Usługa - Anatomia Palpacyjna w ujęciu klinicznym

Logo Paweł Wójcik OpenMedis Centrum szkoleń i fizjoterapii

4.7/5 z 329 ocen

Tytuł Anatomia Palpacyjna w ujęciu klinicznym

Numer usługi 2022/07/20/16812/1478500

Dostawca usług Paweł Wójcik OpenMedis Centrum szkoleń i fizjoterapii

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Łap skilla!

PLN

1 620,00 zł netto za osobę

1 620,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Fizjoterapeuci, lekarze

Usługa również adresowana dla uczestników projektu Łap skilla!

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 23-10-2022
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu palpacji struktur anatomicznych ciała człowieka.

Ramowy program:

  • palpacja struktur narządu ruchu: układ kostny, więzadła, układ mięśniowy -mięśnie , przegrody i bruzdy międzymięśniowe;

  • palpacja struktur jamy brzusznej, układu trzewnego, narządów miednicy, dna miednicy

  • palpacja struktur czaszki i stawów skroniowo-żuchwowych z mm.żucia,

  • Palpacja struktur nerwowych - nn.czaszkowe-badanie, nn.obwodowe-badanie i palpacja, układ autonomiczny-znaczenie w terapii

  • palpacja struktur układu naczyniowego -badanie dostępnych tętnic, żył powierzchownych i ww.chłonnych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie Kursantów. Wprowadzenie do kursu
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja wyrostków kolczystych L4, L5, S1.
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja kości krzyżowj i guzicznej, kości biodrowych i stawów krzyżowo-biodrowych. Palpacja więzadeł miednicy
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja pozostałych struktur powierzchni grzbietowej miednicy
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja struktur: kolce biodrowe przednie górne, spojenie łonowe, więzadło pachwinowe.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja struktur dna miednicy oraz mięśni miednicy.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja mięśni przedniej strony uda
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja mięśni tylnej powierzchni uda: m.półścięgnisty, m.dwugłowy uda, m.półbłoniasty.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja mięśni przedniej i bocznej powierzchni goleni.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja mięśni przedniej strony uda.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja struktur stawu kolanowego
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja struktur podeszwy stop.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja kości stępu, kości skokowej, pietowej, stawów stopy.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Palpacja struktur naczyniowo-nerwowych stopy i podudzia
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu anatomii palpacyjnej jest nabycie praktycznych i klinicznych umiejętności świadomej palpacji struktur anatomicznych ciała ludzkiego ( kostnych, mięśniowych, nerwowych, narządów wewnętrznych i naczyniowych). Kolejnym celem szkolenia jest także nabycie kompetencji społecznych do pracy z pacjentem, w zakresie których Kursant zdobędzie zdolność do samodzielnego wykonywania badania palpacyjnego w warunkach gabinetowych poprzez prawidłowy dobór technik, adekwatnie do potrzeb pacjenta.

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy, Uczestnik po zakończeniu szkolenia:
- przeprowadza badanie palpacyjne narządu ruchu, struktur jamy brzusznej i miednicy, struktur naczyniowch, struktur nerwowych, czaszki oraz nerwów czaszkowych.

W zakresie umiejętności, Uczestnik po zakończeniu szkolenia:
- wykonuje badanie palpacyjne struktur narządu ruchu, jamy brzusznej i miednicy, struktur naczyniowch, struktur nerwowych, czaszki oraz nerwów czaszkowych.
- różnicuje badane struktury anatomiczne


W zakresie kompetencji społecznych, Uczestnik po zakończeniu szkolenia:
- posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia badania palpacyjnego  w sposób odpowiedzialny poprzez
prawidłowy dobór technik zabiegu adekwatnie do potrzeb pacjenta.
- wykazuje postawy promującą dalszy rozwój zawodowy, intelektualny i społeczny takie jak:
odpowiedzialność, uczciwość, wiarygodność, rzetelność, kreatywność i podejmowanie inicjatyw,
szacunek do pacjenta, kultura osobista.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja poprawności wykonywanych technik palpacyjncyh oraz ewentualena korekta przez Instruktora w trakcie kursu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 620,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 620,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków, woj. małopolskie

Sala edukacyjna, piętro I

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Fluder

Marcin Fluder

Osteopatia, ortopedia, anatomia palpacyjna
Własna Praktyka rehabilitacyjna
Fizjoterapeuta, Osteopata

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

email: pawelwojcik89@gmail.com

tel: (+48) 605 999 769

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Skrypt do kursu

Filmy instruktażowe

Warunki uczestnictwa

konieczność posiadania tytułu zawodowego – minimum licencjat z fizjoterapii lub w przypadku
studentów studiów jednolitych - minimum 3 rok studiów, II semestr lub tytuł zawodowy lekarza

Informacje dodatkowe

Kurs prowadzony jest przez Instruktora Główengo oraz w razie potrzeby przez osoby asytujace. Na 1 asystenta przypada ok. 10-16 osób.

Kurs prowadzony jest w przestronnej sali szkoleniowej wyposazonej w sprzęt audiowizualny, stoły rehabilitacyjne z regulowaną wysokością, zaplecze socjalne, szatnie dla kursantów, sanitariaty.

Sala posiada dostęp do WiFi.

Kurs obejmuje 2 moduły - każdy po 27 godzin zegarowych co daje w przeliczeniu 36 godzin dydaktycznych,

Łącznie (2 moduły) to 54 godziny zegarowe czyli 72 godziny dydaktyczne.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Łap skilla!

Ciasteczka>