Usługa - Spawanie metodą TIG

Logo Zakład Doskonalenia Zawodowego

4.6/5 z 1486 ocen

Tytuł Spawanie metodą TIG

Numer usługi 2022/01/26/10401/1297509

Dostawca usług Zakład Doskonalenia Zawodowego

Miejsce usługi Gołdap

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

2 300,00 zł netto za osobę

2 300,00 zł brutto za osobę

31,51 zł netto za osobogodzinę

31,51 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

osoby fizyczne, pracownicy firm

Minimalna liczba uczestników: 6
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 09-09-2022
Liczba godzin usługi: 73
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie teoretyczne
1. Procesy spajania i pokrewne spawaniu   2
2. Rysunek techniczny w spawalnictwie   2
3. Materiały podstawowe   2
4. Materiały dodatkowe   2
5. Podstawy elektrotechniki   2
6. Urządzenia i sprzęt do spawania   2
7. Technika i technologia spawania   2
8. Niezgodności spawalnicze, kontrola i badania złączy spawanych   2
9. Konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie   1
10.Szkolenie, egzaminowanie, kwalifikowanie, certyfikowanie i uprawnienia spawaczy   2
11.Przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa   1
12.Bhp i ppoż. przy pracach spawalniczych   3
     Razem 23
Szkolenie praktyczne
1. Moduł T 1   50
Łącznie 73.

Jednostka zajęć dydaktycznych wynosi 45 minut.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania TIG stopiwem litym (drut/pręt) – 141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur ze stali oraz uzyskanie kwalifikacji/uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy
PN-EN ISO 9606-1:2014

Efekty uczenia się

Absolwent szkolenia będzie:

znał:

 • zasady spawania TIG stopiwem litym (drut/pręt) – 141 (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach i rur ze stali,
 • oznaczenia i zastosowanie materiałów  podstawowych poszczególnych grup stali wg ISO/TR 15608 oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),
 • oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
 • obróbkę cieplną złączy spawanych,
 • niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania złączy spawanych,
 • zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
 • przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
 • podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
 • działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
 • podstawowe przepisy bhp i ppoż.,
 • wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem, kwalifikowaniem oraz certyfikowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
 • zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń.

potrafił:

 • przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
 • dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość) zgodnie z wymaganiami pWPS/WPS,
 • czytać rysunki prostych konstrukcji spawanych,
 • uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
 • dobierać parametry spawania zgodnie z wymaganiami pWPS/WPS,
 • wykonywać złącza blach i rur ze spoinami pachwinowymi w poszczególnych pozycjach zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami/ uprawnieniami,
 • oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
 • stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,
 • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • postępować w razie pożaru powstałego w wyniku prac spawalniczych

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 31,51 zł
Koszt osobogodziny brutto 31,51 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mazurska 25, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Henryk Komorowski

Henryk Komorowski

Spawalnictwo.
Wieloletnia praca w zawodzie spawacza.
Średnie techniczne, przygotowanie pedagogiczne, uprawnienia spawalnicze.
Od 2006 roku instruktor na szkoleniach spawalniczych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Krzysztof Adamczak

Krzysztof Adamczak

email: k.adamczak@zdz.bialystok.pl

tel: (+48) 501 283 785

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- skrypty,

- konspekty.

Warunki uczestnictwa

Na kurs może być przyjęty kandydat, który:

 • ukończył 18 rok życia,
 • posiada co najmniej wykształcenie podstawowe,
 • posiada zdolność wykonywania zawodu spawacza (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim).

Informacje dodatkowe

Podręcznik spawacza, zeszyt, długopis.

Ciasteczka>