Usługa - Szkolenie stylizacja paznokci - stopień zaawansowany oraz metody zdobienia paznokci.

Logo CENTRUM SZKOLENIOWO-BADAWCZE AMBER ACADEMY-PRYWATNA SZKOŁA GRZEGORZ AMBROŻY

4.9/5 z 617 ocen

Tytuł Szkolenie stylizacja paznokci - stopień zaawansowany oraz metody zdobienia paznokci.

Numer usługi 2022/05/03/26134/1400485

Dostawca usług CENTRUM SZKOLENIOWO-BADAWCZE AMBER ACADEMY-PRYWATNA SZKOŁA GRZEGORZ AMBROŻY

Miejsce usługi Rybnik

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 950,00 zł netto za osobę

5 950,00 zł brutto za osobę

148,75 zł netto za osobogodzinę

148,75 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających elementarną wiedzę i
umiejetności w zakresie wykonywania stylizacji żelowej paznokci oraz do osób
pracujących w branży beauty, tj.do kosmetyczek, kosmetologów, wizażystek, stylistek paznokci.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 07-08-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie skierowane jest do kosmetyczek, kosmetologów, wizażystek, stylistek paznokci.

 Odbywa się w grupie maksymalnie 4 osobowej. Dla każdego uczestnika zapewnione jest samodzielne stanowisko pracy ( wyposażone w stolik, pochłaniacz, lampę, frezarkę, narzędzia, przybornik oraz niezbędne środki ochrony osobistej i materiały zużywalne adekwatne do tematyki szkolenia) zapewnione są także, dla każdego uczestnika,  modelki na każdy dzień szkolenia praktycznego. Usługa realizowana jest w godzinach dydaktycznych.

1.Zajęcia teoretyczne- 2 godziny dydaktyczne i obejmują następujące tematy:

-Choroby paznokci.
-Zasady stylizacji żelowej.

2. Zajęcia praktyczne - 38 godzin dydaktycznych i obejmują następujące tematy:

-Wykonywanie zabiegów stylizacji żelowej na modelkach.
-Nowe trendy w zdobieniu paznokci.
-Wykonywanie zdobień paznokci na modelkach.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Choroby paznokci. Zasady stylizacji żelowej paznokci.
Data realizacji zajęć
08-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Stylizacja żelowa - migdał, ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
08-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
08-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Stylizacja żelowa - migdał, ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
08-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Stylizacja żelowa - migdał, ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Stylizacja żelowa - owal, ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Stylizacja żelowa - owal, ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Stylizacja żelowa - kwadrat, ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Stylizacja żelowa - kwadrat, ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zdobienia paznokci - narzędzia i produkty do zdobień. Wykonywanie zdobień - ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zdobienie paznokci - ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
11-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zdobienie paznokci - ćwiczenia na modelce.
Data realizacji zajęć
12-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
przerwa
Data realizacji zajęć
12-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Samodzielne wykonanie zabiegu stylizacji żelowej oraz wybranego typu zdobienia paznokci.
Data realizacji zajęć
12-08-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania nowoczesnych i efektownych stylizacji paznokci metodą żelową oraz poznanie najnowszych trendów w zakresie zdobienia paznokci. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego wykonywania podstawowych zabiegów stylizacji paznokci oraz zdobień z zastosowaniem nowoczesnych technik zabiegowych.

Efekty uczenia się

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

- odpowiednio przygotowuje stanowisko pracy do zabiegu,

- dobiera kształt stylizacji do naturalnej płytki paznokci klientki,

- dobiera odpowiednie narzędzia i preparaty do stylizacji paznokci,

- prawidłowo wykonuje piłowanie paznokci zgodnie z przyjętym schematem piłowania,

- nadaje paznokciom odpowiedni kształt, to jest migdał, owal lub kwadrat zgodnie z przyjętymi zasadami stylizacji,

- charakteryzuje różnice między uzupełnieniem a odnową paznokci żelowych,

- charakteryzuje najnowsze trendy w zakresie zdobień paznokci,

- rozróżnia i stosuje produkty do zdobień,

- stosuje technikę cienkiej linii w zdobieniach,

- maluje proste, efektowne zdobienia,

- przestrzega   zasad etyki zawodowej takich jak  dyskrecja, cierpliwość, uczciwość, uprzejmość, empatia, wyrozumiałość,

- doskonali swoje kompetencje społeczne, takie jak: nawiązywanie i budowanie relacji z klientem, argumentowania swoich racji, odporność ma krytykę, odporność na stres, asertywność.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Bieżąca obserwacja i ocena aktywności uczestnika podczas szkolenia. Wykonanie zabiegu stylizacji żelowej i zdobienia paznokci na modelce. Ankieta ewaluacyjna.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 950,00 zł
Koszt osobogodziny netto 148,75 zł
Koszt osobogodziny brutto 148,75 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Piownik 3, 44-217 Rybnik, woj. śląskie

CENTRUM SZKOLENIOWO-BADAWCZE AMBER ACADEMY-PRYWATNA SZKOŁA GRZEGORZ AMBROŻY 44-217 Rybnik ul. Piownik 3 Piętro I

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • w pełni wyposażona pracowni kosmetyczna, sala wykładowa wyposażona w sprzęt multimedialny.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Agnieszka Olczak

Agnieszka Olczak

Instruktor pracowni kosmetycznej, trener stylizacji paznokci i rzęs, laureatka międzynarodowych konkursów w zakresie stylizacji paznokci , posiada pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń stylizacji paznokci i oprawy oczu.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Glenc- Ambroży

Małgorzata Glenc- Ambroży

email: amber191@wp.pl

tel: (+48) 691 663 539

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w postaci skryptu szkoleniowego - opracowanie własne. Sprzęt, materiały zużywalne, środki ochrony osobistej zapewnia dostawca usługi.

Informacje dodatkowe

Każdy uczestnik będzie miał zapewnione  modelki na każdy dzień szkolenia praktycznego

Usługa zwolniona z podatku VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z póź. zmianami tzn.art.43 ust.1 pkt.26 lit. a) jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania.

Realizacja usługi jest zgodna z wytycznymi dla organizatorów szkoleń w trakcie epidemii SARSCoV
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Ciasteczka>