Usługa - Projektowanie strategii komunikacji

Logo Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

4.5/5 z 193 ocen

Tytuł Projektowanie strategii komunikacji

Numer usługi 2022/07/12/20754/1469880

Dostawca usług Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Marketing

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

3 075,00 zł brutto za osobę

125,00 zł netto za osobogodzinę

153,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy w codziennej pracy tworzą, lub współtworzą strategie komunikacji, które następnie stają się podstawą do dalszej pracy nad egzekucjami. 

Pośród nich można wyróżnić dwie główne grupy odbiorców szkolenia: 

 1. Pracownicy działów marketingu, tworzący strategie dla prowadzonych przez siebie marek oraz będący odpowiedzialni za prowadzenie ich komunikacji marketingowej.

 2. Pracownicy szeroko rozumianych agencji komunikacyjnych, w tym domów mediowych, agencji reklamowych, PR, czy digital / interaktywnych. Czyli Ci wszyscy, którzy tworzą, lub współtworzą strategie komunikacji dla obsługiwanych marek.  

 3. Szkolenie dedykowane jest uczestnikom projektu pn. „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Kadr Sektora Komunikacja Marketingowa” (Kompetencje dla Sektorów - PARP) a także innych programów dofinansowanych w całej Polsce (bony rozwojowe/szkoleniowe).

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 18-11-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Wstęp

 • rola i miejsce strategii komunikacji w całości działań marketingowych 
 • etapy procesu strategicznego

2. Etap analityczny 

 • jaka widza jest potrzebna
 • obszary analiz i badań
 • kluczowe wnioski i ich rola w dalszej pracy nad strategią komunikacji

3. Etap koncepcyjny – założenia i wytyczne komunikacyjne 

 • kluczowe założenia strategiczne i ich rola – cele, grupa, przekaz
 • „warsztat strategiczny”, czyli praca nad tworzeniem założeń  i rekomendacji strategicznych
 • od strategii do briefu, czyli przełożenie założeń na konkretne wytyczne egzekucyjne

4. Etap koncepcyjne – planowanie działań komunikacyjnych

 • od strategii do taktyki”, czyli podstaw planowania
 • ścieżka konsumencka w teorii, główne etapy ścieżki i ich specyfika
 • „warsztat planistyczny”, czyli praca nad tworzeniem efektywnej ścieżki konsumenckiej (praca w oparciu o brief) 

5. Podsumowanie, Q & A 

Szkolenie realizowane jest w następującym wymiarze:

 • 80% praktyka (współdzielenie ekranu z uczestnikami, współdzielenie ekranu przez uczestników w trakcie prezentacji ćwiczeń, narzędzia do pracy warsztatowej (tablica intekratywna)- miro, mural, webchat, praca w breakout room'ach)
  • ćwiczenia praktyczne realizowane w grupach
  • ćwiczenia praktyczne realizowane indywidualnie
  • prezentacja efektów ćwiczeń
  • ocena efektów ćwiczeń przez trenera
  • dyskusja na temat efektów ćwiczeń
 • 20% teoria (prezentacja trenera audio-wideo, prezentacja przygotowanego materiału, współdzielenie ekranu przez trenera)

W czasie szkolenia uczestnicy poznają przykłady prawidłowych i nieprawidłowych działań w zakresie projektowania strategii wraz z omówieniem ich skuteczności i efektywności.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rola i miejsce strategii komunikacji w całości działań marketingowych (wykłada z elementami warsztatu)
Data realizacji zajęć
22-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Etapy procesu strategicznego (wykład z elementami warsztatu)
Data realizacji zajęć
22-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Etap analityczny- jaka wiedza jest potrzebna, obszary analiz i badań (miniwykład + praca warsztatowa indywidualna/grupowa)
Data realizacji zajęć
22-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Etap analityczny- kluczowe wnioski i ich rola w dalszej pracy nad strategią komunikacji (praca warsztatowa)
Data realizacji zajęć
22-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Główna myśl strategiczna – od teorii do praktyki (wykład z elementami warsztatu)
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Metody i narzędzie pracy koncepcyjnej – praca and ideą strategiczną oraz głównymi wytycznymi komunikacyjnymi cz.1 (mini-wykład + praca warszatowa)
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Metody i narzędzie pracy koncepcyjnej – praca and ideą strategiczną oraz głównymi wytycznymi komunikacyjnymi cz.2 (mini-wykład + praca warsztatowa
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie działań komunikacyjnych – ścieżka konsumencka w praktyce (mini-wykład + praca warsztatowa)
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategia komunikacji w praktyce – praca w odpowiedzi na brief kliencki (warsztat)
Data realizacji zajęć
24-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje do samodzielnego tworzenia efektywnych strategii komunikacji, czyli planu i założeń komunikacyjnych, które staną się podstawą działań egzekucyjnych. Uczestnik zostanie przygotowany do projektowania i prowadzenie procesów strategicznych, w efekcie których powstają efektywne i użyteczne strategie komunikacji oraz tworzenia założeń i planów komunikacyjnych.

Efekty uczenia się

Uczestnik po szkolenie wie: 

 • jakie jest miejsce i rola komunikacji w całości działań marketingowych 
 • jakie działania należy przeprowadzić i jaką wiedzę zdobyć aby stworzyć staregie komunikacji, 
 • z jakich elementów składa się strategia komunikacji, jakie składowe należy stworzyć w procesie tworzenia efektywnej komunikacji marketingowej 

Uczestnik po zajęciach potrafi: 

 • zaprojektować i przeprowadzić proces tworzenia strategii komunikacji, wraz z jego kluczowymi etapami 
 • określić główne założenia i wytyczne komunikacyjne, konieczne do dalszej pracy komunikacyjnej, a w tym takie elementy strategii komunikacji jak m.in. cele, grupa docelowa, główny przekaz… 
 • stworzyć ogólny plan działań komunikacyjnych w formie tzw. ścieżki konsumenckiej, wraz z odpowiednim zaprojektowaniem jej poszczególnych etapów. 
 • Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Kryterium weryfikacji:

 • przyswojenie przez uczestników wiedzy na temat roli strategii komunikacji 
 • przyswojenie przez uczestników wiedzy jakie działania, etapy pracy są konieczne by stworzyć strategię  
 • uczestnik wie jakie są elementy strategii komunikacji i jaka jest ich rola w dalszej pracy nad komunikacją 
 • uczestnicy potrafią zaprojektować i przeprowadzić taki proces 
 • uczestnicy potrafią stworzyć i zaprezentować główne założenia i wytyczne strategiczne do komunikacji (min. cele, czy główny przekaz kampanii). 
 • uczestnicy potrafią stworzyć i zaprezentować ogólny plan działań komunikacyjnych,  w oparciu o ścieżkę konsumenta, wraz z jej kluczowymi etapami.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie prac zrealizowanych przez uczestników w części warsztatowej szkolenia.

Ćwiczenia praktyczne będą obejmować m.in.:

 • praca warsztatowa
 • praca warsztatowa nad procesem strategicznym
 • praca warsztatowa nad realnymi przykładami z rynku; samodzielne tworzenie strategii komunikacji 
 • praca warsztatowa nad przykładowym case’em rynkowym  
 • praca warsztatowa nad przykładowym case’em rynkowym wraz z prezentacja koncepcji

80% praktyki, 20% teorii

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto3 075,00 zł
Koszt osobogodziny netto125,00 zł
Koszt osobogodziny brutto153,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Samek

Marcin Samek

18 lat pracy w komunikacji marketingowej, aktualnie jako dyrektor działu strategii i social media w polskim oddziale McCann Worldgroup. Wcześniej pracował m.in. w Havas Worldgroup Warsaw i w Agencji Reklamowej S4. Obecnie współtworzy strategie marketingowe takich marek jak Mastercard, KFC, Wyborowa, Coca-Cola czy Bank Pekao, a wcześniej m.in. Permen, Peugeot, Książęce, Delicje czy Praktiker.
Wykładowca, prelegent podczas wielu konferencji branżowych, juror, m.in. przewodniczący grupy jurorskiej Effie 2019.
Wieloletnie doświadczenie jako trener prowadzący szkolenia z zakresu szeroko rozumianego marketingu, Wykładowca w Szkole Strategii Marki oraz Marketing & Business Solution by Effie. Pond 100 h szkoleniowych z zakresu planowania komunikacji marki.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aneta Jodko

Aneta Jodko

email: aneta.jodko@sar.org.pl

tel: (+48) 508 309 012

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • W Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR uczą wybitni praktycy rynku
 • Opieramy się o najlepsze casy biznesowe na rynku (Effie, KTR, Innovations)
 • Zapewniamy utorskie programy szkoleniowe uczące myślenia, ale także narzędzi
 • Logika szkoleń odpowiada nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji współczesnego menedżera
 • Szkolenie zakończone jest certyfikatem SAR

Organizator ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 10 osób.           
W trosce o efektywność i najwyższą jakość szkolenia, maksymalna grupa uczestników wynosi 15 osób.
Szkolenie może być nagrywane w celu umożliwienia monitoringu i kontroli przez instytucję nadzorującą realizację usług z dofinansowaniem. Zapisując się na szkolenie uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały autorskie, opracowane przez wykładowców-praktyków, udostępniane uczestnikom drogą online
 • spis literatury 
 • prezentację materiałów z internetu (serwisy www, infografiki, materiały multimedialne, filmy)
 • bazę wiedzy: linki do serwisów i portali
 • case study (najciekawsze przykłady z doświadczenia szkoleniowca)

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (pod warunkiem min. 80% frekwencji).

Informacje dodatkowe

Wszyscy uczestnicy przed szkoleniem otrzymają drogą mailową pakiet informacji organizacyjnych, w tym:

 • szczegółową agendę szkolenia,
 • instrukcję dot. dołączenia do szkolenia na platformie Teams, Zoom
 • link do pre-testu badającego poziom wiedzy uczestnika na wejściu,
 • link do wirtulanego pokoju, w którym odbywać się będzie szkolenie,
 • informację i kontakt do opiekuna szkolenia

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie będzie dostępne na platformie Zoom lub Teams. Każdy z uczestników dostanie link do szkolenia.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - brak

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować

Uczestnik: dla audio 256 kb/s, Video w wersji HD – 4Mb/s – to górne parametry graniczne.

System dopasowuje się do łącza i działa na każdych dostępnych parametrach.

Wskazane kamera i mikrofon.

Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu on-line będzie aktywny przez cały okres trwania Kursu.

Ciasteczka>