Usługa - Studia podyplomowe: AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA I CYFRYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH (ARICPP)

Logo Politechnika Śląska

0/5

Tytuł Studia podyplomowe: AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA I CYFRYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH (ARICPP)

Numer usługi 2022/05/30/14305/1428068

Dostawca usług Politechnika Śląska

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

14 200,00 zł netto za osobę

14 200,00 zł brutto za osobę

64,55 zł netto za osobogodzinę

64,55 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kadra zarządzająca, mechanicy, automatycy, elektrycy, robotycy, operatorzy maszyn, specjaliści ds. jakości produkcji, konstruktorzy i projektanci.

Kandydatem na studia podyplomowe może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie szóstym PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie). Studia skierowane są do kadry zarządzającej, mechaników, automatyków, elektryków, robotyków, operatorów maszyn, specjalistów ds. jakości produkcji, konstruktorów i projektantów.

Minimalna liczba uczestników: 20
Maksymalna liczba uczestników: 21
Data zakończenia rekrutacji: 30-09-2022
Liczba godzin usługi: 220
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program usługi obejmuje 220 godzin dydaktycznych (176 godzin zegarowych plus przerwy). Czas trwania: 2 semestry. Dni zajęć: sobota, niedziela. Studia umożliwiają zdobycie 33 punktów ECTS. Zajęcia na studiach prowadzone są w formie ćwiczeń, warsztatów, case study oraz multimedialnych wykładów. Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Metoda wykorzystywana do sprawdzenia efektów uczenia się określonych w usłudze, np. egzamin ustny, test teoretyczny, ocena pracy końcowej.

Program studiów obejmuje m. in. następujące zajęcia: 

Przedmiot / temat

Termin

Miejsce odbywania zajęć

Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2 m.in.

 • Możliwości projektowania systemów sterowania z wykorzystaniem sterowników Mitsubishi MELSEC-Q
 • Struktura środowiska GX Works 2
 • Konfiguracja połączenia ze sterownikiem Q
 • Parametryzacja CPU

08-10-2022

EMT-Systems

Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal m. in.

 • Idea sterowania procesów i maszyn w oparciu o sterownik PLC
 • Pierwszy projekt w TIA Portal
 • Podstawowa diagnostyka sterownika PLC
 • Zasady tworzenia programów w języku drabinkowym LAD

09-10-2022

EMT-Systems

Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.1 m. in.

 • Podstawowe pojęcia i określenia automatyki przemysłowej
 • Podział układów automatycznej regulacji. Układy otwarte i zamknięte
 • Sprzężenie zwrotne
 • Opis analityczny członów i układów automatycznej regulacji

22-10-2022

Wydział MT, sala 279

Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.1 m. in.

 • Definicja pneumatyki, sterowania i napędu pneumatycznego
 • Podstawy fizyczne pneumatyki
 • Wady i zalety stosowania układów pneumatycznych w porównaniu do układów hydraulicznych czy elektrycznych
 • Symbolika i nazewnictwo elementów pneumatycznych

22-10-2022

EMT-Systems

Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB

 • Systemy bezpieczeństwa stosowane w robotyce przemysłowej m. in.
 • Etapy uruchomienia produkcji zrobotyzowanej
 • Bezpieczeństwo pracy z robotem - ogólne zasady
 • Bezpieczna praca w trybie ręcznym

23-10-2022

EMT-Systems

Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.2 m. in.

 • Schematy blokowe układów ar. Algebra schematów blokowych. Grafy przepływu sygnałów układów automatycznej regulacji. Algebra grafów przepływu sygnałów
 • Transmitancje operatorowe układów jednowymiarowych i wielowymiarowych
 • Podstawy analizy widmowej
 • Transmitancja widmowa układu

05-11-2022

Wydział MT, sala 279

Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.2

 • Zasady BHP w pneumatyce
 • Zapis działania układu za pomocą cyklogramu działania i grafu
 • Analiza i synteza wybranych procesów technologicznych sterowanych pneumatycznie. Komputerowe programy wspomagające proces projektowania i symulacji układów
 • Sterowanie układów elektropneumatycznych z zastosowaniem sterownika programowalnych PLC

05-11-2022

EMT-Systems

Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet

 • Wstęp do przemysłowych sieci komunikacyjnych
 • Przegląd standardowych protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w przemyśle na przykładzie sieci
 • Zestawienie i porównanie standardów Profibus, ProfiNET, EtherCAT, Modbus, ASi
 • Konfiguracja, wymiana danych oraz podstawy diagnostyki w sieciach

06-11-2022

EMT-Systems

Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys m. in.

 • Podstawowe układy wykonawcze
 • Zastosowanie logiki Boole'a w układach automatyki przemysłowej
 • Podział na czujniki i urządzenia wykonawcze
 • Automatyzacja procesów dyskretnych vs. procesów ciągłych

19-11-2022

EMT-Systems

Zastosowania paneli operatorskich HMI m. in.

 • Wprowadzenie do Siemens TIAPortal
 • Tworzenie nowego projektu
 • Konfiguracja sterownika PLC S7-1200
 • Przygotowanie projektu TIA Portal dla panelu Basic

20-11-2022

EMT-Systems

Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA m. in.

 • Systemy SCADA – wprowadzenie
 • Konfiguracja SCADA
 • Stworzenie nowego projektu dla sterownika i wizualizacji
 • Konfiguracja sterownika S7-1500, z którego będą pobierane informacje do wizualizacji

03-12-2022

EMT-Systems

Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA m. in.

 • Bezpieczeństwo pracy przy i z robotem - procedury bezpiecznej pracy podczas programowania i pracy automatycznej
 • Panel operatora (KCP). Budowa i funkcje. Opcje dostępne w menu na poziomie operatora
 • Poruszanie manipulatorem przy pomocy przycisków kierunku i (układy współrzędnych, ruchy osiami manipulatora w trybie pracy ręcznej, wykonywanie programu)
 • Wyznaczanie układów współrzędnych (narzędzia i bazy)

04-12-2022

EMT-Systems

Egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej” / Omówienie egzaminu. Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.1 m. in.

 • Omówienie aktualnej struktury Politechniki Śląskiej, Wydziału MT i Firmy EMT-Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich
 • Omówienie zasad zdobywania i posługiwania się tytułami zawodowymi, stopniami naukowymi, tytułem naukowym
 • Omówienie stanowisk i pełnionych na uczelniach wyższych funkcji

17-12-2022

Wydział MT, sala 279

Ewentualny egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej”. Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.2

 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych pracy końcowej.

14-01-2023

Wydział MT, sala 279

Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC

 • Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych m. in.
 • Budowa robota przemysłowego
 • Sterowanie robotem w trybie manualnym
 • Programowanie on-line

18-02-2023

EMT-Systems

Metodologia TPM w automatyce przemysłowej m. in.

 • Maszyna w ujęciu systemowym
 • Narzędzia rozpoznawania stanów przebiegu procesu przemysłowego lub pracy maszyn
 • Podział metod diagnostyki

19-02-2023

EMT-Systems

Teoria sterowania; wykład cz.1 m. in.

 • Sterowalność i obserwowalność
 • Charakterystyki Nyquista i charakterystyki Bodego
 • Stabilność układów dynamicznych
 • Kryteria stabilności układów sterowania: Hurwitza, Michajłowa, Nyquista

04-03-2023

Wydział MT, sala 279

Wsparcie i finansowanie procesów cyfryzacji i automatyzacji

04-03-2023

CNT Politechniki Śląskiej

Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA m. in.

 • Bezpieczeństwo pracy przy i z robotem
 • Zasady bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych
 • Budowa robota przemysłowego
 • Sterowanie robotem w trybie manualnym

05-03-2023

EMT-Systems

Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0

18-03-2023

EMT-Systems

Napędy i sterowania w hydraulice siłowej m. in.

 • Wprowadzenie do napędów i sterowań hydrostatycznych
 • Podstawy działania napędów hydraulicznych i hydrotronicznych
 • Parametry pracy napędów hydrostatycznych
 • Budowa typowego napędu hydraulicznego

19-03-2023

EMT-Systems

Teoria sterowania; wykład cz.2 m. in.

 • Analiza układu sterowania w dziedzinie czasu z zastosowaniem równań stanu
 • Jakość układów sterowania. Kryteria oceny jakości liniowych układów regulacji
 • Wskaźniki jakości
 • Statyczna dokładność liniowych układów regulacji

01-04-2023

Wydział MT, sala 279

Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych

 • Podstawowe pojęcia i koncepcje cyberbezpieczeństwa
 • Rodzaje cyberzagrożeń i ataków
 • Fazy cyberataku
 • Techniki i zasady zabezpieczania systemów informatycznych zgodnie z defence-in-depth
 • Normy i dobre praktyki

01-04-2023

EMT-Systems

Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle

 • Definicje i cechy napędów
 • Budowa i działanie silników elektrycznych
 • Układy zasilania w przemysłowych napędach elektrycznych
 • Sterowanie w napędach elektrycznych z przemiennikiem częstotliwości
 • Podstawowe zagadnienia z diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych

02-04-2023

EMT-Systems

Egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu. Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.1

 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych pracy końcowej.

15-04-2023

Wydział MT, sala 279

Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki

 • Sieci przemysłowe, proces i komponenty ICS
 • Wprowadzenie do sieci przemysłowych opartych o Ethernet
 • Ataki na systemy przemysłowe
 • Możliwości działań defensywnych

16-04-2023

EMT-Systems

Ewentualny egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu. Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.2

 • Wystąpienia Uczestników z prezentacjami prac końcowych

13-05-2023

Wydział MT, sala 279

Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.1

 • Przygotowanie przez Uczestnika studiów podyplomowych artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej

27-05-2023

EMT-Systems

Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.2. Zakończenie studiów, rozdanie dyplomów

 • Prezentacje przez Uczestników propozycji artykułów oraz dyskusja nad przedstawionymi propozycjami publikacji

03-06-2023

EMT-Systems

Harmonogram usługi

Sprawdź harmonogram
Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2 cd.
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2 cd.
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Mitsubishi /GX Works 2 cd.
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal cd.
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal cd.
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Siemens / TIAPortal cd.
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.1
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.1 cd.
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.1
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.1 cd.
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB cd. Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA cd.
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB cd. Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA cd.
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB cd. Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA cd.
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.2
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy automatyki przemysłowej; wykład cz.2 cd.
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.2
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Elementy i układy sterowania pneumatycznego; cz.2 cd.
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet cd.
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet cd.
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Przemysłowe sieci komunikacyjne – PROFINET, PROFIBUS, AS-I, Ethernet cd.
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys cd.
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys cd.
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Automatyzacja sterowania procesami – PLC Codesys cd.
Data realizacji zajęć
19-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowania paneli operatorskich HMI
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowania paneli operatorskich HMI cd.
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowania paneli operatorskich HMI cd.
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Zastosowania paneli operatorskich HMI cd.
Data realizacji zajęć
20-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA cd.
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA cd.
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Wizualizacja procesów przemysłowych – systemy SCADA cd.
Data realizacji zajęć
03-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB cd. Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA cd.
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB cd. Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA cd.
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów ABB cd. Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów KUKA cd.
Data realizacji zajęć
04-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej” / Omówienie egzaminu. Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.1
Data realizacji zajęć
17-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
17-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej” / Omówienie egzaminu. Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.1 cd.
Data realizacji zajęć
17-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Ewentualny egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej”. Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.2
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ewentualny egzamin z „Podstaw automatyki przemysłowej”. Seminarium z zakresu przygotowywania pracy końcowej; cz.2 cd.
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC cd. Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA cd.
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC cd. Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA cd.
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC cd. Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA cd.
Data realizacji zajęć
18-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia TPM w automatyce przemysłowej
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia TPM w automatyce przemysłowej cd.
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia TPM w automatyce przemysłowej cd.
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Metodologia TPM w automatyce przemysłowej cd.
Data realizacji zajęć
19-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Teoria sterowania; wykład cz.1
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Teoria sterowania; wykład cz.1
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Wsparcie i finansowanie procesów cyfryzacji i automatyzacji
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Wsparcie i finansowanie procesów cyfryzacji i automatyzacji
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC cd. Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA cd.
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC cd. Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA cd.
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Gr.B Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów FANUC cd. Gr.A Roboty przemysłowe w aplikacjach produkcyjnych – budowa i programowanie robotów YASKAWA cd.
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 cd.
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 cd.
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Rewolucje przemysłowe / Industry 4.0 – cyfryzacja i automatyzacja procesów – Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0 cd.
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Napędy i sterowania w hydraulice siłowej
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Napędy i sterowania w hydraulice siłowej cd.
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Napędy i sterowania w hydraulice siłowej cd.
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Napędy i sterowania w hydraulice siłowej cd.
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Teoria sterowania; wykład cz.2
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Teoria sterowania; wykład cz.2 cd.
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych cd.
Data realizacji zajęć
01-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Wybrane, elektryczne systemy napędowe w przemyśle
Data realizacji zajęć
02-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu. Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.1
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu. Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.1 cd.
Data realizacji zajęć
15-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki cd.
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:35
Godzina zakończenia
12:50
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:50
Godzina zakończenia
13:10
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki cd.
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
13:10
Godzina zakończenia
15:25
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:25
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:05
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo systemów automatyki cd.
Data realizacji zajęć
16-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ewentualny egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu. Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.2
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Ewentualny egzamin z „Teorii sterowania” / Omówienie egzaminu. Seminarium i projekt z zakresu pracy końcowej cz.2 cd.
Data realizacji zajęć
13-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.1
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.1 cd.
Data realizacji zajęć
27-05-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.2. Zakończenie studiów, rozdanie dyplomów
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Odczyt artykułu z obszaru implementacji automatyki przemysłowej cz.2. Zakończenie studiów, rozdanie dyplomów cd.
Data realizacji zajęć
03-06-2023
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie nowych kwalifikacji, poszerzenie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

Efekty uczenia się

SP01 Rozróżnia zagadnienia z zakresu automatyki, robotyki i mechatroniki, potrzebne do zrozumienia działania współczesnych urządzeń. Definiuje procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych oraz metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu typowych zadań inżynierskich.

SP02 Włada teoretycznymi podstawami automatyki, jako dziedziny nauki, zajmującej się zagadnieniami sterowania różnorodnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi.

SP03 Uzasadnia zasady sterowania procesami i maszynami z zastosowaniem sterowników logicznych PLC.

SP04 Ma przyswojone zasady automatycznego sterowania urządzeń za pomocą sterowników logicznych oraz nowoczesnych przekształtników częstotliwości.

SP05 Definiuje pojęcie Przemysłu 4.0 (Przemysłu Przyszłości), wirtualnego bliźniaka oraz wirtualnego uruchomienia.

SP06 Rozróżnia elementarne składniki architektury chmur obliczeniowych.

SP07 Uzasadnia podstawowe zasady konfigurowania stanowiska zrobotyzowanego, zawierającego niezbędne narzędzia oraz maszyny różnych producentów.

SP08 Posiada wiedzę o podstawowych zasadach konfigurowania narzędzi robota oraz maszyn, które robot obsługuje.

SP09 Zna i rozumie ogólne działanie informacyjnych sieci przemysłowych PROFINET i PROFIBUS.

SP10 Obsługuje systemy archiwizacji i raportowania w oprogramowaniu typu SCADA.

SP11 Rozróżnia możliwości różnych paneli operatorskich i sterowników PLC.

SP12 Charakteryzuje mechanizmy prawidłowego wdrożenia i stosowania metodologii TPM.

SP13 Ocenia zasady bezpieczeństwa cybernetycznego sieci przemysłowych.

SP14 Opisuje budowę i zasady działania najważniejszych elementów hydrauliki siłowej i hydrotroniki.

SP15 Rozróżnia symbole graficzne, czyta oraz interpretuje schematy układów hydraulicznych.

SP16 Definiuje potrzeby i sposoby przygotowania sprężonego powietrza.

SP17 Charakteryzuje budowę i działanie pneumatycznych i pneumotronicznych elementów sterujących oraz wykonawczych, stosowanych w przemyśle.

SP18 Identyfikuje oraz formułuje werbalnie i matematycznie różnorodne problemy inżynierskie, związane z automatyką i robotyką przemysłową, poprzez zastosowanie zasad nauki i wiedzy inżynieryjno-technicznej.

SP19 Modeluje matematycznie systemy dynamiczne, w tym układy sterowania, a także dokonuje ich syntezy, analizy i optymalizacji w dziedzinie częstotliwości i w dziedzinie czasu.

SP20 Obsługuje, konnfiguruje oraz programuje sterowniki PLC przy użyciu różnych środowisk programistycznych.

SP21 Odczytuje kody błędów sterownika, a także odnajduje miejsca występowania ich przyczyn.

SP22 Pisze proste programy w trzech głównych językach programowania sterowników PLC: LAD, FBD i SCL.

SP23 Ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi aspektami Przemysłu 4.0.

SP24 Bierze aktywny udział w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania związane z Przemysłem 4.0.

SP25 Uruchamia roboty przemysłowe różnych, wiodących producentów.

SP26 Opisuje konstrukcję i działanie układu robota dowolnego producenta.

SP27 Programuje robota dowolnego producenta on-line w podstawowym zakresie.

SP28 Dokonuje samodzielnej konfiguracji sieci PROFINET i PROFIBUS w zakresie podstawowym.

SP29 Tworzy proste wizualizacje, weryfikujące poziomy dostępu do wybranych operacji.

SP30 Tworzy proste ekrany w oparciu o listy, obiekty Faceplate, skrypty VB, pętle.

SP31 Konfiguruje podstawowy układ sterownika PLC i panelu operatorskiego HMI.

SP32 Uruchamia monitorowanie infrastruktury sieciowej w systemie IDS.

SP33 Używa języka specjalistycznego i porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik, ze specjalistami w zakresie Przemysłu 4.0, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

SP34 Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii.

SP35 Wykorzystuje wiedzę dotyczącą: Przemysłu 4.0, zarządzania ryzykiem, decyzji biznesowych.

SP36 Samodzielnie buduje, montuje, uruchamia i testuje poprawność działania prostych układów hydraulicznych i hydrotronicznych.

SP37 Czyta schematy pneumatyczne i pneumotroniczne układów sterowania.

SP38 Jest gotów animować działania w obszarze Przemysłu 4.0, wykorzystując różne modele biznesowe.

SP39 Jest gotów przestrzegać zasad etyki zawodowej, ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej.

SP40 Jest gotów krytycznie oceniać posiadaną wiedzę, uznaje znaczenie sięgania po wiedzę i opinię ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

SP41 Jest gotów samodzielnie poszerzać wiedzę z obszaru automatyki, niezbędną do świadomego projektowania i użytkowania układów zautomatyzowanych oraz rozumie potrzebę nieustannego prowadzenia takich studiów.

SP42 Zna i rozumie zasady rzetelnego prowadzenia badań i uczciwego prezentowania ich wyników, a także jest świadomy etycznych i prawnych aspektów naruszania cudzej własności intelektualnej.

SP43 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i innych źródeł na temat nowych technologii, oceniać je, selekcjonować i wykorzystywać.

SP44 Rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i aktualizowania (rozszerzania) swoich kompetencji.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin

Po zakończeniu semestru, w którym występuje przedmiot, zostaje przeprowadzony egzamin
pisemny oraz ustny z zakresu przekazanego materiału. Efekty uczenia się dokumentują:
elaborat wykonany przez Uczestnika studiów; pisemna praca egzaminacyjna.

Publiczna dyskusja nad wykonaną prezentacją

Aktywny udział w seminarium. Wykonanie i przedstawienie prezentacji przez Uczestnika.

Kolokwium ustne

Ustne sprawdzenie przygotowania Uczestnika do zajęć laboratoryjnych. Samodzielne
przeprowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych objętych programem przedmiotu i prezentacja ich
wyników.

Publiczna prezentacja pracy końcowej

Przygotowanie pracy końcowej, zgodnie z kryteriami, ustalonymi przez prowadzącego pracę
końcową. Publiczna prezentacja pracy końcowej i jej ocena przez prowadzącego i recenzenta,
powołanego przez kierownika studiów podyplomowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto14 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto14 200,00 zł
Koszt osobogodziny netto64,55 zł
Koszt osobogodziny brutto64,55 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Miejsca realizacji zajęć: EMT-Systems – siedziba firmy EMT-Systems Sp. z o.o ul. Bojkowska 35A, Gliwice, budynek CECHOWNIA Gliwice Wydział MT, sala 279 – Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej, ul Konarskiego 18A, Gliwice sala 279 II.piętro CNT Politechniki Śl. – Naukowo-Dydaktyczne Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej, ul Konarskiego 22B, Gliwice

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Dr hab. inż. Mariusz Hetmańczyk

Profesor Politechniki Śląskiej, pracuje w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0, automatyką i robotyką, sterowaniem, mechatroniką, diagnostyką przemysłową, predykcją stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologiami MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych.

Zdjęcie Dr hab. inż. Andrzej Wróbel

Dr hab. inż. Andrzej Wróbel

Profesor Politechniki Śląskiej, pracuje w Katedrze Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Projektant układów sterowania oraz maszyn przemysłowych. Autor i współautor licznych prac naukowych i dydaktycznych z zakresu mechatroniki, automatyki przemysłowej i mechaniki maszyn. Prelegent krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Kierownik i uczestnik prac badawczych z zakresu szeroko pojętej mechatroniki.

Zdjęcie Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

Prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

Kierownik studiów podyplomowych Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja procesów produkcyjnych. Twórca i wieloletni dyrektor Instytutu Automatyzacji Procesów Technologiczny i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechnika Śląska. Dziekan dwóch kadencji Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów i magistrów inżynierów mechaników, automatyków oraz opiekun i promotor wielu pracowników naukowych. Autor licznych książek i publikacji naukowych w dziedzinie inżynierii mechanicznej i automatyzacji.

Zdjęcie Dr Andrzej Soldaty

Dr Andrzej Soldaty

Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej. Swoją karierę zawodową związał z obszarem automatyki przemysłowej. Kierował Działem Robotyzacji w firmie ROBRA „Chemoautomatyka”. Pracował dla Festo, dostawcy rozwiązań i komponentów dla automatyki przemysłowej. Uczestniczył w budowie i rozwoju firmy Festo w Polsce, prowadził również projekty międzynarodowe na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2015 był Prezesem Zarządu Festo sp. z o.o. Od czerwca 2016 do marca 2019 był ekspertem w Zespole ds. Transformacji Przemysłowej powołanego przy Ministerstwie Rozwoju. W okresie od marca 2019 do grudnia 2020 był Prezesem Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Z wykształcenia mechanik i automatyk. Ukończył również studia doktoranckie z ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Zdjęcie Dr inż. Piotr Michalski

Dr inż. Piotr Michalski

Doktor nauk technicznych, specjalista z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, czujników i sieci przemysłowych oraz napędów elektrycznych, z 24-letnim doświadczeniem przemysłowym. Posiada certyfikowane kwalifikacje z zakresu integrowania systemów automatyki, między innymi takich firm jak: Siemens, ifm electronic, Mitsubishi Electric, Balluff, GE, Festo, SEW Eurodrive oraz B&R. Główny obszar zainteresowań naukowych to współczesne interfejsy komunikacyjne czujników przemysłowych oraz systemy IIoT do predykcyjnego utrzymania pracy maszyn i urządzeń przemysłowych. Jako pracownik naukowo dydaktyczny Politechniki Śląskiej, posiada doświadczenie, które w pracy dydaktycznej przekłada się na wspaniały kontakt z kursantami.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Ćwiok

Barbara Ćwiok

email: barbara.cwiok@polsl.pl

tel: (+48) 322 371 421

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

 • Dni odbywania się zajęć: soboty i niedziele.
 • Jedyne w Polsce studia, umożliwiające praktyczną, indywidualną realizację ćwiczeń z wykorzystaniem kompleksowo wyposażonych stanowisk szkoleniowych, robotów przemysłowych, demonstratorów technologii, aktualnych, licencjonowanych wersji oprogramowania inżynierskiego.
 • Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej oraz inżynierów praktyków, projektantów i integratorów systemów automatyki.
 • Absolwenci Studiów Podyplomowych ARiCPP nabędą kompleksową wiedzę z zakresu najnowocześniejszych trendów w automatyce przemysłowej, zdobędą wiedzę z zakresu wykorzystania i posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem, a także będą przygotowani do prowadzenia nadzoru nad złożonymi systemami produkcyjnymi, działającymi zgodnie ze standardami Przemysłu 4.0.

Warunki uczestnictwa

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i posiadających tytułu zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważny.

Wymagana jest rejestracja w systemie rekrutacyjnym Politechniki Śląskiej: https://irk.polsl.pl/pl/

Ponadto warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez Politechnikę Śląską w Gliwicach wolnych miejsc na danym kierunku oraz decyzja o uruchomieniu kierunku.

Informacje dodatkowe

Głównym organizatorem Studiów Podyplomowych ARiCPP jest Politechnika Śląska, mająca swoją siedzibę w Gliwicach. Politechnika Śląska to wysoko notowana w kraju uczelnia badawcza, kształcąca inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów, na potrzeby różnych gałęzi przemysłu i nauki.

Orientacyjna data zakończenia studiów podyplomowych to data obrony / egzaminu końcowego w max. terminie do 31.08.2023 r. (wskazana data nie jest datą ostatnich zajęć).

Usługa jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26b ustawa o podatku VAT.

Materiały dla uczestników usługi dostarczane są w wersji elektronicznej oraz/lub materiałów drukowanych koniecznych to przeprowadzenia zajęć.

Z ważnych przyczyn Uczelnia zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w kadrze i programie studiów.

Ciasteczka>