Usługa - Wózek jezdniowy - Obsługa wózków jezdniowych oraz bezpieczne użytkowanie butli gazowej

Logo SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

4.6/5 z 28 ocen

Tytuł Wózek jezdniowy - Obsługa wózków jezdniowych oraz bezpieczne użytkowanie butli gazowej

Numer usługi 2022/02/16/8319/1320691

Dostawca usług SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce usługi Mysłowice

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

475,00 zł netto za osobę

475,00 zł brutto za osobę

11,31 zł netto za osobogodzinę

11,31 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia na prowadzenie wózka widłowego z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowej, potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 04-11-2022
Liczba godzin usługi: 42
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Obsługa wózków jezdniowych:

1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
2. Budowa wózków jezdniowych
3. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
5. BHP
6. Wiadomości o dozorze technicznym
7. Zajęcia praktyczne

Program wymiany butli gazowej:

1. Przygotowanie uczestnika kursu do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
2. Wymiana butli dokonana przez instruktora
3. Próbna wymiana butli przez uczestnika kursu
4. Samodzielna wymiana butli przez uczestnika kursu
5. Omówienie i ocena czynności wymiany butli dokonanej przez uczestnika kursu
 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik uzyska kwalifikacje wymagane przy obsłudze wózków jezdniowych. Kursant po ukończonym kursie zna budowę i zasady działania wózków różnych typów, obowiązujące przepisy bhp oraz zasady poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwo przeciwpoż., samodzielnie prowadzi wózek jezdniowy i manewruje nim, potrafi wymienić butlę gazową w pojeździe. Posiada świadomość odpowiedzialności pracy z wózkiem jezdniowym na górnych składach oraz zagrożeń z tym związanych, współpracuje w grupach po

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy :

- zna budowę i zasady działania wózków różnych typów, pozwalających na ich prawidłową eksploatację
- zna czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
- zna wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
- zna obowiązujące przepisy bhp oraz wiadomości o dozorze technicznym

W zakresie umiejętności :

- potrafi samodzielnie prowadzić wózek jezdniowy i wykonywać operacje manewrowe osprzętem wózka 
- potrafi samodzielnie wymienić butlę w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym
- potrafi ocenić stan techniczny pojazdu
- potrafi ocenić odległość, dokładność, prędkość oraz omijać przeszkody

W zakresie kompetencji społecznych :

- posiada kwalifikacje do wykonywania pracy jako operator wózka jezdniowego
- posiada świadomość odpowiedzialności pracy z wózkiem jezdniowym, manewrów na górnych składach oraz zagrożeń z tym związanych,
- pracuje i współpracuje w grupach pod kierownictwem innych osób. 
 

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin UDT (dodatkowo płatny).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 475,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 475,00 zł
Koszt osobogodziny netto 11,31 zł
Koszt osobogodziny brutto 11,31 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Piastów Śląskich 18a, 41-408 Mysłowice, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Przeliorz

Marek Przeliorz

Seminarium : Metodyka nauczania przedmiotów teoretycznych na kursach „wózków jezdniowych z napędem silnikowym” - 2000r
Seminarium: Metodyki prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych napędzanych - 2000r
Seminarium dotyczące metod nauczania teoretycznego i praktycznego w zakresie „bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym” - 2004r
Kurs Pedagogiczno- Metodyczny dla wykładowców i instruktorów szkolenia praktycznego - 1996r
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego UDT – 2014r

Prowadzi kursy w zakresie obsługi wózków jezdniowych oraz bezpieczna wymiana butli od 2001 roku

Technikum Górnicze w Chorzowie
Prowadzi kursy w zakresie obsługi wózków jezdniowych oraz bezpieczna wymiana butli od 2001 roku

Zdjęcie Zbigniew Jonda

Zbigniew Jonda

Maszyny i urządzenia górnicze
wyższe - Politechnika Śląska Wydział Górniczy
Studia podyplomowe - Główny Instytut Górniczy w Katowicach: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle

Zdjęcie Beata Bałdys

Beata Bałdys

Kurs wymaganego przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych - 2004r
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz w zakresie bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia - 2009r
Seminarium dla instruktorów - wykładowców prowadzących szkolenia w zakresie wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych 2009r
Seminarium metodyki nauczania przedmiotów teoretycznych oraz prowadzenia nauki jazdy na wózkach jezdniowych z napędem silnikowym 2009r
Szkolenie "Komunikacja interpersonalna" 2009r
Seminarium "Dni bezpieczeństwa technicznego w UDT" 2014r
Prowadzi kursy w zakresie obsługi wózków jezdniowych oraz bezpieczna wymiana butli od 2010 roku
Liceum Zawodowe - Mechanik obróbki skrawaniem
Studium Informatyczno- Ekonomiczne - Technik informatyk
Prowadzi kursy w zakresie obsługi wózków jezdniowych oraz bezpieczna wymiana butli od 2010 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Beata Bałdys

Beata Bałdys

email: bok.szkolenia@synercom.pl

tel: (+48) 324 204 338

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały zostaną rozdane podczas szkolenia

Warunki uczestnictwa

•    ukończony 18 rok życia
•    stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosowanym zaświadczeniem lekarskim
 

Informacje dodatkowe

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie organizacji kursów na wózki oraz Certyfikat Ministerstwa Gospodarki potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia kursów oraz wydawania odnośnych zaświadczeń w zakresie 'WÓZKI JEZDNIOWE Z NAPĘDEM SILNIKOWYM' o numerze: 114/CERT - 101/2000.

Do ceny kursu doliczyć należy koszt egzaminu przed komisją UDT w wysokości 212,34 zł za osobę.

Ciasteczka>