Usługa - Cieśla tradycyjny– budownictwo w konstrukcji wieńcowej i ryglowej

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Cieśla tradycyjny– budownictwo w konstrukcji wieńcowej i ryglowej

Numer usługi 2022/02/24/10401/1329273

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 500,00 zł netto za osobę

4 500,00 zł brutto za osobę

62,50 zł netto za osobogodzinę

62,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane do osób pełnoletnich, które zamierzają wykonywać prace cieśli

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 02-09-2022
Liczba godzin usługi: 72
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
  1. Podstawy czytania projektów, obliczenia, przenoszenie wymiarów i trasowanie 6 godz.

  2. Sposoby ostrzenia narzędzi ręcznych  4 godz.

  3. Zasady bezpiecznej pracy przy stosowaniu narzędzi ręcznych 4 godz.

  4. Ciosanie bali okrągłych w prostokątne, podstawowe połączenia ciesielskie 26 godz.

  5. Konstrukcje dachów i montaż 32 godz.

Jednostka zajęć wynosi 45 minut.
 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy w zakresie budowania konstrukcji drewnianych metodą tradycyjną, sposobów ostrzenia narzędzi ręcznych, zasad bezpiecznej pracy, ciosania bali oraz podstawowych połączeń ciesielskich. Zdobycie umiejętności zbudowania konstrukcji ciesielskiej metodą tradycyjną przy użyciu tradycyjnych narzędzi ręcznych. W efekcie szkolenia uczestnik będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Absolwent szkolenia będzie:

W zakresie wiedzy uczestnik będzie znał:

-techniki pracy narzędziami ręcznymi

-podstawowe obliczenia i wzory matematyczne potrzebne do wyliczenia wytrzymałości połączeń ciesielskich.

-techniki ostrzenia narzędzi ręcznych

-podstawy rysunków technicznych i projektowania konstrukcji ciesielskich.

W zakresie umiejętności uczestnik będzie potrafił:

- praktycznie wykorzystać narzędzia ręczne,

- wykonać zestawienie materiałowe dla małych konstrukcji ciesielskich

- odróżnić wady drewna konstrukcyjnego,

-dokonać segregacji materiałów na podstawie ich przydatności.

- samodzielnie wykonać niewielkie konstrukcje ciesielskie.

- w zespole wykonać większą, podstawową konstrukcję ciesielską

W zakresie kompetencji społecznych uczestnik:

- będzie potrafił prawidłowo identyfikować problemy związane z wykonywaniem zawodu,

- nabędzie świadomość kształcenia własnego rozwoju,

- posiądzie zdolność dzielenia zadań, i organizacji pracy w zespole.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 62,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 62,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

zajęcia teoretyczne - Gołdap, ul. Mazurska 25 ćwiczenia - Gołdap, Jabłońskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Romanowski

Cezary Romanowski

Leśnictwo, pielęgnacja drzew, ciesielstwo, dekarstwo. Od 2005r działalność związana z pielęgnacją i ścinką drzew, ciesielstwem, dekarstwem. Wykształcenie średnie, mistrz dekarstwa. Instruktor ciesielstwa, instruktor dekarstwa, instruktor ścinki drzew, instruktor prac na wysokościach. Przygotowanie pedagogiczne, kurs arborystyczny .

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Adamczak

Krzysztof Adamczak

email: k.adamczak@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 87 6151 157

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty

- konspekty

Warunki uczestnictwa

  • ukończone 18 lat

Informacje dodatkowe

-zeszyt

-długopis.

Ciasteczka>