Usługa - Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie

Logo CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5/5 z 8 ocen

Tytuł Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie

Numer usługi 2022/05/04/120241/1401843

Dostawca usług CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 476,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

73,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” adresowana jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania JakościąISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 17-10-2022
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015- szkolenie” adresowana jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.


PROGRAM USŁUGI:

 1. Podstawowa terminologia w zakresie audytu systemów zarządzania.
 2. Zasady audytu wewnętrznego systemów zarzadzania.
 3. Zarzadzanie programem audytów w organizacji.
 4. Planowanie audytu.
 5. Przeprowadzanie audytu.
 6. Metody audytowe i postępowanie audytowe.
 7. Formułowanie ustaleń z audytu.
 8. Formułowanie wniosków końcowych.
 9. Prezentacja wyników audytu.
 10. Sporządzanie raportu z audytu.
 11. Określanie dowodów z audytu.
 12. Określanie ustaleń z audytu.

Czas trwania:

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” trwa 20 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 45 minut.

W harmonogramie usługi rozwojowej w podsumowaniu uwzględniono godziny zegarowe, natomiast usługa rozwojowa opiera się na 45-minutowych godzinach dydaktycznych - stąd rozbieżność pomiędzy liczbą godzin w harmonogramie a ogólną liczbą godzin usługi rozwojowej.


Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie”realizowana będzie bez podziału na grupy. Usługa rozwojowa nie wymaga dostępu do indywidualnych stanowisk komputerowych. Sala w której będzie realizowana usługa rozwojowa będzie wyposażona w rzutnik, ekran do projektora. Na sali będzie dostęp do Internetu.


Informacje dodatkowe:

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015- szkolenie”:
- może zostać przeprowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym,
- może zostać przeprowadzona dla zamkniętej grupy uczestników – szkolenie indywidualne, zamknięte, 
- może zostać zrealizowana w innym, dogodnym terminie,

W celu ustalenia szczegółów realizacji zapraszamy do kontaktu mailowego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowa terminologia w zakresie audytu systemów zarządzania.
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zasady audytu wewnętrznego systemów zarzadzania.
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarzadzanie programem audytów w organizacji.
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie audytu.
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przeprowadzanie audytu.
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Metody audytowe i postępowanie audytowe.
Data realizacji zajęć
24-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Formułowanie ustaleń z audytu.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Formułowanie wniosków końcowych.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacja wyników audytu.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Sporządzanie raportu z audytu.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Określanie dowodów z audytu.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Określanie ustaleń z audytu.
Data realizacji zajęć
25-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” przygotowuje uczestników do efektywnego przeprowadzania audytów w przedsiębiorstwie oraz umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania audytów wewnętrznych w celu oceny skuteczności systemu zarządzania jakością.

Efekty uczenia się

 1. Definiuje podstawowe terminy z zakresu audytu systemów zarządzania.
 2. Omawia zasady audytu wewnętrznego systemów zarządzania.
 3. Przedstawia plan zarządzania programem audytów w organizacji.
 4. Planuje zarządzanie programem audytów w organizacji.
 5. Omawia zasady planowania audytu.
 6. Planuje audyt.
 7. Omawia proces przeprowadzenia audytu.
 8. Przeprowadza audyt w organizacji.
 9. Omawia metody audytowe i postępowanie audytowe.
 10. Formułuje ustalenia z audytu oraz przedstawia wnioski końcowe.
 11. Prezentuje wyniki audytu.
 12. Przedstawia w jaki sposób należy sporządzić raport z audytu.
 13. Sporządza raport z audytu.
 14. Określa dowody z audytu oraz ustalenia z audytu.
 15. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągnięcie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 476,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto73,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eligiusz Myśliwy

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje prezentację multimedialną w wersji papierowej i/lub elektronicznej i/lub konspekt w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 1 200,00 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 1 200,00 zł netto + 276,00 zł 23%VAT = 1 476,00 zł/osoba brutto

Ciasteczka>