Usługa - Kurs prawa jazdy kat.D(mając C), kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat.D, operator koparek i ładowarek jednonaczyniowych kl.III, opłaty za badania oraz pierwsze egzaminy i wydanie dokumentu

Logo Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

4.7/5 z 1344 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat.D(mając C), kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat.D, operator koparek i ładowarek jednonaczyniowych kl.III, opłaty za badania oraz pierwsze egzaminy i wydanie dokumentu

Numer usługi 2022/06/24/14017/1452033

Dostawca usług Ośrodek Szkoleniowy "FILIP" Maciej Paweł Zaręba

Miejsce usługi Wysokie Mazowieckie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

13 100,00 zł netto za osobę

13 100,00 zł brutto za osobę

42,12 zł netto za osobogodzinę

42,12 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do osób pełnoletnich. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 04-07-2022
Liczba godzin usługi: 311
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

KURS  PRAWA JAZDY KAT. D (MAJĄC KAT. C)

Zajęcia praktyczne kat. D – 40 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

 1. Nauka jazdy na placu manewrowym.
 2. Nauka jazdy w ruchu drogowym.

Łącznie: 40 godz.

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYSPIESZONEJ W ZAKRESIE KAT. D1,D1+E,D,D+E

Część specjalistyczna – 32,5 godz. (T), 2,5 godz. (P), 1 godz. trwa 60min.

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.

 • umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych – 6,5 godz.(T),
 • umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa – 7 godz. (T), 3 godz. (C), 45min (P)
 • umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymogami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu – 5,5 godz. (T), 1 godz. (C), 15min. (P)

2. Stosowanie przepisów.

 • poznawanie przepisów regulujących przewóz pasażerów – 6 godz. (T)

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

 • poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku. – 5 godz. (T)

Łącznie: 35 godz.

KURS OPERATORA KOPAREK JEDNONACZYNOWYCH  KL.III

M.BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy  - 8 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące BHP i PPOŻ.
 2. Ochrona zdrowi pracowników i zadania służb BHP.
 3. Podstawowe zasady higieny pracy.
 4. Ochrona przeciwpożarowa.
 5. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – (zajęcia teoretyczne i ćwiczenia do zajęć teoretycznych)

M.U-O – użytkowanie i obsługa maszyn budowlanych – 24 godz. (T), 1 godz. trwa 45min.   

 1. Ogólna charakterystyka silników spalinowych.
 2. Podstawowe urządzenia stosowane w układach rozruchu silników z zapłonem samoczynnym.
 3. Obsługa i eksploatacja silników spalinowych ZS.
 4. Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych.
 5. Ogólne wiadomości o układach napędowych stosowanych w maszynach roboczych.
 6. Elementy wyposażenia elektrycznego stosowane w maszynach roboczych.
 7. Podstawowe zasady eksploatacji maszyn.
 8. Materiały eksploatacyjne.
 9. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna.
 10. Zadania operatora w procesie użytkowania maszyn roboczych.

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min.      

Ogólna budowa i obsługa maszyn

 1. Ogólna budowa i charakterystyka koparek jednonaczyniowych
 2. Budowa i zasada pracy układów jezdnych koparek jednonaczyniowych
 3. Budowa i zasada pracy układów roboczych stosowanych w koparkach jednonaczyniowych
 4. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji koparek jednonaczyniowych
 5. Stosowne systemy sterowania pracą w koparkach jednonaczyniowych
 6. Budowa i wyposażenie kabin stosowanych w koparkach jednonaczyniowych

Technologia robót

 1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi
 2. Podstawowe pojęcia technologiczne związane z robotami ziemnymi wykonywanymi koparkami jednonaczyniowymi
 3. Obmiar i obliczanie robót ziemnych wykonywanych koparkami jednonaczyniowymi
 4. Techniki pracy koparkami jednonaczyniowymi     

Zajęcia praktyczne

 1. Instruktaż̇ wstępny
 2. Instruktaż̇ stanowiskowy
 3. Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 4. Jazda koparką jednonaczyniową
 5. Przygotowanie stanowiska pracy koparki jednonaczyniowej
 6. Praca koparką jednonaczyniową
 7. Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek
 8. Przygotowanie koparki jednonaczyniowej do transportu
 9. Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Łącznie: 134 godz.

KURS OPERATORA ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL.III

Przedmioty specjalistyczne – 20 godz. (T), 82 godz. (P) - 1 godz. trwa 45min.      

Ogólna budowa i obsługa ładowarek jednonaczyniowych

 1. Podział i podstawowe parametry ładowarek jednonaczyniowych.
 2. Ogólna budowa i zasada pracy układów jazdy oraz skrętu ładowarek jednonaczyniowych
 3. Ogólna budowa i zasada pracy układu roboczego w ładowarkach jednonaczyniowych.
 4. Rodzaje, ogólna budowa i zasada pracy układów hamulcowych stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych.
 5. Zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji ładowarek jednonaczyniowych.
 6. Ogólna budowa i wyposażenie kabin stosowanych w ładowarkach jednonaczyniowych.
 7. Ogumienie

Technologia robót

 1. Ogólne wiadomości o robotach ziemnych.
 2. Zasady organizacji stanowiska roboczego ładowarek jednonaczyniowych
 3. Technologia robót ziemnych i ładunkowych wykonywanych ładowarkami jednonaczyniowymi
 4. Techniki pracy ładowarkami jednonaczyniowymi   

Zajęcia praktyczne

 1. Instruktaż̇ wstępny
 2. Instruktaż̇ stanowiskowy
 3. Wykonywanie ruchów roboczych bez obciążenia
 4. Jazda ładowarką jednonaczyniową
 5. Przygotowanie stanowiska pracy ładowarki jednonaczyniowej
 6. Praca ładowarką jednonaczyniową
 7. Wykonywanie obsług technicznych, regulacji i usuwania drobnych usterek
 8. Przygotowanie ładowarki jednonaczyniowej do transportu
 9. Sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej

Łącznie: 102 godz.

Suma czasu trwania zajęć dydaktycznych w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godzin w polu "Liczba godzin usługi " ponieważ różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości czasu trwania przerw uwzględnionych pomiędzy zajęciami. Długość trwania jednostki dydaktycznej w  polu "czas trwania (h)" wynosi 45 minut, np. w trakcie 6 godzin przewidzianych w harmonogramie, przeprowadzonych zostanie 7 godz. dydaktycznych.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
spotkanie organizacyjne
Data realizacji zajęć
05-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
BHP ogólne
Data realizacji zajęć
08-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i obsługa maszyn
Data realizacji zajęć
08-07-2022
Godzina rozpoczęcia
18:50
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
BHP ogólne
Data realizacji zajęć
09-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa i obsługa maszyn
Data realizacji zajęć
09-07-2022
Godzina rozpoczęcia
17:20
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Budowa, obsługa i użytkowanie maszyn
Data realizacji zajęć
10-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Budowa, obsługa i użytkowanie maszyn
Data realizacji zajęć
11-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna koparki jednonaczyniowe kl. III
Data realizacji zajęć
23-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna koparki jednonaczyniowe kl. III
Data realizacji zajęć
24-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:35
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna koparki jednonaczyniowe kl. III
Data realizacji zajęć
25-07-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna ładowarki jednonaczyniowe kl. III
Data realizacji zajęć
03-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
18:45
Liczba godzin
03:15
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna ładowarki jednonaczyniowe kl. III
Data realizacji zajęć
04-08-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
22:05
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne- część specjalistyczna ładowarki jednonaczyniowe kl. III
Data realizacji zajęć
05-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:50
Godzina zakończenia
20:25
Liczba godzin
06:35
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Data realizacji zajęć
24-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Data realizacji zajęć
25-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Data realizacji zajęć
01-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
Data realizacji zajęć
02-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
04:50

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie uporządkowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie budowy, bezpiecznej obsługi i eksploatacji pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń budowlanych, niezbędne do zdania egzaminów przed komisją powołaną przez WORD i IMBiGS oraz uzyskania prawa jazdy kat.D, świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz wpisu do książeczki operatora maszyn roboczych i świadectwa.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

1. Nabyciu wiedzy w zakresie:

 • budowy i bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych,
 • przepisów prawa o ruchu drogowym odnoszących się do kierujących pojazdami oraz warunków technicznych pojazdów,
 • przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących przewozu osób,
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych związanych z wykonywanym zadaniem transportowym,
 • zasad stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • rodzaju gruntów, metod i technik wykonywania robót technologicznych maszynami budowlanymi,
 • udzielania pierwszej pomocy, zasad i przepisów BHP, ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy kierowcy oraz operatora,
 • odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pracowniczych, drogowych i przewozowych związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy i operatora.

2. Nabyciu umiejętności w zakresie:

 • racjonalnego, ekonomicznego i bezpiecznego prowadzenia, obsługiwania oraz eksploatacji pojazdów samochodowych oraz maszyn budowlanych, 
 • obsługi urządzeń rejestrujących czas pracy, urządzeń do poboru opłat drogowych oraz urządzeń nawigacyjnych,
 • czytania map drogowych oraz planowania i doboru odpowiednich tras właściwych do wykonania konkretnego zadania przewozowego,
 • wypełniania dokumentów celnych i przewozowych,
 • stosowania norm czasu pracy, przerw i odpoczynków kierowcy obowiązujących w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym,
 • rozliczania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi,
 • czynności operatora przed, po i w czasie wykonywania pracy maszynami budowlanymi,
 • wykonywania określonych prac technologicznych takich jak: skrawanie, wykop, załadunek urobku na środek transportu,
 • zdiagnozowania podstawowych usterek powstałych w trakcie prawidłowej eksploatacji oraz dokonania podstawowych napraw,
 • przygotowania maszyny do transportu,
 • operowania urządzeniami sterującymi maszyny znajdującymi się w kabinie,
 • posługiwania się instrukcją obsługi (DTR) oraz wypełniania książki maszyny, budowlanej (KMB) oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej
 • wykonywania obsługi technicznej (dziennej, okresowej, sezonowej, magazynowej docierania, transportowej),
 • określenia bezpiecznej odległości usytuowania maszyny od wykopu tz. KLINA ODŁAMU czy linii energetycznych,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych,
 • radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych powstałych w związku z wykonywanym zawodem.

3. Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie:

 • posiadania świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się,
 • organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole,
 • przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin państwowy

Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

• prawo jazdy – właściwy Starosta
• zaświadczenie - wojewoda podlaski
• książeczka operatora maszyn roboczych i świadectwo - IMBiGS

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

• kierowca zawodowy w transporcie drogowym
• operator koparki jednonaczyniowej kl.III
• operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację • WORD, IMBiGS
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego • Starostwo, IMBiGS
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto13 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto13 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto42,12 zł
Koszt osobogodziny brutto42,12 zł
w tym koszt walidacji netto692,80 zł
w tym koszt walidacji brutto692,80 zł
w tym koszt certyfikowania netto100,50 zł
w tym koszt certyfikowania brutto100,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jagiellońska 7, 18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie

• Wysokie Mazowieckie, ul.Jagiellońska 7 • Szepietowo, ul.Przemysłowa 5 • Białystok ul.Mickiewicza 49 • Białystok ul. Krakowska 5 • Hryniewicze 89/4 • Wasilków, ul. Białostocka 94/98 • Bielsk Podlaski, ul. Zamkowa 51 • Siemiatycze, ul.Kościuszki 11 • Obiekt szkoleniowy ODTJ – nr 012W, STARE KOSINY 50D

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Kulaszewski

Grzegorz Kulaszewski

Wykształcenie wyższe techniczne, ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn na Politechnice Świętokrzyskiej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców i kierowców związany od przeszło 12 lat. Instruktor, wykładowca nauki i techniki jazdy kat. A, B, C, D, BE, CE, DE. Do chwili obecnej czynnie prowadzi zajęcia w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów ADR, kursów na operatorów urządzeń transportu bliskiego i operatorów maszyn budowlanych. Ponadto instruktor i wykładowca na kursach z diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych oraz sprzętu , wykorzystujący specjalistyczne wielomarkowe oprogramowanie ESI [tronic] 2.0 oraz tester diagnostyczny KTS, KTS TRUCK firmy BOSCH.

Zdjęcie Paweł Potocki

Paweł Potocki

Transport Drogowy osób i rzeczy.
Uwarunkowania socjalne pracy kierowcy - czas pracy kierowców, stosowanie i obsługa tachografów, wykrywanie manipulacji.
Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR).
Przewozy ponad gabarytowe.
Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego.
Zabezpieczenie ładunku.
Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przesłuchań z zakresu transportu drogowego.
Przepisy odnośnie kształcenia i wymagań w stosunku do kierowców zawodowych.
5 lat stażu w zawodzie kierowcy zawodowego na trasach międzynarodowych.
Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego od ponad 5 lat.
Kilkuletni staż w szkoleniu kierowców i kandydatów na kierowców.
Studia wyższe - kierunek Administracja w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku
XIII edycja kursu specjalistycznego ITD II stopnia - laureat drugiego miejsca w edycji

Zdjęcie Maciej Zaręba

Maciej Zaręba

Certyfikat metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych i praktycznych oraz prowadzenie nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym
Ukończenie seminarium dotyczącego metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie bezpiecznej wymian butli gazowej w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym Certyfikat ukończenia seminarium dla osób organizujących szkolenia na kursach operatorów żurawi przeładunkowych
Ukończenie szkolenia dla wykładowców w zakresie ,,Prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy”
Certyfikat ukończenia kursu trenera – wykładowcy na kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Kwalifikacje do Obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego, jako przedsiębiorca i instruktor / wykładowca z branżą szkoleniową kandydatów na kierowców związany od przeszło 14 lat, od 2004 roku szkoli kandydatów na kierowców i kierowców,
od 2018 roku prowadzi szkolenie w ramach KUZ, wykształcenie wyższe - kierunek Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Krasowska

Joanna Krasowska

email: biuro@osk-filip.pl

tel: (+48) 600 725 555

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

kody do nauki samodzielnej 

Warunki uczestnictwa

 • osoby, które ukończyły 23 lata i 9 miesięcy, 
 • posiadające min. prawo jazdy kat.B,C oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej po ukończeniu kursu z kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
 • albo niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zamieszkujące na terenie województwa podlaskiego,
 • które otrzymały dofinansowania w postaci bonu szkoleniowego na usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

 • zaśw. o zakończeniu udziału w usłudze wraz z informacją na temat efektów uczenia się, zgodnie z wymogami opisanymi w §13, ust. 1 pkt.1 rozporządzenia MRiF z dn. 29 sierpnia 2017r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe.
 • ze względu na dużą ilość osób prowadzących zajęcia, oprócz osób wymienionych w karcie usługi, zajęcia mogą prowadzić inne osoby,
 • suma czasu trwania zajęć w harmonogramie nie jest zgodna z liczbą godz. w polu "Liczba godzin usługi" różnice wynikają z długości czasu trwania jednostki dydaktycznej oraz długości przerw pomiędzy zajęciami,
 • cena usługi zawiera koszt badań lekarskich, psychologicznych, pierwszych egzaminów oraz wydania dokumentu,
 • zajęcia praktyczne z kwalifikacji, maszyn budowlanych będą ustalane po odbyciu zajęć teoretycznych, z PJ-D po zdaniu teorii w Word. 
 • harmonogram będzie aktualizowany po konsultacji z uczestnikiem. 

Zajęcia praktyczne

 • PJ-D:23.09.22
 • KWUPD:19.09.22
 • KJ3:26.07-2.08,6.08
 • ŁJ3:5-13.08
Ciasteczka>