Usługa - Doradztwo w zakresie opracowania makiety funkcjonalnej Systemu zarządzania produkcją (Systemu ERP)

Logo Midero Spółka Akcyjna

4.7/5 z 4008 ocen

Tytuł Doradztwo w zakresie opracowania makiety funkcjonalnej Systemu zarządzania produkcją (Systemu ERP)

Numer usługi 2022/02/04/16301/1307793

Dostawca usług Midero Spółka Akcyjna

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

19 200,00 zł netto

23 616,00 zł brutto

600,00 zł netto za godzinę

738,00 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Usługa jest skierowana do pracowników i zarządzających firmami z sektora MŚP.

Data zakończenia rekrutacji: 29-07-2022
Liczba godzin usługi: 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Celem usługi jest opracowanie makiety funkcjonalnej umożliwiającej zlecenie realizacji stworzenia oprogramowania ERP (systemu zarządzania produkcją) związanego z podstawową działalnością firmy.  Makieta umożliwi opracowanie i wdrożenie systemu ERP dostosowanego do specyfiki firmy. Opracowanie makiety pozwoli przedsiębiorstwu zmniejszyć koszty wdrożenia systemu o minimum 20% w okresie 6 miesięcy po zakończeniu usługi. 
Wytworzenie makiety pozwoli na optymalizację czasu pracy tzn. zmniejszenie czasu pracy poświęconego na wprowadzanie i wyszukiwanie danych w systemach informatycznych o 10% w stosunku do obecnego czasu poświęcanego na te czynności w okresie 12 miesięcy przed usługą i po usłudze.
Realizacja powyższych celów pozwoli na poprawę rentowności firmy poprzez zmniejszenie kosztów zewnętrznych i wewnętrznych wynikających z konieczności przetwarzania danych na potrzeby celów firmowych.

Uczestnikami usługi będą pracownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Z roku na rok rośnie znaczenie systemów ERP i przedsiębiorstwo ma świadomość jak dużą rolę pełni nowoczesne oprogramowanie w usprawnianiu pracy firm i organizacji. Realizacja zamierzonych celów pomoże przedsiębiorstwu świadczyć usługi na wysokim poziomie i umożliwi jego dalszy rozwój.

Plan usługi:

1. Analiza potrzeb związanych z systemem ERP i ustalenia celów doradztwa.

2. Opracowanie makiety modułu zarządzania magazynem.

3. Opracowanie makiety modułu zarządzania zasobami ludzkimi.

4. Opracowanie makiety modułu zarządzania środkami trwałymi.

5. Opracowanie makiety modułu zarządzania realizacją produkcji.

6. Opracowanie makiety modułu zarządzania spedycją.

7. Opracowanie makiety modułu zarządzania reklamacją.

8. Weryfikacja zrealizowanych celów biznesowych w ramach usługi doradczej.

Po zakończeniu usługa zostanie oceniona poprzez weryfikację założonych celów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Analiza potrzeb związanych z systemem ERP i ustalenia celów doradztwa.
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie makiety modułu zarządzania magazynem.
Data realizacji zajęć
02-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie makiety modułu zarządzania zasobami ludzkimi.
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie makiety modułu zarządzania środkami trwałymi.
Data realizacji zajęć
09-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie makiety modułu zarządzania realizacją produkcji.
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie makiety modułu zarządzania spedycją.
Data realizacji zajęć
16-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Opracowanie makiety modułu zarządzania reklamacją.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Weryfikacja zrealizowanych celów biznesowych w ramach usługi doradczej.
Data realizacji zajęć
23-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem biznesowym usługi jest opracowanie makiety funkcjonalnej umożliwiającej zlecenie realizacji stworzenia oprogramowania ERP (systemu zarządzania produkcją) związanego z podstawową działalnością firmy. Makieta umożliwi opracowanie i wdrożenie systemu ERP dostosowanego do specyfiki firmy. Opracowanie makiety pozwoli przedsiębiorstwu zmniejszyć koszty wdrożenia systemu o minimum 20% w okresie 6 miesięcy po zakończeniu usługi.
Wytworzenie makiety pozwoli na optymalizację czasu pracy tzn. zmniejszenie czasu pracy poświęconego na wprowadzanie i wyszukiwanie danych w systemach informatycznych o 10% w stosunku do obecnego czasu poświęcanego na te czynności w okresie 12 miesięcy przed usługą i po usłudze.
Realizacja powyższych celów pozwoli na poprawę rentowności firmy poprzez zmniejszenie kosztów zewnętrznych i wewnętrznych wynikających z konieczności przetwarzania danych na potrzeby celów firmowych.

Efekty uczenia się

Po zakończonej usłudze uczestnik:

- ma specjalistyczną wiedzę o systemie ERP i umiejętność jego praktycznego zastosowania,

- definiuje realne potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, środkami trwałymi, produkcją, spedycją i procesem reklamacyjnym,

- świadomie charakteryzuje i organizuje potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie architektury systemu zarządzania produkcją (ERP) i jego funkcjonalności w odniesieniu do potrzeb pracowników przedsiębiorstwa,

- uzyska również kompetencje społeczne w zakresie skutecznej komunikacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa i partnerami biznesowymi, której uproszczenie gwarantuje system ERP.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Ocena wiedzy uczestników (w skali od 0 do 5 punktów) na bazie wywiadu na początku usługi oraz na końcu usługi.

Brak wyników.
Koszt usługi netto 19 200,00 zł
Koszt usługi brutto 23 616,00 zł
Koszt godziny netto 600,00 zł
Koszt godziny brutto 738,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Zabłocie 23/23, 30-701 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Świerk

Grzegorz Świerk

Obszar specjalizacji: Pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarce, IT, zarządzanie organizacją.

Doświadczenie:
Supremum Group Sp.z.o.o. (2006 - 2009) - Informatyk, Specjalista ds. pozycjonowania stron internetowych,
Grzegorz Świerk SEOprimero (2009 - 2011) - Właściciel
Supremum SEO Sp.z.o.o. (2010 - obecnie) - Prezes zarządu
AdVentures Sp.z.o.o. (2010 - 2017) - członek zarządu
GSpruce Sp.z.o.o. (2013 - obecnie) - Prezes zarządu
Barter Klub SA (Członek rady nadzorczej)

Wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania i szkolenia zespołu, organizacji pracy, analityki biznesowej, pozyskiwania i utrzymywania relacji biznesowych, zarządzania projektami informatycznymi, kampaniami reklamowymi, pozyskiwanie i obsługa klientów oraz partnerów biznesowych.

Wykształcenie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kierunek: Informatyka i Ekonometria (I i II stopień)

Zdjęcie Tomasz Maj

Tomasz Maj

Obszar specjalizacji: Projektowanie serwisów informatycznych, systemów ERP i serwisów internetowych

Doświadczenie: 15 lat doświadczenia menadżerskiego w firmie zajmującej się programowaniem stron internetowych, projektowaniem grafiki, systemów informatycznych i aplikacji mobilnych. Certyfikat AgilePM® Agile Project Management Practitioner, AgilePM® Agile Project Management Foundation oraz PRINCE2® Foundation in Project Management. Szkolenia z zakresu projektowania grafiki, programowania, mentoring. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, organizacji pracy, analityki biznesowej, pozyskiwania i utrzymywania relacji biznesowych, budowania i szkolenia zespołu.

Wykształcenie: Wyższe inżynierskie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Maj

Tomasz Maj

email: info@midero.pl

tel: (+48) 534 318 322

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Podczas realizacji usługi uczestnicy otrzymają materiały tj. : karta usługi,  dodatkowe materiały.

Informacje dodatkowe

Cena za godzinę doradztwa na jednego uczestnika : 120 zł netto/ 147,60 zł brutto.

Liczba godzin zegarowych doradztwa przypadająca na jednego uczestnika: 32 godziny.

Maksymalna liczba uczestników: 5 osób.

Istnieje możliwość ustalenia innego zakresu usługi doradczej w zakresie wdrożenia systemu ERP dostosowanego do zasad dofinasowania Małopolskich Bonów Rozwojowych (mBonplus).

Więcej informacji na temat Systemów Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (Systemy ERP) -> https://midero.pl/produkty/systemy-erp/

Ciasteczka>