Usługa - KURS PRAWA JAZDY KAT C I CE - KURS ŁĄCZONY - KIERUNEK KARIERA / KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA / ŁAP SKILLA

Logo JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

4.5/5 z 1100 ocen

Tytuł KURS PRAWA JAZDY KAT C I CE - KURS ŁĄCZONY - KIERUNEK KARIERA / KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA / ŁAP SKILLA

Numer usługi 2022/06/07/12505/1436236

Dostawca usług JÓZEF KRAWCZYK Ośrodek Szkolenia "KRAMEX"

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 200,00 zł netto za osobę

4 200,00 zł brutto za osobę

52,50 zł netto za osobogodzinę

52,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy kat.C i  CE (kurs łączony) skierowany jest dla wszystkich osób, które ukończyły 21 lat (Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia) i uzyskały orzeczenie psychologiczne oraz orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do rozpoczęcia kursu.

Usługa kierowana jest również dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA" I "KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA" 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 26-06-2022
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: kurs prawa jazdy kategorii C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

        Kursy prawo jazdy kat. C i C+E (kurs łączony)   

   Kurs obejmuje 20 godzin teorii (godziny lekcyjne) -dotyczy kat C   

Temat

liczba godzin

Przepisy ruchu drogowego 12
Czynności kotrolno-obsługowe 2
Technika kierowania pojazdem 2
obowiązki kierowcy, bezpieczne przewożenie ładunku, czas pracy i odpoczynek kierowcy 4

Kursy prawo jazdy kat. C i C+E (kurs łączony)

Kurs obejmuje minimum 60 godziny( lekcyjnych) zajęć praktycznej nauki jazdy czyli 45 godzin zegarowych : kat.C-       20 h

                                                                                                                                                              kat. C+E-  25 h

Tematyka zajęć praktycznej nauki jazdy jest indywidualnie dostosowana do predyspozycji osoby szkolonej. Ogólna charakterystyka przedstawiona została w tabeli poniżej. Łącznie 34 godziny lekcyjne.

Temat

CZAS I KATEGORIA, KTÓREJ TEMAT DOTYCZY

1.

Czynności kontrolno-obsługowe mechanizmów decydujących o bezpieczeństwie jazdy

indywidualnie

kat C i kat.CE

2.

Przygotowanie pojazdu do jazdy

indywidualnie

kat C i kat.CE

3.

Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowanie

indywidualnie

kat C i kat.CE

4.

Włączanie się do ruchu

indywidualnie

kat C i kat.CE

5.

Zajmowanie właściwej pozycji na drodze

indywidualnie

kat. C i kat. CE

6.

Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków

indywidualnie

kat C i kat.CE

7.

Bezpieczne wykonywanie manewrów

indywidualnie

kat C i kat.CE

8.

Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń

indywidualnie

kat C i kat.CE

9.

Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne

indywidualnie

kat C i kat.CE

10.

Jazda z prędkością nie utrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego

indywidualnie

kat C i kat.CE

11.

Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego

indywidualnie

kat C i kat.CE

12.

Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu

indywidualnie

kat C i kat.CE

13.

Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą

indywidualnie

kat. CE

14.

Jazda poza obszarem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

Co najmniej 4h - kat. C

co najmniej 10h -kat C+E

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-07-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
19:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-07-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
05:15
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-07-2022
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie umiejętnego, zgodnego z przepisami poruszania się w ruchu drogowym pojazdem o masie powyżej 3,5 t oraz pojazdem o masie powyżej 3,5 t z przyczepą (przyczepami)
-Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy
-Uświadomienie uczestnikom kursu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym
-Wskazanie sposobów ograniczenia ryzyka w ruchu drogowym
-Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu będzie:

- uzyskanie wiedzy i umiejętności bezpiecznego i zgodnego z przepisami prowadzenia pojazdu samochodowego powyżej 3,5 t            

  z przyczepą (przyczepami)

- umiejętność technicznej obsługi pojazdu

- umiejętność sprzęgania i rozprzęgania przyczepy lub naczepy

-umiejętność przewidywania rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym

-umiejętność właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia

-nabycie umiejętności respektowania praw innych uczestników, tonowania emocji i kultury jazdy

Ukończenie szkolenia przyczynia się do osiągnięcia indywidualnych celów uczestnika szkolenia i zwiększenie szansy na rynku pracy.    

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny po zakończonym szkoleniu a następnie egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny w ośrodku egzaminowania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Dokument wydany przez Starostę na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację MORD TARNÓW
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWIE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto 52,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 52,50 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Kopernika 7, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

ZAJĘCIA TEORETYCZNE, UL. BRODZIŃSKIEGO 17, 33-100 TARNÓW ZAJĘCIA PRAKTYCZNE -PLAC MANEWROWY UL. BIAŁA ORAZ OBSZAR MIASTA TARNOWA I OKOLIC

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Niemczura

Rafał Niemczura

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 10 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy, -uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy. średnie doświadczenie min. 10 lat

Zdjęcie Monika Piernik

Monika Piernik

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 5 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy. ( W przypadku nieobecności wykładowcy, zajęcia prowadzi P. Józef Krawczyk.)

Zdjęcie Eryk Kosoń

Eryk Kosoń

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 10 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy, -uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy. średnie doświadczenie min. 10 lat

Zdjęcie Józef Krawczyk

Józef Krawczyk

Instruktor nauki jazdy -doświadczenie min. 10 lat -przeszkolenie znacznej ilości uczestników na kursach prawa jazdy, -uczestnictwo w okresowych szkoleniach dla instruktorów i wykładowców nauki jazdy. średnie doświadczenie min. 10 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Król-Fijałkowska

Joanna Król-Fijałkowska

email: kramex@data.pl

tel: (+48) 146 210 873

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Książka  + płyta z bazą pytań obowiązujących na egzaminie państwowym

Warunki uczestnictwa

wiek min. 21 lat,

uzyskanie Profilu Kandydata  Kierowcę

po zakończonym kursie podejść do egzaminu państwowego

Informacje dodatkowe

Uczestnik projektu Kierunek Kariera dopłaca 1500 zł

Uczestnik projektu Kierunek Kariera Zawodowa dopłaca 600 zł

Iistytucja walidującąca: WORD

Instytucja certyfikująca: Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta

Zawarto umowę z WUP w Krakowie

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE SĄ USTALANE BEZPOŚREDNIO Z UCZESTNIKIEM W DNIACH

od: po zakończeniu zajęć teoretycznych

do 31.09.2022r
w razie nieobecności p. Moniki Piernik zajęcia prowadzi p. Józef Krawczyk

Ciasteczka>