Usługa - Język polski dla obcokrajowców. Poziom A1/A2. Usługa stacjonarna.

Logo AGNIESZKA BUCEWICZ

5/5 z 30 ocen

Tytuł Język polski dla obcokrajowców. Poziom A1/A2. Usługa stacjonarna.

Numer usługi 2022/01/10/133693/1278436

Dostawca usług AGNIESZKA BUCEWICZ

Miejsce usługi Suwałki

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

9 600,00 zł netto za osobę

9 600,00 zł brutto za osobę

80,00 zł netto za osobogodzinę

80,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Kurs jest skierowany do osób dorosłych, pracujących lub zawodowo biernych, którzy na podstawie testu poziomujacego zostaną zakwalifikowani na poziom A1. 

Udział w kursie i jego pozytywne zakończenie wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestnika zapewniając jednocześnie uzupełnienie kadr pracowniczych lokalnej gospodarki. 

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą w krótkim czasie pozyskać jak największą wiedzę i umiejętności bądź sprawności językowe: rozumienie, czytanie, pisanie i mówienie w języku polskim.

Kursanci mają szansę jednorazowego uczestniczenia w kursie z języka polskiego na poziomie A1 i A2 z możliwością przystapienia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu zgodnie z CEFR. 

Mała grupa gwarantuję indywidualne podejście do uczestnika kursu. Dostosowujemy metody do indywidualnych potrzeb kursantów z nastawieniem na szybkie opanowanie konwersacji w języku polskim.

Zapewniamy zachowanie wszelkich standardów bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 25-01-2022
Liczba godzin usługi: 120
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs jest prowadzony zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Harmonogram usługi może ulec zmianie.

Tematyka:

1. Nauka właściwego dla języka polskiego systemu fonetycznego: alfabetu, wymowy, intonacji, akcentu.

2. Zawieranie znajomości, przedstawianie się.

3. Podstawowe dane osobowe dotyczące swojej osoby i najbliższej rodziny, krótka autoprezentacja i charakterystyka osób.

4. Rutyna dnia codziennego, rozkład dnia (czas zegarowy, pory dnia, dni tygodnia).

5. Czas wolny, zainteresowania.

6. Miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie).

7. Zakupy podstawowych produktów.

8. Posiłki, w restauracji.

9. Zdrowie (podstawowe zwroty).

10. Na dworcu - pytanie o informację.

11. Relacjonowanie przeszłości.

12. Wyrażanie relacji czasowych (przyszłość).

13. Podstawowe informacje interkulturowe z obszaru języka polskiego.

14. Człowiek: cechy charakteru, uczucia i emocje.

15. Podróże i środki transportu: biuro podróży, hotel, dworzec, lotnisko, baza noclegowa, atrakcje turystyczne – ciekawe miejsca i obiekty

16. Mieszkanie. Rodzaj, położenie i wielkość mieszkania/domu. Rodzaje pomieszczeń, wyposażenie mieszkania. Wynajmowanie mieszkania.

17. Pechowy dzień - wyrażanie relacji czasowych (przyszłość/przeszłość). Biografia, wspomnienia z dzieciństwa.

18. Praca: poszukiwanie pracy, ogłoszenia. Rodzaje pracy, czas pracy, urlop. Płace i zarobki.

19. Plany na przyszłość.

20. Czas wolny, kino, teatr, literatura, muzyka, TV-program. Zainteresowania/hobby. Rozrywki i sport.

21. Zwiedzanie, zabytki.

22. Zdrowie i samopoczucie (higiena osobista, części ciała ,wizyta u lekarza, apteka).

23. Święta, rodzaje świąt, polskie tradycje, składanie życzeń.

24. Edukacja: rodzaje szkół, nazwy przedmiotów, kierunki studiów.

25. Środowisko naturalne: klimat, pory roku, krajobrazy, podstawowe nazwy roślin i zwierząt

MATERIAŁ LEKSYKALNO -GRAMATYCZNY

1. Nauka właściwego dla języka polskiego systemu fonetycznego: alfabetu, wymowy, intonacji, akcentu.

2. Materiał leksykalny niezbędny do realizacji danego tematu oraz funkcji językowych.

3. Rzeczowniki w mianowniku, dopełniaczu, bierniku, narzędniku i miejscowniku liczby pojedynczej i mnogiej.

4. Przymiotniki w mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej.

5. Liczebniki główne (0-1000), liczebniki porządkowe (0-24).

6. Zaimki osobowe, dzierżawcze i wskazujące w mianowniku, liczba pojedyncza i mnoga.

7. Czas teraźniejszy, czasowniki koniugacji: -m, -sz; -ę, -isz/-ysz; ę, -esz.

8. Czas przeszły czasowników dokonanych i niedokonanych.

9. Czas przyszły prosty i złożony.

10. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników ( w tym męskoosobowych).

11. Dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i wskazujących oraz liczebników; liczba pojedyncza i mnoga.

12. Stopniowanie przymiotników. Przymiotniki nieregularne.

13. Stopniowanie przysłówków.

14. Podmiot w mianowniku, podmiot w dopełniaczu.

15. Liczebniki 2, 3, 4 w mianowniku. Liczebniki z podmiotem w mianowniku oraz z podmiotem w dopełniaczu.

16. Prośby, rozkazy, propozycje. Tryb rozkazujący. Znaczenie form trybu rozkazującego.

17. Strona bierna.

18. Aspekt. Powtórzenie i utrwalenie.

19. Zdania warunkowe.

20. Zdanie współrzędnie złożone ze spójnikami: i, ale, albo, lub.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Spotkanie organizacyjne. Pre-test
Data realizacji zajęć
26-01-2022
Godzina rozpoczęcia
15:15
Godzina zakończenia
16:15
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Nauka właściwego dla języka polskiego systemu fonetycznego: alfabetu, wymowy, intonacji, akcentu
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zawieranie znajomości. Przedstawienie się.
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe dane dotyczące swojej osoby i najbliższej rodziny, krótka autoprezentacja i charakterystyka osób.
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Liczebniki główne (0-1000), liczebniki porządkowe (0-24)
Data realizacji zajęć
16-02-2022
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Rutyna dnia codziennego, rozkład dnia (czas zegarowy, pory dnia, dni tygodnia)
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Rzeczowniki w mianowniku, dopełniaczu, bierniku, narzędniku, miejscowniku liczby pojedynczej i mnogiej.
Data realizacji zajęć
22-02-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Czas wolny, zainteresowania.
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia ze słuchu.
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie).
Data realizacji zajęć
04-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia - czytanie.
Data realizacji zajęć
08-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zakupy podstawowych produktów.
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Przymiotniki w mianowniku liczby pojedynczej i mnogiej.
Data realizacji zajęć
15-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Posiłki, w restauracji.
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Słuchanie - ćwiczenia.
Data realizacji zajęć
22-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zdrowie (podstawowe zwroty).
Data realizacji zajęć
25-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia - czytanie
Data realizacji zajęć
29-03-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Na dworcu - pytania o informacje.
Data realizacji zajęć
01-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zaimki - ćwiczenia gramatyczne.
Data realizacji zajęć
05-04-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Relacjonowanie przeszłości.
Data realizacji zajęć
08-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia - słuchanie.
Data realizacji zajęć
12-04-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Gramatyka - czasowniki koniugacji: -m, -sz; -ę, -isz/-ysz; ę, -esz.
Data realizacji zajęć
15-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia - pisanie.
Data realizacji zajęć
19-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Gramatyka - czas przeszły czasowników dokonanych i niedokonanych.
Data realizacji zajęć
26-04-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Wyrażanie relacji czasowych (przyszłość). Święta, rodzaje świąt, polskie tradycje, składanie życzeń.
Data realizacji zajęć
29-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Podstawowe informacje interkulturowe z obszaru języka polskiego.
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Człowiek: cechy charakteru, uczucia i emocje.
Data realizacji zajęć
10-05-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Gramatyka - Czas przyszły prosty i złożony.
Data realizacji zajęć
13-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Podróże i środki transportu: biuro podróży, hotel, dworzec, lotnisko, baza noclegowa, atrakcje turystyczne – ciekawe miejsca i obiekty.
Data realizacji zajęć
17-05-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Mieszkanie. Rodzaj, położenie i wielkość mieszkania/domu. Rodzaje pomieszczeń, wyposażenie mieszkania. Wynajmowanie mieszkania.
Data realizacji zajęć
20-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Zwiedzanie, zabytki.
Data realizacji zajęć
26-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Pechowy dzień - wyrażanie relacji czasowych (przyszłość/przeszłość). Biografia, wspomnienia z dzieciństwa.
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Czas wolny, kino, teatr, literatura, muzyka, TV-program. Zainteresowania/hobby. Rozrywki i sport. Zdanie współrzędnie złożone ze spójnikami: i, ale, albo, lub.
Data realizacji zajęć
28-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:14
Liczba godzin
02:14
Przedmiot / temat zajęć
Człowiek: cechy charakteru, uczucia i emocje. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników ( w tym męskoosobowych).
Data realizacji zajęć
30-05-2022
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik rzeczowników, przymiotników, zaimków osobowych i wskazujących oraz liczebników; liczba pojedyncza i mnoga.
Data realizacji zajęć
31-05-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zdrowie i samopoczucie (higiena osobista, części ciała, wizyta u lekarza, apteka). Stopniowanie przymiotników. Przymiotniki nieregularne.
Data realizacji zajęć
03-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Praca: poszukiwanie pracy, ogłoszenia. Rodzaje pracy, czas pracy, urlop. Płace i zarobki. Stopniowanie przysłówków.
Data realizacji zajęć
07-06-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:45
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Plany na przyszłość. Środowisko naturalne: klimat, pory roku, krajobrazy, podstawowe nazwy roślin i zwierząt. Podmiot w mianowniku, podmiot w dopełniaczu.
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
02:15
Przedmiot / temat zajęć
Edukacja: rodzaje szkół, nazwy przedmiotów, kierunki studiów. Zdania warunkowe.Post-test
Data realizacji zajęć
14-06-2022
Godzina rozpoczęcia
11:45
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

1. Zapoznanie z właściwą dla języka polskiego wymową, intonacją i akcentem.
2. Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego, pracy zawodowej oraz podstawowymi treściami interkulturowymi.
3. Wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy i języka pisanego.
4. Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie do samodzielnej nauki języka polskiego.

Efekty uczenia się

Umiejętności w zakresie działań językowych (sprawności):

Słuchania:

1. Rozumie znane mu słowa i wyrażenia w krótkich wypowiedziach, proste polecenia, prośby, pytania oraz informacje (np. dot. osób, numery telefonów, adresy, ceny, godziny);

2. Nadąża ze zrozumieniem nieskomplikowanego tekstu, gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a wymowa wyraźna.

3.  Rozumie proste wypowiedzi (monologowe, dialogowe) na temat wydarzeń z życia codziennego.

4. Rozpoznaje najważniejsze informacje w prostych komunikatach (np. na dworcu, na lotnisku, w domu handlowym).

Czytania:

1. Rozumie ogólne znaczenie prostych tekstów z życia codziennego, prosty formularz dotyczący danych osobowych, napisy na tablicach informacyjnych;

2. Potrafi ze zrozumieniem czytać krótkie proste teksty (np. proste życzenia okolicznościowe, prostą wiadomość, sms, e-mail).

3. Rozumie proste opisy wydarzeń z życia codziennego (np. opisy osób, przedmiotów, miejsc, relacji z podróży) oraz potrzebne informacje (np. w informatorach turystycznych, rozkładach jazdy).

4. Czyta ze zrozumieniem proste teksty (np. listy dotyczące życia codziennego). 

Pisania:

1. Potrafi opisać prostymi zdaniami swoją rodzinę, otoczenie i zainteresowania, czynności;

2. Potrafi wypełnić prosty formularz z danymi osobowymi, zanotować krótką informację, sporządzić listę (np. zakupów);

3. Potrafi napisać krótkie życzenia okolicznościowe, krótką wiadomość (np. sms, e-mail)

4. Potrafi podać w krótkim tekście informacje dotyczące typowych spraw z życia.

codziennego, zachowując kolejność zdarzeń (najpierw, potem, w końcu).

5. Potrafi zanotować ważne informacje dotyczące swoich zajęć na uczelni i poza nią.

6. Potrafi wypełnić niezłożony formularz osobowy.

Mówienia:

Potrafi:

1. W prosty sposób przywitać się, przedstawić siebie i rodzinę, pożegnać, wyrazić prośbę i podziękowanie;

2. Zapytać i odpowiedzieć na pytanie dotyczące znanych tematów;

3. W prosty sposób opowiedzieć i wyrazić prostą opinię na temat związany z życiem codziennym;

4. Brać udział w prostej, krótkiej rozmowie (np. podczas umawiania się, zamawiania czegoś).

5. Opowiedzieć o sobie, o osobach i miejscach, które zna; (np. akademik, uczelnia, miasto), o

minionych wydarzeniach (np. spędzanie weekendu);

6. Przedstawić swoje plany, propozycje (np. plany wakacyjne);

7. Przeprowadzić krótki dialog (np. umówić się na spotkanie);

8. Uczestniczyć w rozmowie na znane tematy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Walidacja usługi: w zakresie spełnienia celu edukacyjnego będzie przeprowadzony na początku szkolenia pre-test, a na końcu post-test sprawdzający wiedzę uczestnika. Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jeżeli uzyska conajmniej 70% pozytywnych odpowiedzi z post-testu oraz będzie uczestniczył w conajmniej 80% zajęć. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 80,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 80,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Emilii Plater 33A, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie

Aktualna lokalizacja usługi: ul. Utrata 2C, lok. 21, 16-400 Suwałki

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Iwona Piktel

Iwona Piktel

Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego. Od 2017 roku nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym.
Wykształcenie: Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, Specjalność nauczycielska, tytuł magistra. Posiada liczne kursy i szkolenia, min.: "Komunikacja interpersonalna, współpraca w zespole"; "Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej", "Techniki i narzędzia mobilizujące i angażujące uczniów".

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Agnieszka Bucewicz

Agnieszka Bucewicz

email: aga10104@gmail.com

tel: (+48) 692 801 804

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzyma dostęp do fachowej literatury oraz ćwiczeń. Przed rozpoczęciem szkolenia zestaw podręczników. 

Warunki uczestnictwa

1. Wypełnienie testu poziomującego dostępnego w siedzibie szkoły lub pozyskania go na maila, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. 

Warunki otrzymania certyfikatu: 

1. Obecności na zajęciach - 80%.

2. Na zakończenie zajęć przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny badający wzrost kompetencji.  

Organizowany kurs daje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji językowych zgdodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Informacje dodatkowe

Dni i godziny kursu zostaną ustalone indywidualnie. 

1 godzina = 45 minut.

Harmonogram może ulec zmiane. 

W cenie kursu jest certyfikat ukończenia szkolenia.

Każdy uczestnik otrzyma pakiet matariałów dydaktyczne wspomagających naukę języka (podręcznik, ćwiczenia).

W przypadku szkoleń dofinansowanych z funduszy europejskich warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się i założenie konta w Bazie Usług Rozwojowych, zapisanie się na szkolenie za pośrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, który udziela dofinansowania.

Ciasteczka>