Usługa - Podstawy badań emisji akustycznej w praktyce

Logo EC TRAINING CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.6/5 z 69 ocen

Tytuł Podstawy badań emisji akustycznej w praktyce

Numer usługi 2022/07/05/8370/1463581

Dostawca usług EC TRAINING CENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 900,00 zł netto za osobę

2 337,00 zł brutto za osobę

146,15 zł netto za osobogodzinę

179,77 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób początkujących w zakresie wykonywania pomiarów emisji akustycznej.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 12-12-2022
Liczba godzin usługi: 13
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień 1

1. Zastosowania emisji akustycznej w przemyśle i nauce:

 • szczelność;
 • pękanie;
 • wyładowania niezupełne;
 • zmiana stanu.

2. Źródła emisji akustycznej:

 • teoria;
 • pokaz praktyczny.

3. Pomiar sygnału emisji akustycznej:

 • piezoelektryczność, czujniki AE;
 • pokaz działania kryształu piezo - zapalniczka, głośniczek;
 • teoria sygnałów, jednostki używane w AE;
 • analizy używane w AE;
 • pokaz praktyczny, pomiar prędkości fali.

4. Omówienie norm dotyczących badań AE:

 • szkolenie personelu;
 • badania zbiorników ciśnieniowych;
 • badania zbiorników magazynowych;
 • pozostałe normy.

5. Aparatura pomiarowa i techniki badania.

DZIEŃ 2 - warsztaty. Uczestnicy wykonują samodzielnie ok. 2h ćwiczeń.

1. Omówienie pytań z dnia poprzedniego.

2. Propagacja fal AE.

3. Cechy sygnału AE oraz ich znaczenie.

4.  Prezentacja danych pomiarowych AE.

5. Techniki lokalizacji źródeł AE.

6. Ćwiczenia:

 • montaż czujnika i sprawdzenie poprawności montażu;
 • pomiar prędkości fali;
 • lokalizacja linowa.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
"Zastosowanie emisji akustycznej w przemyśle i nauce: -szczelność; -pękanie; -wyładowania niezupełne; -zmiana stanu."
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
"Źródła emisji akustycznej: -teoria; -pokaz praktyczny."
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obiad
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Pomiary sygnału emisji akustycznej: -piezoelektryczność, czujniki AE; -pokaz działania kryształu piezo - zapalniczka - głośniczek;
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Pomiary sygnału emisji akustycznej: -teoria sygnałów, jednostki używane w AE; -analizy używane w AE; -pokaz praktyczny, pomiar prędkości fali.
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
"Omówienie norm, dotyczących badań AE: - szkolenie personelu; -badania zbiorników ciśnieniowych; -badania zbiorników magazynowych; -pozostałe normy. "
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Aparatura pomiarowa i techniki badania.
Data realizacji zajęć
19-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie pytań z dnia poprzedniego. Propagacja fal AE.
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Cechy sygnału AE oraz ich znaczenie.
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja danych pomiarowych AE.
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Obiad
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki lokalizacji Źródeł AE.
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
"Ćwiczenia: -montaż czujnika i sprawdzenie poprawności montażu; -pomiar prędkości fal; -lokalizacja linowa. "
Data realizacji zajęć
20-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami niezbędnymi do właściwego wykonania badań emisji akustycznej. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się w jakich sytuacjach można stosować badania emisji akustycznej, jakie są techniki pomiarowe i jak analizować zebrane dane. Szkolenie pozwala nabyć wiedzę, która jest dużym ułatwieniem w przyswajania materiału podczas certyfikowanego szkolenia "Acosutic Emission Training Level 1 (Standard: ISO 9712:2012).

Efekty uczenia się

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Przed szkoleniem uczestnik otrzymuje ankietę badań potrzeb szkoleniowych Klienta. Wypełniona ankieta zostaje przekazana trenerowi przed rozpoczęciem szkolenia, w celu jej przeanalizowania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje ankietę oceny zadowolenia z usługi szkoleniowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 337,00 zł
Koszt osobogodziny netto146,15 zł
Koszt osobogodziny brutto179,77 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków, woj. małopolskie

Centrum Szkoleń Technicznych EC Training Center - Budynek Elektro Office - drugie piętro

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dariusz Knapek

Dariusz Knapek

Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem aktywnej termografii, analiz wibroakustycznych oraz pomiarów i analiz emisji akustycznej (AE).

W EC Test Systems zajmuje się pomiarami termowizyjnymi, dystrybucją urządzeń termowizyjnych oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z klientami. Termowizją zajmuje się od 2007 r.
Uzyskał certyfikat ITC Level 1(2007r.), ITC Level 2(2010r.) oraz ITC Level 3 (2013r.).
Jest jednym z nielicznych w Europie posiadaczem certyfikatu ITC Level 3.

Posiada certyfikat Acoustic Emission Training Level 1 (IND-19-00350-C).
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Tytuł/stopień wykształcenia: Magister inżynier
Kierunek studiów: Inżynieria elektryczna i komputerowa
Okres studiów: 2001 - 2006
W EC Training Center prowadzi szkolenia:
„Termowizja ITC Level 1 (ISO 18436)”,
„Termowizja ITC Level 2 (ISO 18436)”,
„Wykorzystanie termowizji do optycznego wykrywania gazów niebezpiecznych i wybuchowych”.
„Termowizja i termografia dla UAV”.
"Podstawy badań emisji akustycznej w praktyce".
Szkolenia prowadzi nieprzerwanie od 2009 roku.
W tym czasie przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie termowizji.
Jest jednym z dwóch w Polsce licencjonowanych trenerów Infrared Training Center (największej na świecie termowizyjnej instytucji szkoleniowej). W tym czasie przeprowadził 41 szkoleń otwartych w zakresie termowizji.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marcin Porada

Marcin Porada

email: szkolenia@ec-tc.pl

tel: (+48) 126 277 717

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie papierowej.

Warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w szkoleniu należy skontaktować się z naszą administracją, która prześlę odpowiedni formularz zgłoszenia na szkolenie.

Kontakt: szkolenia@ec-tc.pl

Informacje dodatkowe

Cena zawiera: obiady, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, certyfikat.

Ciasteczka>