Usługa - Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie - moduł IV

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1609 ocen

Tytuł Terapia manualna w koncepcji osteopatycznej. Diagnostyka różnicowa i leczenie - moduł IV

Numer usługi 2022/03/02/36350/1335520

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 350,00 zł netto za osobę

1 350,00 zł brutto za osobę

58,70 zł netto za osobogodzinę

58,70 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2022
Liczba godzin usługi: 23
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

Odcinek szyjny kręgosłupa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego.

1. Anatomia palpacyjna kliniczna - kark, szyja

1.1 Kostne punkty odniesienia.

1.2 Struktury mięśniowe.

1.3 Elementy naczyniowo-nerwowe.

1.4 Węzły chłonne.

1.5 Gruczoły.

2. Protokół badania odcinka szyjnego kręgosłupa.

3. Diagnostyka różnicowa wykluczająca odcinka szyjnego.

4. Techniki - odcinek szyjny kręgosłupa.

5. Trzewia - diagnostyka różnicowa wykluczająca (układ pokarmowy)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna - kark.
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna - szyja.
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia palpacyjna - szyja c.d.
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Protokół badania odcinka szyjnego kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
17-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Protokół badania odcinka szyjnego kręgosłupa c.d.
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka różnicowa wykluczająca odcinka szyjnego kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki: odcinek szyjny kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki: odcinek szyjny kręgosłupa c.d.
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Techniki: odcinek szyjny kręgosłupa c.d.
Data realizacji zajęć
18-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Trzewia - diagnostyka wykluczająca (układ pokarmowy).
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Trzewia - diagnostyka wykluczająca (układ pokarmowy) c.d.
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie i dyskusja. Wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.
Data realizacji zajęć
19-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi dysfunkcji w obrębie tkanek miękkich, stawów oraz narządów wewnętrznych. Duża część szkolenia poświęcona jest diagnostyce różnicowej. Umiejętności i wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwolą Uczestnikom przede wszystkim trafnie diagnozować, a dzięki temu skutecznie i bezpiecznie leczyć. Kursant nabierze zdolność do podejmowania autonomicznej i odpowiedzialnej terapii z pacjentem.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna protokół diagnostyczny odcinka szyjnego,
 • zna anatomie palpacyjną omawianych struktur, a także najczęstsze ich patologię i mechanizmy uszkodzenia,
 • rozróżnia i rozumie etiologię chorób naczyniowych.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje poznane technik manualne oraz stosuje w korekcji dysfunkcji ruchomości stawowych i tkankowych, 
 • przeprowadza badanie czucia i analizuje objawy neurologiczne. 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 350,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 350,00 zł
Koszt osobogodziny netto 58,70 zł
Koszt osobogodziny brutto 58,70 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Albańska 3, 30-662 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marcin Hoffman

Marcin Hoffman

Osteopatia, Fizjoterapia
Marcin Hoffman prowadzi prywatny gabinet osteopatii i rehabilitacji, specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Od 9 lat praktykuje w zawodzie. Jest autorem publikacji dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego, szkoleń z zakresu diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu oraz specjalistycznego szkolenia dla lekarzy stomatologów dotyczącego diagnostyki i leczenia manualnego w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych.
Marcin Hoffmann jest absolwentem Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Studia w Belgii ukończył uzyskując międzynarodowy tytuł Dyplomowanego Osteopaty – D.O.
Doświadczony dydaktyk w zakresie fizjoterapii i osteopatii.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów

Informacje dodatkowe

Organizator zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapisanie się na usługę przez stronę: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi podana jest w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna to 45 minut, sumarycznie to 23 godziny), co stanowi 17godzin i 15 minut zegarowych. 


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Ciasteczka>