Usługa - XI Kurs Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży

Logo MCC Consulting Sp. zo.o.

4.3/5 z 12 ocen

Tytuł XI Kurs Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży

Numer usługi 2022/01/16/49663/1285375

Dostawca usług MCC Consulting Sp. zo.o.

Miejsce usługi Gdynia

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

5 500,00 zł netto za osobę

5 500,00 zł brutto za osobę

122,22 zł netto za osobogodzinę

122,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 6 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 03-10-2022
Liczba godzin usługi: 45
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs jest podzielony na etapy poszczególnej tematyki

Przygotowanie podróżnych do wyjazdów w odmienne strefy klimatyczne

Właściwe kompletowanie apteczki

Inna zagrożenia zdrowotne

Dobór szczepień obowiązkowych i zalecancyh w zaleznosci od kierunku podróży

Omówienie najcześciej spotykanych chorób zakaźnych

Przygotowanie do wyjazdów wysokogórskich

Przygotowanie do wyjazdw nurkowych

Podróże z dziećmi

Podróże osób obciążonych chorobami przewlekłymi

Problemy kardiologiczne w podróży

Warsztaty - studium przypadków

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
ABC zdrowia w tropiku - konsultacja medyczna przed podróżą
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:50
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Konsultacja medyczna przed podróżą - dobór profilaktyki, źródła informacji.
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:50
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
12:40
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Żółta gorączka - ryzyko i zasady szczepień u podróżujących.
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:40
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:20
Przedmiot / temat zajęć
obiad
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiany klimatu a komary - zagrożenia arbowirusowe, denga, zika, chikungunia i inne.
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
16:50
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Pneumokoki i meningokoki zagrożeniem dla podróżujących.
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:50
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:40
Przedmiot / temat zajęć
Pacjent z chorobami przewlekłymi - przygotowanie do podróży
Data realizacji zajęć
05-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia zdrowotne i przygotowanie medyczne związane z nurkowaniem rekreacyjnym
Data realizacji zajęć
06-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
obiad
Data realizacji zajęć
06-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zabezpieczenie medyczne wypraw wysokogórskich - choroba wysokościowa
Data realizacji zajęć
06-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
Dobór szczepień ochronnych w kontekście kierunków podróży a PSO.
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:50
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Dziecko z chorobami przewlekłymi - przygotowanie do podróży.
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:50
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:10
Przedmiot / temat zajęć
przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona skóry w tropiku
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:10
Przedmiot / temat zajęć
obiad
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty odpowiedzialności lekarskiej w działalności leczniczej Odpowiedzialność odszkodowawcza za brak informacji na temat szczepień.
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Dobór szczepień ochronnych przed wyjazdem w różne strefy klimatyczne
Data realizacji zajęć
07-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:30
Godzina zakończenia
10:50
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Biegunka najczęstszy problem podróżujących
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
10:50
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:40
Przedmiot / temat zajęć
Wścieklizna zagrożeniem dla podróżujących. Profilaktyka
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:50
Przedmiot / temat zajęć
Ciężarna w podróży
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:20
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:10
Przedmiot / temat zajęć
obiad
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Malaria - nieustające zagrożenie
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
16:20
Liczba godzin
00:20
Przedmiot / temat zajęć
Pacjent z chorobami układu sercowo naczyniowego w podróży
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
16:20
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
00:40
Przedmiot / temat zajęć
Apteczka podrózna i przepisy regulujące przewóz leków
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
ABC zdrowia dziecka w podróży
Data realizacji zajęć
08-10-2022
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
19:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
WARSZTATY STUDIUM PRZYPADKU
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Biznesowe podejście do CCMP
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zasady i dokumentacja prowadzenia CCMP
Data realizacji zajęć
09-10-2022
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w Certyfikowanym Centrum Medycyny Podróży
Uczestnik nabędzie wiedzę dotyczącą profilaktyki przedwyjazdowej, w różne strefy klimatyczne, właściwego doboru szczepień w zależności od kierunków podróży, wypełniania żółtej książeczki, doboru apteczki podróży uwzględniającej również profilaktykę przeciwmalaryczną. W toku uczenia się uczestnik nabędzie kompetencje społeczne pod względem kształtowania własnego rozwoju.

Efekty uczenia się

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu profilaktyki przedwyjazdowej oraz szeroko pojętej medycyny podróży, w celu przygotowania pacjentów do różnego rodzaju podróży prywatnych i służbowych

 • Wiedzę
  • z zakresu profilaktyki przedwyjazdowej w odminnne strefy klimatyczne
  • z zakresu zagrożeń zdrowotnych podczas podróży
  • z włąsciwego przygotowania podrózujących w odmienne strefy klimatyczne i epidemiologiczne
  • przygotowania podróżujących z chorobami przewlekłymi
  • przygotowania do wyjazdów nurkowych 
  • przygotowania do wypraw wysokogórskich
  • włąsciwego przygotowania apteczki podróżnej
 • Umiejetniości
  • uczestnik potrafi w zależności od kierunku podróży pacjenta dobrać odpowiednie szczepienia
  • przygotować apteczkę właściwa do kierunku oraz celu wyjazdu
  • wypełnić żółtą książeczkę dla podróżującego
 • Kompetencje społeczne
  • uczestnik ma świadomość i poczucie odpowiedzialności w zakresie przygotowania podróżujących do wyjazdów zarówno prywatnych jak i s łuzbowych
  • uczestnik ma świadomość rozwoju zawodowego oraz pozycji społecznej i zawodowej
  • ma świadomość do tworzenia bezpiecznych i czystycz epidemiologicznie warunków
  • ma świadomość o konieczności zachowania zimnego łańcucha

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Końcowy egzamin testowy z przyswojonej wiedzy

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 122,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 122,22 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Juliana Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia, woj. pomorskie

Hotel Nadmorski

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dariusz Zdzieszyński

Dariusz Zdzieszyński

Dariusz Zdzieszyński od 2009 roku aktywnie zajmuje się szeroko pojęta medycyna podróży, monitorując aktualne zagrożenia epidemiologiczne i zakaźne na świecie. Opracował projekt Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży, mający za zadanie promowanie i edukację w zakresie profilaktyki zdrowotnej przedwyjazdowej. Do współpracy dobiera najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Zdzieszyńska

Agnieszka Zdzieszyńska

email: office@mcc.org.pl

tel: (+48) 600 949 677

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów w formie drukowanej.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami mogą być tylko osoby posiadające numer prawa wykonywania zawodu lekarza

Informacje dodatkowe

Kurs kończy się egzaminem oraz uzyskaniem Certyfikatu ukończenia kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży, na podstawie którego oraz spełnienia pozostałych warunków może otworzyć Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży

Kurs Certyfikowanych Centrów Medycyny Podrózy spełnia wymogi etyczne potwierdzone Certyfikatem Infarmy.

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet prezentacji z kursu

Ciasteczka>