Usługa - PRAWO JAZDY KATEGORII A *indywidualny* (Dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny w WORD)MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES ŁAP SKILLA/ MBON PLUS

Logo MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

4.6/5 z 1139 ocen

Tytuł PRAWO JAZDY KATEGORII A *indywidualny* (Dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny w WORD)MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES ŁAP SKILLA/ MBON PLUS

Numer usługi 2022/04/20/6974/1388497

Dostawca usług MARIUSZ SZCZEPANIK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW OES

Miejsce usługi Wieliczka

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Łap skilla!

PLN

2 195,25 zł netto za osobę

2 700,16 zł brutto za osobę

68,60 zł netto za osobogodzinę

84,38 zł brutto za osobogodzinę

Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs kierowany jest do osób:

 • które chcą uzyskać upawnienia do kierowania pojazdami w zakresi katgorii A,
 • które posiadają minimalny wiek 23 lata i 9 miesięcy,
 • które ukończyły 20 lat i posiadają prawo jazdy katgorii A2 od co najmniej 2 lat.

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu MBON PLUS"

" Usługa również adresowana dla uczestników projektu Łap Skilla"

" Usługa również adresowana dla osób posiadających zdany egzamin teoretyczny w WORD."

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 08-08-2022
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 28 ust. 1, ust. 8, art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, C, D, BE, CE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawo jazdy kategorii A w wersji klasycznej, składa się z części praktycznej. Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie Dostawcy Usług.

kurs zawiera:

 • 27 godzin zajęć praktycznych (20 godzin zegarowych)
 • 4 godziny Pierwsza Pomoc  (godziny edukacyjne)
 • 1 godziny egzamin wewnętrzny praktyczny (godziny edukacyjne)

Prawo jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;)

 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z części teoretycznej
Data realizacji zajęć
10-08-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia prawo jazdy kategoria A. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, ruchu drogowego i środowiska. Celem kursu i prezentowanego w nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania Egzaminu Państwowego i zdobycie uprawnień kat. A.

Efekty uczenia się

Poprzez nabytą wiedzę związaną z kierowaniem motocykla zgodnie z zasadami i przepisami uczestnik:

 • przestrzega zasad i przepisów ruchu drogowego w zakresie racjonalnego kierowania motocyklem,
 • omawia zasady działania i właściwości techniczne pojazdów,
 • interpretuje przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały na drogach oraz posiada wiedzę z zakresu wyposażenia i eksploatacji motocykla
 • rozumie konsekwencje podjętych decyzji oraz zagrożenia dla życia i zdrowia swojego i innych ludzi
 • przestrzega technik kierowania oraz eksploatacji motocykla,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • przygotowuje się do jazdy i sprawdza stan techniczny podstawowych elementów motocykla
 • stosuje nabytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym.
 • samodzielnie prowadzi motocykl z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz bezpiczeństwa

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin wewnętrzny praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 195,25 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,16 zł
Koszt osobogodziny netto 68,60 zł
Koszt osobogodziny brutto 84,38 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. ks. Zygmunta Goliana 4b, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie

ul. Goliana 4b, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie Część praktyczna miejsce odjazdu: plac manewrowy w Krakowie ul. Prądnicka 34; gm. Kraków

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paweł Krawiec

Paweł Krawiec

Ratownik Medyczny
Wykształcenie wyższe
WSM zarządzanie w ochronie zdrowia
kurs KDRM
kurs kardiologiczny
kurs neonatologiczny

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Kasprzyk

Joanna Kasprzyk

email: biurowieliczka@oes.com.pl

tel: (+48) 502 846 600

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podręcznik "Kierowca doskonały kat A" - wg Henryka Próchniewicza

Materiały szkoleniowe dostępne są poza systemem bonów szkoleniowych.

Informacje dodatkowe

Po zakończeniu szkolenia uczestnik projektu jest zobowiązany do

 • wypełnienia ankiety

 • przystąpienia do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

Jeżeli uczestnik szkolenia posiada mniejszą ilość bonów - brakującą kwotę dopłaca najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Dopłata 300,16zł.

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "Łap Skilla".

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczenie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu "MBON Plus".

Ciasteczka>