Usługa - Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne - kurs

Logo ODNOVA Sp. z o.o.

4.8/5 z 1176 ocen

Tytuł Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne - kurs

Numer usługi 2022/02/25/55596/1330342

Dostawca usług ODNOVA Sp. z o.o.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 600,00 zł netto

1 600,00 zł brutto

53,33 zł netto za godzinę

53,33 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 10 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest do:

 • fizjoterapeutów (posiadanie tytułu licencjata lub magistra)
 • techników fizjoterapii
Minimalna liczba uczestników: 12
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 20-10-2022
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu: Uczestnicy powinni znać anatomię i fizjologię człowieka.

Forma szkolenia: Trening połączony z wykładem, dyskusja, ćwiczenia, praca na sobie nawzajem lub na modelach. Uczestnicy pracują w parach, każda z par przy jednym stole fizjoterapeutycznym.

Czas:  30 godzin dydaktycznych

PROGRAM KURSU [1] :

Dzień I:

Część teoretyczna:

 1. Ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy.
 2. Patomechanika skolioz, określenie wartości kątowej skrzywienia, Test Rissera.
 3. Układ mięśniowy i więzadłowy kręgosłupa.
 4. Charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą: mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th.
 5. Rotacje kręgu, torsja kręgu, wał lędźwiowy, garb żebrowy i garb piersiowy.
 6. Asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy.
 7. Miednica skręcona, skośna.
 8. Zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej.
 9. Środek ciężkości ciała.
 10. Obciążenia kończyn dolnych podczas stania.

Część praktyczna:

 1. Badanie i diagnostyka diagnostyczne osoby ze skoliozą, testy diagnostyczne.
 2. Prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej.
 3. Prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej, kifotyzacja kręgosłupa.
 4. Praca ze stopą.
 5. Wpływ obręczy barkowej i biodrowej kręgosłupa.

Dzień II:

Część praktyczna:

 1. Asymetryczne ćwiczenia wydłużające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa.
 2. Asymetryczne ćwiczenia skracające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa.
 3. Połączenie asymetrycznych ćwiczeń wydłużających i skracających u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa.
 4. Techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą.
 5. Asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe u osób ze skoliozą.

Dzień III:

Część praktyczna:

 1. Postepowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową.
 2. Ćwiczenia u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym.
 3. Mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą.
 4. Praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą.
 5. Prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą.

Definicja skoliozy przyjęta przez Scoliosis Research Society mówi, że skoliozą jest boczne wygięcie kręgosłupa z rotacją kręgów, którego kąt wygięcia na radiogramie wynosi co najmniej 10° mierzonego wg Cobba. Dlatego, gdy skrzywienie kręgosłupa przekroczy wartość kątową 10° mierzoną wg Cobba dopiero wtedy możemy mówić o „prawdziwej” skoliozie. Jeśli wygięcie kręgosłupa będzie poniżej 10° – to wtedy mamy do czynienia z wadą postawy określaną często jako postawa skoliotyczna.


Skolioza to trójpłaszczyznowe zniekształcenie kręgosłupa, które charakteryzuje się: wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, zmianami wielkości krzywizn fizjologicznych w płaszczyźnie strzałkowej, rotacją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej oraz torsją kręgu. W przypadku mniejszych odchyleń od normy mówimy o postawie skoliotycznej.


Wczesna diagnostyka tych schorzeń i szybkie podjęcie terapii to szansa na uniknięcie poważnych konsekwencji zdrowotnych i konieczności podjęcia leczenia operacyjnego. Zaburzenia obejmujące spłycenie kifozy piersiowej, wał lędźwiowy, rotacje i torsje kręgu, garb żebrowy lub piersiowy, czy miednicę skośną stanowią nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny, mogący kończyć się nawet przedwczesną śmiercią pacjenta.


Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.


[1] Autor programu – dr n. med. Piotr Kwiatkowski


Liczba godzin kursu  30 h dyd., co stanowi 22 h i 30 min. zegarowych. W harmonogramie ujęto 3h przerw, każdego dnia po 1h.

Krótkie przerwy realizowane w czasie trwania kursu dostosowane są do tempa pracy uczestników podczas szkolenia.

1h dydaktyczna (szkoleniowa) = 45 min

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dzień I Część teoretyczna
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Praktyka: Badanie i diagnostyka diagnostyczne osoby ze skoliozą, testy diagnostyczne. Prezentacja pozycji hiperkorekcyjnych w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej, kifotyzacja kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Praca ze stopą. Wpływ obręczy barkowej i biodrowej kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
21-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Asymetryczne ćwiczenia wydłużające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa oraz skracające u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Połączenie asymetrycznych ćwiczeń wydłużających i skracających u osób z jednołukowym wygięciem kręgosłupa. Techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą.
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe u osób ze skoliozą
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Postepowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową. Ćwiczenia u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym. Mobilizacje kręgosłupa u osoby ze skoliozą.
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą. Prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą.
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje uczestnika do samodzielnej pracy z pacjentami w zakresie mechanizmów powstawania skolioz, diagnozowania zaburzeń funkcjonalnych i postępowania fizjoterapeutycznego, a także wykonywania pozycji hiperkorekcji, rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych czy odtwarzania nowych korekcyjnych wzorców postawy w różnych pozycjach.

Efekty uczenia się

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik;

 • definiuje i różnicuje mechanizmy powstawania skolioz i ich biomechaniki;
 • diagnozuje zaburzenia funkcjonalne oraz opracowuje postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą;
 • kontroluje wykonywanie pozycji hiperkorekcyjnych;
 • kontroluje rozciąganie przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych;
 • charakteryzuje i wykonuje mobilizację, derotacji kręgosłupa oraz asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni;
 • rozróżnia i odtwarza nowe korekcyjne wzorce postawy w różnych pozycjach oraz sposoby ich stabilizowania;
 • pracuje z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą;
 • dobiera ćwiczenia, jakie taka osoba w postawią skoliotyczną i skoliozą może wykonywać sama lub z drugą osobą w domu;
 • trafnie stawiania diagnozy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Po zakończeniu kursu następuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez:

 • napisanie testu obejmującego wiedzę teoretyczną, którą uczestnicy zdobyli podczas kursu;
 • umiejętność diagnostyki przypadku oraz pokazanie przykładowej terapii na modelach.

Oceniać uczestników będzie instruktor według odpowiednich kluczy postępowania jakie zostały przedstawione w trakcie realizacji kursu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto1 600,00 zł
Koszt usługi brutto1 600,00 zł
Koszt godziny netto53,33 zł
Koszt godziny brutto53,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. 28 Czerwca 1956 r. 135, 61-544 Poznań, woj. wielkopolskie

Centrum Medyczne Stanley

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Sala dydaktyczna będzie dostosowana do potrzeb kursu. Będą bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr n. med. Piotr Kwiatkowski, specjalista rehabilitacji ruchowej

dr n. med. Piotr Kwiatkowski, specjalista rehabilitacji ruchowej

Dr n. med. na Uniw. Medycznym w Lublinie, absolwent Wydz. Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Warszawie, specjalista rehabilitacji, certyfikowany terapeuta manualny.
Założyciel i 1-szy Prezes Oddz. Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Były Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Fizjoterapii. Autor kilkunastu publikacji z zakresu wad i zniekształceń kręgosłupa, kinezyterapii w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej, ćw. stabilizujących w schorzeniach, urazach i zniekształceniach części piersiowej i lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa, wykorzystania technik metody PNF do stabilizacji funkcjonalnej szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa.
Współautor „Rehabilitacja Medyczna tom 2” (red.) A. Kwolka. Wieloletnie doświadczenia jako fizjoterapeuty przedstawił i opisał w rozdziałach: „Rehabilitacja w bocznych skrzywieniach kręgosłupa” i „Młodzieńcza kifoza piersiowa tzw. choroba Scheuermanna”. Obecnie pracuje w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniw. Medycznego w Lublinie oraz prowadzi własny gabinet.
Ukończył kursy: OMT Kaltenborn-Evjenth Koncept; Medycyny Manualnej wg A. Rakowskiego; PNF kurs podstawowy; PNF kurs rozwijający; PNF w ortopedii; PNF w skoliozach; PNF w bólach kręgosłupa; PNF w połączeniu z terapią manualną i neurodynamiką; Kinesiotapingu; kurs wg Brian Mulligans Concepts; Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego; Anatomy Trains I&II. Szkolenia: Techniki energizacji mięśni; Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie; Dysbalans mięśniowy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Joanna Dobska

Joanna Dobska

email: szkolenia@odnova.org.pl

tel: (+48) 694 225 457

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik otrzymuje skrypt.

Warunki uczestnictwa

Przed dokonaniem zapisu na usługę, wymagany jest kontakt z Organizatorem celem potwierdzenia wolnych miejsc.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://odnova.org.pl/kursy/pod opisem wybranego szkolenia.

W formularzu należy zaznaczyć, Że kurs będzie dofinansowany ze środków BUR oraz podać pełne dane do faktury.

Po potwierdzeniu wysłaniu formularza zgłoszeniowego i potwierdzenia dostępności miejsc przez organizatora można dokonać zapisu na usługę poprzez BUR.


Wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie REGULAMINU świadczenia usług szkoleniowych ODNOVA.

Informacje dodatkowe

W polu liczba godzin usługi wskazano godziny dydaktyczne: 1 godzina szkolenia = 45 minut. W harmonogramie ujęte są przerwy.


Uczestniczki – kobiety, będące w ciąży, bądź podejrzewające, że mogą być w ciąży, winny poinformować o swoim stanie Organizatora, o ile fakt ten może mieć wpływ na stan zdrowia Uczestniczki lub sposób jej uczestniczenia w kursie.


Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, Organizator wdrożył i ściśle przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami KIF oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Kursanci o wszelkich zasadach i wytycznych są informowani co najmniej na 7 dni przed realizacją usługi. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji. Kursanci powinni posiadać własne maseczki, zakrywające obszar nosa i ust.

Ciasteczka>