnicy na sobie
nawzajem wykonują badania, każdy jest i pacjentem i terapeutą – każdy wykonuje i sam ma
wykonane badanie)


(13.30-14.00) przerwa obiadowa
Część 2 (14-00-17.30)


• Ćwiczenia praktyczne w usuwania artefaktów z sygnału EEG
• Ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu i drukowaniu analiz QEEG i
analiz spektralnych (częstotliwościowych)


Dzień drugi 1.09.2022
Część 3 (8.30-13.30)

⁃ Omówienie studium przypadków (case study) dzieci i osób dorosłych z różnymi
zaburzeniami, które zgłosiły się na terapię Biofeedback EEG
⁃ Ćwiczenia praktyczne w analizie wyników punktowych badań diagnostycznych QEEG i
doboru na ich podstawie protokołów terapeutycznych Biofeedback EEG

⁃ Ocena wyników zapisów bazowych i tworzenia na ich podstawie protokołów treningowych
oraz dobór gier (punkty Fz.Cz, C3,C4).
⁃ Omówienie wyników badań diagnostycznych wybranych uczestników szkolenia i
zaplanowanie do nich protokołów terapeutycznych terapii Biofeedback EEG


Przerwa obiadowa (13.30-14.00)
Część 4 (14-00-17.30)


⁃ Konfigurowanie programu do sesji Biofeedback EEG
⁃ Definiowanie w programie montaży i protokołów
⁃ Dobór gier (planszy stymulacyjnych)
⁃ Ocena treningu i weryfikacja postępów terapii na podstawie raportu Biofeedback EEG z
sesji terapeutycznej


Dzień trzeci 2.09.2022
Część 5 (9.30-13.30)

⁃ Teoria i ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu wszystkich 19 punktów EEG i umieszczania
elektrod EEG na skórze głowy według systemu 10-20 za pomocą klasycznego mocowania
elektrod oraz z wykorzystaniem czepków EEG
⁃ Nauka wykonywania przed terapią badań diagnostycznych QEEG 8 punktowych z
następujących punktów EEG: F3, F4, C3, C4, P3, P4, Fz, Cz.
⁃ Ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu punktowych badań EEG (uczestnicy na sobie
nawzajem wykonują badania, każdy jest i pacjentem i terapeutą – każdy wykonuje i sam ma
wykonane 8 punktowe badanie EEG) – ćwiczenia w zespołach 2 max. w przypadku
nieparzystej ilości uczestników jedna z grup maksymalnie może liczyć 3 osoby


Przerwa obiadowa (9.30-13.30)
Część 6 (14-00-17.30)


⁃ Ćwiczenia praktyczne w wykonywaniu 8 punktowych punktowych badań EEG – ciąg
dalszy ćwiczeń praktycznych


Dzień czwarty 3.09.2022

Część 7 (8.30-13.30)

⁃ Przypomnienie zasad obróbki sygnału EEG, doskonalenie umiejętności rozpoznawania,
usuwania i eliminowania artefaktów technicznych i biologicznych (problemy z elektrodami,
zakłócenia z sieci elektrycznej, mruganie oczami, ruchy gałek ocznych, napięcie mieśni,
puls itd.)
⁃ Różnicowanie artefaktów EEG od grafoelmentów padczkodpodobnych i wyładowań
padaczkowych oraz prawidłowych oscylacji sygnału EEG


Przerwa obiadowa (13.30-14.00)
Część 8 (14-00-17.30)


⁃ Część teoretyczna (wykład) dotycząca zasad analizy wyników QEEG i analizy
częstotliwościowej
⁃ Amplitudowe i częstotliwościowe symetrie i asymetrie międzypółkulowe oraz topografia
przestrzenna fal mózgowych u osób zdrowych – przykłady zaburzeń i nieprawidłowości
⁃ Ocena częstotliwości dominujących w paśmie Alfa jako markera zaburzeń rozwoju
czynności elektrycznej mózgu i zaburzeń pamięci
⁃ Prezentacja analiz częstotliwościowych w różnego rodzaju zaburzeniach (ADHD,
zaburzenia uwagi, ADD, lęk, depresja, nadmierna koncentracja uwagi, stres itd.)
⁃ Interpretacja wskaźników ratio


Dzień piąty 4.09.2022
Część 9 (8.30-13.30)

⁃ Nauka sporządzania analizy (opisów) mini QEEG i zaleceń treningowych dla pacjentów na
podstawie rejestracji sygnału z punktów F3, F4, C3, C4, P3, P4, Fz, Cz.
⁃ Sporządzanie opisów raportu QEEG na przykładzie wybranych badań uczestników
szkolenia

Przerwa obiadowa (13.30-14.00)

Część 10 (14-00-16.30)

⁃ Doskonalenie umiejętności prowadzenia treningów Biofeedback EEG m.in. z
wykorzystaniem planszy stereoskopowych 3D oraz planszy Film oraz nagranymi przez
siebie filmami
⁃ Definiowanie nowych montaży (kanałów wejściowych) dla nowych punktów EEG (F3-F4,
P3, P4)
⁃ Definiowanie protokołów terapeutycznych z wykorzystaniem dodatkowych punktów EEG

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Część I i II
Data realizacji zajęć
31-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Część III i IV
Data realizacji zajęć
01-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Część V i VI
Data realizacji zajęć
02-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Część VII I VIII
Data realizacji zajęć
03-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Część IX i X
Data realizacji zajęć
04-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do rozpoczęcia samodzielnej praktyki terapeutycznej w zakresie terapii Biofeedback EEG m.in. w placówkach edukacyjnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach psychologiczno-pedgaogicznych oraz własnej działalności gospodarczej związanej z usługami terapeutycznymi.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia szkolenia, uczestnik będzie potrafił prowadzić cały proces terapeutyczny Biofeedback EEG u dzieci, młodzieży i dorosłych, na który składają się następujące umiejętności: 

1. Wykonywanie i sporządzanie analizy mini QEEG oraz analizy spektralnej (częstotoliwościowej) pracy mózgu z 8 punktów Fz, Cz, C3, C4, F3, F4, P3, P4 w systemie 10-20.

2. Planowanie na podstawie powyższych analiz terapii Biofeedback EEG, dobieranie odpowiednich protokołów terapeutycznych, czasu i ilości sesji terapeutycznych.

3. Prowadzenie sesji terapeutycznych Biofeedback EEG z zastosowaniem różnego rodzaju planszy stymulacyjnych w tym m.in. z zastosowaniem własnych filmów pacjenta, planszy stereoskopowych 3D czy planszy dźwiękowych.

4. Ewaluacja postępów terapii na podstawie analiz kontrolnych mini QEEG oraz wprowadzanie ewentualnych zmian w protokole terapeutycznym w odniesieniu do otrzymanych wyników analiz kontrolnych.

5. Umiejętność sporządzania oposów badań (raportów) przekazywanych klientom po wykonaniu badania.

Poza powyższymi umiejętnościami uczestnik szkolenia będzie znał również podstawy teoretyczne dotyczące:

- terapii Biofeedback EEG oraz funkcjonowania mózgu (co to jest neuroplastyczność mózgu, pola Brodmana, teorie uczenia się, warunkowanie instrumentalne itd.)

- podstaw elektroencefalografii - będzie wiedział co to są fale mózgowe, znał ich podział i związane z nimi stany psychofizjologiczne i powstające zaburzenia w przypadku zbyt dużej lub zbyt małej aktywności mózgu w pewnych zakresach fal.

- najczęstszych zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży jak ADHD, ADD, autyzm, apserger, dysleksja i będzie potrafił pracować 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Uczestnicy oceniani są na podstawie ich aktywności podczas wykładów, ćwiczeń i postępów w pracy praktycznej podczas wykonywania badań czy planowania protokołów terapeutycznych. W przypadku niezadowalających efektów z uczestnikiem zostanie przeprowadzona rozmowa i zostaną zaproponowane działania w zakresie doskonalenia w danym zakresie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 80,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 80,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Strzygłowska 71T, 04-872 Warszawa, woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Gabriel Skorupa

Gabriel Skorupa

Kierownik Działu Technicznego, zajmuje się m.in udzielaniem wsparcia klientom w zakresie obsługi oprogramowania EEG DigiTrack do terapii Biofeedback EEG firmy ELMIKO. Ukończył wielu różnego rodzaju szkoleń z zakresu terapii Biofeedback EEG, HRV, GSR, analizy QEEG i terapii tDCS w Polsce jak i za granicą m.in. w Hiszpanii czy Finlandii. Aktualnie jest studentem IV roku psychologii o specjalności nerokognitywistyka na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
1. Terapii Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) i Terapii Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)
2. Terapii Przezczaszkową Stymulacja Prądem Stałym tDCS Sooma - (Finlandia Helsinki)
3. „Analiza QEEG (Qantitative EEG)” prof. Juri Kropotov, prof. M. Pąchalska
4. „Terapii EEG Biofeedback w padaczce” dr. Hab. n. med. Janusz Szyndler, dr Paweł Borkowski, der n. med Paweł Kopka, dr. n. med. Paweł Dobrakowski,
5. Diagnostyka QEEG mózgu oraz Biofeedback EEG w terapii zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
6. Warsztaty „Możliwość terapii ADHD z wykorzystaniem GSR Biofeedback”
7. Introduction to QEEG and Neurofeedback EEG in clinical practice, prevention and health promotion, prof. Juri Kropotov, prof. Maria Pąchalska
8. Heart Rate Variability Biofeedback: Foundation and aplications”, prof. D. Moss (Hiszpania)
9. Pay Attention. How accurate Assesments Leads to Effective Intervention for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)” Dr L. Thompson, MD M. Thompson

Zdjęcie Dariusz Skorupa

Dariusz Skorupa

Naszym głównym wykładowcą jest Dariusz Skorupa, założyciel i właściciel AKADEMII BIOFEEDBACK EEG, który terapią Biofeedback EEG zajmuje się już ponad 12 lat. Podczas szkoleń przekazuje wiedzę nie tylko z zakresu samej terapii Biofeedback EEG, ale również psychologii, którą zdobył podczas studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS na kierunku Psychologia Kliniczna. Dariusz Skorupa jest konsultantem producenta aparatury medycznej firmy ELMIKO w zakresie zastosowania terapii Biofeedback EEG i rozwoju oprogramowania EEG DigiTrack. Pracował jako terapeuta Biofeedback EEG m.in. w jednej z warszawskich Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z dziećmi, z różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. Posiada duże doświadczenie w pracy ze sportowcami i osobami ze świata biznesu. Pracował m.in. z reprezentacją Polski w Łucznictwie, Reprezentacją Wojska Polskiego w Skokach Spadochronowych, zespołem ekstraklasy piłki ręcznej i klubami piłki nożnej oraz wieloma zawodnikami indywidualnymi. Prowadził szkolenia z osiągania szczytowej wydajności i radzenia sobie ze stresem dla firm m.in dla firm Microsoft, LUXMED i innych. Jest również inżynierem zarządzania o specjalności zarządzanie rozwojem i konsukting. Dariusz Skorupa jako drugi w Polsce otrzymał Licencję Terapeuty Biofeedback EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, jest też laureatem nagrody Copernicus Prize 2014 Prezesa Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Skorupa

Dariusz Skorupa

email: dariusz.skorupa@gmail.com

tel: (+48) 515 610 468

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe przygotowane przez organizatora.

Informacje dodatkowe

Kurs trwa 50 godz. dydaktycznych, co stanowi 43 godz. zegarowych. W harmonogramie ujęto
przerwy. Przerwy dostosowane są do tempa pracy uczestników podczas szkolenia i wynoszą 66 minut każdego dnia. 1h dydaktyczna (szkoleniowa) = 45 min

Certyfikat

Po ukończeniu szkolenia nasi kursanci otrzymują trzy certyfikaty, dwa w języku polskim i jeden bez dodatkowej dopłaty w języku angielskim.

Bezpłatne szkolenie dodatkowe na utrwalenie materiału:

Osoby, które ukończą szkolenie, mogą bez dodatkowej opłaty powtórzyć całe szkolenie na innym szkoleniu I stopnia. Aktualny terminarz naszych szkoleń znajduje się na stronie www.biofeedback.info.pl/szkolenia. 

Ciasteczka>