Usługa - Problem solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów

Logo LANGAS REGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5/5 z 14 ocen

Tytuł Problem solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów

Numer usługi 2022/06/28/120348/1456344

Dostawca usług LANGAS REGTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 570,00 zł netto za osobę

1 931,10 zł brutto za osobę

224,29 zł netto za osobogodzinę

275,87 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Rozwiązywania problemów może nauczyć się każdy! 

Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim tych, którzy natrafiają na problemy w swojej codziennej pracy – pracowników produkcji, pracowników biur, pracowników logistyki.

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 12-09-2022
Liczba godzin usługi: 7
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

8.30 – 9.00 rejestracja uczestników
9.00    rozpoczęcie zajęć

Wprowadzenie w tematykę lean problem solving

 • podstawy Lean Manufacturing
 • 5S
 • Visual Management
 • KAIZEN
 • POKA YOKE

Podstawowe narzędzia do rozwiazywania problemów

 • zastosowanie PDCA
 • zasada SMART przy ustalaniu celów.
 • metoda 5 WHY, 5W1H
 • wykres przyczynowo – skutkowy Ishikawy
 • OGSM
 • burza mózgów
 • diagram Pareto
 • A3
 • Zarzadzanie zmianą

Metodologia rozwiązywania problemów (warsztat praktyczny): Definicja Problemu

 • 01 – Identyfikacja problemu
 • 02 – Opis problemu i definicja celu

Zrozumienie Procesu i Poszukiwanie Przyczyn Pierwotnych

 • 03 – Zrozumienie procesu
 • 04 – Zbieranie i analiza danych
 • 05 – Identyfikacja potencjalnych przyczyn
 • 06 – Poszukiwanie i weryfikacja przyczyn pierwotnych

Wdrażanie Rozwiązań i Sprawdzenie Wyników

 • 07 – Wdrażanie Rozwiązań
 • 08 – Sprawdzenie Wyników

Standaryzacja i Szkolenie

 • 09 – Standaryzacja Rozwiązań́
 • 10 – Szkolenie

16.00    zakończenie szkolenia

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie w tematykę lean problem solving
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe narzędzia do rozwiazywania problemów
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia rozwiązywania problemów (warsztat praktyczny): Definicja Problemu
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zrozumienie Procesu i Poszukiwanie Przyczyn Pierwotnych
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Wdrażanie Rozwiązań i Sprawdzenie Wyników
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Standaryzacja i Szkolenie
Data realizacji zajęć
13-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Rozwiązywanie problemów nie jest kompetencją wrodzoną – można się tego po prostu nauczyć.
Jest to jedna z kluczowych umiejętności w każdej firmie, dzięki której nie tylko zwalcza się bieżące wyzwania, ale dociera się do źródeł problemu i wdraża działania pozwalające na całkowitą i trwałą eliminacje problemu.
Metod, które można zastosować jest naprawdę wiele. Przykładem jest metoda 5W czy diagram Ishikawy.

Te i inne narzędzia rozwiązywania problemów poznasz podczas szkolenia, podczas którego nauczysz się odróżniać objawy od przyczyn problemu, analizować i diagnozować przyczyny tych zjawisk.
Dobra analiza jest fundamentem w podejmowaniu skutecznych akcji rozwiązywania problemów i warunkuje doskonalenie każdej organizacji.

Cel edukacyjny

Uczestnicy poznają teorię i narzędzia Problem Solving oraz nauczą się definiować problemy i poszukiwać rozwiązań zgodnie z metodyką, przy wykorzystaniu określonych narzędzi.
Kurs "Problem Solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów" jest zakończony egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji poprzez umiejętne zastosowanie poznanych technik analizowania i rozwiązywania problemów.

Efekty uczenia się

 • opanujesz teorię i praktyczne umiejętności stosowania narzędzi Problem Solving,
 • nauczysz się definiować problemy: czy będzie to rozwiązanie konkretnego problemu czy doskonalenie codziennej pracy (lean thining),
 • poznasz metodykę postępowania z problemami,
 • nauczysz się prowadzić uporządkowany proces poszukiwania nie tylko rozwiązań, ale i docierania do przyczyn problemów zamiast „gaszenia pożarów”,
 • poznasz metody konstruktywnej i systematycznej analizy i efektywnej eliminacji problemów,
 • przećwiczysz narzędzia Problem Solving w praktyce własnych procesów biznesowych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Kurs "Problem Solving - narzędzia i system rozwiązywania problemów" jest zakończony egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji poprzez umiejętne zastosowanie poznanych technik analizowania i rozwiązywania problemów.

Egzamin składa się z 15 pytań. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 570,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 931,10 zł
Koszt osobogodziny netto 224,29 zł
Koszt osobogodziny brutto 275,87 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, woj. mazowieckie

Hotel Regent

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Adam Baśkiewicz

Adam Baśkiewicz

Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych z branży: automotive, spożywczej, energetycznej, produkcji opakowań, farmaceutycznej i medycznej.

W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.

Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu Lean jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG.

W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.

W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.

2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o.- wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 Zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jarosław Petz

Jarosław Petz

email: marketing@langas.pl

tel: (+48) 22 3552 400

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim
 • lunch i przerwy kawowe
 • skrypt szkoleniowy
 • materiały szkoleniowe (notatnik, długopis)
 • kompleksową pomoc opiekuna kursu

Warunki uczestnictwa

https://langas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ogo%CC%81lne_warunki_uczestnictwa_w_projektach_edukacyjnych_realizowanych_przez_Langas_Group.pdf

Informacje dodatkowe

Szkolenie „Problem solving” ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie Ci konkretnego know-how, ale również wzmocnienie Twoich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja – poznasz skuteczne strategie, rozwiązania i metody rozwiązywania problemów,
Warsztaty – przećwiczysz świeżo poznane narzędzia i techniki rozwiązywania problemów,
Dyskusje – poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów,
Analiza – dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie rozwiązywania problemów,
Studium przypadku – wyciągniesz praktyczne wnioski z analizy sytuacji związanej z rozwiązywaniem problemów.

Ciasteczka>