Usługa - Rozpocznij pracę z AutoCAD – kurs podstaw pracy z programem - zajęcia zdalne

Logo BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

4.9/5 z 251 ocen

Tytuł Rozpocznij pracę z AutoCAD – kurs podstaw pracy z programem - zajęcia zdalne

Numer usługi 2022/06/29/11353/1457805

Dostawca usług BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

195,12 zł netto za osobę

240,00 zł brutto za osobę

24,39 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenia przeznaczone są dla osób, którym zależy na podniesieniu własnych umiejętności z podstaw obsługi programu AutoCAD, miedzy innymi dla projektantów, inżynierów budowy oraz architektów.
 

Minimalna liczba uczestników: 4
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 02-10-2022
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program zajęć obejmuje następujące tematy:

 • Uruchamianie i menu startowe.
 • Podstawowa konfiguracja programu (wygląd wstążki, pasek menu, pasek stanu i przełączniki).
 • Jednostki w projekcie.
 • Ustawienia rysunkowe.
 • Dodawanie warstw, wczytywanie rodzajów linii.
 • Podstawowe metody wprowadzania współrzędnych w programie (globalne, lokalne, biegunowe, dynamiczne wprowadzanie danych).
 • Podstawowe narzędzia rysunkowe (linia, łuk, okrąg, polilinia, prostokąt).
 • Podstawowe narzędzia modyfikacji.
 • Tekst jedno i wielowierszowy.
 • zarządzanie właściwościami obiektów.
 • Podstawy wymiarowania.
 • Szybkie przygotowanie wydruku.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy pracy w programie AutoCAD
Data realizacji zajęć
03-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy pracy w programie AutoCAD
Data realizacji zajęć
04-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie ma na celu zapoznanie się ze środowiskiem pracy w programie Autodesk AutoCAD i jego
podstawowymi funkcjami 2D. W czasie szkolenia kursant uzyska wiedzę i umiejętności z
zakresu praktycznej obsługi oraz podstawowych funkcjonalności programu.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia będzie umiał poruszać się po programie na poziomie podstawowym z umiejętnością wykorzystywania narzędzi 2D podczas wykonywania projektów i dokumentacji technicznej. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Porównanie wyników Pre testu oraz Post testu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 195,12 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 240,00 zł
Koszt osobogodziny netto 24,39 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Krzysztof Kundziewicz

Krzysztof Kundziewicz

Jako Autoryzowany trener Autodesk specjalizuje się w szkoleniach z komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCAD oraz obsługi komputera i programów biurowych. Egzaminator Autodesk i ECDL.
Od 2012 roku prowadzi własną działalność gospodarczą w obszarze organizacji i prowadzenia szkoleń informatycznych, biznesowych, zawodowych, kulinarnych i coachingu. Zrealizował liczne szkolenia komercyjne. Certyfikowany trener Autodesk i ECDL. Przeszkolił ponad 1000 osób. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze obsługi programu AutoCAD to ponad 4700 godzin. Przeprowadził prawie 2000 godzin szkoleń z programów biurowych. Zrealizował liczne szkolenia dla szkół i uczelni wyższych, a także instytucji publicznych w ramach projektów dofinansowanych z EFS.
Wyższe – mgr inż. • Politechnika Białostocka, Zarządzanie i Marketing (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) • Politechnika Białostocka, Zarządzanie i Marketing (Informatyka Gospodarcza) • Politechnika Białostocka, Automatyka i Robotyka (Automatyzacja Procesów Produkcyjnych) • Szkoła Trenerów Biznesu MODERATOR we Wrocławiu
Od 2012 r. prowadzi szkolenia AutoCAD (wszystkie poziomy), a także z obsługi komputera i pakietu biurowego Office. Od wielu lat realizuje szkolenia dla projektów dofinansowanych z EFS.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Kundziewicz

Krzysztof Kundziewicz

email: biuro@bik.edu.pl

tel: (+48) 503 337 242

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie elektronicznej 

Warunki uczestnictwa

- komputer/laptop/tablet/smartfon z podłaczeniem do internetu
- mikrofon/zestaw słuchawkowy i kamera internetowa
- Windows 7,8,10
- w przypadku zajęć zdalnych - zainstalowana aplikacja MS Teams/ Google Meet/ Hangouts

Informacje dodatkowe

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zebranie min. 4 uczestników.

1 godzina dydaktyczna zajęć rozumiana jest jako 45 minut plus 15 minut przerwa. Przerwy będą ustalane elastycznie, w zależności od potrzeb uczestników.

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie zebrana minimalna liczba uczestników.

Szkolenie może być rejestrowane jedynie w celu kontroli/audytu. Wykorzystanie nagrania na inne cele niż kontrola/audyt, wymaga pozyskania przez Usługodawcę zgody trenera i Uczestników

Wystawiamy:

- zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wydawane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012 Nr 34 poz. 186)

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz

posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,

nr ewidencyjny 2.20/00046/2013

Uczestnik otrzyma Skrypt w wersji elektronicznej. 

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Szkolenie prowadzone w formie zdalnej.

Uczestnik powinien posiadać: 

- komputer/laptop/tablet/smartfon z podłaczeniem do internetu
- mikrofon/zestaw słuchawkowy i kamera internetowa
- Windows 7,8,10
- zainstalowana aplikacja MS Teams/ Google Meet/ Hangouts

Ciasteczka>