Usługa - Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

Logo Politechnika Opolska

0/5

Tytuł Zarządzanie w przedsiębiorstwie dla inżynierów

Numer usługi 2022/02/17/21519/1321553

Dostawca usług Politechnika Opolska

Miejsce usługi Opole

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 950,00 zł netto za osobę

1 950,00 zł brutto za osobę

14,44 zł netto za osobogodzinę

14,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

- absolwenci I i II stopnia studiów inżynierskich wchodzący na rynek pracy,

- absolwenci I stopnia studiów inżynierskich łączący pracę ze studiami,

- absolwenci studiów inżynierskich sprzed kilku- kilkunastu lat, dla których otwiera się możliwość awansu w hierarchii organizacyjnej,

- pracodawcy zamierzający awansować na stanowiska kierownicze osoby legitymujące się dyplomami wyższych szkół technicznych.

Minimalna liczba uczestników: 16
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 21-03-2022
Liczba godzin usługi: 135
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: Studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia obywać się będą weekendowo (w soboty i niedziele).

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie marketingowe (wykład)
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie kapitałem ludzkim (wykład)
Data realizacji zajęć
26-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie strategiczne (wykład)
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie kapitałem ludzkim (projekt)
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie marketingowe (wykład)
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie kapitałem ludzkim (wykład)
Data realizacji zajęć
09-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie kapitałem ludzkim (projekt)
Data realizacji zajęć
10-04-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie marketingowe (wykład)
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie kapitałem ludzkim (wykład)
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektami (wykład)
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja interpersonalna (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie marketingowe
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie marketingowe (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektami (projekt)
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja interpersonalna (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie marketingowe (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Zarządzanie kapitałem ludzkim
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie produkcją (wykład)
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektami (projekt)
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo cywilne i gospodarcze (wykład)
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Zarządzanie marketingowe
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie produkcją (projekt)
Data realizacji zajęć
18-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Prawo cywilne i gospodarcze (wykład)
Data realizacji zajęć
19-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (wykład)
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (wykład)
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wiedzą (wykład)
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (laboratorium)
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (wykład)
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (projekt)
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:40
Godzina zakończenia
12:10
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (wykład)
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie wiedzą (wykład)
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (laboratorium)
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie działalnością B+R i innowacjami (projekt)
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza ekonomiczno-finansowa (wykład)
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy i ubezpieczeń (wykład)
Data realizacji zajęć
27-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia i teoria osobowości (wykład)
Data realizacji zajęć
27-11-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza ekonomiczno-finansowa (laboratorium)
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo pracy i ubezpieczeń (wykład)
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Psychologia i teoria osobowości (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Analiza ekonomiczno-finansowa (laboratorium)
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Tutoring - trening kierowniczy (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
System podatkowy w Polsce (wykład)
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
12:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Tutoring - trening kierowniczy (ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
28-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
System podatkowy w Polsce (wykład)
Data realizacji zajęć
29-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Słuchacze w trakcie studiów pozyskają wiedzę dotyczącą zarządzania w przedsiębiorstwie, poznają uwarunkowania instytucjonalne, w tym regulacje prawne, funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jego uwarunkowania organizacyjne i personalne. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych, a pozyskana wiedza będzie wspomagała proces podejmowanie decyzji strategicznych przez przyszłych kierowników na poziomie całego przedsiębiorstwa.

Efekty uczenia się

Absolwent posiada wiedzę o:

- miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu i jakości oraz rozumie teorie oraz metodologie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

- terminologii z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz jej zastosowaniu w pokrewnych dyscyplinach naukowych,

- formach, zasadach i mechanizmach funkcjonowania organizacji,

- kategoriach ekonomicznych oraz zasadach działania podmiotów w gospodarce rynkowej w dobie postępujących przemian cywilizacyjnych,

- mechanizmach funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej i jego implikacji w zarządzaniu organizacjami,

- człowieku jako o podmiocie konstytuującym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także działającym w tych strukturach,

- głównych kierunkach rozwoju zarządzania, z uwzględnieniem aspektów kulturowych,

- źródłach, metodach, technikach i narzędziach pozyskiwania danych z zakresu zarządzania wspomagających procesy podejmowania decyzji,

- zakresie zasad i norm etycznych, obowiązujących w życiu człowieka we wszystkich aspektach jego działalności,

- procesach komunikowania interpersonalnego, społecznego i gospodarczego.

Posiada umiejętności pozwalające:

- interpretować zjawiska ekonomiczne, prawne i społeczne dotyczące zarządzania podmiotami gospodarczymi,

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, opracować i prezentować wyniki pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie nauk o zarządzaniu,

- prognozować procesy i zjawiska społeczne,

- ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi obszarami zarządzania,

- porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i form komunikacji,

- posługiwać się normami i regułami etycznymi, filozoficznymi, prawnymi i gospodarczymi,

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową.

Legitymuje się kompetencjami w zakresie:

- świadomości swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego dokształcania się. Jest zdolny do wyznaczania ścieżki własnego rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz kompetencji,

- otwartości na nowe rozwiązania i postępowania w świetle nowych osiągnięć praktyki gospodarczej i nauki o zarządzaniu i jakości,

- przygotowania do aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i instytucjach,

- określania priorytetów służących realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania,

- dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych i filozoficznych związanych z własną i cudzą pracą,

- działania w sposób przedsiębiorczy,

- uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie przedmiotów zgodnie z programem studiów, pozytywna ocena egzaminu końcowego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto1 950,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto1 950,00 zł
Koszt osobogodziny netto14,44 zł
Koszt osobogodziny brutto14,44 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dr hab. Marcin Komańda

Dr hab. Marcin Komańda

Absolwent kierunku zarządzanie i marketing w Akademii Ekonomicznej w Katowicach i filozofii w Uniwersytecie Śląskim. Obecnie profesor uczelni w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem, E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Kluczowe zainteresowania naukowe osadzone są w zagadnieniach zarządzania strategicznego i zarządzania wiedzą. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, a także European Academy of Management. Związany zawodowo przez wiele lat z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Zatrudniony na stanowisku zewnętrznego wykładowcy przy realizacji projektu Modern and Open Studies of Technology (MOST) na Politechnice w Brnie (Republika Czeska). Beneficjent grantu w programie The Association of the Carpathian Region Universities (wyjazd w celach badawczych do Alexander Dubcek University of Trencin, Słowacja). Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń biznesowych i wdrażania rozwiązań systemów zarządczych w organizacjach. Współpracował przy organizacji Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej i Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.

Zdjęcie Małgorzata Adamska

Małgorzata Adamska

Absolwentka kierunku zarządzanie i marketing na Politechnice Opolskiej oraz studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej. Reprezentuje dyscyplinę nauki o zarządzaniu i jakości, od początku pracy zawodowej związana z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z działalnością marketingową oraz zarządzania kapitałem intelektualnym. Interesuje ją „wysiłek intelektualny” związany z właściwym i efektywnym wykorzystaniem wiedzy rynkowej w procesach budowania przewagi konkurencyjnej. W ramach grantu naukowego Narodowego Centrum Badań zrealizowała badania naukowe pt. „Zarządzanie kapitałem klientów w małych i średnich przedsiębiorstwach” w ramach zarządzania kapitałem intelektualnym. W roku 2019 ukazała się monografia naukowa jej autorstwa pt. „Zarządzanie kapitałem intelektualnym w dobie gospodarki cyfrowej”. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu marketingu przedsiębiorstwa, opublikowanych w czasopismach m.in: Economics & Management E + M, Marketing i Rynek czy Research Papers Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W pracy dydaktycznej stawia na skuteczną komunikację i budowanie atmosfery pracy sprzyjającej budowaniu świadomości pro-marketingowej i tworzeniu kreatywnych projektów przy pełnym zaangażowaniu wszystkich członków zespołu.

Zdjęcie Marzena Szewczuk-Stępień

Marzena Szewczuk-Stępień

Nauczyciel akademicki związany z Politechniką Opolską, doktor nauk ekonomicznych, obecnie dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Studia doktoranckie na kierunku Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne ukończone na Politechnice Warszawskiej bardzo mocno wpłynęły na obraną specjalizację i kierunek dalszej pracy zawodowej. Aktywność naukowa skupiona głównie na gospodarce regionalnej i transferze wiedzy. Animator przedsiębiorczości z doświadczeniem w kierowaniu Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Stara się łączyć naukę z praktyką. Oprócz dużego zaangażowania w działania w murach uczelni często inicjuje współpracę międzysektorową. Zasiada w panelach ekspertów i pełni funkcje doradcy. Jest współautorką ekspertyz, strategii rozwoju, opracowań z tematyki gospodarki regionalnej, transferu wiedzy oraz przedsiębiorczości. Związana z Instytutem Trwałego Rozwoju, w którym pełni funkcję v-ce prezesa. Współautorka marki MojaSiedziba.pl. Z powołania headhunter, dzięki któremu w zespołach firm w regionie pojawiają się młodzi i zdolni absolwenci opolskich uczelni. Powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego do grona Opolskich Ambasadorek Unii Europejskiej w kategorii Przedsiębiorczość.

Specjalistka od zarządzania projektami. Nie znosi rutyny oraz nudy. Prowadzi zajęcia w sposób aktywizujący, stosuje podejście tzw. myślenia projektowego „od identyfikacji potrzeby do osiągnięcia celu”.

Zdjęcie Dr inż. Piotr Bębenek

Dr inż. Piotr Bębenek

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, gdzie od początku zaangażowany jest w prace naukowo- dydaktyczne oraz organizacyjne. Doktorat obroniony w 2013 roku w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestniczy w pracach nad wdrażaniem i monitorowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Współautor wielu publikacji naukowych, ale również dokumentów wspierających Samorząd Województwa Opolskiego w działaniu.
Absolwent prestiżowych studiów AKADEMII PSYCHOLOGII PRZYWÓDZTWA. APP to studium podyplomowe na poziomie MBA, opracowane przez Jacka Santorskiego z zespołem współpracowników grupy Values, realizowane od 2010 r. w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
W pracy zawodowej zajmuje się problematyką innowacyjności, kreatywności, komunikacji i budowania marki. Planowanie procesów, a później ich wdrażanie zaowocowało wieloma projektami wdrażanymi w przedsiębiorstwach. Od 2001 roku szkoli i doradza innym. Wielogodzinne doświadczenie zdobyte w pracy warsztatowej z ludźmi pozwala na profesjonalne podejście i doradztwo w przedsiębiorstwach. Stawia bardzo mocno na rozwój osobisty, ale też innych osób w swoim otoczeniu, dlatego często uczestniczy w rożnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, konferencjach tym samym motywując innych do działania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Czabak

Anna Czabak

email: a.czabak@po.edu.pl

tel: (+48) 502 251 514

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały będą przekazywane na zajęciach.

Ciasteczka>