Usługa - Prezentowanie strategii

Logo Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

4.5/5 z 193 ocen

Tytuł Prezentowanie strategii

Numer usługi 2022/07/12/20754/1469885

Dostawca usług Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Marketing

PLN

1 250,00 zł netto za osobę

1 537,50 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

153,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
 • Osoby odpowiedzialne za prowadzenie skutecznych prezentacji koncepcji strategicznych oraz pomysłów kreatywnych dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Dodatkowo:

 • account account managerowie i account directorzy;
 • menadżerowie projektów;
 • copywriterzy;
 • artdirectorzy

A także:

 • Szkolenie dedykowane jest uczestnikom projektu pn. „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Kadr Sektora Komunikacja Marketingowa” (Kompetencje dla Sektorów - PARP) a także innych programów dofinansowanych w całej Polsce (bony rozwojowe/szkoleniowe).
Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 28-11-2022
Liczba godzin usługi: 10
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program
 1. Wprowadzenie- warunki skutecznej prezentacji.
  • Ekosystem prezentacji: synergia przekazu werbalnego, narracji wizualnej i sposobu prezentowania;
  • Podejście do efektywnego organizowania treści dla celów wystąpienia;
  • Kluczowe warunki udanej prezentacji;
  • Jak prezentować dane liczbowe by nie zanudzić słuchaczy?
 2. Prezentacja jako opowieść- rola angażującej narracji
  • Modele strukturalne angazujących i perswazyjnych opowieści;
  • Typologia opowieści a cele i kontekst prezentacji;
  • Zastosowanie "story arc" w celu budowania dramaturgii i poruszania emocji;
  • Oś przekazu, ewolucja postaci i rola konfliktu.
 3. Komunikacja niewerbalna
  • Style komunikacji niewerbalnej;
  • Rodzaje komunikatów niewerbalnych i interakcyjnych;
  • Język ciała jako narzędzie komunikacji.
 4. Komunikacja poprzez głos
  • Intonacja i modulacja- w jaki sposób wykorzystywać tembr i natężenie oraz barwę głosu;
  • Warunki akustyczne pomieszczenia, a techniki mówienia.
 5. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z audytorium 
  • Analiza potrzeb i oczekiwań odbiorców prezentacji;
  • Rozpoznawanie i podążanie za reakcjami odbiorców;
  • Rola rekwizytów i innych "haczyków na uwagę".
 6. Prezentacja jako dialog
  • Rola interakcji z audytorium w podnoszeniu skuteczności prezentacji;
  • Aktywne słuchanie- rodzaje technik i ich zastosowanie.

Szkolenie realizowane jest w następującym wymiarze:

 • 80% praktyka (współdzielenie ekranu z uczestnikami, współdzielenie ekranu przez uczestników w trakcie prezentacji ćwiczeń, narzędzia do pracy warsztatowej (tablica intekratywna)- miro, mural, webchat, praca w breakout room'ach)
  • ćwiczenia praktyczne realizowane w grupach
  • ćwiczenia praktyczne realizowane indywidualnie
  • prezentacja efektów ćwiczeń
  • debaty
  • symulacje i odgrywanie scenek
  • ocena efektów ćwiczeń przez trenera
  • dyskusja na temat efektów ćwiczeń
  • tablica celów i kontekstów- Jamboard
  • formularz struktury prezentacji- Jamboard

20% teoria (prezentacja trenera audio-wideo, prezentacja przygotowanego materiału, współdzielenie ekranu przez trenera)

W czasie szkolenia uczestnicy poznaj przykłady prawidłowego i nieprawidłowego sposobu prezentowania strategii i idei wraz z omówieniem ich skuteczności i efektywności.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie - warunki skutecznej prezentacji (miniwykład + dyskusja na forum)
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja jako opowieść - rola angażującej narracji (miniwykład + ćwiczenie w grupach)
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja niewerbalna (miniwykład + ćwiczenie praktyczne, podsumowanie i dyskusja)
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja przez głos (miniwykład, ćwiczenia praktyczne + feedback)
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z audytorium (miniwykład + dyskusja na forum)
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja jako dialog (wykład/teoria, debata i prezentacja, obserwacja uczestników, symulacja, odgrywanie ról )
Data realizacji zajęć
01-12-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Udział w szkoleniu przygotowuje uczestnika do prowadzenia prezentacji koncepcji strategicznych oraz pomysłów kreatywnych dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Osoba posiadająca wskazanie umiejętności: stosuje techniki i metody zwiększające efektywność prezentacji, buduje struktury narracyjne, dramaturgiczne i konstruuje osie efektywnego przekazu, sprawnie dobiera narzędzia i techniki adekwatnego do celu, wykorzystuje pozawerbalne sposoby panowania nad przekazywaną treścią, aktywne słucha.

Efekty uczenia się

W wyniku realizacji usługi ”Prezentowanie strategii” uczestnik:

 • wymienia i opisuje zasady tworzenia perswazyjnej i angażującej prezentacji,
 • buduje struktury narracyjne, dramaturgiczne i konstruuje osie przekazu efektywnego,
 • dobiera i stosuje środki komunikacji niewerbalnej (mowa ciała) wzmacniające siłę przekazu,
 • wykorzystuje modulacje głosem do budowania autorytetu i zaufania,
 • dobiera techniki mówienia i prezentowania do wielkości audytorium i sali,
 • dostosowuje siłę głosu, intonację, barwę, akcent i pauzy do reakcji słuchaczy,
 • posługuje się technikami aktywnego słuchania.

Kryterium weryfikacji:

 • uczestnik wymienia listę zasad efektywnej prezentacji
 • uczestnik definiuje warunki zwiększające skuteczność prezentowanych treści
 • uczestnik wymienia i nazywa elementy struktur narracyjnych zwiększające dramaturgię przekazu
 • uczestnik stosuje adekwatne sposoby budowania dramaturgii w prezentowanych treściach
 • uczestnik wymienia listę środków komunikacji niewerbalnej (mowa ciała, gestykulacja, postawa itp.)
 • uczestnikposługuje się środkami niewerbalnymi w celu wzbogacenia skuteczności prezentacji,
 • uczestnik rozróżnia sposoby wykorzystania głosu w trakcie wystąpień 
 • uczestnik stosuje modulację głosową w celu uzyskiwania autorytetu i budowania zaufania,
 • uczestnik wymienia zasady doboru technik prezentowania do warunków otoczenia 
 • uczestnik wykorzystuje różne aspekty operowania głosem w zależności od reakcji słuchaczy
 • uczestnik wymienia techniki aktywnego słuchania (parafrazę, klaryfikację, odzwierciedlanie, dowartościowanie, podsumowanie).
 • uczestnik wykorzystuje techniki aktywnego słuchania w trakcie dialogu z audytorium.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie prac zrealizowanych przez uczestników w części warsztatowej szkolenia.

Ćwiczenia praktyczne będą obejmować m.in.:

 • debaty i prezentacje – dyskusja na forum na temat skutecznego prezentowania treści
 • obserwacja – obserwacja rozwiązywania zadania nt. tworzenie skutecznej prezentacji
 • debaty i prezentacje – debata na temat czynników koniecznych do uwzględnienia przy strukturyzowaniu przekazu
 • obserwacja – obserwacja sposobu wykonania ćwiczenia „dramatyzacji” treści
 • debaty i prezentacje – dyskusja na temat możliwego w zasosowaniu wachlarza środków niewerbalnych
 • symulacja – odgrywanie przez uczestników scenki komunikowania projektowanej strategii z wykorzystaniem środków niewerbalnych
 • obserwacja – obserwacja sposobu wykonania ćwiczenia związanego z aktywną modulacją głosową
 • debaty i prezentacje – dyskusja na temat uwzględniania rodzaju i wielkości pomieszczenia oraz liczebności audytorium a wykorzystanych środków
 • obserwacja – obserwacja wykonania ćwiczenia polegającego na zmianie intonacji, barwy i wykorzystanie akcentu w trakcie prezentacji
 • debaty i prezentacje – dyskusja na temat roli aktywnego słuchania w budowaniu relacji i podtrzymywaniu kontaktu.
 • symulacja - odgrywanie przez uczestników scenki z wykorzystaniem wybranej techniki aktywnego słuchania

80% praktyki, 20% teorii

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 537,50 zł
Koszt osobogodziny netto125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto153,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Staniszewski

Marek Staniszewski

25 lat doświadczenia zawodowego w branży marketingowo-reklamowej. Obecnie właściciel think-tanku Heuristica. Certyfikowany trener biznesu (Akademia SET) i coach zespołów (Akademia NOVO), doradca strategiczny, wykładowca, autor. Twórca narzędzi dla trenerów: „Karty Inwencji”, „Karty Opowieści”, „Karty Transformacji (współautor).
Pasjonat procesów komunikacji. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych agencjach kreatywnych, gdzie pełnił m. in. funkcję wiceprezesa i szefa oddziału badań i doradztwa strategicznego. Zarządzał również działem marketingu w firmie Canal+. Jako wykładowca i trener prowadził zajęcia m. in. w: ICAN Institute – HBP, SWPS, WSKiM im. J. Giedroycia, SMR przy Akademii L. Koźmińskiego czy Akademii Questus. Współtworzył formułę
i program oraz jest wieloletnim wykładowcą branżowej Szkoły Strategii Marki przy SKM/SAR. Jako juror oceniał prace w takich konkursach jak: Effie, Superbrands, IAB Creative Showcase, Innovation Award, Ad Venture. Członek Rady Ekspertów THINKTANK i SUPERBRANDS.
Autor kilkudziesięciu publikacji na temat komunikacji i strategii. Jest również autorem książek: "Atlas strategiczny" i "Strategiczny podstęp", "Tak na marginesie strategii" oraz współautorem książki "Portret klienta".
Od 15 lat prowadzi szkolenia związane z komunikacją marketingową. Łączna godzin szkoleń i warsztatów związanych z komunikacją narracyjną, sztuką prezentacji ponad 100 h szkoleniowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aneta Jodko/ Magdalena Tyszkiewicz

Aneta Jodko/ Magdalena Tyszkiewicz

email: szkolenia@sar.org.pl

tel: (+48) 508 309 012

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • W Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR uczą wybitni praktycy rynku
 • Opieramy się o najlepsze casy biznesowe na rynku (Effie, KTR, Innovations)
 • Zapewniamy utorskie programy szkoleniowe uczące myślenia, ale także narzędzi
 • Logika szkoleń odpowiada nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji współczesnego menedżera
 • Szkolenie zakończone jest certyfikatem SAR

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (pod warunkiem min. 80% frekwencji).

Informacje o materiałach dla uczestników usługi:

Uczestnicy otrzymują:

materiały autorskie, opracowane przez wykładowców-praktyków, udostępniane uczestnikom drogą online spis literatury  prezentację materiałów z internetu (serwisy www, infografiki, materiały multimedialne, filmy) bazę wiedzy: linki do serwisów i portali case study (najciekawsze przykłady z doświadczenia szkoleniowca)

Informacje dodatkowe

Wszyscy uczestnicy przed szkoleniem otrzymają drogą mailową pakiet informacji organizacyjnych, w tym:

 • szczegółową agendę szkolenia,
 • instrukcję dot. dołączenia do szkolenia na platformie Teams, Zoom
 • link do pre-testu badającego poziom wiedzy uczestnika na wejściu,
 • link do wirtulanego pokoju, w którym odbywać się będzie szkolenie,
 • informację i kontakt do opiekuna szkolenia

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie dostępne na platformie Zoom lub Teams. Każdy z uczestników dostanie link do szkolenia.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - brak

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować

Uczestnik: dla audio 256 kb/s, Video w wersji HD – 4Mb/s – to górne parametry graniczne.

System dopasowuje się do łącza i działa na każdych dostępnych parametrach.

Wskazane kamera i mikrofon.

Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu on-line będzie aktywny przez cały okres trwania Kursu.

Ciasteczka>