Usługa - Studia Medycyny Osteopatycznej FICO – MUM ROK 1 2022/2023

Logo Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

4.9/5 z 36 ocen

Tytuł Studia Medycyny Osteopatycznej FICO – MUM ROK 1 2022/2023

Numer usługi 2022/05/12/52682/1410669

Dostawca usług Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

13 900,00 zł netto za osobę

13 900,00 zł brutto za osobę

51,48 zł netto za osobogodzinę

51,48 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Oferta skierowana do fizjoterapeutów posiadających tytuł magistra, bądź studentów 4 lub 5 roku fizjoterapii oraz lekarzy medycyny.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 50
Data zakończenia rekrutacji: 13-10-2022
Liczba godzin usługi: 270
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: Usługa szkoleniowa

Ramowy program usługi

Pokaż program

Medycyna Osteopatyczna FICO – MUM ROK 1 obejmują 10 zjazdów, łącznie 270 godzin zegarowych (360 godzin dydaktycznych). Zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele. Celem kształcenia jest poszerzanie wiedzy, kompetencji i umiejętności fizjoterapeutów oraz lekarzy medycyny w zakresie diagnostyki oraz terapii osteopatycznej pacjentów.

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów oraz dokonanie opłaty wpisowej (ficomum.org/warunki-studiowania/)

Program kształcenia obejmuje:

1. Zakres zajęć teoretycznych:

- historia i filozofia osteopatii

- historia i filozofia osteopatii czaszkowej

- modele zdrowia i choroby

- embriologia

- biochemia

- histologia

- anatomia strukturalna (kręgosłup lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- anatomia trzewna (przełyk, żołądek)

- neuroanatomia (splot lędźwiowo-krzyżowy)

- radiologia (odcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- biomechanika (odcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- patologia (staw krzyżowo-biodrowy, kończyna dolna)

- semiologia (odcinek lędźwiowy, miednica, kończyna dolna)

- żywienie

- metodologia badań naukowych

2. Zakres zajęć praktycznych

- badanie kliniczne

- diagnostyka osteopatyczna

- interpretacja wyników badań obrazowych (RTG, MR, TK)

- palpacja struktur w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, stawów kolanowych, stawów stopy
- mobilizacje w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, stawów kolanowych, stawów stopy

- manipulacje w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, stawów krzyżowo-biodrowych, stawów biodrowych, stawów kolanowych, stawów stopy

- techniki tkanek miękkich w obrębie kręgosłupa lędźwiowego

- palpacja trzewna (przełyk, żołądek)

- badanie neurologiczne oraz techniki neuromobilizacji

- uczestnictwo w Otwartej Klinice (terapia pacjentów pod nadzorem dyplomowanych osteopatów)

Weryfikacja wiedzy oraz umiejętności studenta odbywa się poprzez egzaminy teoretyczne oraz praktyczne podczas ostatniego zjazdu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna
Data realizacji zajęć
14-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biochemia
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna
Data realizacji zajęć
15-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna
Data realizacji zajęć
16-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
16-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika
Data realizacji zajęć
16-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
16-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia strukturalna
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
04-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Case day
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia strukturalna
Data realizacji zajęć
05-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia strukturalna
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Historia i filozofia osteopatii
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
06-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja trzewna
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do osteopatii czaszkowej
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia trzewna
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
25-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia trzewna
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do osteopatii czaszkowej
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia trzewna
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
27-11-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
27-11-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa trzewna
Data realizacji zajęć
27-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
27-11-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Histologia
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Histologia
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
09-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja trzewna
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Historia i filozofia osteopatii czaszkowej
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biochemia
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biochemia
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
20-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka obrazowa
Data realizacji zajęć
20-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka obrazowa
Data realizacji zajęć
20-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
20-01-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka obrazowa
Data realizacji zajęć
20-01-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia
Data realizacji zajęć
21-01-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia
Data realizacji zajęć
22-01-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia
Data realizacji zajęć
22-01-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa
Data realizacji zajęć
22-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Semiologia
Data realizacji zajęć
22-01-2023
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
03-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
03-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
03-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia strukturalna
Data realizacji zajęć
03-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
03-02-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
04-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
04-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka obrazowa
Data realizacji zajęć
04-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
04-02-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Patologia strukturalna
Data realizacji zajęć
04-02-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Neurologia
Data realizacji zajęć
05-02-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
05-02-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
05-02-2023
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka obrazowa
Data realizacji zajęć
05-02-2023
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
03-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
03-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
03-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
03-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki wisceralne
Data realizacji zajęć
03-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Case day
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
10:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki wisceralne
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki wisceralne
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki tkanek miękkich
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i palpacja strukturalna
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika
Data realizacji zajęć
17-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Integracja osteopatyczna
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
18-03-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki strukturalne HVLA
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biomechanika
Data realizacji zajęć
19-03-2023
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Case day
Data realizacji zajęć
21-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
10:50
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
03:50
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biochemia
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Biochemia
Data realizacji zajęć
22-04-2023
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
23-04-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Techniki wisceralne
Data realizacji zajęć
23-04-2023
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:50
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Żywienie
Data realizacji zajęć
23-04-2023
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
14:10
Liczba godzin
01:50
Przedmiot / temat zajęć
Fizjologia
Data realizacji zajęć
23-04-2023
Godzina rozpoczęcia
14:20
Godzina zakończenia
15:20
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
10:50
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
10:50
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
10:50
Przedmiot / temat zajęć
Egzaminy praktyczne i teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-06-2023
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:50
Liczba godzin
10:50

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Medycyna Osteopatyczna jest samodzielną dyscypliną opieki zdrowotnej, w ramach której wykonuje się leczenie manualne u pacjentów z rozpoznaną dysfunkcją somatyczną.
Medycyna Osteopatyczna stosuje leczenie w oparciu o zabiegi terapeutyczne zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD – 9 nr 93.6 Leczenie osteopatyczne.

Efekty uczenia się

Po ukończonym cyklu kształcenia uczestnik:

- ocenia przeciwwskazania do wykonania terapii

- definiuje wskazania do specjalistycznej diagnostyki

- przeprowadza diagnostykę zaburzeń somatycznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy, kończyny dolnej

- przeprowadza terapię zaburzeń somatycznych w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy, kończyny dolnej adekwatnie do postawionego rozpoznania

- przeprowadza techniki mobilizacji, techniki manipulacji, techniki tkanek miękkich oraz neuromobilizacje

- przeprowadza prawidłową diagnostykę i terapię zaburzeń trzewnych (przełyk, żołądek)

- przeprowadza kliniczne wnioskowanie na podstawie posiadanych informacji zebranych w wywiadzie z pacjentem oraz podczas badania

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się są weryfikowane na podstawie egzaminów teoretycznych oraz praktycznych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 13 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 13 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 51,48 zł
Koszt osobogodziny brutto 51,48 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, woj. mazowieckie

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym centrum edukacyjnym Vizja w centrum Warszawy - vizja.pl/

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jöry Pauwels

Jöry Pauwels

techniki strukturalne, manipulacje HVLA, anatomia czaszkowa, ginekologia, pierwsza pomoc, techniki trzewne, biomechanika Czynny zawodowo osteopata, dyrektor i wykładowca FICO Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa), członek OsEAN (Osteopathic European Academic Network), osteopata drużyny narodowej rugby (Belgia) Katholieke Universiteit Leuven, Osteopathy Academy Antwerpen, Dresden International University Fico Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa) - nauczyciel przedmiotów: techniki strukturalne, manipulacje HVLA, anatomia czaszkowa, ginekologia, pierwsza pomoc, techniki trzewne, biomechanika. Prowadzący kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy (m.in. Belgia, Polska, Finlandia, Niemcy, Hiszpania, Słowacja). Uczestnik oraz prelegent międzynarodowych konferencji i kongresów.

Zdjęcie Alain Vermeersch

Alain Vermeersch

Techniki strukturalne, fizjologia, palpacja i terapia trzewna, diagnostyka różnicowa Czynny zawodowo osteopata, autor podręczników do anatomii i patologii trzewnej Flanders International College of Osteopathy (Antwerpia), Dresden International University Fico Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa) - nauczyciel przedmiotów: anatomia trzewna, patologia trzewna, semiologia, fizjologia, diagnostyka różnicowa. Prowadzący kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy.

Zdjęcie Tim Daelemans

Tim Daelemans

Techniki strukturalne, manipulacje HVLA, radiologia, patologia Czynny zawodowo osteopata, właściciel kliniki zrzeszającej specjalistów wielu dziedzin medycyny, dyrektor i wykładowca FICO Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa), członek OsEAN (Osteopathic European Academic Network) oraz CEN (Centre of European Normalisation). Katholieke Universiteit Leuven, Osteopathy Academy Antwerpen, Dresden International University Fico Osteopathy Academy (Antwerpia, Warszawa) - nauczyciel przedmiotów: techniki strukturalne, manipulacje HVLA, radiologia, patologia. Prowadzący kursów podyplomowych dla fizjoterapeutów, osteopatów i lekarzy (Europa, Azja, USA). Twórca innowacyjnych technik manipulacyjnych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Szymańska

Katarzyna Szymańska

email: katarzyna.szymanska@osteopathy.academy

tel: (+48) 506 450 143

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują materiały w formie skryptów oraz dostępu do materiałów w formie elektronicznej.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim (konsekutywne tłumaczenie na język polski) oraz polskim.

Ciasteczka>