Usługa - STUDIA PODYPLOMOWE Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia Nr edycji 4

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.5/5 z 133 ocen

Tytuł STUDIA PODYPLOMOWE Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia Nr edycji 4

Numer usługi 2022/01/14/15499/1284990

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia mieszana (stacjonarna połączona z usługą zdalną w czasie rzeczywistym)

Status usługi opublikowana

PLN

7 999,00 zł netto za osobę

7 999,00 zł brutto za osobę

44,44 zł netto za osobogodzinę

44,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia są skierowane do:

 • osób decyzyjnych, menedżerów każdego szczebla, a także specjalistów (prawników, programistów, księgowych, audytorów, biegłych rewidentów itp.),
 • przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sektorów gospodarki i branż, zaangażowanych w projekty wykorzystujące blockchain (DLT)
 • przedstawicieli akceleratorów, inkubatorów, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów prywatnych,
 • przedstawicieli instytucji nadzorujących i kontrolujących oraz regulatorów rynków,
 • przedstawicieli władz i urzędów publicznych, samorządów, instytucji finansowych,
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratury, policji),
 • wszyscy chcący zdobyć szeroką wiedzę na temat blockchaina (DLT)
Minimalna liczba uczestników: 25
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 21-03-2022
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program
   1. Ramowy program usługi

Forma realizacji usługi:

Program realizowany jest zdalnie w czasie rzeczywistym w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym, rozmów na żywo, pracy w grupach oraz czatu. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć – warsztaty, ćwiczenia oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności menedżerskich i przywódczych, ale również sprzyja wymianie doświadczeń.

Aspekty praktyczne wdrożeń i doświadczenie w rozwoju projektów blockchainowych prezentują przedstawiciele kilkunastu przedsięwzięć: inwestorów (sponsorów) projektów, firm technologicznych wdrażających rozwiązania blockchainowe oraz startupów.

Od III edycji studiów wprowadzamy także 2 grupowe projekty (po jednym na semestr) oparte na rzeczywistych przypadkach, moderowane przez praktyków lub instytucje (mecenasów), i prezentowane na mini-konferencjach, co jeszcze bardziej przybliża Słuchaczy do rzeczywistości gospodarczej ekosystemu blockchaina.

Program (numeracja bloków):

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 1. Inauguracja – 2h
 2. Wprowadzenie i geneza technologii blockchain – 8h (1 ECTS *)

OBSZAR TECHNICZNY

 1. Kryptografia – 8h (1 ECTS)
 2. Aspekty technologiczne – teoria – 20h (3 ECTS)
 3. Aspekty technologiczne – warsztaty – 12h (1,5 ECTS)

OBSZAR BIZNESOWY

 1. Modele, zastosowania, rynki – 30h (4 ECTS)
 2. Praktyka wdrożeń projektów blockchainowych – 25h (3,5 ECTS)
 3. Doświadczenia biznesowe – 40h (6 ECTS)

OBSZAR PRAWNO-REGULACYJNY

 1. Prawo i regulacje polskie i międzynarodowe – 30h (4 ECTS)

Usługa prowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym i stacjonarnej (zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju i decyzji władz Uczelni)

POZOSTAŁE CZĘŚCI

 1. Seminarium – 5h (1 ECTS)
 2. Egzaminy – 6h (2 ECTS)
 3. Obrony – 4h (1 ECTS)
 4. Prezentacje projektów – 16h (3 ECTS)

Czas trwania: 2 semestry

Dni zajęć:

 • Sobota: ok 10h zajęć w godz. 9.00 - 18:00 (**)
 • Niedziela: ok 6h zajęć w godz. 9.00 - 16:00

Razem zajęć dydaktycznych: 180h (25 ECTS)

Razem z egzaminami, obronami i prezentacjami – 206h (31 ECTS)

*) wymiar ECTS obliczony zgodnie z nowymi zaleceniami

**) godziny przybliżone, możliwe modyfikacje na prośbę Słuchaczy; godzina akademicka to 45 min

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzinForma stacjonarna
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 1 semestr 1 Usługa prowadzona w formie zdalnej w czasie rzeczywistym i stacjonarnej (zależne od sytuacji epidemiologicznej w kraju i decyzji władz Uczelni)
Data realizacji zajęć
02-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 2
Data realizacji zajęć
03-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 3
Data realizacji zajęć
14-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 4
Data realizacji zajęć
15-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 5
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 6
Data realizacji zajęć
29-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 7
Data realizacji zajęć
11-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 8
Data realizacji zajęć
12-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 9
Data realizacji zajęć
25-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 10
Data realizacji zajęć
26-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 11
Data realizacji zajęć
17-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 12
Data realizacji zajęć
18-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 13 Semestr II
Data realizacji zajęć
01-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 14
Data realizacji zajęć
02-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 15
Data realizacji zajęć
22-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 16
Data realizacji zajęć
23-10-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 17
Data realizacji zajęć
26-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 18
Data realizacji zajęć
27-11-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 19
Data realizacji zajęć
10-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 20
Data realizacji zajęć
11-12-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 21
Data realizacji zajęć
14-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 22
Data realizacji zajęć
15-01-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 24
Data realizacji zajęć
05-02-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 23
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 25
Data realizacji zajęć
04-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Forma stacjonarna
Tak
Przedmiot / temat zajęć
Dzień 26
Data realizacji zajęć
05-03-2023
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Forma stacjonarna
Tak

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z biznesowymi i funkcjonalnymi aspektami koncepcji blockchaina: ideą, istotą, założeniami, modelami, potencjałem i ograniczeniami, zastosowaniami w różnych branżach oraz z zasadami funkcjonowania ekosystemu i rynków kryptoaktywów, jak również zaznajomienie Słuchaczy z mechanizmami ich generowania, nabywania i prowadzenia rozliczeń finansowych.

Efekty uczenia się

WIEDZA

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz zna i rozumie:

 1. genezę powstania technologii blockchain, jego potencjał i ograniczenia oraz jego ekosystem
 2. istotę technologii blockchain i inteligentnych kontraktów, mechanizmy działania, modele, potencjał i ograniczenia
 3. możliwe rozwiązania problemów technologii blockchain
 4. podstawy kryptografii
 5. gdzie można wykorzystać blockchain - zarówno teoretycznie, jak i dzięki prezentacjom praktyków
 6. specyfikę funkcjonowania nowych rynków - walut cyfrowych (w tym kryptowalut), kryptoaktywów (stokenizowana gospodarka) czy rozproszonych usług (w tym rozprodzonych usług finansowych, DeFi)
 7. specyfikę organizacji i zarządzania projektem blockchainowym
 8. modelowanie problemów oraz modele decyzyjne
 9. najważniejsze funkcjonujące projekty kryptowalutowe i blockchainowe oraz potrafi opisać ich cechy, funkcję i dostarczaną wartość
 10. prawne aspekty blockchain oraz regulacji w Polsce i na świecie
 11. metody finansowego kwalifikowania (księgowania) kryptowaktywów i wyceny oraz wyzwania podatkowe z nimi związane
 12. doświadczenia wielu praktyków z obszaru projektów blockchainowych

UMIEJĘTNOŚCI

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz potrafi:

 1. realizować podstawowe czynności związane z obsługą usług wykorzystujących blockchain, kryptoaktywa, inteligentne kontrakty
 2. prowadzić analizę biznesową (fundamentalną) projektów blockchainowych
 3. przeprowadzić procedurę finansowania projektu biznesowego wykorzystując blockchain (od strony organizacyjnej i technicznej)
 4. projektować, modelować i wdrażać projekty oparte na technologii blockchain
 5. prowadzić dyskusję dotyczącą potencjału i ograniczeń technologii
 6. zareagować po wykryciu przestępstwa wykorzystującego kryptoaktywa
 7. księgować przychody i koszty projektów wykorzytującego technologię blockchain, rozliczać dochody, wyceniać kryptoaktywa i obliczać należny podatek
 8. poszukiwać zastosowań i oceniać zasadność stosowania technologii w danych okolicznościach i procesach
 9. projektować model ekonomiczny (architekturę biznesową) systemu blockchainowego
 10. KOMPETENCJE

  Po zrealizowaniu programu Studiów Słuchacz gotów jest do:

 11. nawiązywania współpracy z innymi osobami w zakresie kompetencji, których nie posiada
 12. obiektywnego myślenia o potencjalne i ograniczeniach technologii blockchain
 13. inicjowania i inspirowania działań na rzecz rozpowszechniania wiedzy o technologii blockchain

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

 • obecność na zajęciach
 • aktywność na zajęciach
 • 3 egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem 3 obszary tematyczne
 • 2 projekty grupowe (1 na semestr)
 • praca końcowa
 • obrona pracy końcowejin
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 7 999,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 7 999,00 zł
Koszt osobogodziny netto 44,44 zł
Koszt osobogodziny brutto 44,44 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, woj. mazowieckie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Witold Srokosz

Witold Srokosz

• obszar specjalizacji: prawo bankowe, prawo rynku finansowego
• doświadczenie zawodowe: radca prawny; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doradza przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w zakresie nowych technologii, w tym w zakresie technologii blockchain ; specjalista w projekcie B+R wdrażającym blockchain; członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego.”; kierownik projektu badawczego pt. "Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta";
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, na studiach podyplomowych konferencjach
• wykształcenie: doktor habilitowany nauk prawnych

Zdjęcie Anton Bubiel

Anton Bubiel

• obszar specjalizacji: finanse, audyt, nieruchomości
• doświadczenie zawodowe: doktorat w zakresie kryptowalut; członek strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty", Blockchain Economy Expert w projekcie BloodChain realizowanym przez spółkę Blodon; mentor w Polskim Akceleratorze Technologii
• Blockchain, Internal Control Manager w spółce SDI media. CEO & współzałożyciel spółki Rentier Analytics; Head Of Operations w SonarHome; risk Management Consultant
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wykładowca na studiach podyplomowych, programach MBA, szkoleniach
• wykształcenie: stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii

Zdjęcie Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki

• obszar specjalizacji: blockchain, teoria pieniądza, systemy wymiany, ekonomia, finanse
• doświadczenie zawodowe: udział w projektach eksperckich (ekspertyzy), ocenach projektów konkursowych (NCBIR, PARP), kierownik prac B+R projektu wdrażającego blockchain; doświadczenie w analizie ekonomiczno-finansowej, autor publikacji dot. blockchaina i prelegent na konferencjach, biegły ad hoc; członek strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty",
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, programach MBA, oraz dydaktyk na uczelni.
• wykształcenie: stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Janina Goś

Janina Goś

email: janina.gos@sgh.waw.pl

tel: (+48) 792 635 056

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje:

 • książki dotyczące omawianej problematyki na zajęciach (w wersji papierowej lub elektronicznej),

materiały wykładowe, studia przypadków w wersji elektronicznej

Warunki uczestnictwa

Warunki formalne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH
 • wniesienie opłaty za studia

Informacje dodatkowe

Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli/audytu

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Co do zasady, zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są stacjonarnie. Z uwagi na warunki epidemiologiczne i związane z nimi regulacje władz uczelni, zajęcia planowane są jako prowadzone w formie zdalnej z elementami współpracy offline.

W przypadku zajęć online realizowane są one przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams. Dostęp do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 zapewnia SGH.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania sprzętowe: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app)
 • kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
 • Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s
Ciasteczka>