Usługa - Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce medycznej (w tym m.in. z pacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu) - szkolenie dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

Logo FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

4.7/5 z 360 ocen

Tytuł Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w placówce medycznej (w tym m.in. z pacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu) - szkolenie dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych

Numer usługi 2022/06/30/11918/1458627

Dostawca usług FIRMA SZKOLENIOWA FORMATRIX MARCIN FILIPOWSKI

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Sektor Zdrowie i Pomoc Społeczna

PLN

1 500,00 zł netto za osobę

1 500,00 zł brutto za osobę

93,75 zł netto za osobogodzinę

93,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Personel zarządzający i administracyjny podmiotów leczniczych

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 14-10-2022
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

4 H

1.Wybrane zasady budowania poprawnej komunikacji:  

 • Płaszczyzny w komunikacji: teoria Friedmana Shultza von Thuna 
 • Umiejętne słuchanie - trening umiejętności aktywnego słuchania 
 • Informacje zwrotne – udzielanie konstruktywnego feedbacku 
 • Kompetentne zadawanie pytań 
 • Empatia 
 • Rozróżnianie informacji od interpretacji 

4 H

2.Trudne sytuacje w komunikacji:  

 • Jak radzić sobie z agresją i konfliktem – model komunikacyjny FUKO 
 • Reakcje na krytykę 
 • Stawianie granic w sytuacjach trudnych 
 • Komunikacja w konflikcie 
 • Przyjmowanie krytyki 

3.Trudne sytuacje w kontakcie z pacjentem: 

 • Trudny pacjent – 6 zasad ułatwiających kontakt 
 • Niezadowolony pacjent – 4 typy reakcji 
 • Skarga pacjenta – jak reagować i co dalej 

4 H

4.Wypalenie zawodowe i stres: 

 • Mechanizm powstawania i działania stresu oraz emocji w trakcie kontaktu z drugą osobą 
 • Prawidłowa komunikacja z druga osobą w sytuacji stresu i presji emocji 
 • Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy z pacjentem 
 • Główne przyczyny i mechanizm wypalenia zawodowego 
 • Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu w pracy z pacjentem i w środowisku medycznym  

4 H

1.Skuteczne porozumiewanie się wewnątrz palcówek medycznych: 

 • Techniki i metody dobrej komunikacji 
 • Motywacja w komunikowaniu 
 • Formy komunikacji podnoszące skuteczność kontaktu w medycynie 

2.Trudne sytuacje we współpracy w zespole terapeutycznym: 

 • Komunikowanie trudnych spraw  
 • Wypracowanie wskazówek, zasad radzenia sobie z zrachowaniami utrudniającymi współpracę 
 • Jak usprawnić wymianę informacji między członkami personelu medycznego
  i administracji 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Płaszczyzny w komunikacji
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Kompetentne zadawanie pytań
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Empatia
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
model komunikacyjny FUKO
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Stawianie granic w sytuacjach trudnych
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Trudny pacjent
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Mechanizm powstawania i działania stresu
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Strategie radzenia sobie ze stresem
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wypalenie zawodowe
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Skuteczne porozumiewanie się wewnątrz palcówek medycznych
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Trudne sytuacje we współpracy w zespole terapeutycznym
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Wypracowanie wskazówek, zasad radzenia sobie z zrachowaniami utrudniającymi współpracę
Data realizacji zajęć
29-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik podczas szkolenia pozna zasady budowania poprawnej komunikacji, a także sytuacje trudne w komunikacji, czyli jak radzić sobie z agresją i konfliktem, jak stawiać granice i jak przyjmować krytykę. Pozna sytuacje trudne w kontakcie z pacjentem. Pozna pojęcie wypalenia zawodowego i sposoby radzenia sobie ze stresem. Uczestnik nauczy się skutecznie porozumiewać wewnątrz placówki oraz rozwiązywać sytuacje trudne w zespole.

Efekty uczenia się

Uczesnik po szkoleniu:

- Zna narzędzia właściwej komunikacji wewnątrz organizacji oraz komunikacji z jej otoczeniem.

- Kompetentnie komunikuje się z pacjentem i jego rodziną.

- Potrafi radzić sobie ze stresem, zna metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

- Potrafi zarządzać stresem własnym i innych osób

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

W każdym dniu szkoleniu nastąpi podsumowanie całości materiału dokonywane grupowo. Po szkoleniu przeprowadzane są wywiady z każdym uczestnikiem kursu. Po zakończeniu usługi uczestnik wypełnia narzędzie ewaluacyjne w postaci ankiety.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto93,75 zł
Koszt osobogodziny brutto93,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iwona Babuśka

Iwona Babuśka

Jest psychoterapeutą, psychologiem i pedagogiem specjalnym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła również rekomendowaną Szkołę Psychoterpii Psychodynamicznej w Krakowie, która przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.  Obecnie pracuje jako psycholog w jednej z małopolskich poradni psychologicznych, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje. Specjalizuje się w indywidualnej, długoterminowej terapii osób dorosłych. W swojej pracy opiera się na założeniach nurtu psychodynamicznego. W pracy psychoterapeutycznej towarzyszy ludziom, którzy odczuwają smutek, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, przeżywają trudności w relacjach, lęki, depresję. Współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Stróżach gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną dla przebywających tam kobiet przewlekle psychicznie chorych. Od wielu lat prowadzi także szkolenia i warsztaty głównie w zakresie umiejętności miękkich oraz komunikacji. Od 2015 roku współpracuje z Firmą Szkoleniową Formatrix.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Martyna Miska

Martyna Miska

email: martyna.miska@formatrix.pl

tel: (+48) 502 702 435

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie elektronicznej. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Wymagania systemowe:

 • połączenie internetowe – stacjonarne lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)
 • głośniki i mikrofon – wbudowane lub bezprzewodowe (Bluetooth)
 • kamerka internetowa – wbudowana lub bezprzewodowa lub zewnętrzna kamera HD z funkcją nagrywania

Obsługiwane systemy operacyjne:

 • macOS X z macOS 10.7 i późniejsze
 • Windows 10
 • Windows 8 lub 8.1
 • Windows 7
 • Windows Vista z SP1 i późniejsze later
 • Windows XP z SP3 i późniejsze

Niezbędne dodatkowe oprogramowanie potrzebne do udziału w szkoleniu zdalnym: konieczność zainstalowania aplikacji ZOOM. 

Ciasteczka>