Usługa - Prawo jazdy kat.B (kurs uzupełniający, indywidualny) - Kierunek Kariera

Logo Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

4.6/5 z 1171 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat.B (kurs uzupełniający, indywidualny) - Kierunek Kariera

Numer usługi 2022/05/12/21891/1410379

Dostawca usług Jan Wrzodek Ośrodek Szkolenia Kierowców "CODEX"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

60,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby chcące nabyć uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym o dmc (dopuszczlna masa całkowita) do 3,5t.

"Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera "

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 17-05-2022
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii - AM, A1, A2, A, B, C, D1, D, B+E, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie uzupełniające w zakresie kat.B prawa jazdy składa się z części praktycznej, które odbywają się w ruchu drogowym jak i na placu manewrowym.

Ilość godzin szkolenia:

Zajęcia teoretyczne - 1 godz

Zajęcia praktyczne – 43 godz lekcyjne

Egzamin wewnętrzny- 1 godz

Program usługi:

 1. Plac manewrowy
 2. Ruch drogowy
 3. Egzamin wewnętrzny

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi.

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na usługę egzaminacyjną w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego;


Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne (pre-test z omówieniem)
Data realizacji zajęć
21-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kat B, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu poprzez wyposażenie tych osób w wiedzę i umiejętności ujęte w charakterystyce absolwenta kursu. Celem szkolenia jest również przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego z prawa jazdy kat B.

Efekty uczenia się

Uczestnicy będą wiedzieć jak interpretować przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały na drogach oraz wymogi z zakresu wyposażenia i eksploatacji samochodu osobowego orazznać zasady ruchu drogowego. Będąumiećprzygotować się do jazdy i sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. Będąpotrafili posługiwać się urządzeniami sterowania pojazdem,umiećsamodzielnie prowadzić samochód osobowyz zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz wykonywaćmanewry występujące w różnych sytuacjach drogowych typu zmiana kierunku jazdy, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie. Uczestnicy będąrozumiećkonsekwencje podjętych decyzji oraz zagrożenia dla życia i zdrowia swojego jak również innych ludzi związanych z wypadkiem drogowym.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test sprawdzający przed rozpoczęciem kursu, egzamin wewnętrzny 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

os. 2 Pułku Lotniczego 47a/4, 31-870 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne: Kraków, os.2 Pułku Lotniczego 47a, Kraków, ul.Meissnera 32 Zajęcia praktyczne: Kraków, ul. Łowińskiego 2, gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Wrzodek

Jan Wrzodek

Instruktor / wykładowca nauki jazdy kat.A, B, B+E, C, C+E, D
Od 1996 r - instruktor nauki jazdy oraz właściciel ośrodka szkolenia kierowców
średnie techniczne
Szkolenie kandydatów na kierowców kat A,B,C,D,E

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Barbara Połetek

Barbara Połetek

email: szkoleniacodex@interia.pl

tel: (+48) 508 868 877

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Aktualne akty prawne w wersji elektronicznej, długopis

Warunki uczestnictwa

Wymagania:

 • ukończone szkolenie podstawowe kat B
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK ) - kat B

Dokumenty wymagane do utworzenia PKK:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 3. fotografia o wym. 35 × 45 mm (w pozycji frontalnej),
 4. kserokopia posiadanego prawa jazdy.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do

 • wypełnienia ankiety
 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz dostarczenia usługodawcy w terminie do 60 dni od daty zakończenia usługi - zaświadczenia z WORD potwierdzajacego przystąpienie do ww. egzaminu

 Koszt egzaminu państwowego:

 • 30 zł  -  egzamin teoretyczny
 • 140zł  -  egzamin praktyczny

Podmiot walidacyjny  - WORD

Podmiot certyfikujący  -  Urząd Miasta / Starosta

Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy  -   100,00 zł

Opłata za wpis do CEPiK  - 0,50 zł

Informacje dodatkowe

"Zawarto umową z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Kierunek Kariera"

Pozostali instruktorzy/wykładowcy: Krzysztof Kusion, Dawid Wrzodek, Jan Niesiołowski, Katarzyna Kurek, Janusz Samborek, Łukasz Klupa, Sebastian Surówka, Krzysztof Kacała, Krzysztof Bochenek, Marcin Korczak, Mateusz Mielnik,  Janusz Nowobilski,  Michał Pazdalski, Paweł Musiał, Mateusz Bartuś, Krzysztof Korpak, Robert Matusów, Marek Przybek, Maricn Kulma

Ciasteczka>