Usługa - Język angielski biznesowy A2-B1 - Kierunek Kariera Zawodowa - egzamin TELC po szkoleniu językowym

Logo Łucja Falfus FACE2FACE

4.4/5 z 855 ocen

Tytuł Język angielski biznesowy A2-B1 - Kierunek Kariera Zawodowa - egzamin TELC po szkoleniu językowym

Numer usługi 2022/03/23/12686/1359139

Dostawca usług Łucja Falfus FACE2FACE

Miejsce usługi Kęty

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa

PLN

465,00 zł netto

465,00 zł brutto

232,50 zł netto za godzinę

232,50 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Egzamin przeznaczony dla osób, które ukończyły szkolenie językowe - język angielski biznesowy na poziomie A2. Usługa również adresowana dla uczestników projektu "Kierunek Kariera Zawodowa" realizowanego przez WUP w Krakowie.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 24-10-2022
Liczba godzin usługi: 2
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Egzamin kończący usługę  "Kierunek Kariera Zawodowa" weryfikujący wiedzę zdobytą podczas kursu językowego.

Egzamin składa się z dwóch etapów: części pisemnej oraz części ustnej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TELC - język angielski biznesowy A2-B1 - część pisemna
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin TELC - język angielski biznesowy A2-B1 - część ustna
Data realizacji zajęć
02-11-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Egzamin TELC pozwoli na zdobycie certyfikatu TELC na poziomie A2-B1 business, potwierdzającego nabycie umiejętności komunikacji w języku angielskim na poziomie zaawansowanym co ułatwi funkcjonowania w społeczeństwie i ograniczy lęk przed kontaktami z ludźmi różnej narodowości, oraz zainspiruje do dalszego rozwoju i wpłynie na poczucie własnej wartości.

Efekty uczenia się

Uczestnik usługi samodzielnie porozumiewa się w języku angielskim pisemnie i ustnie na poziomie A2. Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Porozumiewa się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. W prosty sposób opisuje swoje pochodzenie i otoczenie. Przekazuje i zdobywa informacje dotyczące spraw zawodowych. Potrafi w formie ustnej i pisemnej przedstawić zagadnienie związane z zawodem.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin TELC Business testuje:

  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu czytanego z elementami poprawności językowej
  • komunikację pisemną
  • komunikację ustną.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat TELC Business. Wszystkie egzaminy TELC jako egzaminy międzynarodowe opierają się w swej ocenie kompetencji językowych o skalę CEFR stworzoną przez Radę Europy. Certyfikaty TELC są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Ośrodek Egzaminacyjny TELC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt usługi netto 465,00 zł
Koszt usługi brutto 465,00 zł
Koszt godziny netto 232,50 zł
Koszt godziny brutto 232,50 zł
w tym koszt walidacji netto 245,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 245,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 220,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 220,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Żwirki i Wigury 2, 32-650 Kęty, woj. małopolskie

Szkoła Językowa Face2Face

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łucja Falfus

Łucja Falfus

email: biuro@face2face.pl

tel: (+48) 604 658 921

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Egzamin TELC Business znajduje się w papierowym pakiecie egzaminacyjnym, na którym uczestnicy mogą robić notatki, natomiast wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi muszą zostać przeniesione w wyznaczonym czasie na kartę odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na świadczenie usług w ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa

Ciasteczka>