Usługa - Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie

Logo CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5/5 z 8 ocen

Tytuł Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie

Numer usługi 2022/05/04/120241/1401837

Dostawca usług CENTRUM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

2 214,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

73,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa rozwojowa „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” adresowana jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania JakościąISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 19-10-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa rozwojowa „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” adresowana jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.


PROGRAM USŁUGI:

 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
 2. Podstawowa terminologia PN-EN ISO 9000:2016.
 3. Stosowanie norm ISO 9000 i ISO 10000.
 4. Zarządzanie procesowe.
 5. Struktura formalna ISO 9001:2015. Logika PDCA.
 6. Zakres stosowania ISO 9001:2015.
 7. Wymagania określenia kontekstu organizacji oraz zakresu systemu zarządzania jakością.
 8. Wymagania w zakresie przywódczej roli kierownictwa oraz jego zaangażowania.
 9. Wymagania w zakresie orientacji na klienta, polityki jakości i podziału odpowiedzialności i uprawnień.
 10. Identyfikacja ryzyk i szans w procesach.
 11. Szacowanie i ocena ryzyk i szans.
 12. Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse oraz monitorowanie ich skuteczności.
 13. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia.
 14. Planowanie zmian w systemie zarządzania jakością.
 15. Wymagania w zakresie dostarczenia niezbędnych zasobów do procesów.
 16. Wymagania odnośnie kompetencji i świadomości personelu organizacji.
 17. Wymagania odnośnie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
 18. Wymagany nadzór nad informacją udokumentowaną.
 19. Wymagania w zakresie identyfikacji wymagań dla wyrobów i usług.
 20. Wymagania odnośnie projektowania wyrobów i usług oraz projektowania zmian w wyrobach i usługach.
 21. Wymagania odnośnie nadzoru nad podwykonawstwem i dostawami.
 22. Wymagania dotyczące produkcji i realizacji usługi.
 23. Wymagania odnośnie kontroli jakości i zwalniania produktów.
 24. Wymagania dotyczące postepowania z niezgodnościami rezultatów procesów produkcyjnych i realizacji usługi.
 25. Wymagania dotyczące monitorowania efektów działań i skuteczności systemu zarządzania jakością.
 26. Wymagane monitorowanie zadowolenia klientów.
 27. Wymagana analiza i ocena danych z monitorowania.
 28. Audyt wewnętrzny jakości.
 29. Przegląd zarządzania – wymagane dane wejściowe i wyjściowe.
 30. Wymagania w zakresie działań korekcyjnych i korygujących.
 31. Wymagania w zakresie ciągłego doskonalenia.

Czas trwania:

Usługa rozwojowa „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” trwa 30 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godzina szkolenia trwa 45 minut.

W harmonogramie usługi rozwojowej w podsumowaniu uwzględniono godziny zegarowe, natomiast usługa rozwojowa opiera się na 45-minutowych godzinach dydaktycznych - stąd rozbieżność pomiędzy liczbą godzin w harmonogramie a ogólną liczbą godzin usługi rozwojowej.


Warunki organizacyjne:

Usługa rozwojowa „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie”realizowana będzie bez podziału na grupy. Usługa rozwojowa nie wymaga dostępu do indywidualnych stanowisk komputerowych. Sala w której będzie realizowana usługa rozwojowa będzie wyposażona w rzutnik, ekran do projektora. Na sali będzie dostęp do Internetu.


Informacje dodatkowe:

Usługa rozwojowa „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie”:
- może zostać przeprowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym,
- może zostać przeprowadzona dla zamkniętej grupy uczestników – szkolenie indywidualne, zamknięte, 
- może zostać zrealizowana w innym, dogodnym terminie,

W celu ustalenia szczegółów realizacji zapraszamy do kontaktu mailowego.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do zarządzania jakością.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowa terminologia PN-EN ISO 9000:2016.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Stosowanie norm ISO 9000 i ISO 10000.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie procesowe.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Struktura formalna ISO 9001:2015. Logika PDCA.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zakres stosowania ISO 9001:2015.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania określenia kontekstu organizacji oraz zakresu systemu zarządzania jakością.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania w zakresie przywódczej roli kierownictwa oraz jego zaangażowania.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania w zakresie orientacji na klienta, polityki jakości i podziału odpowiedzialności i uprawnień.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Identyfikacja ryzyk i szans w procesach.
Data realizacji zajęć
26-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Szacowanie i ocena ryzyk i szans.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse oraz monitorowanie ich skuteczności.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Planowanie zmian w systemie zarządzania jakością.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania w zakresie dostarczenia niezbędnych zasobów do procesów.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania odnośnie kompetencji i świadomości personelu organizacji.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania odnośnie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagany nadzór nad informacją udokumentowaną.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania w zakresie identyfikacji wymagań dla wyrobów i usług.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania odnośnie projektowania wyrobów i usług oraz projektowania zmian w wyrobach i usługach.
Data realizacji zajęć
27-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania odnośnie nadzoru nad podwykonawstwem i dostawami.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące produkcji i realizacji usługi.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania odnośnie kontroli jakości i zwalniania produktów.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące postepowania z niezgodnościami rezultatów procesów produkcyjnych i realizacji usługi.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania dotyczące monitorowania efektów działań i skuteczności systemu zarządzania jakością.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagane monitorowanie zadowolenia klientów.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagana analiza i ocena danych z monitorowania.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Audyt wewnętrzny jakości.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przegląd zarządzania – wymagane dane wejściowe i wyjściowe.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania w zakresie działań korekcyjnych i korygujących. Wymagania w zakresie ciągłego doskonalenia.
Data realizacji zajęć
28-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa rozwojowa „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” przygotowuje do realizacji procesów zachodzących w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Co więcej umożliwi ona pracownikom efektywne interpretowanie, planowanie i wdrażanie wymagań w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Efekty uczenia się

 1. Definiuje podstawowe terminy z zakresu PN-EN ISO 9000:2016.
 2. Przedstawia strukturę formalną ISO 9001:2015.
 3. Przedstawia zakres stosowania ISO 9001:2015.
 4. Przedstawia wymagania określenia kontekstu organizacji oraz zakresu systemu zarządzania jakością.
 5. Przedstawia wymagania w zakresie przywódczej roli kierownictwa.
 6. Przedstawia wymagania w zakresie orientacji na klienta, polityki jakości i podziału odpowiedzialności i uprawnień.
 7. Identyfikuje ryzyka i szanse w procesach.
 8. Szacuje i ocenia ryzyka i szanse.
 9. Określa działania w odpowiedzi na ryzyka i szanse oraz monitoruje ich skuteczność.
 10. Przedstawia cele jakościowe i planuje ich osiągnięcie.
 11. Planuje zmiany w systemie zarządzania jakością.
 12. Przedstawia wymagania w zakresie dostarczenia niezbędnych zasobów do procesów.
 13. Przedstawia wymagania odnośnie kompetencji i świadomości personelu organizacji.
 14. Przedstawia wymagania odnośnie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
 15. Przedstawia wymagania w zakresie identyfikacji wymagań dla wyrobów i usług.
 16. Przedstawia wymagania odnośnie projektowania wyrobów i usług oraz projektowania zmian w wyrobach i usługach.
 17. Przedstawia wymagania odnośnie nadzoru nad podwykonawstwem i dostawami.
 18. Przedstawia wymagania dotyczące produkcji i realizacji usługi.
 19. Przedstawia wymagania odnośnie kontroli jakości i zwalniania produktów.
 20. Przedstawia wymagania dotyczące postępowania z niezgodnościami rezultatów procesów produkcyjnych i realizacji usługi.
 21. Przedstawia wymagania dotyczące monitorowania efektów działań i skuteczności systemu zarządzania jakością.
 22. Monitoruje zadowolenie klientów.
 23. Analizuje i ocenia dane z monitorowania.
 24. Przedstawia wymagania w zakresie działań korekcyjnych i korygujących.
 25. Przedstawia wymagania w zakresie ciągłego doskonalenia.
 26. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Efekty uczenia się, osiągnięte dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” zostaną zweryfikowane poprzez przeprowadzenie przez Trenera testu wiedzy wśród uczestników. Test wiedzy zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu usługi rozwojowej (PRE TEST) w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników przed udziałem w usłudze rozwojowej. W dniu zakończenia usługi rozwojowej, jako jej podsumowanie zostanie przeprowadzony test wiedzy (POST TEST) mający na celu sprawdzenie wiedzy uczestników po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej.

Dodatkowo, osiągnięcie efektów uczenia się dzięki udziałowi uczestników w usłudze rozwojowej  „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 - szkolenie” zostanie zweryfikowane poprzez ankietę ewaluacyjną po zakończeniu usługi rozwojowej, mającą na celu indywidualne potwierdzenie przez każdego uczestnika usługi rozwojowej stopnia osiągnięcia przez niego danego efektu uczenia się.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto2 214,00 zł
Koszt osobogodziny netto60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto73,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eligiusz Myśliwy

Eligiusz Myśliwy

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania.

Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach.

Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach.

Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób.

Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Polek

Magdalena Polek

email: sekretariat@czj-infox.pl

tel: (+48) 518 925 841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Każdy z uczestników otrzymuje prezentację multimedialną w wersji papierowej i/lub elektronicznej i/lub konspekt w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

Uczestnicy otrzymają certyfikat i zaświadczenie, potwierdzające, że ukończyli usługę rozwojową.

Informacje dodatkowe

Usługa rozwojowa, która dla uczestnika  ma charakter usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej  70% jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2018.701)).

Cena usługi rozwojowej dla 1 uczestnika, który uzyskał dofinansowanie w co najmniej 70% wynosi 1 800,00 zł netto/brutto.

Cena usługi rozwojowej dla uczestników, którzy uzyskali dofinansowanie ze środków publicznych poniżej 70% oraz dla uczestników, którzy nie uzyskali takiego dofinansowania lub usługa rozwojowa nie ma charakteru usługi kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego jest powiększona o podatek VAT (23%).

Cena usługi rozwojowej dla pozostałych (wyżej opisanych) uczestników to 1 800,00 zł netto + 414,00 zł 23%VAT = 2 214,00 zł/osoba brutto.

Ciasteczka>