Usługa - Audyt energetyczny i remontowy budynków - on-line A-152

Logo Fundacja Poszanowania Energii

4.8/5 z 70 ocen

Tytuł Audyt energetyczny i remontowy budynków - on-line A-152

Numer usługi 2022/04/25/10192/1393501

Dostawca usług Fundacja Poszanowania Energii

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 722,00 zł brutto za osobę

63,64 zł netto za osobogodzinę

78,27 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane wykonywaniem audytów energetycznych i remontowych budynków zgodnych z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1459)

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 02-06-2022
Liczba godzin usługi: 22
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wykłady

 • Audyty energetyczne i remontowe – podstawy prawne, procedura wykonania audytów energetycznych i remontowych
 • Propozycje działań modernizacyjnych w budynkach
 • Audyty energetyczne – wprowadzenie do ćwiczeń

Ćwiczenia

Audyty energetyczne – wykonanie przykładowego audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Audytorze OZC i arkuszu excel w zakresie:

 • opisu stanu istniejącego
 • poprawy izolacyjności cieplej ścian zewnętrznych,
 • dachu,
 • okien w lokalach i na klatkach schodowych,
 • modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.,
 • wyliczenia premii termomodernizacyjnej

Ćwiczenia

Audyty remontowe – wprowadzenie do ćwiczeń i wykonanie przykładowego audytu remontowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Audytorze OZC i arkuszu excel w zakresie:

 • poprawy izolacyjności cieplej ścian zewnętrznych,
 • dachu,
 • okien w lokalach i na klatkach schodowych,
 • modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
 • remontu klatki schodowej
 • wymiany instalacji elektrycznej,
 • wyliczenia premii remontowej

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
• Audyty energetyczne i remontowe – podstawy prawne • Propozycje działań modernizacyjnych w budynkach cz.1
Data realizacji zajęć
06-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
• Propozycje działań modernizacyjnych w budynkach cz.2 • Audyty energetyczne – procedura wykonania audytów energetycznych i remontowych
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Audyty energetyczne – wykonanie przykładowego audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Audytorze OZC i arkuszu MS Excel
Data realizacji zajęć
08-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Audyty energetyczne – wykonanie przykładowego audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Audytorze OZC i arkuszu MS Excel c.d.
Data realizacji zajęć
09-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Audyty energetyczne – wykonanie przykładowego audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Audytorze OZC i arkuszu MS Excel c.d.
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Kurs przygotowujący do wykonywania audytów energetycznych i remontowych budynków, zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1459)

Cel edukacyjny

Zwiększenie wiedzy w zakresie wykonywania audytów energetycznych i remontowych zgodnych z Ustawą z dnia 21.09.2008 (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1459 z późniejszymi zmianami)). Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie wykonywania audytów energetycznych i remontowych;
- umie samodzielnie prowadzić proces audytu, tworzyć raport z audytu
- ma umiejętność samokształcenia oraz oraz pracy grupowej przy wykonywaniu interdyscyplinarnych zadań

Efekty uczenia się

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia nabędą określone efekty:

Wiedza:

- wymagania prawne dotyczące sporządzania audytów energetycznych i remontowych budynków

- podstawy fizyki budynków, wymiany ciepła i techniki instalacyjnej pozwalające na szacowanie oszczędności energetycznych

Umiejętności:

- zdefiniowania granicy bilansowej przedsięwzięcia modernizacyjnego

- obliczenia oszczędności energetycznych przy wykonaniu modernizacji

- opracowania raportu/audytu energetycznego i remontowego

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Wykonanie przykładowego audytu energetycznego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 722,00 zł
Koszt osobogodziny netto 63,64 zł
Koszt osobogodziny brutto 78,27 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Kędzierski

Paweł Kędzierski

Starszy wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na PW oraz Wydział Zarządzania na UW, współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii, Fundacją Poszanowania Energii oraz Polskim Centrum Akredytacji. Zajmuje się racjonalizacją użytkowania energii w budynkach, źródłach ciepła i sieciach ciepłowniczych, auditingiem energetycznym oraz akredytacją i nadzorem laboratoriów badawczych. Prowadzi zajęcia z wymiany ciepła, ogrzewnictwa, procesów projektowych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji oraz szkolenia z zakresu oceny energetycznej budynków.

Zdjęcie Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Starszy wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska na PW, współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii, Fundacją Poszanowania Energii oraz Zrzeszeniem Audytorów Energetycznych. Certyfikowany audytor KAPE nr 0143, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego i świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Zajmuje się racjonalizacją użytkowania energii w budynkach, źródłach ciepła i sieciach ciepłowniczych, auditingiem energetycznym oraz projektowaniem instalacji sanitarnych. Prowadzi zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z audytingu energetycznego, wymiany ciepła, ogrzewnictwa, procesów projektowych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji oraz szkolenia z zakresu oceny energetycznej i audytu energetycznego budynków
Absolwent (studia magisterskie oraz doktorat) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, certyfikowany audytor KAPE nr 0143, absolwent studiów podyplomowych z zakresu audytingu energetycznego i świadectw charakterystyki energetycznej budynków
Starszy wykładowca na Politechnice Warszawskiej, wykładowca w Fundacji Poszanowania Energii, uczestnik wielu konferencji, debat i warsztatów na temat efektywności energetycznej budynków

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Beata Kawczyńska

Beata Kawczyńska

email: biuro@fpe.org.pl

tel: (+48) 604 336 703

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacje oraz pliki z przykładowym audytem energetycznym i remontowym

Informacje dodatkowe

Minimalna liczba uczestników dla usługi szkoleniowej: 8

Płatność po potwierdzeniu rejestracji na usługę.

Więcej informacji na stronie: https://www.fpe.org.pl/szkolenia/

Prezentacje oraz pliki z przykładowym audytem energetycznym i remontowym

Godzina lekcyjna jest równa 45min

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Zajęcia odbywają się na platformie Google Meet. W trakcie zajęć rekomendujemy korzystanie z dużego monitora (lub dwóch monitorów) oraz posiadanie mikrofonu i słuchawek/głośników. Do zainstalowania edukacyjnej wersji programu Audytor OZC konieczny jest komputer z systemem MS Windows 7 lub nowszym.

Ciasteczka>