Usługa - HVLA - Manipulacje Krótkodźwigniowe

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 1521 ocen

Tytuł HVLA - Manipulacje Krótkodźwigniowe

Numer usługi 2022/01/17/36350/1287081

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

60,34 zł netto za osobogodzinę

60,34 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 8 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie fizjoterapeutyczne lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 18-08-2022
Liczba godzin usługi: 58
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

Moduł I

- Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA - teoria (wprowadzenie, definicja)

- Przedstawienie i omówienie zasad wykonywania bezpiecznych i skutecznych manipulacji.

- Techniki manipulacji krótkodźwigniowych HVLA:

 • odcinek lędźwiowy kręgosłupa,
 • odcinek piersiowy kręgosłupa,
 • odcinek szyjny kręgosłupa (dolny i środkowy),
 • przejście szyjno-piersiowe (C-Th),
 • przejście piersiowo-lędźwiowe (Th-L),
 • przejście lędźwiowo-krzyżowe (L-S),
 • kość krzyżowa,

Moduł II

- Techniki manipulacji krótkodźwigniowych HVLA:

 • staw krzyżowo-biodrowy,
 • odcinek szyjny kręgosłupa (górny),
 • staw mostkowo-obojczykowy,
 • staw obojczykowo-barkowy,
 • staw biodrowy,
 • staw łopatkowo-ramienny,
 • staw kolanowy,
 • staw łokciowy,
 • nadgarstek,
 • stopa,

- Omówienie w koncepcji osteopatycznej strategii leczenia najczęstszych dysfunkcji (w trakcie wykonywania technik na poszczególnych częściach ciała):

 • dyskopatia,
 • łokieć tenisisty,
 • zapalenie rozcięgna podeszwowego,
 • refluks,
 • oraz inne dysfunkcje wybrane przez Kursantów.

Usługa realizowana w godzina dydaktycznych.


Kursanci pracują w dwójkach. Dla każdej pary osobna leżanka. Po przedstawieniu danej techniki przez Instruktora, wykonują ją Kursanci.


Oprócz Instruktora na szkoleniu będzie obecny Asystent.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie Uczestników, przedstawienie Instruktora. Zapoznanie Uczestników z planem szkolenie. Wprowadzenie teoretyczne: wydajność, efektywność i produktywność terapii, czym są manipulacje kręgosłupa.
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Przeciwwskazania względne i bezwzględne, mobilizacje stopnie I-V.
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Manipulacje High Velocity Low Amplitude thurst (HVLA): diagnoza dysfunkcji, pozycja początkowa, impuls, ponowna ocena.
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Model ruchomości Snadoz Arc, sytuacja normalna, sytuacja nienormalna, manipulacje MID RANGE.
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Lista kontrolna: ustawienie stołu, ustawienie pacjenta, ustawienie terapeuty, skupienie na segmencie, skupienie na barierze, chwyt, impuls, ponowna ocena.
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Środkowy odcinek lędźwiowy: manipulacja - technika "lumbar roll", pierwotna dźwignia, zgięcie boczne.
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:45
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Środkowy odcinek lędźwiowy (techniki dodatkowe).
Data realizacji zajęć
19-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Środkowy odcinek lędźwiowy: manipulacje - technika doga - aplikacja: trakcja - technika liftu.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Żebra - technika ogólna.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Środkowy odcinek szyjny: manipulacje odcinka szyjnego, podejście, orientacja stawów, rotacja, chwyt kołyskowy, pierwotna dźwignia.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Środkowy odcinek szyjny: techniki rotacyjne, dodatkowe techniki przez zgięcie boczne - główne - dodatkowe.
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Górny i dolny odcinek lędźwiowy - techniki główne, przejście L/S (techniki dodatkowe).
Data realizacji zajęć
20-08-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
21-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Górny i dolny odcinek piersiowy: techniki główne, technika doga, technika liftu, trakcja, technika dodatkowa.
Data realizacji zajęć
21-08-2022
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Dolny odcinek szyjny: techniki główne, przejście C/Th (techniki dodatkowe).
Data realizacji zajęć
21-08-2022
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Pytanie, wątpliwości. Powtórka wybranych technik.
Data realizacji zajęć
21-08-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Powitanie Uczestników, podsumowanie materiału z modułu poprzedniego.
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kość biodrowa - anterior/posterior - górna kość biodrowa (techniki dodatkowe), staw krzyżowo-biodrowy.
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Kość biodrowa - anterior/posterior - technika "otwieracz do konserw" - technika "Chicago".
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki główne: górny odcinek szyjny. Orientacja stawów: rotacja, manipulacje C0-1, C1-2.
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Górny odcinek szyjny: pierwotna dźwignia, zgięcie boczne w chwycie podbródkowym.
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Górny odcinek szyjny: techniki dodatkowe. C1 - manipulacje pod potylicą, manipulacje w zgięciu bocznym. Techniki główne i dodatkowe: żebra.
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki główne kończyna górna: staw mostkowo-obojczykowy, staw barkowo-obojczykowy.
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki główne kończyna górna: staw ramienny (techniki dodatkowe), trakcja kości łokciowej.
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Techniki główne kończyna górna: trakcja kości promieniowej, błona międzykostna przedramienia, manipulacja.
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki dodatkowe: staw łokciowy - manipulacja modyfikowana Mills, repozycjonowanie zwichnięcia stawu ramienno-promieniowego.
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki główne: nadgarstek, ręka.
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Techniki główne: kończyna dolna, mobilizacja stawu biodrowego, trakcja stawu biodrowego, dystrakcja stawu biodrowego, trakcja stawu kolanowego, boczny i przyśrodkowy shift k. piszczelowej.
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Łąkotki: wyjaśnienie technik, manipulacja rogu przedniego/tylnego łąkotki przyśrodkowej, manipulacja rogu przedniego/tylnego łąkotki bocznej.
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
17:15
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie materiału z dnia poprzedniego.
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Manipulacje stawu piszczelowo-strzałkowego bliższego i dalszego.
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
08:15
Godzina zakończenia
09:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Trakcja i manipulacja stawu piszczelowo-strzałkowego.
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:15
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki dodatkowe kończyna dolna.
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
01:15
Przedmiot / temat zajęć
Pytania, wątpliwości. Powtórka wybranych technik. Rozdanie dyplomów.
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa "HVLA - Manipulacja krótkodźwigniowe" przygotowuje Uczestników do wykonania technik manipulacyjnych HVLA i wykorzystywania ich w terapii zaburzeń strukturalnych stawów. Kurs prowadzi do poznania metodyki zabiegowej oraz zrozumienia biomechanicznych podstaw działania, skuteczności manipulacji HVLA i poznania przeciwwskazań do terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • definiuje biomechaniczne podstawy działania manipulacji HVLA,
 • rozpoznaje przeciwwskazania względne i bezwzględne do stosowania manipulacji krótkodźwigniowych HVLA,
 • charakteryzuje metodologię terapii i postępuje zgodnie z listą kontrolną, dbając o bezpieczeństwo swoje i pacjenta,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • wyciąga wnioski z badania osteopatycznego i planuje celowaną terapię,
 • dostosowuje poznane techniki i komponenty manipulacji do dysfunkcji pacjenta.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych zadanych przez Instruktora. Wykonywane w trakcie szkolenia (Instruktor podchodzi do pary i zadaje pytania), każdy z Uczestników analizuje jeden przypadek (reszta Uczestników słucha).

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,34 zł
Koszt osobogodziny brutto 60,34 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Albańska 3, 30-662 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jöry Pauwels

Jöry Pauwels

Osteopatia, Fizjoterapia
Jöry Pauwels to czynny zawodowo osteopata, który prowadzi własną klinikę w Belgii.
Piastuje funkcję Dyrektora FICO Osteopathy Academy, a także Sekretarza Osteopathic European Academic Network (OsEAN).
Jöry Pauwels MSc Ost, D.O. jest absolwentem Uniwersytetu Lowańskiego w Belgii na kierunku Fizjoterapia oraz dyplomowanym osteopatą.
Jöry Pauwels wykłada na University of Applied Sciences w Helsinkach.
Prowadzi wiele szkoleń osteopatycznych na całym świecie. Jest głównym Instruktorem szkoleń manipulacji krótkodźwigniowych kręgosłupa i stawów obwodowych (HVLA), a także postępowania osteopatycznego w ginekologii i położnictwie.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: (+48) 694 806 689

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza branżowego. Na kursie obecny asystent.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne)


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu potwierdzenia dostępności miejsc na szkolenie oraz o zapis na listę Uczestników przez stronę https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na wybrany kurs


Liczba godzin usługi uwzględniona jest w godzinach dydaktycznych (45 minut), szkolenie dedykowane jest również dla Uczestników z województwa Małopolskiego


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c

Ciasteczka>