Usługa - Warsztaty online - Podstawy programowania w technologii .NET, języku C# i SQL

Logo PILSOFT Dariusz Kacban

5/5 z 3 ocen

Tytuł Warsztaty online - Podstawy programowania w technologii .NET, języku C# i SQL

Numer usługi 2022/03/02/121293/1335886

Dostawca usług PILSOFT Dariusz Kacban

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

3 000,00 zł netto

3 000,00 zł brutto

93,75 zł netto za godzinę

93,75 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do kursu mogą przystąpić następujące osoby:

- Osoby, które ukończyły bezpłatne kursy przygotowujące:

1. Podstawy języka C# - LINK DO DARMOWEGO SZKOLENIA: https://kursdotnet.pl/

2. Podstawy programowania obiektowego - LINK DO DARMOWEGO SZKOLENIA: https://kursdotnet.pl/

- Osoby dorosłe, które chcą zacząć programować w języku C# oraz zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej jako programista .NET lub programista C#.

- Testerzy oprogramowania, którzy chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy i rozpocząć automatyzacje testów manualnych. 

- Osoby, które chcą potwierdzić swoją wiedzę o programowaniu w języku C# mogą podejść we własnym zakresie do egzaminu Microsoft MTA 98-361 Software Development Fundamentals.

To szkolenie przygotuje Cię do zdania tego egzaminu.

Cena tego egzaminu nie jest wliczona w cenę usługi.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 21-06-2022
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W FORMIE WARSZTATÓW. KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE PISAŁ PROGRAMY KOMPUTEROWE OD PIERWSZEJ GODZINY SZKOLENIA. TO SZKOLENIE NAUCZY CIĘ PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA JĘZYKA C#, SQL i narzędzi VISUAL STUDIO, oraz SQL Server Management Studio.

Warsztaty obejmują 32 godziny dydaktyczne (1 godzina = 45 minut)

 1. Zrozumienie podstaw programowania

  1. Przechowywanie i typy danych

   1. Przechowywanie instrukcji i danych w pamięci komputera

   2. Pojęcie stosu i sterty

   3. Typy danych w języku C#

   4. Ilość pamięci zajmowana przez poszczególne typy danych

   5. Numeryczne i tekstowe typy danych

  2. Przepływ programu

   1. struktury decyzyjne w języku C# (if, if/else, switch)

   2. Czytanie diagramów

   3. Tabele decyzyjne

   4. Ewaluacja wyrażeń logicznych

  3. Ocena odpowiedniej metody wykonywania powtórzeń

   1. 4 rodzaje pętli w języku C#: for, while, do while, foreach

   2. rekurencja - co to jest, zalety i zagrożenia

  4. Obsługa błędów

   1. wyjątki i klasa Exception

   2. Jak obsłużyć wyjątki bez awarii aplikacji?

 2. Programowanie zorientowane obiektowo

  1. Używanie klas

   1. Pola i właściwości

   2. Konstruktor

   3. Tworzenie i używanie klas w kodzie programu

  2. Dziedziczenie - dziedziczenie zachowania w klasach podrzędnych

  3. Polimorfizm

   1. Rozszerzenie funkcjonalności klasy

   2. Słowo kluczowe override

  4. Enkapsulacja

   1. Ukrywanie szczegółów implementacyjnych za pomocą modufikatorów dostępu public, private, protected, internal

 3. Ogólne zasady wytwarzania oprogramowania

  1. Cykl życia oprogramowania

   1. Fazy wytwarzania oprogramowania w modelu Waterfall i SCRUM

   2. Testowanie - testy jednostkowe, integracyjne, systemowe, akceptacyjne, regresja

  2. Specyfikacja oprogramowania

   1. Tworzenie diagramów UML za pomocą narzędzia draw.io

   2. Czytanie specyfikacji

   3. Tworzenie prototypów aplikacji

   4. implementacja rozwiązania za pomocą kodu

   5. wybór odpowiedniego typu aplikacji

   6. Komponenty aplikacji

  3. Algorytmy i struktury danych w języku C#

   1. Tablice

   2. Listy

   3. Stos

   4. Kolejki

   5. Słowniki

   6. Algorytmy sortowania

   7. Wpływ poszczególnych typów danych na wydajność aplikacji

   8. Wybór odpowiedniego typu danych

 4. Aplikacje internetowe

  1. Tworzenie stron internetowych

   1. HTML - najczęściej używane znaczniki

   2. CSS - jak dodać style do aplikacji internetowej?

   3. JavaScript - podstawy języka i biblioteka jQuery

  2. Tworzenie aplikacji za pomocą ASP.NET Core MVC

   1. Jak działa wzorzec projektowy Model View Controller?

   2. Jak tworzyć kontrolery za pomocą języka C#?

   3. Jak zbudować warstwową aplikację internetową?

  3. Hosting aplikacji za pomocą Azure web app

   1. Jak uruchomić aplikację na IIS Express na lokalnej maszynie?

   2. Jak uruchomić aplikację dla wszystkich użytkowników w chmurze Azure?

 5. Aplikacje desktopowe

  1. Aplikacje desktopowe Windows Forms i kontrolki: textbox, buttons, datagrid, labels

  2. Aplikacje WPF - jak zbudować aplikację w WPF

  3. Aplikacje konsolowe

 6. Baza danych w chmuerze Azure SQL

  1. Relacyjne bazy danych

  2. Metody odpytywania baz danych

   1. Język SQL - structured query language

   2. Procedury składowane

   3. Aktualizacja danych

   4. Odczyt danych

  3. Metody połączenia z bazą danych

   1. Łączenie z bazą danych za pomocą Sql Server Management Studio

   2. Łączenie z bazą danych za pomocą programu w języku C#

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy języka C#
Data realizacji zajęć
22-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Programowanie obiektowe w C#
Data realizacji zajęć
22-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne zasady wytwarzania oprogramowania
Data realizacji zajęć
23-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Aplikacje internetowe ASP.NET MVC
Data realizacji zajęć
23-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Aplikacje desktopowe
Data realizacji zajęć
24-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Bazy danych - Azure SQL
Data realizacji zajęć
24-06-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest przygotowanie Cię do rozpoczęcia pracy zawodowej w obszarze programowania w technologii .NET, SQL i C#. Po tym szkoleniu będziesz umiał budować:
- Programy konsolowe w C#
- Aplikacje okienkowe w C#, łączące się z bazą SQL
- Aplikacje internetowe w C#
- Automatyczne testy oprogramowania za pomocą języka C#

Efekty uczenia się

Po ukończeniu tego szkolenia będziesz potrafił:

- Tworzyć programy w języku C# i korzystać ze zmiennyeh, pętli, klas, wbudowanych typów danych, kolekcji, tablic itp.

- Posługiwać się środowiskiem Visual Studio, które umożliwia tworzenie programów w języku C#.

- Tworzyć i analizować diagramy przepływu wykorzystywane w każdym projekcie informatycznym. Do tego celu wykorzystamy narzędzie Miro.

- Tworzyć reużywalne programy w języku C# zgodnie z zasadami programowania obiektowego

- Tworzyć aplikacje internetowe

- Korzystać z bazy danych Azure SQL i poznasz składnię języka SQL

- Wyjaśnić pojęcia: dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm

- Wyjaśnić jak konstruować za pomocą elementów HTML.

- Stworzyć aplikację internetową za pomocą technologii ASP.NET MVC

- Napisać interaktywną aplikację webową za pomocą języka Javascript

- Rozwiązać za pomocą języka C# problem sortowania liczb za pomocą dwóch metod

- Stworzyć program w języku C# korzystający z bazy danych Azure SQL

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ostatniego dnia szkolenia odbywa się test wyboru (w każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa).

Test polega na odpowiedzi na zadane pytania. Uczestnicy rozwiązują test na własnym komputerze. Test odbywa się w języku polskim. Jest to test jednokrotnego wyboru. Przykłądowe pytania będą w pełni omówione podczas szkolenia.

Jeśli nie zdasz egzaminu za pierwszym razem, to możesz podejść do niego ponownie.

Termin kolejnego podejścia będzie uzgodniony z trenerem.

Przed szkoleniem odbędzie się dodatkowe sprawdzenie wiedzy uczestników w formie testów:

1) pre-test, który sprawdzi wiedzę uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia

2) post-test, sprawdzający wiedzę uczestnika po ukończeniu szkolenia 

Będą to testy jednokrotnego wyboru. Dzięki temu testowi, będziesz mógł/mogła porównać swoją wiedzę sprzed szkolenia, z wiedzą po tym szkoleniu. A więc zobaczysz jakie postępy zrobiłeś/zrobiłaś.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 3 000,00 zł
Koszt usługi brutto 3 000,00 zł
Koszt godziny netto 93,75 zł
Koszt godziny brutto 93,75 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dariusz Kacban

Dariusz Kacban

Programowanie .NET i C#, Projektowanie aplikacji internetowych w technologii ASP.NET MVC i .NET Core
Staże na stanowiskach związanym z programowaniem baz danych w firmach GSK, Politechnika Poznańska, Bank Zachodni WBK
2 lata pracy na stanowisku programisty PHP
8 lat pracy na stanowisku programisty .NET
Prowadzenie szkoleń dla Głównego Urzędu Statystycznego
Studia inżynierskie - Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.
Organizacja kilkunastu wewnętrznych szkoleń z programowania i testowania oprogramowania.
Organizacja szkoleń otwartych w ramach projektu Pilska Szkoła Programowania oraz stworzenie kursu programowania obiektowego w języku C#. Organizacja webinarów z zakresu technologii .NET. Autor bloga www.kursdotnet.pl.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Kacban

Dariusz Kacban

email: darek.kacban@gmail.com

tel: (+48) 605 910 031

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzyma:

- Skrypt do samodzielnego powtórzenia wiedzy przygotowany przez trenera Dariusza Kacbana

- Przykładowe kody źródłowe opracowane w języku C#

- Dostęp do bazy danych Microsoft Azure, na której można wykonywać zadania.

Wszystkie powyższe materiały zostaną dostarczone w formie elektronicznej: pliki PDF oraz dane do logowania do bazy danych zostaną przekazane mailowo.

Warunki uczestnictwa

minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

Warunkiem wstępnym uczestnictwa jest ukończenie 100% lekcji na dwóch kursach wprowadzających.

Kursy pozwolą Ci zdobyć wiedzę, który jest konieczna do efektywnego udziału w tym szkoleniu.

Udział w tych kursach jest darmowy. 

1. Podstawy języka C# - Webinar prowadzony przez Dariusza Kacbana w grudniu 2020. LINK DO DARMOWEGO SZKOLENIA: https://dariusz-s-school-c971.thinkific.com/courses/podstawy-csharp

2. Podstawy programowania obiektowego - Szkolenie wprowadzające do tematyki programowania obiektowego, opracowany w 2021 roku. LINK DO DARMOWEGO SZKOLENIA: https://dariusz-s-school-c971.thinkific.com/courses/podstawy-csharp

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Zajęcia będą się odbywać online w czasie rzeczywistym na platformie Google Meet. Każdy uczestnik powinien posiadać:

1. Komputer z systemem Windows z przeglądarką internetową i dostępem do internetu

2. Słuchawki (dla lepszego kontaktu z trenerem zalecana jest również kamera internetowa, ale nie jest to warunek konieczny)

3. Przed szkoleniem należy zainstalować na swoim komputerze darmowy w celach edukacyjnych program Visual Studio 2022. Do pobrania na stronie: https://visualstudio.microsoft.com/pl/downloads/

4. Łącze internetowe uczestnika szkolenia powinno mieć szybkość co najmniej 10 mbps, aby zapewnić właściwą transmisję obrazu i dźwięku.

5. Każdy uczestnik otrzyma mailowo link do szkolenia online z trenerem w ciągu 24 godzin przed szkoleniem. Link będzie ważny przez cały czas trwania szkolenia, do ostatniego dnia szkolenia włącznie.

Ciasteczka>