Usługa - Angielski w pracy/poziom B2/ lekcje indywidualne / 76 h / wtorek/czwartek 17:00-18:30 / Poliglota / Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla

Logo Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

4.9/5 z 1446 ocen

Tytuł Angielski w pracy/poziom B2/ lekcje indywidualne / 76 h / wtorek/czwartek 17:00-18:30 / Poliglota / Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla

Numer usługi 2022/06/23/16109/1451909

Dostawca usług Zygmunt Łenyk Poliglota Szkoła Języków

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 560,00 zł netto za osobę

4 560,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs dla osób dorosłych, które znają angielski na poziomie B2. 

Kurs kierowany do uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa, Łap Skilla na podstawie umowy z WUP.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 30-06-2022
Liczba godzin usługi: 76
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie obejmuje 51godzin lekcyjnych i nastawione jest na uzyskanie przez uczestnika praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej. Szkolenie zawiera m.in tematy z zakresu: prowadzenie korespondencji biznesowej, prowadzenie rozmów telefonicznych w pracy, marketing i reklama, rozmowy handlowe i negocjacje, język prezentacji, podstawowe słownictwo dotyczące finansów, prawa, zarządzania, kierowania, motywowania, rozmowy handlowe, negocjacje, prezentacje, promocja.

Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną i w sposób równomierny rozwijają cztery umiejętności językowe: czytanie, mówienie, słuchanie, pisanie.

Program realizuje standardy, które są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf

Słuchanie

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.

Czytanie

Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.

Mówienie

Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Informacje o podmiocie świadczącym usługę Cel usługi Szczegółowe informacje o usłudze Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.

Pisanie

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
20-07-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
27-07-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
03-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
17-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
24-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
31-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
07-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
14-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
21-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
28-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
12-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
09-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
16-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
23-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
30-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
07-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
14-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Kurs angielski w środowisku pracy
Data realizacji zajęć
21-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego biznesowego używanego w środowisku pracy.

Efekty uczenia się

Poziom samodzielności językowej 

Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. 

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. 

Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego używanego w środowisku pracy. 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść i ugruntować swój poziom zaawansowania języka angielskiego używanego w pracy. 
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu z języka angielskiego w środowisku pracy TGLS Work Communication English Language Certificate.

Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie B2 rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. 

Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Weryfikacja efektów uczenia odbywa się poprzez:

- odgrywanie dialogów (role plays)

- zadania,

- konwersacje,

- krótkie testy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 560,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 560,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Długa 88, 31-146 Kraków, woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Sara Wojciechowska

Sara Wojciechowska

Nauczanie języka angielskiego osób dorosłych w grupach i indywidualnie. Lektor języka angielskiego.
Kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych, zarówno w grupach jak i indywidualnie. Doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego z różnych dziedzin od poziomu A1 do poziomu C2. Przygotowuje również do egzaminów międzynarodowych. Doskonale motywuje swoich studentów do pracy i aktywności w czasie zajęć, a także dodatkowej pracy w domu.
Wykształcenie wyższe oraz certyfikat nauczycielski CELTA.
8-letnie doświadczenie w nauczaniu grup osób dorosłych języka angielskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przygotowywanie do egzaminów międzynarodowych, w tym do egzaminu TGLS.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Fyda

Agnieszka Fyda

email: poliglota@poliglota.pl

tel: (+48) 50 8178 357

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują:

  • materiały opracowane przez lektora,
  • kserokopie materiałów własnych Poligloty

Warunki uczestnictwa

1. Przystąpienie do testu kwalifikacyjnego. Testy dostępne są w siedzibie Poligloty i na stronie www.poliglota.pl 

2. Podpisanie umowy z Poliglotą Szkołą Języków na szkolenie językowe i rozliczenie szkolenia bonami. 

3. Minimalna i maksymalna liczba uczestników w grupie 1 osoba.

4. Przystąpienie do egzamin po zakończeiu kursu 

Informacje dodatkowe

Poliglota Szkoła Języków w ramach projektu Małopolskie Bony Rozwojowe działa na podstawie umowy z MARR w Krakowie. 

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymują certyfikaty, na których jest określony poziom zaawansowania, liczba godzin szkolenia, ocena.

Na zajęciach wykorzystywane są materiały własne Poligloty i podręczniki dostępne na rynku wydawniczym.

Pracujemy na podręcznikach wydawnictw Oxford i Cambridge.

Koszt materiałów wliczony jest w cenę kursu. 

Ciasteczka>